۳۰ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : مربی
  • گروه آموزشی : ریاضی کاربردی
  • تاریخ تولد : 1336/11/23
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 692
  • شماره تلفن دفتر : 1392
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه :
  • نسخه انگلیسی (English)