۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • تاریخ تولد : 1348
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 691
  • شماره تلفن دفتر : 33901391
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : razani@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

از سال 1379 در گروه ریاضی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) به امر آموزش و پرژهش پرداخته ام.

همچنین از سال 1379  تا 1396 به عنوان محقق غیر مقیم در مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات تحقیقات انجام میدادم.

 

زمینه های تحقیقاتی

آنالیز غیر خطی- معادلات دیفرانسیل 

 

برای دریافت اطلاعات اینجانب به صفحه زبان انگلیسی مراجعه فرمایید. با تشکر

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ریاضی محض 1366 1371 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
2 کارشناسی ارشد ریاضی محض 1371 1374 دانشگاه صنعتی شریف ---
3 دکتری ریاضی محض 1374 1379 دانشگاه تربیت مدرس ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 نظریه معادلات دیفرانسیل عادی و پاره ای ---
2 نظریه نقطه ثابت ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برای دیدن مقالات چاپ شده اینجانب به رزومه علمی مراجعه کنید March 2023  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بخش فکنفرانس های فایل رزومه علمی اینجانب را مطا لعه فرمایید. March 2023  دریافت فایل Download ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقطه ثابت در فضای مدولار 2000 سایه گستر ---
2 ریاضی عمومی 3000 نجم الهدی ---
3 ریاضیات مهندسی 1100 آذرباد ---
4 Results in Fixed Point Theory 1389 1000 اندیشه زرین ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریاض عمومی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 ریاضی عمومی 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 ریاضی عمومی 3 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 آنالیز ریاضی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 آنالیز ریاضی 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 آنالیز ریاضی 3 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 نظریه معادلات دیفرانسیل عادی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 ریاضیات مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 معادلات دیفرانسیل دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نظریه معادلات دیفرانسیل عادی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 آنالیز تابعی کاربردی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 آنالیز غیر خطی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 آنالیز حقیقی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 نظریه معادلات با مشتقات پاره ای دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 سیستمهای دینامیکی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 ریاضیات عالی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 ریاضیات مهندسی پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 قضایای نقطه ثابت در فضای متریک احتمالی و کاربردهای آن 1385 مریم بشیری-کارشناسی ارشد ---
2 نظریه نقطه ثابت و کاربرد آن برای معادلات انتگرال در فضای مدولار تابعی 1385 ربابه مرادی-کارشناسی ارشد ---
3 فضاهای فوق محدب و قضیه نقطه ثابت 1386 زینب صادقین-کارشناسی ارشد ---
4 اندازه نا ابر محدب و قضایای نقطه ثابت 1387 معصومه ولی-کارشناسی ارشد ---
5 قضایای نقطه ثابت مشترک برای نگاشت شبیه انقباضی سازگار ضعیف 1387 محبوبه سامانی پور-کارشناسی ارشد ---
6 قضایای نقطه ثابت در فضای CAT(0) و درختهای متریک 1388 هیرو صلاحی فرد-کارشناسی ارشد ---
7 قضایای نقطه ثابت برای انقباض های میر- کیلر 1388 ایمان بردبار-کارشناسی ارشد ---
8 خاصیت نقطه ثابت برای نگاشت های مرکزپذیر 1388 نسرین حیدری-کارشناسی ارشد ---
9 بررسی مسائل تعادل، نامساوی تغییراتی و نقطه ثابت به روش های تقریب چسبندگی و تکرار در فضاهای هیلبرت 1387/07/01 1391/06/27 مریم یزدی-دکتری ---
10 همگرایی الگوهای تکرار شونده برای نگاشت های چند مقداری در فضا های باناخ 1387/07/01 1391/08/29 سیمین همایی پور-دکتری ---
11 تجدید نرم در بعضی از فضا های باناخ به همراه کاربرد در نظریه نقطه ثابت 1390/11/08 عبداله دین محمدی-کارشناسی ارشد ---
12 شکل برداری اصل تغییراتی ایکلند گونه با کاربردهایی در مسائل تعادل برداری و نظریه نقطه ثابت 1390/10/25 حسن درودگران-کارشناسی ارشد ---
13 همگرایی قوی به روش هیبرید 1389/09/02 سمیه غلامی دخت هارونی-کارشناسی ارشد ---
14 وجود و همگرایی بهترین نقطه تقریب در فضاهای متریک 1389/09/02 رویا خدادادی-کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه ریاضی 1384/10/03 1385/10/19 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 مدیر گروه ریاضی 1386/12/14 1389/01/24 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 عضو شورای پژوهشی 1384/11/01 1385/12/01 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 عضو شورای استعداد درخشان 1386/10/15 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 نماینده منتخب اعضای هیئت علمی در دانشکده علوم پایه 1386/15/10 1388/07/01 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 مدیر گروه ریاضی محض 1395/02/22 1397/12/15 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر منتخب دانشگاه در سال 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 پژوهشگر منتخب دانشگاه در سال 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 پژوهشگر منتخب دانشگاه در سال 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Existence and multiplicity of weak solutions for some nonlinear fractional boundary value problems by using variational methods July 2020 Fatemeh Abdolrazaghi نمایش پیوند
2 Existence and multiplicity solution of nonlinear elliptic problems involving a class of Laplacian operators October 2020 Freshteh Behboudi نمایش پیوند
3 Convergence of nonlinear iterative processes and an application of fixed point 27 April 2015 Imam Khomeini International University Robabe Moradi نمایش پیوند
4 Studying equilibrium variational inequality and fixed point problems with viscosity approximation and iterative methods in Hilbert spaces 17 September 2012 Imam Khomeini International University Maryam Yazdi نمایش پیوند