۲ شهریور ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : فیزیک
  • تاریخ تولد : 1349
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 699
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901399
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : nahvifard@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 PhD-Laser 2000 2004 Moscow Institute of Physics and Technology-Russia ---
2 کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و ملکولی 1373 1376 Kerman Universitry-Iran ---
3 کارشناسی فیزیک 1368 1372 Sharif university-Iran ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Light scattering by products of hydrogen molecular ion dissociation ISI,USA 2002 Laser Physics ---
2 Quantum – State Tomogram From s- Parameterized Quasi distributions ISI,USA 2011 Journal of Russian Laser Research ---
3 Relation of The Tomographic Representation of States To The Bargman Representation of States ISI,USA 2012 Journal of Russian Laser Research ---
4 s- Ordered Exponential of Quadratic FormsGained via IWSOP Technique ISI,CHINA 2012 International Journal of Theoretical Physics ---
5 Эволюция Гауссова Перепутанного (сжатого) Состояния Параметрическом Возбуждении ISI,RUS 2003 Краткие Сообщения по Физике ФИАН ---
6 Stationary Perturbation Theory In The Probability Representation of Quantum Mechanics ISI,USA 2009 Journal of Russian Laser Research ---
7 Some Necessary Conditions For quantum- State Tomograms ISI,USA 2012 Journal of Russian Laser Research ---
8 Deriving Some quantum Optical Identities Using the Ordering Theorem ISI,CHINA 2012 Chinese Physics B ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Light scattering by products of hydrogen molecular ion dissociation RUS, 2002 International quantum Electronics Conference ---
2 CWz-scan measurements using Fresnel diffraction theory in Tio2 nanocrystals prepared by pulsed laser ablation in water Belgium,Brussels 2012 Photonics Europe 2012-Conference 8424: Nonophotonics ---
3 عملگر توموگرافیک و نماد توموگرافیک ایران- شاهرود 2013(1392) کنفرانس اطلاعات کوانتومی (انجمن فیزیک ایران) ---
4 توصیف توام اندازه گیری های کوانتومی قوی و ضعیف ایران- شاهرود 96/6/2 دومین کنفرانس اطلاعات کوانتومی ---
5 نمایش ویگنر برای اندازه گیری ضعیف ایران-قم 96/10/7 دومین کنفرانس فیزیک و ریاضی قم ---
6 بررسی و تصحیح پارامترهای مخرب سیگنال در حین تقویت میکرولیزر سوئیچ Qانفعالی به وسیله دو مرحله تقویت کنندهی فلش لامپیNd ایران- قم 97/6/5 کنفرانس فیزیک ایران 97 ---
7 حل معادله مستر میرایی دامنه در شرایط تشدید برای مشاهده پذیرها 97/10/13 سومین کنفرانس فیزیک ریاضی قم نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیک مکانیک 1390 2000 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیک 1و2 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 ریاضی فیزیک1و2و3 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 الکترو مغناطیس 1و2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 مکانیک تحلیلی 1و2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 اپتیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الکترودینامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 کوانتوم پیشرفته 1و2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 لیزر پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 مباحث ویژه اتمی و ملکولی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 ---
2 ---
3 ---
4 ---
5 ---