۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : فیزیک
  • تاریخ تولد : 1344/06/01
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 703
  • شماره تلفن دفتر : 33901309
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : bazrafkan@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1363 1368 دانشگاه شهید بهشتی - تهران - ایران ---
2 کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه تهران - تهران- ایران ---
3 دکتری فیزیک 1379 1383 انسیتو فیزیک و تکنولوژی مسکو - مسکو - روسیه ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 توموگرافی حالت کوانتممی نمایش پیوند
2 نمایش های فضای فاز در مکانیک کوانتمی نمایش پیوند
3 سیستم های باز در اپتیک کوانتمی نمایش پیوند
4 غیر کلاسیکی حالت کوانتمی نمایش پیوند
5 اندازه گیری ضعیف نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Tomography of non classical states 2003 Journal of Russian Laser Research نمایش پیوند
2 Tomography of photon-added and photon-subtracted states 2003 J. Opt. B: Quantum Semiclass. Opt نمایش پیوند
3 Propagators in the Moyal and tomographic representation of staes 2004 Journal of Russian Laser Research نمایش پیوند
4 Tomography of binomial states of the radiation fields 2004 Journal of Russian Laser Research نمایش پیوند
5 Schrodinger von Numann equation in dual tomographic representation 2008 Journal of Russian Laser Research نمایش پیوند
6 Stationary perterbation theory in the probability representation of quantum mechanics 2009 Journal of Russian Laser Research نمایش پیوند
7 Quantum state tomogram fron s-parametrized quasidistributions 2011 Journal of Russian Laser Research نمایش پیوند
8 Relation of the tomographic representation of states to the Bargman representation of states 2012 Journal of Russian Laser Research نمایش پیوند
9 s-Ordered Exponential of Quadratic Forms Gained via IWSOP Technique 2012 Int. J. Theor Phys نمایش پیوند
10 General ordering problem and its combinatorial roots 2012 J. Phys. A: Math. Theor. نمایش پیوند
11 Deriving some quantum optical identities using the general ordering theorem 2012 Chin. Phys. B نمایش پیوند
12 Some necessary conditions for quantum state tomograms 2012 Journal of Russian Laser Research نمایش پیوند
13 The s-Ordered Fock Space Projectors Gained by the General Ordering Theorem 2012 CHIN. PHYS. LETT نمایش پیوند
14 A driven damped harmonic oscillator in the ket-vector representation of the density operator 2013 Journal of Russian Laser Research نمایش پیوند
15 The general boson ordering problem Phys. Scr نمایش پیوند
16 Damping in a Squeezed Bath and Its Time Evolution through the Complete Class of Gaussian Quasi-Distributions 2014 Chin. Phys. Lett نمایش پیوند
17 Unraveling a Driven Damped Harmonic Oscillator through Entangled State Representation 2013 Chin. Phys. Lett نمایش پیوند
18 New approach to solving master equations of density operator for the Jaynes Cummings model with cavity damping 2014 Chin. Phys. B نمایش پیوند
19 Some remarks on non-collapsing target state in the ideal weak measurement 2017 Journal of Russian Laser Research نمایش پیوند
20 Quantum state nonclassicality in weak measurements in view of Bochner’s criteria 2018 Physics Letters A نمایش پیوند
21 classical behavior of non classical quantum states May 27, 2019 Nov ,2019 Journal of Russian Laser Research نمایش پیوند
22 Time optimal control of two-level quantum systems 24 Dec, 2019 24 july 2020 Physics Letters A نمایش پیوند
23 The nonclassicality of a quantum system in weak measurement by means of modular values january17-2021 februaru20-2021 Journal of Modern Optics نمایش پیوند
24 Time optimal realization of two-qubit entangler 23 May 2022 The European Physical Journal Plus نمایش پیوند
25 Time optimal control for spin I=1 14 July 2022 Physics Letters A نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیک پایه 1 گروه فیزیک نمایش پیوند
2 فیزیک پایه 2 گروه فیزیک نمایش پیوند
3 فیزیک پایه 3 گروه فیزیک نمایش پیوند
4 مکانیک تحلیلی 1و2 گروه فیزیک نمایش پیوند
5 الکترومغناطیس 1و2 گروه فیزیک نمایش پیوند
6 مکانیک کوانتمی 1و2 گروه فیزیک نمایش پیوند
7 ریاضی فیزیک 1و2و3 گروه فیزیک نمایش پیوند
8 ترمودینامیک و مکانیک آماری گروه فیزیک نمایش پیوند
9 فیزیک مدرن گروه فیزیک نمایش پیوند
10 اپتیک گروه فیزیک نمایش پیوند
11 تئوری گروه ها در فیزیک گروه فیزیک نمایش پیوند
12 ننسبیت خاص گروه فیزیک نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مکانیک کوانتمی پیشرفته 1و2 گروه فیزیک نمایش پیوند
2 الکترودینامیک گروه فیزیک نمایش پیوند
3 الکترونیک کوانتمی گروه فیزیک نمایش پیوند
4 اپتیک کوانتمی 1و2 گروه فیزیک نمایش پیوند
5 لیزر پیشرفته گروه فیزیک نمایش پیوند
6 مباحث ویژه اتمی-ملکولی گروه فیزیک نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه امام خمینی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ساختار یکسان برای غیرکلاسیکی گلاوبر و غیرکلاسیکی در اندازه گیری ضعیف برای حالت های کوانتمی 1399/11/18 دانشگاه گیلان الهام رفیعی پور نمایش پیوند
2 کنترل کوانتمی بهینه زنجیره های اسپینی دانشگاه تبریز فهیمه نقدی نمایش پیوند