۱۶ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : فیزیک
  • تاریخ تولد : 1350/8/27
  • نشانی : 3414916818
  • شماره اتاق : 702
  • شماره تلفن دفتر : 02833901253
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : purmohammad@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

 

 

 

لینک اتاق مشاوره من در سامانه‌ی LMS دانشگاه:

  https://ac.aminidc.com/rfckajewzcfx/

لینک دریافت مجموع تمرینهای اخترفیزیک پیشرفته1  بهمن 1401

https://docs.google.com/document/d/1MINtmVqhxvSvYGrfRMRAbElPxrU5B2J4/edit?usp=sharing&ouid=117580954297779713644&rtpof=true&sd=true

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری فیزیک 1376 1381 دانشگاه صنعتی شریف ---
2 کارشناسی ارشد فیزیک 1373 1375 مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه- زنجان ---
3 کارشناسی فیزیک 1369 1373 دانشگاه صنعتی شریف ---
4 دیپلم ریاضی-فیزیک 1369 دبیرستان البرز ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مطالعه پرتوهای کیهانی ---
2 چشمه‌های نجومی پرتو گاما ---
3 ساخت و شبیه‌سازی آشکارسازهای پرتوهای کیهانی ---
4 بهمنهای گسترده هوایی پرتوهای کیهانی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 On the hadronic beam model of TeV gamma-ray flares from blazars 2001 Astronomy and Astrophysics  دریافت فایل Download ---
2 A study of the effect of geomagnetic field on extensive air showers with small arrays 2002 2002 Experimental Astronomy  دریافت فایل Download ---
3 An Investigation On Anisotropy Of Cosmic Rays With A Small Air Shower Array 2003 Experimental Astronomy  دریافت فایل Download ---
4 Energy dependent fractal dimension in lateral electron distribution of extensive air showers 2009 Iranian Journal of Physics Research  دریافت فایل Download ---
5 Optimization of dimensions and inner surface of water Cherenkov detector with one photomultiplier tube (PMT) for the Alborz observatory air shower array 2012 Astroparticle Physics  دریافت فایل Download ---
6 Angular deviation of secondary charge particles in 10^14-10^16 eV extensive air showers: Constrains on application of hodoscopes 2012 Iranian Journal of Physics Research  دریافت فایل Download ---
7 Study of atmospheric muons using a cosmic ray telescope 2013 J. Phys. G: Nucl. Part. Phys  دریافت فایل Download ---
8 Longitudinal profile of Nμ/Ne in extensive air showers: Implications for cosmic rays mass composition study 2013 Iranian Journal of Physics Research  دریافت فایل Download ---
9 A study on the lateral distribution of Cherenkov light in extensive air showers 2014 Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics  دریافت فایل Download ---
10 بررسی رفتار آشکارساز سوسوزن آرایه‌ی رصدخانه‌ی البرز با روش شبیه‌سازی مونت کارلو در بستر نرم‌افزاری جیانت4 1391 1393 مجله پژوهش فیزیک ایران  دریافت فایل Download ---
11 Zenith and azimuth angle dependence of extensive air shower thickness 2019 2020 Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics نمایش پیوند
12 On the Estimation of the Depth of Maximum of Extensive Air Showers Using the Steepness Parameter of the Lateral Distribution of Cherenkov Radiation 1399-1400 1400/2021 Astroparticle Physics نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شناسایی پرتوهای کیهانی با بررسی توزیع سطحی ذرات ثانویه 1384 کنفرانس فیزیک ایران ---
2 Optimization of water Cherenkov detector with one PMT 2009 31st International Cosmic Ray Conference ---
3 بررسی نسبت میون به الکترون در بهمن‌های گسترده هوایی 1390 پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ---
4 معرفی تابعی مناسب برای اندازه گیری تعداد ذرات در توزیع عرضی بهمن های گسترده هوایی 1390 پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ---
5 بررسی ساختار طولی بهمن های هوایی گسترده در ذرات ثانویه گوناگون و بررسی نسبت موئون مثبت به منفی در بهمن های پروتونی و آهنی 1390 کنفرانس فیزیک ایران ---
6 Measurement of the Atmospheric Muon Charge Ratio by Using a Cosmic Ray Telescope 2011 32nd International Cosmic Ray Conference ---
7 بررسی توزیع عرضی نور چرنکوف در بهمنهای گسترده هوایی ناشی از پرتوهای کیهانی با استفاده از کد شبیه‌سازی کورسیکا 1391 ششمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران ---
8 تخمین سطح موثر آرایه 20 تایی آشکارساز بهمن هوایی شریف با روش مونت کارلو 1392 هفدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ---
9 بررسی تاثیر انتخاب مدل اندرکنشهای هادرونی بر شبیه سازی پروفایل طولی بهمنهای گسترده هوایی پرتوهای کیهانی 1392 هفدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ---
10 بررسی رفتار آشکارساز سوسوزن به روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو در بستر نرم‌افزاری جیانت4 1392 کنفرانس فیزیک ایران ---
11 درباره تشخیص پرتوهای کیهانی با استفاده از بعد فراکتالی توزیع سطحی الکترونی بهمن هوایی در انرژیهای مختلف 1386 دوازدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ---
12 بهینه‌سازی آشکارساز چرنکوف آبی 1388 کنفرانس فیزیک ایران ---
13 بررسی توزیع سمتی و سرسویی میونهای جوی تعیین ثابت زمانی تابش زمینه واپاشی و با استفاده از تلسکوپ پرتوهای کیهانی 1389 چهاردهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ---
14 بهینه‌سازی ابعاد و سطح داخلی آشکارساز چرنکوف آبی با یک لامپ تکثیرکننده‌ی نوری 1389 چهاردهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ---
15 Optimization of Dimensions and Inner Surface of Water Cherenkov Detector with one Photomultiplier Tube (PMT) 2011 32nd International Cosmic Ray Conference ---
16 بررسی استفاده از هودوسکوپها برای افزایش دقت زاویه ای آرایه های بهمن گسترده هوایی 1390 کنفرانس فیزیک ایران ---
17 تعیین نسبت بار میون با استفاده از تلسکوپ پرتوهای کیهانی و کد کورسیکا 1390 پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ---
18 بررسی توسعه طولی مولفه های مختلف بهمن های گسترده هوایی 1390 پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران ---
19 بهبود دقّت تشخیص پرتوهای کیهانی در ارتفاعات بالا 1391 کنفرانس فیزیک ایران ---
20 بررسی طیف انرژی ذرات ثانویه در بهمن های گسترده هوایی پرتوهای کیهانی بوسیله کد شبیه سازی کورسیکا 1392 کنفرانس فیزیک محاسباتی ---
21 روشی برای تخمین جرم ذره اولیه ی بهمن گسترده هوایی با استفاده از پارامتر شیب توزیع عرضی تابش چرنکوف 1399 6 بهمن 1399 چهاردهمین کنفرانس ملی نجوم و اخترفیزیک  دریافت فایل Download نمایش پیوند
22 روشی برای بهبود تخمین عمق بیشینه بهمن گسترده هوایی با استفاده از پارامتر شیب توزیع عرضی تابش چرنکوف 1399 6 بهمن 1399 چهاردهمین کنفرانس ملی نجوم و اخترفیزیک  دریافت فایل Download نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آشنایی با بهمنهای گسترده ی هوایی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیک پایه 1 1382 اکنون ---
2 فیزیک پایه 2 1382 اکنون ---
3 اخترفیزیک 1387 اکنون ---
4 فیزیک نجومی مقدماتی 1382 اکنون ---
5 زبان تخصصی 1387 اکنون ---
6 مکانیک کوانتمی2 1383 1384 ---
7 مکانیک آماری 1385 1386 ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیک نجومی1 1389 اکنون ---
2 فیزیک نجومی2 1387 اکنون ---
3 الکترودینامیک1 1382 1382 ---
4 موضوعات ویژه (اخترفیزیک) 1389 اکنون ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نمایندگی گروه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده 1383 1384 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ---
2 مدیریت گروه فیزیک 1384 1385 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ---
3 معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 1385 1386 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ---
4 مدیریت گروه فیزیک 1388 1389 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ---
5 مدیریت دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه 1389 1393 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ---
6 دبیری شورای انضباطی دانشجویان 1391 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 مدیر گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 1397/11/07 1400/4/16 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 دبیر هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان قزوین آذر 1399 اکنون وزرات علوم تحقیقات و فن آوری نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کتاب تکنیکهایی برای آزمایشهای فیزیک هسته ای و ذرات نوشته ویلیام آر لئو 1400-1401 اول موضوعات ویژه2 نمایش پیوند
2 کتاب درس نجوم و اخترفیزیک 1400-1401 اول دانشجویان فیزیک نمایش پیوند
3 مجموعه برنامه هایی به زبان فرترن برای کار با داده های کورسیکا دانشجویان تحصیلات تکمیلی فیزیک پرتوهای کیهانی نمایش پیوند
4 کتاب درس اخترفیزیک انرژی بالا 98-99 دوم کارشناسی ارشد فیزیک نجومی نمایش پیوند
5 کتاب جهان فیزیکی نوشته فرانک شو درس اخترفیزیک نمایش پیوند
6 کتاب فرآیندهای تابشی در اخترفیزیک - نوشته ریبیکی و لایتمن 1399 دوم اخترفیزیک انرژی بالا نمایش پیوند
7 نسخه 7.7410 نرم افزار کورسیکا نمایش پیوند
8 فیلم کلاس آنلاین آموزش نصب VirtualBox+Lubuntu+CORSIKA نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 امکان سنجی انرژی بهمن های گسترده هوایی با استفاده از چگالی ذرات ثانویه درفاصله ای ثابت از مرکز بهمن ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ سید فواد امینی نمایش پیوند
2 بررسی عدم تقارن سمتی در توزیع زمانی ذرات بهمنهای گسترده هوایی مایل به روش شبیه سازی مونت کارلو ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ سیدمحی الدین عطایی نمایش پیوند
3 تشخیص پرتوهای کیهانی با بررسی توزیع سطحی ذرات ثانویه بهمن های هوایی 1386 فاطمه بحرینی داورانی نمایش پیوند
4 بهینه سازی آشکار ساز چرنکوف آبی 1388 صبا مرتضوی مقدم نمایش پیوند
5 بررسی میون های جو با استفاده از تلسکوپ پرتوهای کیهانی 1389 سهیلا عبدالهی نمایش پیوند
6 آشکار سازی پرتوهای کیهانی به روش برازش آماری با آرایه بهمن های هوایی 1390 سمیه سبزه‌ای نمایش پیوند
7 بررسی تغییرات بعد فراکتالی چگالی الکترون بهمنهای هوایی با انرژی پرتو کیهانی 1390 شعبان طاهری الموتی نمایش پیوند
8 بررسی ساختار طولی بهمن های هوایی گسترده ی پرتوهای کیهانی در ذرات ثانویه گوناگون 1390 لیلا سیدابراهیم‌پور نمایش پیوند
9 بررسی نسبت موئون به الکترون در بهمن های هوایی گسترده ی پرتوهای کیهانی 1390 مهرنوش صادقی پری نمایش پیوند
10 مطالعه تابش چرنکوف بهمن های گسترده هوایی ناشی از پرتوهای کیهانی به وسیله کد شبیه سازی کورسیکا 1391 صفورا تنباکویی نمایش پیوند
11 بررسی رفتار آشکار ساز سوسوزن پرتوهای کیهانی به کمک روش مونت کارلو 1391 مهدی عباسیان مطلق نمایش پیوند
12 تخمین سطح موثر یک آرایه آشکار سازی بهمن های گسترده هوایی به روش شبیه سازی مونت کارلو 1391 ام‌البنین بلوری ابر نمایش پیوند
13 بررسی کاربرد هودوسکوپ ها در تعیین جهت بهمن های هوایی گسترده با شبیه سازی مونت کارلو 1392 میترا مهندسپور دزفولی نمایش پیوند
14 مطالعه تغییرات توزیع عرضی تابش چرنکوف بهمن های گسترده هوایی در ارتفاعات مختلف با استفاده از کد شبیه سازی کورسیکا 1393 مهرناز رحمانی نمایش پیوند
15 بررسی تغییرات انرژی بیشینه با ارتفاع مشاهده برای الکترونها و موئونهای بهمن های هوایی گسترده بر اساس شبیه سازی مونت کارلو 1395 حسن تیموری نمایش پیوند
16 بررسی توزیع طولی تولید نور چرنکوف در بهمنهای گسترده هوایی با استفاده از کدشبیه سازی کورسیکا 1395 حمیده شکرلب نمایش پیوند
17 بررسی توزیع زمان رسیدن ذرات ثانویه ی بهمنهای گسترده هوایی به سطح زمین به وسیله کد شبیه سازی کورسیکا 1395 فاطمه اینانلو خوجالو نمایش پیوند
18 بررسی وابستگی راندمان آشکارسازی بهمنهای گسترده هوایی به جهت فرود ذرات اولیه با شبیه سازی مونت کارلو 1395 آتنا بدخشان نمایش پیوند
19 مطالعه تاثیر جذب جوی بر توزیع عرضی تابش چرنکوف بهمنهای گسترده هوایی با استفاده از کدشبیه سازی کورسیکا 1396 علی آرد نمایش پیوند
20 مطالعه‌ای در ساختار مکان-زمانی جبهه‌ی بهمنهای گسترده هوایی به وسیله شبیه‌سازی مونت کارلو 1397 توکتم رشوند فروتنی نمایش پیوند
21 بررسی تاثیر انرژی آستانه ی آشکار سازی ذرات ثانویه بر توزیع مکانی - زمانی الکترون ها در بهمنهای گسترده هوایی به وسیله شبیه سازی مونت کارلو ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ محمد بهرامی نمایش پیوند
22 بررسی تاثیر مدلهای اندرکنش ها درونی مختلف برتوزیع طولی ذرات در بهمنهای گسترده هوایی به وسیله کد شبیه سازی کورسیکا ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ طالب حسین محمدی نمایش پیوند
23 مطالعه ای در توزیعی مکانی - زمانی میونها دربهمنهای گسترده هوایی به وسیله شبیه سازی مونت کارلو ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ سیدعرفان مصباح نمایش پیوند
24 بررسی امکان تخمین عمق بیشینه‌ در بهمنهای گسترده هوایی با استفاده از توزیع عرضی تابش چرنکوف آنها ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ابراهیم راسخ نمایش پیوند
25 مطالعه‌ای در توزیع مکانی-زمانی هادرونها در بهمنهای گسترده هوایی به وسیله شبیه‌سازی مونت کارلو ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ حمید مرمری جیرنده نمایش پیوند