۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : شیمی
  • تاریخ تولد : 1337
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : rezaeib@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

 غلامرضا رضائی بهبهانی  متولد ١٣٣٧ دانشیار پایه  ٢٩ شیمی فیزیک و عضو هئیت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،  چاپ حدود ١٢٠  مقاله  ISIو حدود ٤٠ مقاله ی علمی پژوهشی غیر ISI معتبر داخلی و خارجی در زمینه ی بیو شیمی فیزیک، شرکت در بیش از ٢٠٠ کنفرانس داخلی و خارجی.

٣٠ ماه در جبهه ها ی حق علیه باطل جنگیده اند و زندگی نامه ی ایشان به عنوان ٥٠٠ دانشمند برتر دنیا در حوزه ی آنالیز حرارتی    توسط انتشارات   springer به چاپ رسیده است.

لینک مصاحبه:

https://www.aparat.com/v/YAyDG

لینک تبریک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره):

http://news.ikiu.ac.ir/?p=5078

 

G Rezaei Behbehani

Department of Chemistry , Imam Khomeini Internationl University, qazvin, Iran.

Biography

G Rezaei Behbehani is a versatile writer and researcher that published extensively in specialized field. His international experience includes various programs, contributions and participation in different countries for diverse fields of study.  His research of interests reflect in his wide range of publications in various national and international journals.  His areas of research covers a wide range of topics such as Thermodynamics, inhibitor of varous enzyms, specific and nonspecific interactions, positive, negative and noncooperativity using his own equation, hydrophobicity, protein denaturation, electrostatics, structural changes of biomolecules, protein folding, solubility, using his own theoretical models.

 

 

 

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی شیمی 1361 دانشگاه شهید چمران اهواز نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد شیمی فیزیک 1368 دانشگاه مازندران، بابلسر نمایش پیوند
3 دکتری شیمی فیزیک 1374 دانشگاه ایرلند جنوبی (University college Dublin) نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 Biophysical chemistry نمایش پیوند
2 protein drug interaction نمایش پیوند
3 enzyms inhibition study نمایش پیوند
4 surface chemistry نمایش پیوند
5 driven a new theory entitle the extended solvation model نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی اثر گرما و رطوبت بر ریز کپسولهای پلی اوره و ژلاتینی 1380 علوم و تکنولوژی پلیمر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 Nonelectrolyte Solvation in Aqueous Dimethyl Sulfoxide—A Calorimetric and Infrared Spectroscopic Study 2000 Journal of Solution Chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 The solvation of urea, tetramethlyurea, TMU, in some organic solvents 2001 Int. J. Vibr. Spec نمایش پیوند
4 spectroscopic study of the solvation of tetramethylurea TMU in aqueous ch3 od Etod Mecn Dmso Meod- Mecn- Meod Dmso solvent systems. 2001 journal of solution chemistry نمایش پیوند
5 Ostwald Concentration Coefficients of Acetonitrile in Aqueous Mixed Solvents:  A New, Rapid Method for Measuring the Solubilities of Volatile Solutes 2002 Journal of Chemical & Engineering Data  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 Infrared Spectroscopic Study of the Solvation of Tetramethylurea in Protic + Aprotic Mixed Solvents 2002 Journal of Solution Chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 Application of a New Method to Reproduce the Enthalpies of Transfer of NaI from Water to Aqueous Methanol, Ethanol and iPrOH Solvent Systems at 298 K 2005 Bulletin of the Korean Chemical Society  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 Application of the new solvation theory to reproduce the enthalpies of transfer of LiBr, tetrabutylammonium bromide and tetrapentylammonium bromide from water to aqueous acetonitrile at 298 K 2005  Acta Chimica Slovenica  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 Synthesis and characterization of tetramethy lamonium trioxofluorotungstate (VI) 2005 russian journal of inorganic chemistry نمایش پیوند
10 The crystal and molecular structure of bis (tetramethyl ammonium) pentachlorooxomolybdate(V)-acetonitrile(1-1) 2005 crystal research and technology نمایش پیوند
11 Enthalpies of transfer of acetonitrile from water to aqueous methanol, ethanol and dimethylsulphoxide mixtures at 298.15 K 2006 Thermochimica Acta  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 Using the New Developed Equation to Reproduce the Enthalpies of Transfer of Urea from Water to Aqueous Ethanol, Propan-1-ol and Acetonitrile at 298 K 2006 Bulletin of the Korean Chemical Society  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 Using the Extension Coordination Model to reproduce the Enthalpies of Transfer of Tetraethylurea From Water to Aqueous Ethanol, Propan-1-ol and Acetonitrile at 298 K 2006 Acta Chimica Slovenica  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 A new equation to reproduce the enthalpies of transfer of formamide, N-methylformamide and N, N-dimethylformamide from water to aqueous methanol mixtures at 298 K 2006 Thermochimica acta  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 A THERMODYNAMIC STUDY ON THE BINDING OF MAGNESIUMWITH HUMAN GROWTH HORMONE Consideration of the new extended coordination model solvation parameters 2007 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 A thermodynamic study on the binding of calcium ion with myelin basic protein 2007 Journal of Solution Chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 Using a new solvation model for thermodynamic study on the interaction of nickel with human growth hormone 2007 Thermochimica acta  دریافت فایل Download نمایش پیوند
18 Enthalpies of Transfer of Tetraalkylammonium Bromides and CsBr from water to Aqueous DMF at 298.15 K 2007 Journal of solution chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
19 A New Equation To Reproduce The Enthalpies Of Transfer Of Tetrabutylammonium Bromide From Water To Aqueous Methanol, Ethanol, Propan-1-Ol And 1, 4-Dioxane Systems At 298.15 K 2007 Physical Chemistry: An Indian Journal  دریافت فایل Download نمایش پیوند
20 A Thermodynamic study on the binding of magnesium with human growth hormone Consideration of the new extended coordination model solvation parameters 2007 JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY  دریافت فایل Download نمایش پیوند
21 Spectroscopic study of the solvation of urea in protic protic mixed solvent 2007 Physical chemistry an Indian journal نمایش پیوند
22 A comparative study of the direct calorimetric determination of the denaturation enthalpy for lysozyme in sodium dodecyl sulfate and dodecyltrimethylammonium bromide solutions 2008 Journal of Solution Chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
23 Determination of partial unfolding enthalpy for lysozyme upon interaction with dodecyltrimethylammonium bromide using an extended solvation model 2008 Journal of Molecular Recognition: An Interdisciplinary Journal  دریافت فایل Download نمایش پیوند
24 A direct calorimetric determination of denaturation enthalpy for lysozyme in sodium dodecyl sulfate 2008 Colloids and Surfaces B: Biointerfaces  دریافت فایل Download نمایش پیوند
25 A thermodynamic study on the binding of human serum albumin with new synthesized anti cancer Pd (II) complex 2008 Journal of solution chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
26 Application of an extended solvation theory to study on the binding of magnesium ion with myelin basic protein 2008 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
27 A new approach for thermodynamic studies on binding of some metal ions with human growth hormone 2008 Journal of solution chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
28 A thermodynamic study on the binding of cobalt ion with myelin basic protein 2008 BULLETIN-KOREAN CHEMICAL SOCIETY  دریافت فایل Download نمایش پیوند
29 A high-performance theory for thermodynamic study of solvation in mixed solvents 2008 Thermochimica Acta  دریافت فایل Download نمایش پیوند
30 Thermodynamic study of the binding of calcium and magnesium ions with myelin basic protein using the extended solvation theory 2008 Acta biochimica et biophysica Sinica  دریافت فایل Download نمایش پیوند
31 A new approach for titration calorimetric data analysis on the binding of magnesium ion with myelin basic protein 2008 Journal of solution chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
32 Using the Extended Solvation theory for Thermodynamic Study on the interaction of Magnesium and Cobalt ions with human growth hormone 2008 Journal of the Korean Chemical Society  دریافت فایل Download نمایش پیوند
33 Thermodynamic study of the binding of calcium and magnesium ions with myelin basic protein using the extended solvation theory 2008 Acta Biochim Biophys Sin  دریافت فایل Download نمایش پیوند
34 A high performance method for thermodynamic study on the binding of copper ion and glycine with Alzheimer’s amyloid β peptide 2009 Journal of thermal analysis and calorimetry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
35 A thermodynamic study on the binding of PEG-stearic acid copolymer with lysozyme 2009 Journal of Solution Chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
36 A high performance method for thermodynamic study on the binding of human serum albumin with erbium chloride 2009 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
37 A thermodynamic study of new designed complex of ethylendiamine ٨-hydroxyquinolinato palladium (II) chloride with calf thymus DNA 2009 Bull Korean Chem Soc  دریافت فایل Download نمایش پیوند
38 A thermodynamic study on the interaction of nickel ion with myelin basic protein by isothermal titration calorimetry 2009 Journal of Thermal Analysis and Calorimetry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
39 A thermodynamic study of nickel ion interaction with bovine carbonic anhydrase II molecule 2009 Journal of thermal analysis and calorimetry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
40 Thermodynamic study on the interaction of cyanide ion and jack bean urease at different temperatures 2009 Journal of thermal analysis and calorimetry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
41 A new approach for thermodynamic study on the binding of human serum albumin with cerium chloride 2009 Bulletin of the Korean Chemical Society  دریافت فایل Download نمایش پیوند
42 Thermodynamic study of CN− ion inhibition of Jack bean urease using the extended solvation theory 2009 Chinese Chemical Letters  دریافت فایل Download نمایش پیوند
43 A calorimetric study on the interaction of zinc ion with human growth hormone 2009 Iranian Journal of Science and Technology (Sciences)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
44 A structural and calorimetric study on the interaction between Jack bean urease and cyanide ion 2009 Journal of solution chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
45 A predictive, simple and rapid method for thermodynamic study on the binding of copper ion with Alzheimer's amyloid β peptide 2009 Chinese Chemical Letters  دریافت فایل Download نمایش پیوند
46 A thermodynamic investigation of bovine carbonic anhydrase II interaction with cobalt ion at 300 and 310K 2009 Journal of Biophysics and Structural Biology  دریافت فایل Download نمایش پیوند
47 Thermodynamic study of CNion inhibition of Jack bean urease using the extended solvation theory 2009 Chinese Chemical Letters  دریافت فایل Download نمایش پیوند
48 A Novel method for Thermodynamic Study on the Binding of Milk Carrier protein of BLG-A with Cr +3 2009 Polish Journal of Chemical Technology  دریافت فایل Download نمایش پیوند
49 A Structural and Calorimetric Study on the Interaction Between Jack Bean Urease and Cyanide Ion 2009 Journal of Solution Chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
50 THREE NEW TETRAALKYLAMMONIUM BROMOCHROMATES, NR٤ [CRO٣BR], (R= ET, HEX, HEP): MILD AND EFFICIENT REAGENTS FOR OXIDATION OF PRIMARY AND SECONDARY ALCOHOLS 2009 J. Chil. Chem. Soc  دریافت فایل Download نمایش پیوند
51 A novel method for thermodynamic study on binding of copper ion with Alzheimer’s amyliod β peptide 2009 Chinese Science Bulletin  دریافت فایل Download نمایش پیوند
52 New Aluminum-Based Ionic Liquids: Synthesis, Characterization, and Theoretical Study 2009 Heteroatom Chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
53 Synthesis and characterization of two new halo complexes of iodine(C4H9)4N I2Br - and (C4H9)4N I2Cl - and theoretical calculations of their structures 2009 Main Group Chemistry نمایش پیوند
54 A High performance theory for thermodynamic study on the binding of human serum albumin with erbium chloride 2009 journal of chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
55 A Thermodynamic Study of the Interaction between Urease and Copper Ions 2010 Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran  دریافت فایل Download نمایش پیوند
56 Nano-composite Carbon Pate Electrode Used for Biophysical Study of Ho ٣ Ion Interaction with Human Serum Albumin V 2010 Int. J. Electrochem. Sci  دریافت فایل Download نمایش پیوند
57 Application of a simple calorimetric data analysis on the binding study of cyanide ions by Jack bean ureas 2010 Chinese Chemical Letters  دریافت فایل Download نمایش پیوند
58 A Thermodynamic Study on the Binding of Human Serum Albumin with Lanthanum Ion 2010 Chin. J. Chem  دریافت فایل Download نمایش پیوند
59 A thermodynamic study on the binding of theophylline with human serum albumin 2010 J Therm Anal Calorim  دریافت فایل Download نمایش پیوند
60 A New Approach for Protein Binding Isotherm Analysis by Means of an Electrochemical Microsensor 2010 Int. J. Electrochem. Sci  دریافت فایل Download نمایش پیوند
61 Thermodynamic Study on the Interaction of Copper Ion with Human Growth Hormone 2010 J Solution Chem  دریافت فایل Download نمایش پیوند
62 A Thermodynamic Study on the Binding of Cobalt(II) and Iron(III) Ions with Bovine Carbonic Anhydrase II at Different Temperatures 2010 J Solution Chem  دریافت فایل Download نمایش پیوند
63 Thermodynamic Study of Myelin Basic Protein upon Interaction with [Hg2+] Using Extension Solvation Model 2010 Chin. J. Chem  دریافت فایل Download نمایش پیوند
64 A calorimetric study of the interaction of silver ions with jack bean urease 2010 Turkish Journal of Chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
65 Calorimetric Study on the Binding of Lysozyme Upon Interaction With β-Cyclodextrin 2010 Journal of Thermodynamics & Catalysis  دریافت فایل Download نمایش پیوند
66 Thermodynamic study on the interaction of cyanide ion and jack bean urease at different temperatures 2010 J Therm Anal Calorim  دریافت فایل Download نمایش پیوند
67 A thermodynamic study on the interaction of nickel ion with myelin basic protein by isothermal titration calorimetry 2010 J Therm Anal Calorim  دریافت فایل Download نمایش پیوند
68 Thermodynamics of Binding Silver Ion to Jack Bean Urease 2010 Biophysical Journa نمایش پیوند
69 DNA Binding Studies and Cytotoxicity of Ethylenediamine 8-Hydroxyquinolinato Palladium(II) Chloride 2010 Journal of the Chinese Chemical Society  دریافت فایل Download نمایش پیوند
70 Synthesis and Computational Study of Phosphorus Ionic Liquids 2010 phosphorus sulfur and silicon and the related elements  دریافت فایل Download نمایش پیوند
71 Thermodynamic Study of the Binding of Mercury Ion to Human Growth Hormone at Different Temperatures 2011 J Solution Chem  دریافت فایل Download نمایش پیوند
72 Refolding of Lysozyme Upon Interaction with β-Cyclodextrin 2011 Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran  دریافت فایل Download نمایش پیوند
73 A Thermodynamic investigation of Aspirin interaction with Human Serum Albumin at 298 and 310 K 2011 Journal of Thermodynamics & Catalysis  دریافت فایل Download نمایش پیوند
74 A thermodynamic investigation on the binding of mercury ion with myelin basic protein at different temperatures 2011 Chinese Chemical Letters  دریافت فایل Download نمایش پیوند
75 A Calorimetric Study on the Interaction of Zinc and Cadmium Ions with Jack Bean Urease 2011 Chin. J. Chem  دریافت فایل Download نمایش پیوند
76 A Thermodynamic Study of Zinc Ion Interaction with Bovine Carbonic Anhydrase II at Different Temperatures 2011 J Solution Chem  دریافت فایل Download نمایش پیوند
77 A thermodynamic investigation on the binding of mercury ion with myelin basic protein at different temperatures 2011 Chinese Chemical Letters  دریافت فایل Download نمایش پیوند
78 A thermodynamic study on the binding of mercury and silver ions to urease 2011 J Therm Anal Calorim  دریافت فایل Download نمایش پیوند
79 Thermal Study of the nickel ion Interaction with Myelin Basic Protein 2011 Applied Mechanics and Materials  دریافت فایل Download نمایش پیوند
80 Thermal Investigation of p-Phenylene-bis and Phenyl Dithiocarbamate Binding to Mushroom Tyrosinase 2011 Applied Mechanics and Materials  دریافت فایل Download نمایش پیوند
81 A thermodynamic study on the binding of mercury and silver ions to urease 2011 J Therm Anal Calorim  دریافت فایل Download نمایش پیوند
82 SYNTHESIS CHARACTERIZATION AND ANTITUMOR STUDY OF N N-BIS (5- BROMO-2- HYDROXYBENZALDEHYDE)-1 2-ETHYLENDIIMINE AND ITS PT COMPLEX 2011 Heterocyclic Letters  دریافت فایل Download نمایش پیوند
83 A calorimetric study on the interaction between Vitamin-B6 and lysozyme 2012 Research Journal of Recent Sciences  دریافت فایل Download نمایش پیوند
84 The Effect of Colloidal Silica Nanoparticles on the Activity of α-Amylase 2012 Pak. J. Chem  دریافت فایل Download نمایش پیوند
85 A Comparative Interaction between Copper Ions with Alzheimer’s β Amyloid Peptide and Human Serum Albumin 2012 Bioinorganic Chemistry and Applications  دریافت فایل Download نمایش پیوند
86 Thermodynamic study on the interaction of Co2+ with Jack bean urease 2012 Current Chemistry Letters  دریافت فایل Download نمایش پیوند
87 Thermal study of lysozyme binding with β-cyclodextrin 2012 Applied Mechanics and Materials  دریافت فایل Download نمایش پیوند
88 Thermodynamic Study of Human Serum Albumin upon Interaction with Ytterbium (III) 2012 Journal of Chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
89 Inhibitory Effects of p-Phenylene-bis and Phenyl Dithiocarbamate on Mushroom Tyrosinase 2012 J Solution Chem  دریافت فایل Download نمایش پیوند
90 A Thermodynamic Interaction of Nanosulfonamide with Human Serum Albumin 2012 ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY  دریافت فایل Download نمایش پیوند
91 A Calorimetric Investigation of Chromium Interaction with Jack bean Urease 2012 Research Journal of Chemical Sciences  دریافت فایل Download نمایش پیوند
92 Improvement in the Cleaning Performance Towards Protein Soils in Laundry Detergents by Protease Immobilization on the Silica Nanoparticles 2012 J Surfact Deterg  دریافت فایل Download نمایش پیوند
93 Inhibitory Effects of p-Phenylene-bis and Phenyl Dithiocarbamate on Mushroom Tyrosinase 2012 J Solution Chem  دریافت فایل Download نمایش پیوند
94 A Comparative Study on the Interaction of Sulfonamide and Nanosulfonamide with Human Serum Albumin 2012 Journal of Chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
95 Strong Inhibition of Jack Bean Urease by Chromium (III) 2012 Biosciences Biotechnology Research Asia  دریافت فایل Download نمایش پیوند
96 Thermal study of lysozyme binding with β-cyclodextrin 2012 Applied Mechanics and Materials  دریافت فایل Download نمایش پیوند
97 Thermal investigation of the interaction between Phenyl Dithiocarbamate and mushroom tyrosinase 2012 Research Journal of Chemical Sciences  دریافت فایل Download نمایش پیوند
98 New methods for Data Analysis of Isothermal Titration Calorimetry for studying binding of two n-alkyl Xanthates to Mushroom Tyrosinase 2012 Research Journal of Chemical Sciences  دریافت فایل Download نمایش پیوند
99 The effect of n-alkyl xanthates on mushroom tyrosinase activity 2013 J. Indian Chem. Soc  دریافت فایل Download نمایش پیوند
100 DENATURATION OF HUMAN SERUM ALBUMIN BY CERIUM (III) CHLORIDE 2013 Biophysical Reviews and Letters  دریافت فایل Download نمایش پیوند
101 A Thermodynamic Investigation on the Binding of Lysozyme with Sodium Dodecyl Sulfate 2013 GENERAL AND PHYSICAL  دریافت فایل Download نمایش پیوند
102 Improvement in the Cleaning Performance Towards Protein Soils in Laundry Detergents by Protease Immobilization on the Silica Nanoparticles 2013 J Surfact Deterg  دریافت فایل Download نمایش پیوند
103 A calorimetric investigation for the bindings of mushroom tyrosinase to p-phenylene-bis(dithiocarbamate) and to alkyl xanthates 2013 J. Serb. Chem. Soc  دریافت فایل Download نمایش پیوند
104 A Comparative Study on the Interaction of Sulfonamide and Nanosulfonamide with Human Serum Albumin 2013 Journal of Chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
105 The Interaction of Ferric Ions with Jack Bean Urease by Isothermal Titration Calorimetry 2013 Natl. Acad. Sci. Lett  دریافت فایل Download نمایش پیوند
106 Experimental investigation of the effects of beta-cyclodextrin on the unfolding and aggregation of human serum albumin 2013 Bio CHEMIISTRY  دریافت فایل Download نمایش پیوند
107 Thermodynamic Study of Human Serum Albumin upon Interaction with Ytterbium (III) 2013 Journal of Chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
108 COMPARISON OF ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF NANO QUINOLONE WITH ITS MICROSCALE EFFECTS 2013 Biophysical Reviews and Letters  دریافت فایل Download نمایش پیوند
109 Preparation of Nano Nalidixic Acid and Study of its Biological Properties 2013 Open Access Scientific Reports  دریافت فایل Download نمایش پیوند
110 Thermal study of a newly synthesized cu (II) Complex Binding to Bovine β-Lactoglobulin 2013 journal of chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
111 Synthesis and antibacterial activity of N-pyridin-2-ylbenzenesulfonamide nanoparticles 2014 IRBM  دریافت فایل Download نمایش پیوند
112 The effect of cupric and ferric ions on antioxidant properties of human serum albumin 2014 Gen. Physiol. Biophys  دریافت فایل Download نمایش پیوند
113 THE EFFECT OF GALLIC ACID, NARINGIN, CHRISIN AND QUERCETIN AS FLAVONOIDS, ON THE THERMODYNAMIC STABILITY OF TYROSINASE 2014 INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH IN CHEMISTRY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES  دریافت فایل Download نمایش پیوند
114 An efficient green MCR protocol for the synthesis of 2,4,5-trisubstituted imidazoles by Selectfluor (TM) under ultrasound irradiation 2014 Comptes Rendus Chimie  دریافت فایل Download نمایش پیوند
115 Investigation of the Effects of Various Cyclodextrins on the Stabilisation of Human Serum Albumin by a Spectroscopic Method 2015 Aust. J. Chem  دریافت فایل Download نمایش پیوند
116 Removal of reactive black 8 dye from aqueous solutions using zinc oxide nanoparticles: investigation of adsorption parameters 2015 Desalination and Water Treatment  دریافت فایل Download نمایش پیوند
117 A Thermodynamic Study on Lysozyme with Sodium Dodecyl Sulfate in Different Temperatures and PHs 2016 Uncorrected Proof  دریافت فایل Download نمایش پیوند
118 Comprehensive Kinetic and Structural Studies of Different Flavonoids Inhibiting Diphenolase Activity of Mushroom Tyrosinase١ 2016 Applied Biochemistry and Microbiology  دریافت فایل Download نمایش پیوند
119 Functionalized Multi Walled Carbon Nanotubes as a Carrier for Doxorubicin: Drug Adsorption Study and Statistical Optimization of Drug Loading by Factorial Design Methodology 2016 J. Braz. Chem. Soc  دریافت فایل Download نمایش پیوند
120 Application of the extended solvation theory to study the interaction of β-CD with interpolymer of PEO and PAA 2016 Iranian Chemical Communication  دریافت فایل Download نمایش پیوند
121 A Thermodynamic Study on the Binding of oleic acid with hen egg lysozyme 2016 ponte Journal  دریافت فایل Download نمایش پیوند
122 Lanthanide Chlorides Decrease the Antioxidant Property of Human Serum Albumin 2017 The Electronic Journal of Chemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
123 THE EFFECT OF METHOTREXATE ON THE STRUCTURAL CHANGES OF HUMAN SERUM 2018 ponte Journal  دریافت فایل Download نمایش پیوند
124 Effect of chrysin omega‐3 and 6 fatty acid esters on mushroom tyrosinase activity, stability, and structure 2018 J of Food Biochemistry  دریافت فایل Download نمایش پیوند
125 Polymyxins interaction to the human serum albumin: A thermodynamic and computational study 2019 Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy  دریافت فایل Download نمایش پیوند
126 Study of Interaction of Human Serum Albumin with Doxorubicin (Anti-Cancer Drug) by Docking Simulation 2019 Chemical Methodologies  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A THERMODYNAMIC STUDY ON LYSOZYME WITH DODECYL SULFATE IN DIFFERENT TEMPERATURES AND PH 2016 19th Iranian Physical Chemistry Conference نمایش پیوند
2 Human Serum Albumin Binding with Erbium (III) Chloride 2014 International Conference on Chemical, Environment & Biological Sciences نمایش پیوند
3 INTRODUCING A NEW, SIMPLE AND RAPID METHOD FOR PREFERENTIAL SALVATION STUDY BY FTIR 2004 XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, Kars,Department of Chemistry, Imam Khomeini International University, Qazvin, نمایش پیوند
4 بررسی سینتیک مهارکنندگی اوره آز باقلا توسط نارینژین و کاتچین 1394 دومین کنفرانس رویکرد های نوین در علوم مهندسی (نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته) نمایش پیوند
5 بررسی سینتیک مهارکنندگی اورهآز باقلا توسط کوئرستین و نمونه هایی ازعصاره های گیاهی 1394 دومین کنفرانس رویکرد های نوین در علوم مهندسی (نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته) نمایش پیوند
6 بررسی سینتیک مهارکنندگی اوره آز باقلا توسط برخی عصاره های گیاهی 1394 کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی نمایش پیوند
7 بررسی سینتیک مهارکنندی اوره آز باقلا توسط برخی از فلاونوئیدها 1394 کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی نمایش پیوند
8 Robust Control Of Induced Paralysis 1992 Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society نمایش پیوند
9 Effect of b-cyclodextrin on thermal stability of lysozyme at different pH 2010 14th Iranian Physical Chemistry Conference University of Tehran نمایش پیوند
10 Delivery of doxorubicin from nano gel- calcium alginate beads 2019 9th Global Chemistry Congress, At lisbon نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تالیف کتاب مبانی شیمی کوانتوم نمایش پیوند
2 ترجمه شیمی فیزیک اتکینز ویرایش8 نمایش پیوند
3 ترجمه و چاپ گرما شیمی نوشته فین نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بهینه سازی فرمولاسیون، ارزیابی مشخصات و تست راکتوری نانوکاتالیستهای واکنش شیفت گاز-آب و مطالعه برهمکنش کاتالیستهای زیستی با لیگاندها دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1395 ملیسا مهر اشتیاق نمایش پیوند
2 مطالعه ترمودینامیکی برهم کنش سدیم دودسیل سولفات (SDS) و دودسیل تری متیل آمونیوم برمید (DTAB) با لیزوزیم به روش کالریمتری تیتراسیونی همدما دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1386 ابراهیم طالشی انبوهی نمایش پیوند
3 مطالعه ترمودینامیکی بر همکنش لیزوزیم با استئاریک اسید دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1396 ارسلان شهسواری نمایش پیوند
4 مطالعه رهایش کنترل شده دارو از بسترهای نانوهیبرید معدنی هیدروکسید لایه ای روی و نانوبیوپلیمر آن به همراه بررسی ساختار و خواص فیزیکی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1395 مژده گلزنی نمایش پیوند
5 سنتز کمپلکس های فلزات واسطه ی دارای لیگاندهای بازهای شیف و بررسی خواص بیولوژیکی آنها در شکل های توده ای و نانو دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1395 عارف بهرامی نمایش پیوند
6 سنتز تعیین مشخصاتو کاربرد: نانو ذرات سیلیس در تثبیت آنزیمهاجهت بهبود کارایی پودر های شوینده سیلیکای متخلخل sba-15 عامل دار شده در استخراج و اندازه گیری منو و دی کلرو استیک اسید و گلیکولیک اسید در کوکوآمیدو پروپیل بتائین به روش SPE-HPLC نانو ذرات Fe3O4/SiO2 در استخراج و پیش تغلیظ یونهای Zn+2 Cu+2Cd+2 Ni+2 و حذ+2 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1392 اعظم خانی نمایش پیوند
7 ترمودینامیک برهم کنش پروتئین بازی میلین با یون نیکل (II)به روش تئوری جدید انحلال دانشگاه پیام نور استان زنجان 1388 لیلا برزگر نمایش پیوند
8 مطالعه ترمودینامیکی بر هم کنش اوره آز باقلا با یون لانتانیوم دانشگاه پیام نور استان زنجان 1390 سحر پارسافر نمایش پیوند
9 مطالعه ترمودینامیکی بر هم کنش آنزیم اوره آز باقلا با یون های آهن و کروم دانشگاه پیام نور استان زنجان 1390 محمد بیگلری نمایش پیوند
10 مطالعه بر هم کنش پروتئین سرم آلبومین انسانی با برخی از دارو ها با استفاده از روش های محاسباتی و نظری و مقایسه آنها با روشهای تجربی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1394 فاطمه شکرانی نمایش پیوند
11 شبیه سازی برهم کنش سرم آلبومین انسانی با یونهای فلزی و مقایسه آنها با داده های تجربی گزارش شده دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1393 فروغ امرانی نمایش پیوند
12 مطالعه شیمی فیزیکی بر همکنش اسیدگالیک ونارینجین با تایروزیناز قارچ خوراکی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1392 مهران شیروانی نمایش پیوند
13 حذف برخی از رنگینه های نساجی از محیط های آبی به وسیله ی نانو جاذب روی اکسید دانشگاه پیام نور قزوین 1392 کتایون گنبدی نمایش پیوند
14 کاربرد نانولوله های کربنی و سیلیکای مزومتخلخل در سیستم های دارورسانی و مطالعات شیمی فیزیکی رهایش دارو دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1394 نسرین جوادی نمایش پیوند
15 مطالعه هدایت سنجی و گرما سنجی برخی از یون های فلزات قلیایی، قلیایی خاکی و لانتانیدها با لیگاند 4 و 4(5) دی ترشمری بوتیل دی بنزو -18 کراون -6 دانشگاه پیام نور استان زنجان 1389 رحمان حیدری نمایش پیوند
16 ترمودینامیک پیوند تئوفیلین به آلبومین سرم انسان دانشگاه پیام نور استان زنجان 1388 ساناز طهماسبی سروستانی نمایش پیوند
17 بررسی ترمودینامیک بر هم کنش یون روی با پروتئین ان هیدراز کربنیک در دماهای 300 و 310 و 320 کلوین دانشگاه پیام نور استان زنجان 1389 ایرج الوانیان نمایش پیوند
18 مطالعه ترمودینامیکی پیوند یون های جیوه و کادمیوم به اوره آز دانشگاه پیام نور استان زنجان 1389 عزیز ملا اقازاده یامچی نمایش پیوند
19 مطالعه ترمودینامیکی برهمکنش پروتئین بازی میلین با برخی از کاتیون‌های فلزی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1386 آزاده فلاح باقری نمایش پیوند
20 مطالعه سینتیکی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آب های آلوده شده طی فرآیندهای اکسایش پیشرفته درحضور نانوذرات دی اکسید تیتانیم تحت تابش نور ماوراء بنفش حاصل از لامپ هایLED دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1391 فرزاد فرهادی نمایش پیوند
21 مطالعه شیمی فیزیکی برهم کنش نمک برخی از لانتانیدها با سرم آلبومین انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1392 منیر شالبافان نمایش پیوند
22 تاثیر دما بر روی برهمکنش یون مس II و سرم آلبومین انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1390 زینب رحمانی نمایش پیوند
23 بررسی سینتیک بازدارندگی جک بین اوره آز توسط عصاره های گیاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1392 نگار یقدوایی نمایش پیوند
24 مطالعه ترمودینامیکی و سینتیکی برهمکنش برخی فلاونوئیدها(کرایسین و گالیک اسید) با آنزیم اوره آز باقلا دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1393 رویا هدایتی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریاست دانشکده علوم پایه 1375 1376 دانشگاه لرستان، خرم آباد نمایش پیوند
2 مدیریت گروه شیمی 1378 1380 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 ریاست دانشگاه پیام نور 1380 1382 پیام نور مرکز تاکستان نمایش پیوند