۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
  • تاریخ تولد : 1342 / 04 / 07
  • نشانی : 288
  • شماره اتاق : 644
  • شماره تلفن دفتر : 02833901344
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : barzegar1342@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی الهیات ومعارف اسلامی 1361 1365 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی وتبلیغ 1365 1369 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) نمایش پیوند
3 دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1384 دانشگاه تهران- دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1376 ادامه دارد قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی- دانشکده ی علوم و تحقیقات اسلامی ---
2 کارشناسی ارشد پیوسته ی الهیات و معارف اسلامی 1370 1377 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) ---
3 کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1387 ادامه دارد قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی- دانشکده ی علوم و تحقیقات اسلامی ---
4 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام 1388 ادامه دارد قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی- دانشکده ی علوم و تحقیقات اسلامی ---
5 کارشناسی ارشد نهج البلاغه 1386 1387 قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی- دانشکده ی علوم و تحقیقات اسلامی ---
6 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1374 1386 قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی- دانشکده ی علوم و تحقیقات اسلامی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام ---
2 تاریخ علوم در اسلام ---
3 سیره ی نبوی و تاریخ صدر اسلام ---
4 اسلام شناسی در غرب ---
5 فلسفه ی تاریخ ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Transcribing ( Warraqan ) and transcribers (Warraqi ) in Islamic civilization 2006 2007 The Journal of Humanities of The Islamic Republic of Iran نمایش پیوند
2 قرائت : از روش های اصلی آموزش در نظام آموزشی مسلمانان 1386 /03 /08 1386 نیمسال نامه ی تخصصی تاریخ وتمدن اسلامی نمایش پیوند
3 سیری در مسائل اجتماعی نهج البلاغه 1372 ماهنامه ی مسجد نمایش پیوند
4 اصل تفرد و مبانی نظری آن در تعلیم و تربیت اسلامی 1383بهار فصلنامه ی دروازه ی بهشت نمایش پیوند
5 اسلام در تصور غربیان تابستان 1380 فصلنامه ی دروازه ی بهشت نمایش پیوند
6 نقطه های آغازین شکل گیری کتابخانه در تمدن اسلامی بهار 1384 فصلنامه ی دروازه ی بهشت نمایش پیوند
7 کتاب و جایگاه آن در تمدن اسلامی زمستان 1381 فصلنامه ی دروازه ی بهشت نمایش پیوند
8 اقتصاد و زوال دولتها زمستان 1380 فصلنامه ی دروازه ی بهشت نمایش پیوند
9 نقش و جایگاه مطوعین در بسط و تثبیت دولت های اول تا سوم سعودی 1390 پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی - دانشگاه تهران نمایش پیوند
10 بازتعریف علم نزد متفکران نوگرای مصری در قرن نوزدهم م. و تاثیر آن بر نظام آموزشی مصر 1396 پژوهش های علم ودین - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند
11 مغربیان و تجارت خارجی مصر در روزگار سلطه آل عثمان 1396 پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی - دانشگاه تهران نمایش پیوند
12 نگاه رازی به عقل و نقش آن در جهان بینی علمی وی 1397 مجله تاریخ و فرهنگ - دانشگاه فردوسی مشهد نمایش پیوند
13 محمد علی پاشا پیشگام نوسازی و نوگرایی در مصر و تلقی وی از مدرنیته 1393 پژوهش های تاریخی ایران و اسلام - دانشگاه سیستان و بلوچستان نمایش پیوند
14 جایگاه شخصیتی و رجالی یحیی بن ام طویل در تاریخ تشیع 1397 پژوهشنامه تاریخ تشیع - انجمن ایرانی تاریخ اسلام نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 The Principle of Uniqness in Education According to Muslim Philosophers 2009 2009 Fourth World Conference on Metaphysics نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جامعه از دیدگاه نهج البلاغه 1372 3000 تهران - انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی ---
2 نگاهی تحلیلی به زندگی ، آثار و اندیشه های یاقوت حموی "جغرافی دان مسلمان " زمستان 1382 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی با همکاری انتشارات سایه گستر ---
3 نهادها و شیوه های آموزشی در اسلام در حال چاپ تهران - انتشارات علمی- فرهنگی ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول عقاید دوره ی عالی 1369 1376 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) ---
2 کلام 1370 1372 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) ---
3 منطق مظفر 1370 1375 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) ---
4 تاریخ تحلیلی اسلام 1 و 2 1372 1377 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) ---
5 زبان انگلیسی تخصصی 1 و 2 و3 رشته های الهیات و معارف اسلامی 1376 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 تاریخ علوم در اسلام 1، 2، 3 ، 4، 5 1376 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 تاریخ اسلام تخصصی 1 ، 2 ، 3 1376 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 اسلام شناسی در غرب 1376 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 ایران در برخورد با غرب و استعمار 1376 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
10 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام 1376 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
11 جغرافیای تاریخی جهان اسلام 1 ، 2 1376 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
12 تاریخ تشیع 1 ، 2 1385 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
13 ترجمه ی عربی به فارسی 1، 2 1376 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
14 تاریخ نگاری در اسلام 1376 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
15 تاریخ تشکیلات در اسلام 1387 دانشگاه زنجان ---
16 زبان انگلیسی عمومی و تخصصی رشته های علوم انسانی 1370 1377 دانشگاه های پیام نور قزوین ، ابهر ، تاکستان ---
17 صرف و نحو کاربردی 1، 2 ، 3 1369 1371 دانشگاه های آزاد اسلامی آستارا ، لاهیجان ، ورامین ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ اسلام 1 1378 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام 1387 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 تاریخ فرهنگ و تمدن در اسلام ( رشته ی نهج البلاغه ) 1387 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 متون تاریخی و جغرافیایی به زبان عربی 1387 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 تاریخ علوم در اسلام( مقطع ارشد) 1387 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 اسلام شناسی در غرب( مقطع ارشد) 1387 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 زبان انگلیسی تخصصی رشته ی تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1387 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 سیره ی نبوی ( رشته ی تاریخ اسلام ) 1388 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 زبان انگلیسی تخصصی 1 و 2 ( رشته ی تاریخ اسلام ) 1388 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
10 تاریخ اسلام 1 1387 1387 دانشگاه زنجان ---
11 تاریخ زنان در تمدن اسلامی( مقطع دکتری) 1393 ادامه دارد نمایش پیوند
12 تاریخ تعلیم و تربیت در جهان اسلام با تاکید بر تحولات معاصر( مقطع دکتری) 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
13 تاریخ علم در تمدن اسلامی( مقطع دکتری) 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
14 فلسفه تاریخ( مقطع ارشد) 1389 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 گزارش تحلیلی و علمی عملکرد اداره ی بازرسی و نظارت بر قیمت قزوین در سال 1375 1375 1376 قزوین - اداره ی کل بازرسی و نظارت بر قیمت ---
2 طراحی سر فصل و عناوین دروس رشته ی ارشد اسلام شناسی برای دانشگاه دسامورای آرژانتین 1374 1376 تهران - دانشگاه امام صادق (ع ) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 آسیب شناسی گروه های اجتماعی در کوفه در دوران امام علی (ع) 1387 فاطمه صادقی ---
2 بررسی تاریخی رافضی و سیر تحول مفهومی آن 1387 سکینه کمالی نمایش پیوند
3 تفکر تجربی از دیدگاه اسلام و روانشناسان غربی و آثار آن بر تعلیم و تربیت 1388 امیر علی رمضانی ---
4 نقش و جایگاه زنان در تعلیم و تربیت ایران از دوره ی صفویه تا پایان قاجاریه 1387 روح اله بابایی صالح ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر کل امور آموزشی دانشگاه 1377 1379 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 رییس مرکز آموزش زبان فارسی و سرپرست دانشجویان غیر ایرانی 1379 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی 1386 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی - دانشکده ی علوم و تحقیقات اسلامی ---
4 نماینده ی تام الاختیار دانشگاه و سازمان سنجش آموزش کشوردربرگزاری آزمون های سراسری 1379 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 معاون آموزشی دانشگاه پیام نور واحد قزوین 1375 1376 دانشگاه پیام نور واحد قزوین ---
6 مدیر گروه مطالعات فرهنگ و تمدن اسلامی 1375 1377 دانشگاه امام صادق (ع )- مرکز تحقیقات دانشگاه ---
7 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1392 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 درآمدی بر علم کلام 1370 دانشگاه امام صادق (ع )- دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی ---
2 اصول عقاید مقدماتی - معاد 1370 دانشگاه امام صادق (ع )- دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی ---
3 اصول عقاید مقدماتی - عدل 1371 دانشگاه امام صادق (ع )- دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی ---
4 جامعه شناسی 1371 دانشگاه امام صادق (ع )- دانشکده ی الهیات و معارف اسلامی ---