۲۴ آبان ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : فیزیک
  • تاریخ تولد : 1349
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 699
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901399
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : nahvifard@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 PhD-Laser 2000 2004 Moscow Institute of Physics and Technology-Russia ---
2 کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و ملکولی 1373 1376 Kerman Universitry-Iran ---
3 کارشناسی فیزیک 1368 1372 Sharif university-Iran ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Light scattering by products of hydrogen molecular ion dissociation ISI,USA 2002 Laser Physics ---
2 Quantum – State Tomogram From s- Parameterized Quasi distributions ISI,USA 2011 Journal of Russian Laser Research ---
3 Relation of The Tomographic Representation of States To The Bargman Representation of States ISI,USA 2012 Journal of Russian Laser Research ---
4 s- Ordered Exponential of Quadratic FormsGained via IWSOP Technique ISI,CHINA 2012 International Journal of Theoretical Physics ---
5 Эволюция Гауссова Перепутанного (сжатого) Состояния Параметрическом Возбуждении ISI,RUS 2003 Краткие Сообщения по Физике ФИАН ---
6 Stationary Perturbation Theory In The Probability Representation of Quantum Mechanics ISI,USA 2009 Journal of Russian Laser Research ---
7 Some Necessary Conditions For quantum- State Tomograms ISI,USA 2012 Journal of Russian Laser Research ---
8 Deriving Some quantum Optical Identities Using the Ordering Theorem ISI,CHINA 2012 Chinese Physics B ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Light scattering by products of hydrogen molecular ion dissociation RUS, 2002 International quantum Electronics Conference ---
2 CWz-scan measurements using Fresnel diffraction theory in Tio2 nanocrystals prepared by pulsed laser ablation in water Belgium,Brussels 2012 Photonics Europe 2012-Conference 8424: Nonophotonics ---
3 عملگر توموگرافیک و نماد توموگرافیک ایران- شاهرود 2013(1392) کنفرانس اطلاعات کوانتومی (انجمن فیزیک ایران) ---
4 توصیف توام اندازه گیری های کوانتومی قوی و ضعیف ایران- شاهرود 96/6/2 دومین کنفرانس اطلاعات کوانتومی ---
5 نمایش ویگنر برای اندازه گیری ضعیف ایران-قم 96/10/7 دومین کنفرانس فیزیک و ریاضی قم ---
6 بررسی و تصحیح پارامترهای مخرب سیگنال در حین تقویت میکرولیزر سوئیچ Qانفعالی به وسیله دو مرحله تقویت کنندهی فلش لامپیNd ایران- قم 97/6/5 کنفرانس فیزیک ایران 97 ---
7 حل معادله مستر میرایی دامنه در شرایط تشدید برای مشاهده پذیرها 97/10/13 سومین کنفرانس فیزیک ریاضی قم نمایش پیوند
8 همبستگی غیرکلاسیکی ابزار- هدف در اندازه گیری ضعیف پس گزینشی سومین کنفرانس اطلاعات کوانتومی شاهرود نمایش پیوند
9 بسط تیلور تابع موج از طریق اندازه گیری ضعیف پس گزینشی سومین کنفرانس اطلاعات کوانتومی شاهرود نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیک مکانیک 1390 2000 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیک 1و2 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 ریاضی فیزیک1و2و3 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 الکترو مغناطیس 1و2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 مکانیک تحلیلی 1و2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 اپتیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الکترودینامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 کوانتوم پیشرفته 1و2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 لیزر پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 مباحث ویژه اتمی و ملکولی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 ---
2 ---
3 ---
4 ---
5 ---