• درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : آمار
  • تاریخ تولد : 1354
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 676
  • شماره تلفن دفتر : 8371379-02
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : fallah@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری آمار 1383 1388 دانشگاه تربیت مدرس تهران ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پیوند آماری رکوردها و بکارگیری آن در بهنگام‌سازی چارچوب کارگاه‌های کشور 1386 1387 پژوهشکده آمار ایران ---
2 بررسی روشهای تولید و ساماندهی آمار صنایع فرهنگی 1389 مرکز آمار ایران ---
3 آمارگیری از مصرف حامل های انرژی در شهر تهران 1390 پژوهشکده آمار ایران نمایش پیوند
4 بررسی احساس امنیت گردشگران در استان قروین 1391 نیروی انتظامی استان فزوین نمایش پیوند
5 تحلیل جغرافیایی (فضایی) جرم در شهر قزوین 1392 نیروی انتظامی استان فزوین نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مدسازی بسامدی و بیزی نمایش پیوند
2 استنباط آماری نمایش پیوند
3 آمار فضایی نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه آموزشی پایگاههای علمی Scientific search engines, ISI, Alert Endnote پژوهشکده آمار ایران ---
2 کارگاه آموزشی آمار محیط زیست پژوهشکده آمار ایران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بحثی پیرامون روشهای کلاسیک مدلسازی ---
2 داده‌کاوی و روشهای آماری کاوش اندیشه آماری ---
3 یک برآوردگر ماکسیمم درستنمایی تقریبی برای پارامتر چولگی در توزیع چوله نرمال مجله علوم دانشگاه تهران ---
4 پیوند رکورهای فارسی با داده‌های گم شده پژوهشهای آماری ایران ---
5 Bayesian Regression Analysis with Linked Data Statistical Papers ---
6 برآورد بیزی تابع تاوان در آزمون همگنی مدلهای آمیخته علوم آماری ایران ---
7 بحثی پیرامون مفهوم تقارن و عدم تقارن اندیشه آماری ---
8 کاهش خطای مدلسازی به کمک میانگین‌گیری بیزی اندیشه آماری ---
9 Nonlinear semiparametric AR(1) model with skewsymmetric innovations Communications in Statistics - Simulation and Computation نمایش پیوند
10 Parametric Analysis of M-Quantile Regression Models Under Type-2 Huber loss: Hierarchical Bayes Approach Journal of Advance Mathematical Modeling نمایش پیوند
11 Improved Linear Combination of Two Estimators for a Function of Interested Parameter Revista Colombiana de Estadística نمایش پیوند
12 Gaussian mixture analysis of covariance Journal of Statistical Computation and Simulation نمایش پیوند
13 Bayesian analysis of covariance under inverse Gaussian model Journal of Applied Statistics نمایش پیوند
14 Analysis of covariance by assuming a skew normal distribution for response variable Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics نمایش پیوند
15 Bayesian and Iterative Maximum Likelihood Estimation of the Coefficients in Logistic Regression Analysis with Linked Data Journal of Statistical Researches نمایش پیوند
16 Analysis of covariance under inverse Gaussian model Journal of Applied Statistics نمایش پیوند
17 Spatial Analysis of Air Pollution in Tehran City by a Bayesian Auto-Binomial Model J. Basic. Appl. Sci. Res نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقدمه‌ای بر تحلیل داده‌های حجیم ---
2 میانگین‌گیری بیزی مدلهای رگرسیون ---
3 تعمیمی بر توزیع چوله نرمال ---
4 آسیب شناسی معیارهای مطلوبیت مدل ---
5 پیوند رکوردهای فارسی و کاربرد آن در سرشماری‌های کارگاهی ---
6 A Simple Closed Form Maximum Likelihood Estimator for Skewness Parameter in Skew Normal Distribution ---
7 پیوند رکوردهای سرشماری عمومی نفوس‌و مسکن 1385و نمونه‌گیری از هزینه و درآمد خانوار ---
8 مقدمه‌ای بر افشای اطلاعات ---
9 آزمون همگنی مدلهای آمیخته ---
10 داده‌کاوی و مشکل داده‌های حجیم ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آمار و احتمال 1389 2000 دانشگاه کردستان ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آمار ریاضی 2 1383 1396 دانشگاه بین المللی امام خممینی نمایش پیوند
2 روشهای نمونه گیری 1383 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 آمار ناپارامتری دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 آمار بیزی 1390 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 روشهای چند متغیره پیوسته دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 شبیه سازی 1388 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 زبان تخصصی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 سری زمانی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
9 زبان تخصصی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
10 نظریه تصمیم دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روشهای چند متغیره - دوره دکتری سنجش دانشگاه علامه طبابایی ---
2 تحلیل عاملی - دوره دکتری سنجش دانشگاه علامه طباطبایی ---
3 روشهای گسسته - دوره دکتری سنجش دانشگاه علامه طباطبایی ---
4 آمار و احتمال مهندس - دوره دکتری مهندسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ---
5 آمار استنباطی پیشرفته - دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ---
6 روشهای آماری - دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ---
7 استنباط آماری 1 - دوره کارشناسی ارشد 1390 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 استنباط آماری 2- دوره کارشناسی ارشد آمار ریاضی 1390 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 مباحث مخصوص( مدلسازی بیزی)- دوره کارشناسی ارشد آمار ریاضی ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه آمار 1387 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 معاون پژوهشی دانشکده علوم پایه 1390 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 مدیر گروه آمار 1392 1394 نمایش پیوند
4 معاون آموزشی دانشکده علوم پایه 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 عضو هیئت مدیره انجمن آمار یاران 1393 1397 انجمن آمار ایران نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نفر اول آزمون ورودی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس(گرایش استنباط) در سال1383 دانشگاه تربیت مدرس تهران ---