۱۴ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • تاریخ تولد : 1347
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 682
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901202
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : vatandoost@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ریاضی محض 1366 1370 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد ریاضی محض 1371 1373 دانشگاه تربیت معلم تهران ---
3 دکتری ریاضی محض 1384 1389 دانشگاه اصفهان ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 نظریه ی گروه ها ---
2 نظریه ی گراف ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ON THE COMMUTING GRAPH FOR DIRECT PRODUCT OF NON-COMMUTATIVE RINGS 2013 2013 Tech J Engin & App Sci نمایش پیوند
2 SIGNED DOMINATION AND MYCIELSKIS STRUCTURE IN GRAPH 2020 RAIRO OPERATION RESEARCH نمایش پیوند
3 On Roman domination number of functigraph and its complement 2020 Cogent Mathematics & Statistics نمایش پیوند
4 ON 2-RAINBOW DOMINATION NUMBER OF FUNCTIGRAPH AND ITS COMPLEMENT 2020 Opuscula Mathematica نمایش پیوند
5 On the signed domination number of some Cayley graphs 2020 Communications in Algebra نمایش پیوند
6 SOME CAYLEY GRAPHS WITH PROPAGATION TIME 1 2021 Journal of the Iranian Mathematical Scociety نمایش پیوند
7 Domination number of complementd of functigraphs 2021 Journal of Linear and Topological Algebra نمایش پیوند
8 THE IDENTIFYING CODE NUMBER AND FUNCTIGRAPHS 2022 Journal of Algebraic SAystems نمایش پیوند
9 THE IDENTIFYING CODE NUMBER AND MYCIELSKIS CONSTRUCTION OF GRAPHS 2022 Transaction on Combinatorics نمایش پیوند
10 Which Cayley graphs are integral 1387 1388 THE ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS ---
11 On the commuting graph of ringss 1386 1388 Journal of Algebra and Its Applications ---
12 STARLIKE TREES WITH MAXIMUM DEGREE 4 ARE DETERMINED BY THEIR SIGNLESS LAPLACIAN SPECTRA 1388 1389 Electronic Journal of Linear Algebra ---
13 Integral Quartic Cayley Graphs On Abelian Groups 1389 1390 THE ELECTRONIC JOURNAL OF COMBINATORICS ---
14 Signed roman domination number and join of graphs 2016 1395 Journal of algebraic system نمایش پیوند
15 On the domination and signed domination numbers of zero divisor graph 2016 1395 Electronic journal of graph theory and applications نمایش پیوند
16 Domination in commuting graph and its complement 2016 1395 Iranian journal of science and technology transaction A-Science نمایش پیوند
17 Domination and signed domination number of Cayley graphs 2017 1395 Iranian journal of mathematical sciences and informatics نمایش پیوند
18 Domination number of the non-commuting graph of the finite groups 2018 1397 Electronic journal of graph theory and applications نمایش پیوند
19 On the zero forcing number of some Cayley graphs 2018 1397 Algebraic structures and theirapplications نمایش پیوند
20 Maximum nullity and zero forcing number of graphs with rank at most 4 2018 1397 Cogent Mathematics نمایش پیوند
21 Maximum nullity of some Cayley graphs 2018 1397 Cogent Mathematics نمایش پیوند
22 On the commuting graph of non commutative rings of order p^nq 2014 1392 Journal of linear and topological algebra نمایش پیوند
23 On the commuting graph of some non commutative rings with unity 2017 1395 Journal of linear and topological algebra نمایش پیوند
24 Integral Cayley graphs on powers Z_n 2013 1392 Technical journal of engineering and applied sciences نمایش پیوند
25 Integral Cayley graph on Z_p^n 2013 1392 Technical journal of engineering and applied sciences نمایش پیوند
26 ON THE ZERO FORCING NUMBER OF GENERALIZED SIERPI´NSKI GRAPHS 2016 2018 Transactions on Combinatorics نمایش پیوند
27 On the non-cyclic graph of a group 2017 2019 Discrete Mathematics, Algorithms and Applications نمایش پیوند
28 On The Zero Divisor Graph of Z p n 2013 2013 Tech J Engin & App Sci نمایش پیوند
29 Identifying code number of some Cayley graphs 2021 2022 Int. J. Nonlinear Anal. Appl. نمایش پیوند
30 SOME CAYLEY GRAPHS WITH PROPAGATION TIME 1 2021 2022 Journal of the Iranian Mathematical Society نمایش پیوند
31 ﻋﺪد ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺻﻔﺮ ﭼﻪ ﮔﺮاف ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﯾﺴﯿﻠﯿﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻢ ﭘﻮﭼﯽ آن ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ؟ 1397 1400 ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در رﯾﺎﺿﯽ نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Signed domination number of generalized networks and graphs using Mycielskis construction 2016 1395 International conference on Mathematics and Decision Sciences نمایش پیوند
2 Signed domination number on non-ciclic graphs 2016 1395 3rd national industrial mathematics conference نمایش پیوند
3 ِِDistance regular Cayley graph 1392 1392 ششمین کنفرانس ترکیبیات جبری ایران نمایش پیوند
4 Computing the metric dimension of crossed prism 1395 1395 سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی نمایش پیوند
5 Identifying code in commuting graphs 1395 1395 سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 280 مساله در نظریه گروه ها 1383 1000 سایه گستر ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریاضی عمومی (1),(2),(3) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 جبر (1), (2),(3) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 جبر خطی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 معادلات دیفرانسیل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مبانی ریاضی دانشگاه پیام نور ---
6 نظریه گراف دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 ریاضی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 مبانی ماتریس ها و جبر خطی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 مبانی جبر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 استراتژی حل مساله در جبر و ترکیبیات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
11 نظریه کدگذاری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نظریه گراف 89 90 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 گروه های متناهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 نظریه ی نمایش گروه ها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 مباحثی در ترکیبیات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 گروه های جایگشتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 جبر پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 کد های شناسایی بعضی از گراف ها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) احمد مقدم نمایش پیوند
2 عدد تحمیلی صفر گراف ها و مکمل هایشان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زینب حسین پور نمایش پیوند
3 بررسی سیستم های ناظر در برخی گراف ها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فاطمه پیر محمدی نمایش پیوند
4 همیلتنی بودن قطر احاطه گری علامت دار گراف هی مایسیلیسکی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) آتنا شامی نژاد نمایش پیوند
5 عدد تحمیلی صفر و عددناظر گراف های جایگشتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شهره قوره جیلی نمایش پیوند
6 عدد تحمیلی صفر گراف ها ی کیلی و گراف هی توانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نسرین طاهر خانی نمایش پیوند
7 تعیین عدد غالب برخی گراف ها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ساناز رحمانی نمایش پیوند
8 عدد غالب علامت گذاری شده گراف ها و مکمل آنها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) معصومه محمدی کلید سر نمایش پیوند
9 گراف ناجابجایی وابسته به گروه های متناهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) معصومه خلیلی نمایش پیوند
10 تعیین عدد غالب رومی علامت داربرخی گراف ها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فضه عزیزی رجل آباد نمایش پیوند
11 رده بندی CIS-گروه های متناهی غیر ساده دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) رحیمه عباسپور نمایش پیوند
12 مجموعه ها و گراف های کیلی صحیح برخی از گروه های متناهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) صفر انوری آذر نمایش پیوند
13 گراف های جابجایی وابسته به حلقه ها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زهرا فیضی نمایش پیوند
14 گراف های کیلی صحیح برخی گروه های متناهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) یاسر گل خندی پور نمایش پیوند
15 درخت های شبه ستاره توسط طیف ماتریس لاپلاسیشان تعیین می شوند دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فاطمه اصغری نمایش پیوند
16 بعد متری حاصل از ترکیب گراف ها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فاخته آرش فخر نمایش پیوند
17 بعد متری موضعی گراف ها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) رضا مجیدی پور نمایش پیوند
18 عدد غالب عمومی و عدد غالب علامت دار عمومی در گراف ها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مریم صمدی نمایش پیوند
19 عدد غالب رومی در گراف ها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فاطمه امانی نمایش پیوند
20 تعیین قطر گراف های جابجایی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زهرا رادلاند نمایش پیوند
21 مینیمم رتبه ماکزیمم پوچی و عدد تحمیلی صفر چند خانواده از گراف ها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مریم زرآبادی پور نمایش پیوند
22 زمان انتشار برای مجموعه ی تحمیلی صفر یک گراف دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شهریور 97 ساناز معدن نژاد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه ریاضی اسفند 1374 مرداد 1378 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 مدیر امور اداری دانشگاه دیماه 1380 شهریور 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 معاون آموزشی دانشکده علوم پایه فروردین 1390 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 دبیر اجرایی هشتمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد نمونه آموزشی دانشگاه 1391 رییس دانشگاه اقای دکتر آل بویه نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برخی پارامترهای گرافی روی گراف های کیلی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فاطمه رمضانی فیروزآبادی نمایش پیوند
2 بعد متری و عدد تحمیلی صفر گراف ها 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) یاسر گل خندی پور نمایش پیوند
3 ایده ال ها و زیر مدول های دو جاذب (مشاوره) 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سکینه بابایی خمارکی نمایش پیوند