• درجه علمی : استاد
  • گروه آموزشی : شیمی
  • تاریخ تولد : 1343
  • نشانی : 34149-1-6818
  • شماره اتاق : 670
  • شماره تلفن دفتر : 0281 - 837
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : m.khanmohammadi@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

<p style="text-align: center"><span style="font-size: x-large"><span style="font-family: Verdana"><span style="color: #ff0000">Visit The English Version Please</span></span></span></p>