۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : مربی
  • گروه آموزشی : آمار
  • تاریخ تولد : 1346/04/01
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 678
  • شماره تلفن دفتر : 33901677
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : haji@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1365 1370 شیراز نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد 1370 1373 خوارزمی تهران نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 Stochastic Processes نمایش پیوند
2 Statistical Inference نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A Phase Change in the Distribution for Bucket Recursive Trees with Variable Capacities of Buckets 2013 Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. نمایش پیوند
2 An Application of Size-Bias Method 2016 Asian Journal of Mathematics and Computer Research, Accepted. نمایش پیوند
3 Subadditive Processes And First Passege Percolation 2016 Asian Journal of Mathematics and Computer Research, Accepted. نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آمار و کاربرد آن در مدیریت 83 1000 سایه گستر نمایش پیوند
2 احتمال و استنباط آماری 1385 1000 مهرگان دانش نمایش پیوند
3 راهنمای گام به گام آموزش SPSS 1386 1000 مهرگان دانش نمایش پیوند
4 آمار و احتمال کاربردی 1391 1000 دانشگاه امام خمینی(ره) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آمار و احتمال مقدماتی دانشگاه امام خمینی(ره) نمایش پیوند
2 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 و 2 دانشگاه امام خمینی(ره) نمایش پیوند
3 احتمال 1 و 2 دانشگاه امام خمینی(ره) نمایش پیوند
4 آمار ریاضی 1 و 2 دانشگاه امام خمینی(ره) نمایش پیوند
5 رگرسیون دانشگاه امام خمینی(ره) نمایش پیوند
6 طرح آزمایشهای 1 و 2 دانشگاه امام خمینی(ره) نمایش پیوند
7 کنترل کیفیت آماری دانشگاه امام خمینی(ره) نمایش پیوند
8 آشنایی با نظریه صف دانشگاه امام خمینی(ره) نمایش پیوند