۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : فیزیک
  • تاریخ تولد : 1346
  • نشانی : ٣٤١٤٨٩٦٨١٨
  • شماره اتاق : 704
  • شماره تلفن دفتر : 33901255
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mehram@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 (PHD (Plasma Physics 2005 2009 Tabriz University نمایش پیوند
2 M.SC (Atomic and MolecularPhysics) 1995 1996 1998 Tabriz University نمایش پیوند
3 B.SC Applied Physics 1992 1992 1996 Kerman (Sh. Bahonar) University نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 plasma physics quantum plasma, semiconductor plasmas .... نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Dispersion of magneto-acoustic waves in a quantum plasma 2018 Iranian Journal of Physics Research نمایش پیوند
2 Quantum generalization of the Appleton- Hartree formulation 2018 Iranian Journal of Physics Research نمایش پیوند
3 Propagation of electrostatic drift waves in nonuniform and nonideal quantum magnetoplasma 2017 Journal of Research on Many-body Systems نمایش پیوند
4 Effect of quantum forces on electromagnetic ion waves in 2017 Journal of Research on Many-body Systems نمایش پیوند
5 Generation of Nonlinear Currents and Helicon Waves in a Semiconductor 2018 Journal of Nuclear Science and Technology نمایش پیوند
6 Analysis of instability on the boundary of the inhomogeneous fluids with varying densities in the presence of incident shock 2018 Modares Mechanical Engineering نمایش پیوند
7 Numerical Investigation of the Non-Uniformity of the Electric 2017 Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations نمایش پیوند
8 Numerical investigation of the effect of net charge injection on 2018 Journal of Physics نمایش پیوند
9 Power loss of an oscillating electric dipole in a 2012 PHYSICS OF PLASMAS نمایش پیوند
10 Power loss of a single electron charge distribution 2011 PHYSICS OF PLASMAS نمایش پیوند
11 Approximation method for a spherical bound system in the quantum plasma 2010 PHYSICS OF PLASMAS نمایش پیوند
12 Instability of ultrasonic waves in a semiconductor quantum medium 2018 Applied Electromagnetic نمایش پیوند
13 The energy states of an electron in a spheroidal quantum dot with finite barrier 2019 Superlattices and Microstructures نمایش پیوند
14 Classification of the UV - TEA lasers based on the Electrostatic parameters using the SOR numeric simulation method 2020 Optical Engineering نمایش پیوند
15 Quantum hydromagnetic waves in a spin complex plasma 2021 Journal of Research on Many-body Systems نمایش پیوند
16 Semi-analytical investigation on plasma density of glow discharge in a turnery gas cw-CO2 laser 2021 Optik نمایش پیوند
17 Investigation on dependence of the electron’s characteristic energy on the similarity variable in diffusion- recombination dominated glow discharge in pure gases 2020 International Journal of Advanced Technology and Engineering Exploration نمایش پیوند