۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : زمین شناسی
  • تاریخ تولد : 1338/1/2
  • نشانی : 133
  • شماره اتاق : 681
  • شماره تلفن دفتر : 1316
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : hosseini_qazvin@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری زمین شناسی اقتصادی 1394 1397 دانشگاه دولتی مسکو- روسیه نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد 1364 1367 دانشگاه تربیت معلم تهران ( خوارزمی ) نمایش پیوند
3 کارشناسی 1357 1364 دانشگاه تبریز نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1368 1371 دانشگاه بوعلی سینا همدان نمایش پیوند
2 کارشناسی 1371 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره، پیام نور مرکز ابهر و مرکز قزوین، دانشگاه آزاد تاکستان نمایش پیوند
3 کارشناسی ارشد 1387 1397 دانشگاه بوعلی سینا همدان و دانشگاه بین المللی امام خمینی ره و دانشگاه بوعلی سینا همدان نمایش پیوند
4 دکتری 1391 1394 دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه آزاد مرکز تحقیثات، دانشگاه آزاد لاهیجان دانشگاه اورمیه نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی مقدماتی طلا در رزه کان ( غرب قزوین) 1377 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1376 1377 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
2 پی جوئی پتانسیلهای معدنی مرتبط با توده های آذرین جنوب بوئین زهرا 1381 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1380 1381 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
3 پی جوئی چشم اندازهای معدنی منطقه آوه – الموت (شمال شرق قزوین) 1381 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1381 1382 اداره محیط زیست استان قزوین نمایش پیوند
4 مطالعه و بررسی سنگهای آهکی جنوب قزوین به لحاظ کاربرد سنگهای ساختمانی 1381 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1380 1381 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
5 بررسی، مطالعه و شناسائی پتانسیل های منطقه پیشنهادی حفاظت شدة البرز و سیلان،1382 محیط زیست استان قزوین 1382 1383 محیط زیست استان قزوین نمایش پیوند
6 بررسی مقدماتی اثرات زیست محیطی بهره برداری از معادن استان قزوین 1383 محیط زیست استان قزوین 1382 1383 محیط زیست استان قزوین نمایش پیوند
7 مطالعه مقدماتی محیط زیست طبیعی استان قزوین با رویکرد امکان سنجی گزینش آنها بعنوان یکی از سطوح مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 1383 محیط زیست استان قزوین 1383 1384 محیط زیست استان قزوین نمایش پیوند
8 مطالعه تاثیر آلودگی آبهای سطحی ناشی از بهره برداری معدن سرب و روی زه آباد ( طارم ، قزوین) 1393 و 1394 1393 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
9 بررسی شرایط هیدروژئولوژیکی چاه های حفاظت کاتدیک در بخش مرکزی شهرستان قزوین و راه کارهای بالا بردن عمر مفید این چاه ها 1398 1399 شرکت گاز استان قزوین موضوع قرار داد 190012 نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 زمین شناسی اقتصادی نمایش پیوند
2 اکتشاف ذخایز معدنی نمایش پیوند
3 کانی شنای، کانه نگاری و گوهر شناسی نمایش پیوند
4 محیط زیست نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آلونیت در کوه های طارم ( شمال غرب ایران) 1396 1397 مجله دانشگاه ایالتی مسکو نمایش پیوند
2 مطالعه نحوه کانی‌زایی در کانسار پلی متال عباس آباد ( شمال باختر قزوین ، 1387 1388 مجله زمین و منابع (علمی ، پژوهشی) دانشگاه آزاد لاهیجان نمایش پیوند
3 معرفی یک دانشمند (زمین شناس) روسی، کورژنسکی 1377 1377 مجله جار شماره 3 سال 1377 نمایش پیوند
4 معرفی انستیتو معدن سن پیترزبورگ به مناسبت 225 سالگی تاسیس آن؛ 1377 1377 مجله جار شماره 3 سال 1377 نمایش پیوند
5 منطقه بندی کانی شناختی رویداد دگرسانی در طول گسل ساری دره منطقه جنوب بوئین زهرا ، 1387 1388 مجله زمین و منابع دانشگاه آزاد واحد لاهیجان نمایش پیوند
6 مطالعه رویداد دگرسانی پیرامون توده نفوذی جنوب بوئین زهرا 1391 1393 فصلنامه علوم زمین نمایش پیوند
7 Rare Earth Elements and Sr Isotope Ratios of Large Apatite Crystals in Ghareh Bagh Mica Mine, NW Iran: Tracing for Petrogenesis and Mineralization بهمن 1400 Accepted: 18 September 2020; Published: Minerals نمایش پیوند
8 ررسیَای‌کاویشىاسی،‌زمیهشیمی‌ی‌میاوبارَای سیال‌در‌کاوسار مس‌آقدرٌ،‌مىطقٍ‌ طارم،‌شمال‌غرب‌ایران ٙ11/04/1399) تابستان 1400 بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مثال غیر عادی عدم اختلاط در ماگمای داسیتی 1997 کنفرانس آکادمی اکتشافات زمین شناسی ایالتی مسکو نمایش پیوند
2 ماگماتیسم کرتاسه – داوران چهارم ایران در ارتباط با فرورانش 1997 کنفرانس آکادمی اکتشافات زمین شناسی ایالتی مسکو نمایش پیوند
3 موقعیت و وضعیت زمین شناسی آلونیت درمنطقه طارم ، 1995 سمینار محققین جوان دانشگاه ایالتی مسکو نمایش پیوند
4 آلونیت زائی در طارم دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران مشهد مقدس 1377 1377 دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران مشهد مقدس نمایش پیوند
5 عدم اختلاط ماگمائی در گدازه داسیتی 1378 سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران شیراز نمایش پیوند
6 بررسی کانسارها و آثار معدنی آلونیت و توزیع اقتصادی آن در زمین 1378 سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران شیراز نمایش پیوند
7 بررسی مقدماتی طلا در منطقه رزه کان (غرب قزوین) 1379 چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران تبریز نمایش پیوند
8 ژنز کانسارهای پلی متال منطقة آوه – الموت (شمال شرق قزوین) 1382 ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران اصفهان نمایش پیوند
9 ژئوشیمی کانسار منگنز ونارچ ( استان قم) 1387 دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
10 تفکیک واحد‌های سنگی، مناطق دگرسانی و گسل‌های محدوده کانسار پلی متال عباس آباد ( شمال غرب قزوین) با استفاده از پردازش داده‌های ماهواره‌ای لندست 7 (سنجنده ETM+ ) 1389 چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بست و هشتمین گردهمائی علوم زمین ارومیه نمایش پیوند
11 کانه‌زایی طلا در طهماسب آباد (جنوب غرب سلطانیه) 1389 چهاردهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران و بست و هشتمین گردهمائی علوم زمین ارومیه نمایش پیوند
12 بررسی ژئوشیمیای کانه‌زائی رگه‌ای طلا در چنگوری (جنوب شرق شهرستان زنجان) 1389 دومین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی ایران دانشگاه لرستان نمایش پیوند
13 بررسی پراکندگی عناصر جهت مطالعه کانه‌زائی رگه‌ای طلا در چنگوری 1390 پنجمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز ابهر نمایش پیوند
14 زمین شناسی و کانی زایی در کانسار سرب-مس- روی عباس آباد قزوین شمال غرب ایران 1389 نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران مشهد مقدس نمایش پیوند
15 بررسی ویژگی‌های سیال کانه ساز در اسکارن سامن به کمک سیالات درگیر ، 1386 پانزدهمین همایش انجمن بلورشنای و کانی شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد نمایش پیوند
16 کانی شناسی و ژئوشیمی اسکارن سامن 1388 هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران ، دانشگاه بوعلی سینا همدان نمایش پیوند
17 بررسی نقش عناصر در گرانودیوریت سامن به عنوان مولد ذخایر اسکارن در منطقه ، 1388 شانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران ، دانشگاه گیلان نمایش پیوند
18 شرایط و ویژگیهای حاکم بر تشکیل اسکارن سامن ، 1388 هفدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه بلوعلی سینا هم نمایش پیوند
19 پتروگرافی و ژئوشیمی آتشفشانهای جوان آوه – الموت (شمال شرق قزوین پ) 1392 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران 7-9 آبان 1392 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
20 مطالعه آلتراسیون هیدورترمال در منطقه زاجکان (غرب قزوین) هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران 7-9 آبان 1392 دانشگاه شهید بهشتی 1392 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران 7-9 آبان 1392 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
21 تعیین روند شکستگی های تکتونیکی و نقش آنها در مورفولوژی آبراهه های طارم با استفاده از GIS & RS 1393 سی و دومین گردهمائی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور نمایش پیوند
22 مطالعه سنگ های آذرین آراسو و متاسوماتیسم حاشیه آن(طارم سفلی، شمال غرب قزوین) ، 1393 سی و سومین گردهمائی علوم زمین نمایش پیوند
23 تغییرات جرم عناصر طی دگرسانی چاه11مشگین شهر و ماهیت ماگمای تشکیل دهنده ، 1392 سی و سومین گردهمائی علوم زمین نمایش پیوند
24 زمین شناسی آهن آراسو ، طارم قزوین، 1393، 1393 هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
25 توزیع عناصر درطول پروفیل قائم چاه شماره 8 میدان زمین گرمایی دره موئیل - مشکین شهر طی فرآیند دگرسانی 1393 هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
26 پتروگرافی سنگهای آذرین و اسکارن کانسار آهن شهرک، استان کردستان Petrography of Shahrak igneous rocks and Fe skarn deposit Kordestan Province 2017 سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
27 بررسی آلونیت زایی در تاکند (غرب تاکستان) و مصارف آن Study of Alunitization in Takand (west of Takestan) and it s consumptions 2017 سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
28 کانی شناسی و ژئوشیمی زئولیت و ارتباط آن با سنگ های آذرین منطقه، جنوب بوئین زهرا، قزوین 2017 35th National Geosciences Conference 35th National Geosciences Conference نمایش پیوند
29 استخراج زاج از آلونیت های هفت صندوق (غرب تاکستان) و مصارف صنعتی و پزشکی آن Potassium Alum processing from Alunits of Haft Sandogh (west of Takestan) and it s industrial and medical consumptions. 1395 بیست و چهارمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند
30 زمین شناسی و کانه نگاری کانسار آهن شهرک، شمال شرق استان کردستان Geology and mineralography of Shahrak Fe deposit North-East of Kordestan Province 2016 سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین 34th National 2th International Geosciences Gongress نمایش پیوند
31 پژوهشی بر سیالات درگیر در دگرسانی حاشیه توده نفوذی ده بالا (جنوب بوئین زهرا) Investigation on Fluid Inclusions in alteration border of the intrusion of Dehbala(South of Boein Zahra 2016 سی چهارمین همایش علوم زمین و دومین کنگره علوم زمین 34th National and the 2nd International Geosciences Congress22-24 نمایش پیوند
32 توده گرانیتوئیدی ده بالا (جنوب بوئین زهرا) Dehbala granitoid mass (South of Boein Zahra 2016 سی و چهامین همایش علوم زمین و دومین کنگره بین المللی علوم زمین 34th National and the 2nd International Geosciences نمایش پیوند
33 ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی قافلانکوه جنوب بوئین زهرا قزوین 1388 نمایش پیوند
34 کانی شناسی و دگرسانی و ژنز اکسیدهای آهن-آپاتیت آراسو ، شمال غرب قزوین 1388 نمایش پیوند
35 نحوه تشیل ژئودهای شمال شرق قزوین 1396 دهمین همایش ملی زمین شناسی پیام نور نمایش پیوند
36 پتروگرافی و کانی شناسی کانسار کائولن آق دره ( شمال شرق ابهر) 1397 بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند
37 کانی شناسی و ژئودهای شمال شرق قزوین 1397 بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند
38 تورمالین زائی در گرانیت های جنوب بوئین زهرا 1396 ماگماتیسم ایران سازمان زمین شناسی ایران نمایش پیوند
39 مطالعه دگرسانی در معدن روی و سرب انگوران با استفاده از دورسنجی 1397 بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کانی شناسی 1382 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره و پیام نور ابهر نمایش پیوند
2 ژئوشیمی 1384 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره و پیام نور ابهر نمایش پیوند
3 تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی 1389 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
4 زمین شناسی صحرائی 1385 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
5 سنگ شناسی آذرین 1369 1371 دانشگاه بوعلی سینا همدان نمایش پیوند
6 سنگ شناسی دگرگونی 1369 1371 دانشگاه بوعلی سینا همدان نمایش پیوند
7 پترولوژی 1370 1371 دانشگاه بوعلی سینا همدان نمایش پیوند
8 آتشفشان شناسی 1370 1371 دانشگاه بوعلی سینا همدان نمایش پیوند
9 سنگ شناسی 1377 1381 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
10 بازدید زمین شناسی 1372 1381 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
11 پروژه دانشجویی 1370 1381 دانشگاه بوعلی سینا همدان و دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
12 کارآموزی دانشجویان 1376 1381 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
13 کاربرد کامپیوتر در زمین شناسی 1383 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
14 زمین شناسی برای مهندسین 1377 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
15 سمینار 1370 1371 دانشگاه بوعلی سینا همدان نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کانسارهای سولفید ماگمائی دکتری 1391 1394 دانشگاه بوعلی سینا همدان نمایش پیوند
2 زمین شناسی اقتصادی 1383 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره و دانشگاه بوعلی سینا همدان نمایش پیوند
3 ذخایر معدنی ماگمائی و دگرگونی 1396 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
4 اصول اکتشاف ذخایر معدنی 1382 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
5 اجرای پروژه های اکتشافی 1391 1391 دانشگاه بوعلی سینا همدان نمایش پیوند
6 کانه نگاری 1384 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
7 ژئوشیمی کانسارهای گرمابی 1391 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره و دانشگاه بوعلی سینا همدان نمایش پیوند
8 کانی ها و سنگهای صنعتی 1385 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
9 منابع معدنی و محیط زیست 1396 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
10 زمین شناسی گوهر سنگ ها 1396 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 پترولوژی و پتروگرافی افیولیت های صحنه دانشگاه بوعلی سینا همدان 1370 حقیقی کارشناسی نمایش پیوند
2 پتروگرافی و پتروژنز منطیقه الموگولاخ دانشگاه بوعلی سینا همدان 1370 عباسی حمید رضا کارشناسی نمایش پیوند
3 برنامه کاربردی برای طبقه بندی سنگ های آذرین دانشگاه بوعلی سینا همدان 1370 رحمانی ساغری محمد حسین نمایش پیوند
4 باریت، کابرد و کانسارهای باریت در ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1382 کریمی سید علی کارشناسی نمایش پیوند
5 بررسی فنی و اقتصادی معدن کائولینیت خراسانلو( صائین قلعه استان زنجان) دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1381 دودانگه محمد نمایش پیوند
6 کانسارهای مس در ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1385 سعادتی مرجان کارشناسی نمایش پیوند
7 سمیای برخی معادن استان کرمانشاه دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1385 حمزوی شیما کارشناسی نمایش پیوند
8 کانسارهای مس ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1387 کباری سعید کارشناسی نمایش پیوند
9 سیلیس د کاربرد آن در صنعت دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1382 افشار مهدی کارشناسی نمایش پیوند
10 سیلیس از اکتشاف تا فراوری دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1385 محمدی محمد کارشناسی نمایش پیوند
11 زمین شناسی کانسار زرشوران دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1390 هادی پور اکبر کارشناسی نمایش پیوند
12 توان معدنی و اقتصادی استان سمنان دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1384 باقری زینب کارشناسی نمایش پیوند
13 مواد معدنی و معادن استان زنجان دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1384 محمد محمدی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه معدن 1372 1372 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
2 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1377 1381 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
3 مدیر گروه زمین شناسی 1381 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
4 رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین نمایش پیوند
5 مدیر گروه زمین شناسی 1390 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
6 همکار اولین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران 1370 1370 دانشگاه بوعلی سینا همدان نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طرح پژوهشی برگزیده دانشگاه آذر ماه 97 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 نفر اول کارشناس گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز ( وردی 57) نمایش پیوند
3 هفته پژوهش 1398 20.0000.000 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز باریت و کانه زایی همراه (وندر) در شمال شرق قزوین Mineralogy, Geochemistry and Genesis of Barite & related mineralization (Venedare) North East of Qazvin area 1399/10/30 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ارضیه خطی نمایش پیوند
2 آلتراسیون هیدروترمال در اق دره و کانه زایی همراه (جنوب غرب قزوین) Hydrotermal Alterationin in Aghdarah And Related Mineralization (S.W. of Qazvin) 1399/10/30 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره زهرا رحمانی نمایش پیوند
3 کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار منیزیت چاه سیاه، شمال غرب نهبندان Mineralogy, Geochemistry and Genesis of Chasiah Magnesite Deposit, Northwest of Nehbandan 1400/6/30 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره بهرام ربیعی نمایش پیوند
4 نحوه ی تشکیل ژئودهای شمال شرق قزوین و جنبه های اقتصادی آنها Genesis of Geodes in north west of Ghazvin and economic study of them 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره لیلا عزیزی نمایش پیوند
5 تورمالین زائی در گرانیت های جنوب بوئین زهرا و کانه زائی مرتبط با آن 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ملکه سادات سجادی نمایش پیوند
6 کانی شناسی و ژئوشیمی زئولیت و ارتباط آن با سنگهای آذرین منطقه ، جنوب بوئین زهرا، قزوین 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره طغانیان مریم نمایش پیوند
7 آلونیت زایی در منطقه تاکند-هفت صندوق(غرب تاکستان) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ذوالعلی فروغ نمایش پیوند
8 کانی شناسی و ژئوشیمی آهن جوشالو و ارتباط آن با سنگهای آذرین منطقه، جنوب شرق بوئین زهرا 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره حسینی یکنمی سیده مرضیه نمایش پیوند
9 کانسارزایی و دگر سانی های مرتبط با سنگ های آذرین منطقه شهرک، استان کردستان 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره دربندی کلاله نمایش پیوند
10 بررسی توده نفوذی ده بالا، التراسیون و کانه سازی مرتبط با آن 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره سهیلا ابراهیمی نمایش پیوند
11 بررسی پترولوژی و آلتراسیون های هیدروترمال چاه اکتشافی شماره 8 در میدان زمین گرمایی سبلان ( جنوب مشکین شهر) 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره حاج فتحعلی مرجان نمایش پیوند
12 ترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی جوان قافلانکوه، جنوب بوئین زهرا، قزوین 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قربانی راضیه نمایش پیوند
13 پترولوژی سنگ های آذرین آراسو و اسکارن مربوطه (طارم سفلی – غرب قزوین) 1394 معصومه خیریان پور نمایش پیوند
14 کانی شناسی - ژئوشیمی و پترولوژی آتشفشان های جوان آوه - الموت (شمال شرق قزوین- ایران) 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نوری ناهید نمایش پیوند
15 پترولوژی سنگهای آذرین منطقه زاجکان (غرب قزوین) و رابطه آن با آلتراسیون منطقه 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره بهلولی کلوچه زهرا نمایش پیوند
16 کانی شنای و ژئوشیمی اسکارن های غرب و شمال غرب سامن، مرتبط با سنگ های نفوذی ملایر 1388 دانشگاه بوعلی سینا همدان حیدریان معصومه نمایش پیوند
17 مطالعه کانی زایی توده ی نفوذی جنوب تفک و هاله های دگرسانی آن 1388 واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی کرم الهی سارا نمایش پیوند
18 عوامل کنترل کننده کانسارزایی در ارتباط با فرآیندهای زمین شناسی منطقه معدنی لک( جنوب بوئین زهرا) 1382 واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی ریحانی اعظم نمایش پیوند
19 کانی زایی طلا در شمال چنگوری و ارتباط آن با تکتونیک ( جنوب شهرستان زنجان) 1390 واحد لاهیجان دانشگاه آزاد اسلامی تاریوردی هنگامه نمایش پیوند
20 پناسیل یابی مس و عناصر همراه آن در منطقه آوه- جنوب شرق الموت 1381 واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی نبئی تقی نمایش پیوند
21 بررسی و پتانسیل یابی ذخایر معدنی جنوب بوئین زهرا (قزوین) 1387 واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی صدری رباطی فاطمه نمایش پیوند
22 پتانسیل یابی ذخایر فلزی منطقه بستان آباد 1386 واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی معتمدی حجت اله نمایش پیوند
23 ژئوشیمی و زمین شناسی اقتصادی کانسار منگنز ونارچ ( استان قم) 1387 دانشگاه تبریز 1387 نمایش پیوند
24 مدل کانه زایی و ژنزکانسارآهن آراسو، طارم سفلی 1395 دانشگاه تهران علیزاده افسانه نمایش پیوند
25 ژنز کانه زائی مس و سرب در کانسار عباس آباد ( طارم سفلی استان قزوین) 1390 دانشگاه سیستان و بلوچستان مرادی محمد نمایش پیوند
26 مطالعه زمین شناسی اقتصادی رسوبات تبخیری بخش مرکزی دشت قزوین با تاکید بر یافته های کانی شناسی و ژئوشیمیائی 97 پیام نور واحد قزوین ابراهیمی دهشالی مریم نمایش پیوند
27 ژئوشیمی، کانی شناسی و نحوه تشکیل ذخایر آهن شرق تکاب ( محدوده روستاهای حلب، میانج وقوزیجان) دانشگاه شهید بهشتی بی پروا نمایش پیوند
28 ژئوترمومتری سیالات درگیر منطقه طارم ( زه آباد ، قوشچی ، چیزه ) 1399/3/25 پیام نور واحد قزوین جعفرنژاد بلوچی المیرا نمایش پیوند
29 کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز باریت و کانه زائی همراه (وندر) شمال شرق قزوین بهمن 1398 بین المللی امام خمینی راضیه خطی نمایش پیوند
30 کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار منیزیت چاه سیاه، شمال غرب نهبندان بهمن 1399 بین المللی امام خمینی بهرام ربیعی نمایش پیوند
31 آلتراسیون هیدورترمال در آق دره و کانه زائی همراه (جنوب غرب قزوین) بهمن 1398 بین المللی امام خمینی زهرا رحمانی نمایش پیوند
32 ژئوشیمی عناصر همراه در معدن بنتونیت سوراوجین، غرب بوئین زهرا (استان قزوین) بهمن 1400 بین المللی امام خمینی فیروزه فصیحی نمایش پیوند
33 مطالعه عناصرکمیاب و همراه بیوتیت های منطقه املش بهمن 1400 بین المللی امام خمینی مریم هدایتی نمایش پیوند
34 روش‌های بازسازی اراضی تخریبی ناشی از معدنکاری در استان قزوین بهمن 1400 بین المللی امام خمینی تقی پکیاسا نمایش پیوند
35 تطضؾی ٍیػگیىای کمی و کیفی منابع قرضوی کوىی شمال قسوین از دیدگاه زمینشناسی اقتصادی و ژئوتکنیکی بهمن 1400 بین المللی امام خمینی زینب پاک بین نمایش پیوند
36 ژئوشیمی و کانه‌زایی مس در اندیس پرمگسو، منطقه کوه‌زر، جنوب دامغان بهمن 1400 بین المللی امام خمینی مهناز کاکاوند نمایش پیوند
37 مطالعه سیالات درگیر و کانه زایی همراه در معدن آق دره (شمال شرق ابهر) بهمن 1400 بین المللی امام خمینی الهام مهدی آبادی نمایش پیوند
38 کانی زایی و ژئوشیمی معدن سرب و روی مرشون، غرب قزوین بهمن 1400 بین المللی امام خمینی عاطفه عسگری الموتی نمایش پیوند
39 زم ی ن شناس ی ، دگرسان ی و کانه زا یی مس در منطقه کوه ر ی زو، جنوب دامغان بهمن 1400 بین المللی امام خمینی آرزو غلامرضازاده امامقلی نمایش پیوند
40 ژئوشیمی و کانه‌زایی مس در کانسار پنج‌کوه، دامغان، استان سمنان بهمن 1400 بین المللی امام خمینی نسیم خلیلی نمایش پیوند
41 کانسارزایی و دگرسانی های مرتبط با سنگ های آذرین منطقه شهرک، استان کردستان بهمن 1398 بین المللی امام خمینی گلاله دربندی نمایش پیوند
42 بررسی کانه زائی آهن و عناصر نادر خاکی در کانسار آهن شامه دشت منطقه طارم 1401/6/23 دانشگاه بین المللی امام خمینی بهراد نیک فطرت نمایش پیوند
43 زمین شناسی اقتصادی کانسار پلی متال خروس دره ، جنوب غرب استان قزوین 1401/6/23 دانشگاه بین المللی امام خمینی زهرا وفادار مطلق نمایش پیوند
44 مطالعه و بررسی در زمینه وجود عناصر کمیاب و همراه در معدن سرب و روی چنگوره استان قزوین 1401/6/23 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره سمیرا غلامی نمایش پیوند
45 مطالعه زمین شناسی، ژئوشیمی، کانه زائی مس در گنبد نمکی زندان، بندر لنگه 1401/3/30 دانشگاه بین المللی امام خمینی احسان دریانورد نمایش پیوند
46 ویژگی ژئوشیمیائی نسلهای مختلف آپاتیت در کانسار اسفوردی استان یزد 1401/6/30 دانشگاه بین المللی امام خمینی الهه خراسانی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دگرسانی در جنوب بوئین زهرا واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تقی نبئی نمایش پیوند
2 کانی سازی، ژئوشیمی و ژنز مس و عناصر پاراژنز آن در ناحیه طارم با تکیه بر زون چیزه-عباس آباد - آق دره غرب قزوین -ایران شهریور 1399 دانشگاه ارومیه صانع دوست نمایش پیوند
3 دگرسانی در مرکز و شمال غرب ایران 1389 دانشگاه اصفهان تقی پور گوهر نمایش پیوند