۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
  • تاریخ تولد : 1356/10/08
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 477
  • شماره تلفن دفتر : 33901276
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : al.mahdavi@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1375 1379 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد 1379 1382 دانشگاه تهران ---
3 دکتری 1382 1388 دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره تابستانی آبهای زیرزمینی 2015 2017 Ruhr University نمایش پیوند
2 Water quality regulation and modeling approches 2018 G B pant university of agriculture and technolog, India نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اثر حرکت بار بستر بر مقاومت جریان 1380 1382 دانشگاه تهران ---
2 بررسی آزمایشگاهی رابطه ضریب زبری و دانه‌بندی بستر در آبراهه‌های با شیب تند و بستر درشت‌دانه 1382 1383 مرکز تحقیقات خاک و آبخیزداری ---
3 بررسی علل و عوامل رسوبگذاری در شبکه‌های آبیاری دانشگاه تهران ---
4 مدلسازی جذب و انتقال آلودگی فلزات سنگین توسط بارهای رسوبی 1385 1388 دانشگاه تهران ---
5 شناخت تهدیدهای رواناب سطحی شبکه آبیاری و زه کشی کنجانچم-گاوی و علاج بخشی آن دی 88 شهریور 89 شرکت مهندسین مشاور کاماب پارس ---
6 بررسی کارایی کربنات کلسیم در حذف کادمیم از آبهای آلوده اردیبهشت 89 اردیبهشت 90 دانشگاه تهران و باشگاه پژوهشگران جوان ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 هیدرولیک و هیدرولیک رسوب ---
2 مهندسی رودخانه و محیط زیست ---
3 آبیاری قطره‌ای کم فشار ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 International German Summerschool on Hydrology 17Sep 2011 25 Sep 2011 Germany ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آزمون کاربری روابط متداول طراحی زهکشها بر اساس شرایط واقعی جریان 1383 مجله دانش کشاورزی تبریز ---
2 اثر حرکت بار بستر بر مشخصات جریان در کانالهای رسوبی و مجاری با بستر ثابت 1384 مجله علوم کشاورزی ---
3 مطالعة آزمایشگاهی جذب و انتقال کادمیم در حضور بار بستر 1387 مجله محیط شناسی ---
4 مطالعه نظری و آزمایشگاهی روشهای خطی سازی معادله جذب سینتیک مرتبه دو 89/5/16 مجله تحقیقات آب و خاک ایران ---
5 حذف نیترات از پساب کشاورزی با استفاده از زئولیت اصلاح شده 90/2/21 مجله پژوهش آب ایران ---
6 بررسی آزمایشگاهی پتانسیل رسوب کربنات کلسیم در حذف، انتقال و انتشار کادمیم آبان 90 مجله پژوهش آب ایران ---
7 Effect of sorption process on cadmium transport Sep 2013 ICE- Water Management ---
8 Simplified procedure for design of long-throated flumes and weirs April 2012 Flow Measurement and Instrumentation ---
9 Alternative Solutions for Horizontal Circular Curves by Noniterative methods December 2012 Journal of Surveying Engineering- ASCE ---
10 ارزیابی کارایی فیلترهای کانساری و کربن فعال لیمو با حفره‌های نانو مقیاس در حذف یون‌های نیترات و کادمیم از پساب‌ کشاورزی 1391/07/15 مجله پژوهش آب ایران ---
11 Comparison of Different Methods for Linear Regression of Pseudo Second Order Adsorption Kinetics of Cadmium 21 jan 2013 30 march 2013 Journal of Civil Engineering and Urbanism ---
12 A novel nano pore biopolymer multi adsorbent for simultaneous removal of anionic and cationic mixtures 2015 Desalination and Water Treatment نمایش پیوند
13 Experimental study on hydraulic properties of low pressure drip irrigation systems 2014 Iranian journal of soil and water research نمایش پیوند
14 The effect of sediment motion on adsorption of cadmium 2013 Proceedings of the Institution of Civil Engineers نمایش پیوند
15 Hydraulic Evaluation of Low Pressure Drip Irrigation Systems Using Mathematical Modelling and Experimental Data 2015 Journal of water research in agriculture نمایش پیوند
16 New and improved hydraulic radius for channels of the second kind 2015 Ain Shams Engineering Journal نمایش پیوند
17 Cadmium Adsorption Characteristics for Karaj Riverbed Sands 2017 Journal of Materials and Environmental Sciences نمایش پیوند
18 Khorami, F., Mahdavi Mazdeh A., Error function analysis in nonlinear parameter estimation method for kinetic and equilibrium sorption models 2017 Iranian Journal soil and water research نمایش پیوند
19 Flow measurement using circular portable flume 2018 . Flow Meas. Instrum نمایش پیوند
20 Discussion of 2018 J. Irrig. Drain En نمایش پیوند
21 Assessing Malcherek’s outflow theory to deduce the theoretical stage-discharge formula for overflow structure 2018 J. Irrig. Drain. En نمایش پیوند
22 Experimental study on velocity and flow patterns in capillary fringe 2019 Grundwasser Journal نمایش پیوند
23 Cadmium Adsorption by Natural Zeolite in a Circular Flume 2019 International Journal of Environmental Technology and Management نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی اثر حرکت بار بستر بر روی مقاومت هیدرولیکی جریان در کانالها 1381 ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه ---
2 بررسی اثر حرکت بار بستر بر روی فاکتور اصطکاکی در کانالهای رسوبی 1382 چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران ---
3 مدل عددی انتقال و انتشار فلزات سنگین تحت تاثیر بار بستر 1388 هشتمین کنگره بین‌المللی عمران ---
4 Effect of bed load transport on flow resistance in rigid boundary channels 2003 سی امین کنگره بین المللی IAHR ---
5 ’The effect of bed roughness on velocity profile in open channels’’ 2004 1st International Conference on Managing Rivers in ---
6 Effect of Bed load Transport on Kinetic Sorption in a Circular Flume 2008 of international conference on fluvial hydraulics ---
7 Numerical and experimental investigation of the effect of bed sediment on pollutant transpo 2009 33rd IAHR Congress on Water engineering for sustai ---
8 مقایسه روش های مختلف برازش در برآورد ظرفیت جذب روش سینتیک مرتبه دوم 1388/11/6 هشتمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه ---
9 نانو تیوپهای کربنی و آینده تصفیه آب 1388/12/6 همایش ملی نانو تکنولو‍‍ژی در علوم محض و کاربردی ---
10 Cadmium removal using zeolite in a circular flume: linear and non-linear analysis April 29-30, 2010 Iran International Zeolite Conference ---
11 بررسی ایزوترم جذبی نیترات توسط زئولیت اصلاح شده 89/3/18 چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ---
12 بررسی آزمایشگاهی نقش کربنات کلسیم در حذف کادمیم از آب‌های آلوده 89/8/10 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست ---
13 مقایسه استاندارد تن سنجی IRAN با سه معیار جهانی CDC، IOTF، WHO 89/8/12 یازدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران ---
14 اثر یکپارچه سازی اراضی بر راندمان کاربرد آبیاری 89/7/29 اولین همایش ملی آب، مدیریت و نوآوری ---
15 کارایی کربن فعال لیمو با حفره های نانو در حذف آلودگی کادمیم از پساب کشاورزی بهمن 89 کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو ---
16 مطالعه وضعیت و علل رسوبگذاری در شبکه‌ آبیاری آبشار اصفهان اسفند89 سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
17 بررسی ایزوترم های تعادلی جذب کادمیم به کربنات کلسیم به عنوان یک جاذب طبیعی در آبهای آلوده اردیبهشت 90 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ---
18 سنتز یک نانو بیوپلیمر جدید در حذف کادمیم و نیترات از پساب کشاورزی اسفند 90 یازدهمین همایش نانو فناوری دانشگاه امیر کبیر ---
19 بررسی پتانسیل خود پالایی رودخانه‌ها برای کاهش کادمیم (مطالعه موردی رودخانه کارون) اسفند 90 سومین همایش ملی مهنـدسی عمـران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ---
20 مطالعه آزمایشگاهی اثر طول بر سیستم‌های آبیاری قطره‌ای کم فشار خرداد 91 چهارمین کنفرانس ملی تجربه‌های ساخت تاسیسات آبیاری شبکه‌های آبیاری وزه کشی ---
21 مقایسه روشهای مختلف خطی و غیر خطی در برآورد پارامترهای جذب تعادلی بهمن 91 نهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه ---
22 " بازیافت، اولویت اول در مدیریت پسماند در ایران و جهان اردیبهشت 91 اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی مدیریت پسماند ---
23 Ground water treatment using novel nano biopolymer alginate complex impregnated with natural zeolite and lemon activated carbon november 2012 IGWC ---
24 Effect of not considering water quality issues on soil and agricultural plants 2015 26th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics نمایش پیوند
25 A novel multi sorbent for simultaneous removal of pollutants 2015 (The International Union of Geodesy and Geophysics (IGU نمایش پیوند
26 KAROON RIVER WATER QUALITYASSESSMENT 2015 The third International conference, Detection, control and processing of anthropogenic pollutants of environmental protection of administrative region نمایش پیوند
27 Ground water treatment using novel nano biopolymer alginate complex impregnated with natural zeolite and lemon activated carbon 2015 The third International conference, Detection, control and processing of anthropogenic pollutants of environmental protection of administrative region نمایش پیوند
28 STEM DRAG COEFFICIENT CALCULATION USING UNIFORM AND NON-UNIFORM ASSUMPTION OF FLOW 2015 3rd space for hydrology workshop نمایش پیوند
29 Comparative study of different indexes for predicting calcite precipitation (Case study: Karun River, Iran) 2015 The Scientific conference on Water source of life نمایش پیوند
30 Water quality assessment of Mazandaran Catchment Area 2015 The Scientific conference on water source of life نمایش پیوند
31 Assessment of The possibility of Utilization of Rainwater Catchment Systems in Rural Areas (Case Study of BakKandi Village, Qazvin Province) 2015 The Scientific conference on Water source of life نمایش پیوند
32 Linear and nonlinear parameter estimation of pseudo first and 2nd order kinetic sorption model 2015 The Scientific conference on Water source of life نمایش پیوند
33 COMPARATIVE EVALUATION OF VELOCITY DISTRIBUTION EQUATIONS IN SEDIMENT-LADEN FLOW 2015 36th IAHR world congress نمایش پیوند
34 Experimental investigation on the infiltrated water movement in hydraulically connected groundwater and surface water. 2018 26th-Tagung Der FH-DGGV, Bochum نمایش پیوند
35 Experimental study of the flow patterns in capillary zone 2018 26th-Tagung Der FH-DGGV, Bochum نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آزمایشگاه هیدرولیک 1380 1385 دانشگاه تهران ---
2 آزمایشگاه هیدرولیک 1383 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 رسم فنی 1384 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 مساحی و نقشه برداری 1383 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download ---
5 نقشه برداری تکمیلی 1383 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 هیدرولیک 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download ---
7 نرم افزارهای تخصصی 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 عملیات آبیاری عمومی 1383 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 مهندسی رودخانه 1388 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download ---
10 هیدرولوژی مهندسی 1388 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download ---
11 آشنایی با مدلسازی محیط 1390 کنون دانشگاه علوم پزشکی قزوین ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 هیدرولیک رسوب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 سازه های تنظیم آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 روشهای عددی در علوم مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 مدلسازی جریان و املاح در آبهای زیرزمینی Ruhr University نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 ارزیابی کارایی فیلترهای کانساری و کربن فعال لیمو با حفره‌های نانو مقیاس در حذف یون‌های نیترات و کادمیم از پساب‌ شبیه سازی شده کشاورزی 1390 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 بررسی آزمایشگاهی نقش کربنات کلسیم در حذف کادمیم از آب‌های آلوده 1389 1391 باشگاه پژوهشگران و نخبگان تهران شمال ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 مطالعه آزمایشگاهی آبیاری قطره ای کم فشار 1391 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 مطالعه ازمایشگاهی مشخصات هیدرولیکی سیستم های آبیاری قطره ای کم فشار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1390 محبوبه مولایی- کارشناسی ارشد ---
2 بررسی آزمایشگاهی، تحلیلی و عددی نقش رسوبات رودخانه ای بر فرایندهای انتقال و انتشار فلزهای سنگین دانشگاه تهران 1395 محسن نصرآبادی نمایش پیوند
3 مطالعه نقش بار رسوبی معلق در جذب و انتقال کادمیم در آبراهه های روباز دانشگاه تهران 1392 حسین قویسی نمایش پیوند
4 آنالیز روش های مختلف برای برآورد پارامترهای جذب املاح دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1396 فرناز خرمی نمایش پیوند
5 مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب، فاصله منبع آلاینده و جنس لایه حدفاصل جریان آب زیر زمینی و سطحی بر انتقال املاح دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1396 زهرا سلیمی نمایش پیوند
6 بررسی هیدرولیکی اثر ارتفاع آبی و پارامترهای مرتبط با روزنه ها بر افت هیدرولیکی آنها در سیستم آبیاری قطره ای کم فشار برای مزارع کوچک مقیاس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1396 فرامرز زاهدیان نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه مهندسی آب 1394/10/19 1396/06/31 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 • ثبت اختراع با عنوان" نانومولتی جاذب برای حذف همزمان آلاینده‌های آنیونی، کاتیونی، آلی و میکروبی 1392 سازمان ثبت اختراعات ایران ---
2 فناور برتر استان قزوین 1396 نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آزمایشگاه هیدرولیک 1388 ترم اول گروه عمران و آبیاری ---