۳۱ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : شیمی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 33901373
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : V.mohammadi@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری شیمی معدنی 1985 1988 دانشگاه منچستر نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 لیگاندهای نامحلول پلیمری نمایش پیوند
2 جذب آلاینده ها (رنگها ی صنعتی – فلزات سنگین) روی پایه ها نمایش پیوند
3 سنتز کربن فعال از ضایعات کشاورزی نمایش پیوند
4 سنتز ومشخصه یابی نانو سیلیکا نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Insoluble ligands and their applications 1989 Journal of organometallic chemistry نمایش پیوند
2 مقایسه بین لیگاندهای آمینی تثبیت شده روی سیلیکا ومشابه های آن از پلی سیلوکسان 1382 علوم وتکنولوزی پلیمر نمایش پیوند
3 سنتز پلی ارگانو سیلوکسانهای نامحلول وکاربرد آنها برای استخراج فلزات سنگین 1385 علوم وتکنولوزی پلیمر نمایش پیوند
4 تهیه وخصوصیات سیلیکا آئروزل با منافذ نانو از خاکستر سبوس برنج با خشک کردن در فشار جو 1391 materials research bulletin نمایش پیوند
5 Synthesis and characterization of hydrophobic silica aerogel by two step sol-gel process 1392 J ournal of nanostructures (JAN) نمایش پیوند
6 The role of DCCAs in the preparation of crack –free xerogel 1393 International Journal of nano dimension (IJND) نمایش پیوند
7 Adsorption characterization of Iranian pre -treated rice husk for removal of pollutants from Industrial wastewater 1394 Journal of material science research نمایش پیوند
8 Prodution of SrAl2O4Eu+2Dy+3 green-emitting phosphor nano –pigment powders via microwave processing route 1396 Pigment resin technology نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی ومطالعه ی ایزوترم حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی توسط خاکستر سبوس برنج 1394 اولین همایش ملی مدیریت پسماند وفاضلاب صنعتی بیمارستانی ودارویی نمایش پیوند
2 کارآیی جذب رنگ متیلن بلو توسط تفاله چای از محلول های آبی آلوده 1394 اولین همایش ملی مدیریت پسماند وفاضلاب صنعتی بیمارستانی ودارویی نمایش پیوند
3 Hydrothermal and microwave synthesis, characterization H3PO4 activation of activated carbon from rice husk 1392 5thI nternational conference on nano structures نمایش پیوند
4 Preparation and characterization of phosphoric acid activated carbons from rice husk 1392 5th International conference on nano structures نمایش پیوند
5 سنتز سیلیکا آئروزل با منافذ نانو با استفاده از سبوس برنج ایرانی به روش استخراج شیمیایی 1389 Nanotechnology نمایش پیوند
6 سنتزنانو ذرات مغناطیسی مگنتیت وبررسی شرایط محیطی متفاوت بر اندازه ذرات 1389 Nanotechnology نمایش پیوند
7 بررسی شرایط مطلوب جهت تهیه سیلیکا ازروزل با منافذ نانو از خاکسترسبوس برنج 1389 Nanotechnology نمایش پیوند
8 تهیه نانو ساختار سیلیکا مزوپور با گروه های عاملدار شده آلی /شناسایی وکاربردهای آنها 1389 همایش کاربردهای فن اوری نانو وتوسعه صنعتی نمایش پیوند
9 سنتز نانو ذرات مگنتیت وبررسی خواس مغناطیسی آن 1388 اولین همایش سراسری علوم پایه در فناوری نانو نمایش پیوند
10 Preparation of magnetite nanoparticles containing amide polymerizable functional groups 1388 ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی نمایش پیوند