۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی مواد
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 426
  • شماره تلفن دفتر : 028-339011
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : m.m.mohebi@ikiu.ac.ir;acscer@yahoo.co.uk
  • نسخه انگلیسی (English)

گزیده مقالات: 

A. Ramezani, M.M. Mohebi and A.R. Souri, Incorporating Nano Silica as a Binder to Improve Corrosion Resistance of High Alumina Refractory Castables, Journal of Applied Ceramic Technology, 2013, 22,1010–1017.

محمد خوئینی، محمد عابدینی و محمد مسعود محبی، شبیه سازی و پیش بینی ترکنندگی لعاب خام روی بدنه کاشی انگوب خورده با استفاده از شبکه عصبی، فصلنامه سرامیک ایران، شماره 27، پاییز 1390، 59-65.

S. Yang, M. M. Mohebi and J. R. G Evans, Solid freeforming of complex shapes by simultaneous acoustic powder deposition of crucible and part, Rapid Prototyping Journal, 2008, 14(1), 35-43.

M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, Functional Gradients and Combinatorial Libraries Using an Ink-jet Printer, Paper presentedat 104th Annual Meeting & Exposition of The American Ceramic Society, April 28-May 1, 2002, St. Louis, Missouri, USA.

M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, A Drop-on-demand Ink-jet Printer for Combinatorial Libraries and Functionally Graded Ceramics, Journal of Combinatorial Chemistry, 2002, 4, 267-274.

 M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, Combinatorial Ink-jet Printer for Ceramics: Calibration, Journal of The American Ceramic Society, 2003, 86 (10), 1654-1661.

 J. Wang, M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, Two Methods to Generate Multiple Compositions in Combinatorial Ink-Jet Printing of Ceramics, Macromolecular Rapid Communications, 2005, 26, 304–309.

  M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, The Trajectory of Ink-jet Droplets: Modelling and Experiment, Chemical Engineering Science, 2005, 60, 3469–3476.

  M. M. Mohebi, S. Yang and J. R. G. Evans ,Compositional Control in Solid Freeforming; Fabrication of 3D FGM, Paper presented at 2nd International Conference on Engineering Ceramics )EnCera04), Oct. 31-Nov. 2 2004, Osaka, Japan. Published in Key Engineering Materials, 2006, Vols. 317-318, 151-154.

 

 

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دیپلم دوره متوسطه در رشته ریاضی-فیزیک 1366 دبیرستان البرز تهران نمایش پیوند
2 کارشناسی مهندسی مواد-سرامیک 1371 دانشگاه علم و صنعت ایران نمایش پیوند
3 کارشناسی ارشد مهندسی مواد-سرامیک 1374 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
4 دکتری مهندسی مواد 1378 1382 Queen Mary, University of London نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Tutor to first year students on Physics (Fields and Waves) and Principle of Mathematics; Queen Mary. 2002 2003 University of London ---
2 Tutor to Engineering BSc and MSc students on the “Methods of search and use the databases for literature survey”, Queen Mary 2002 2003 University of London ---
3 دروس کارشناسی رشته مهندسی مواد-سرامیک 2005 2008 دانشگاه ملایر ---
4 دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد 2005 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Postdoctoral fellow: Rapid prototyping of composition controlled metallic powders 2004 2005 Queen Mary, University of London ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 Synthesis of electroceramics and preparation of fine particles ---
2 Powder processing in manufacturing of engineering/functional ceramics ---
3 Solid freeforming and desktop manufacturing ---
4 Design, instrumentation and calibration ---
5 Materials characterization (microstructural and compositional analysis) ---
6 Combinatorial search in materials ---
7 Motion analysis and high-speed micro-photography ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A Drop-on-demand Ink-jet Printer for Combinatorial Libraries and Functionally Graded Ceramics 2002 Journal of Combinatorial Chemistry نمایش پیوند
2 Combinatorial Ink-jet Printer for Ceramics: Calibration 2003 Journal of The American Ceramic Society نمایش پیوند
3 Two Methods to Generate Multiple Compositions in Combinatorial Ink-Jet Printing of Ceramics 2005 Macromolecular Rapid Communications نمایش پیوند
4 The trajectory of ink-jet droplets: Modelling and experiment 2005 Chemical Engineering Science نمایش پیوند
5 Compositional Control in Solid Freeforming; Fabrication of 3D FGM 2006 Key Engineering Materials نمایش پیوند
6 A novel solid freeforming method using simultaneous part and mould construction 2008 Rapid Prototyping Journal نمایش پیوند
7 شبیه سازی و پیش بینی ترکنندگی لعاب خام روی بدنه کاشی انگوب خورده با استفاده از شبکه عصبی 1390 فصلنامه سرامیک ایران ---
8 Incorporating Nano Silica as a Binder to Improve Corrosion Resistance of High Alumina Refractory Castables Journal of Applied Ceramic Technology ---
9 Synthesis and spectra characterization of CoxZn1-xAl2O4 nanosized pigments by gel combustion method 2012 Ceramic Silikaty ---
10 بررسی ساختاری نانورنگدانه‌های آلومینات کبالت-روی ساخته شده به روش احتراق ژل نشریه علم و مهندسی سرامیک ---
11 بررسی سازوکار تشکیل اسپینل محلول جامد (FeMg)O.Al2O3 سنتز شده به روش هم رسوبی نشریه علم و مهندسی سرامیک ---
12 بررسی ساخت و خواص کامپوزیت های PZT-PVDF به روش ریخته گری نواری نشریه علم و مهندسی سرامیک ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تهیه پودر زیرکنیای پایدار شده با ایتریا به روش شیمیایی 1377 دومین کنگره سرامیک ایران ---
2 A Drop-on-demand Ink-jet Printer for Shape and Compositional Freeforming of Ceramics 5-7 May, 2001 8th Iranian Student Seminars in Europe (ISS-2001) ---
3 Approaches to Combinatorial Methods of Discovery in Ceramic Science 2002 Materials Congress 2002, 9-11 April 2002 ---
4 Functional Gradients and Combinatorial Libraries Using an Ink-jet Printer 2002 104th Annual Meeting & Exposition of The American Ceramic Society, April 28-May 1, 2002 ---
5 Solid Freeforming of Functionally Graded Materials and Combinatorial Libraries, 2002 The 2nd International Conference on Rapid Prototyping and Manufacturing (ICRPM 2002), 18-20 August 2002, Beijing, China ---
6 Mining the Periodic Table with an Ink-jet Printer 2002 Britain’s Younger Engineers, House of Commons, December 9th 2002, London ---
7 Compositional Control in Solid Freeforming; Fabrication of 3D FGM 2004 2nd International Conference on Engineering Ceramics (EnCera04), Oct. 31-Nov. 2 2004, Osaka, Japan ---
8 Computer Generation of Metal Components by Simultaneous Deposition of Mould 2006 The Seventeenth Solid Freeform Fabrication Symposium, August 14-16, 2006, Austin, Texas, USA نمایش پیوند
9 کامپیوتر و سرامیکهای قرن بیست و یکم 1386 اولین همایش ملی سرامیک، 1-2 اسفند 1386، میبد، ایران ---
10 شکل دهی آلومینا به روش قالبگیری دمشی 1388 هفتمین کنگره سرامیک ایران، 8-9 اردیبهشت 1388، شیراز نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شیمی-فیزیک ---
2 پدیده های انتقال ---
3 شیمی کلوئیدهای رسی ---
4 کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد ---
5 فرآوری سرامیکها ---
6 تئوری شیشه ---
7 آز متالوگرافی ---
8 آز شیشه ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرآیندهای قبل از پخت در سرامیکها ---
2 خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 ساخت و بررسی خواص کامپوزیت های پلیمر- پیزوسرامیک 1387 1389 معصومه معصومی - کارشناسی ارشد  دریافت فایل Download ---
2 بررسی اثر نانوسیلیکا (سیلیکای کلوئیدی) روی مقاومت به خوردگی جرم های ریختنی دیرگداز آلومینایی مصرفی در صنعت آلومینیوم 1388 1389 عباس رمضانی - کارشناسی ارشد  دریافت فایل Download ---
3 بررسی پارامترهای موثر بر خواص مکانیکی نانوکامپوزیتهای آلومینیوم-آلومینا تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی 1390 مریم حسینعلی نژاد - کارشناسی ارشد  دریافت فایل Download ---
4 سنتز رنگدانه های نانومتری آلومینات کبالت-روی و بررسی خواص آنها 1390 منیره چادرباف - کارشناسی ارشد  دریافت فایل Download ---
5 تاثیر ویژگی های گرانول بر خواص بدنه های پرس شده سرامیکی 1390 جواد خنجری - کارشناسی ارشد  دریافت فایل Download ---
6 بررسی ترکیب و دمای عملیات حرارتی بر روی خواص ضدباکتری لعابهای سرامیکی 1389 رصا ملکی - کارشناسی ارشد  دریافت فایل Download ---
7 اعمال پوشش های نانو ساختار برای کاربردهای خود تمیز کنندگی 1390 فائزه صدوقی - کارشناسی ارشد ---
8 تهیه و بررسی خواص عملکردی پوشش های سد حرارتی FGM نانو ساختار YSZ/Al2O3 1392 حمیدمیرشاه ولایتی - کارشناسی ارشد  دریافت فایل Download ---
9 تهیه و بررسی خواص فیزیکی پوشش‌های سد حرارتیFGM نانو ساختار YSZ/Al2O3 1392 آتنا نجارزاده - کارشناسی ارشد  دریافت فایل Download ---
10 سنتز و مشخصه یابی نانو کریستال هرسینیت(FeAl2O4) به روش هم رسوبی 1391 علی بقایی - کارشناسی ارشد ---
11 ساخت نانوکامپوزیت‌های پیزوسرامیک-پلیمر و بررسی خواص آن‌ها 1392 رضا کاوه - کارشناسی ارشد  دریافت فایل Download ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ساختار سرامیکها کارشناسی سرامیک  دریافت فایل Download ---
2 علم مواد بخش یک کارشناسی مکانیک  دریافت فایل Download ---
3 خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد کارشناسی ارشد  دریافت فایل Download ---
4 Searching for Scientific Literature  دریافت فایل Download ---
5 نمونه سوالات امتحانی شیمی فیزیک کارشناسی سرامیک  دریافت فایل Download ---
6 بخش نانو مواد درس فرایندهای قبل از پخت کارشناسی ارشد سرامیک  دریافت فایل Download ---
7 تئوری شیشه بخش1 کارشناسی سرامیک  دریافت فایل Download ---
8 تئوری شیشه بخش2 کارشناسی سرامیک  دریافت فایل Download ---
9 تئوری شیشه بخش3 کارشناسی سرامیک  دریافت فایل Download ---
10 تئوری شیشه بخش 2 تکمیلی کارشناسی سرامیک  دریافت فایل Download ---
11 تئوری شیشه بخش 4 کارشناسی سرامیک  دریافت فایل Download ---
12 تئوری شیشه بخش 5 کارشناسی سرامیک  دریافت فایل Download ---
13 تئوری شیشه بخض 6 ---