۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
  • تاریخ تولد : 1358/06/29
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 445
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901270
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mazandaranizadeh@eng.ikiu.ac.ir;hamedzadeh@gmail.
  • نسخه انگلیسی (English)

اینجانب حامد مازندرانی زاده، متولد 1358، در سال 1376 از دبیرستان استعدادهای درخشان شهر قزوین (شهید بابایی) در رشته ریاضی فیزیک فارغ التحصیل شدم. همان سال در رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر پذیرفته شدم. سال 1380 در رشته مدیریت منابع آب دانشگاه علم و صنعت ایران کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دادم و از سال 1383 تا 1387 نیز دوره دکتری را در دانشگاه علم و صنعت ایران به اتمام رساندم. در حال حاضر نیز  عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین هستم.

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی، مهندسی عمران 1376 1380 دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران) نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد، مهندسی منابع آب 1380 1383 دانشگاه علم و صنعت ایران نمایش پیوند
3 دکتری، مدیریت منابع آب 1383 1387 دانشگاه علم و صنعت ایران نمایش پیوند
4 دیپلم ریاضی فیزیک 1372 1376 دبیرستان استعدادهای درخشان قزوین نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 بهینه سازی طراحی سیستم های زهکش زیر سطحی با هدف حداقل سازی استخراج شوری در دراز مدت با استفاده از الگوریتم های فراکاووشی و پویایی سیستم ---
2 بهینه سازی اقتصادی طراحی شبکه های زهکشی در شرایط عدم قطعیت پارامترهای اساسی خاک و آب ---
3 بهینه سازی اقتصادی طراحی شبکه های زهکشی با توجه به مفهوم ارزش آب ---
4 ارائه مدل بهره برداری از سدهای برقابی با رویکرد حل اختلاف به منظور افزایش منافع اقتصادی با استفاده از تئوری بازی ها ---
5 بهینه سازی بهره برداری از سدهای برقابی با رویکرد اقتصادی و لحاظ نمودن پارامترهای اقتصادی نظیر کشش قیمتی برق با استفاده از الگوریتمهای برنامه ریزی، الگوریتم ژنتیک و جامعه مورچه ها ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تخصیص کمی ریسک در پروژه های ساخت با رویکرد نظریه بازی های همکارانه 1393 مهندسی سازه و ساخت نمایش پیوند
2 تخصیص کمی ریسک در مذاکرات قراردادی پروژه های ساخت با استفاده از یکپارچه سازی نظریه چانه زنی و منطق فازی 1391 1391 مجله علمی پژوهشی شریف ---
3 ارائه یک مدل رفع اختلاف به منظور بهره برداری پایدار از سفره آب زیر زمینی مشترک میان بهره برداران شهری و کشاورزی با استفاده از تئوری بازیها 1387 1387 فصلنامه مجله علمی – پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه ---
4 ارائه مدل رفع اختلاف پویا با استفاده از تئوری بازیها در شرایط بدون هم کاری مطالعه موردی: رفع اختلاف میان بهره بردران آبخان بیدستان 1387 1387 مجله علمی – پژوهشی برنامه ریزی منابع آب ---
5 ارائه یک مدل بازی پویای مرحله ای با اهداف فازی به منظور رفع اختلاف بهره برداران از آبخان 1387 1387 مجله علمی – پژوهشی برنامه ریزی منابع آب ---
6 بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخازن با احتساب عوامل اقتصادی و قیمت انرژی برقابی 1386 1386 مجله علمی – پژوهشی امیرکبیر ---
7 Integrating system dynamics and fuzzy bargaining for quantitative risk allocation in construction projects 2014 Scientica Iranica نمایش پیوند
8 ارائه یک مدل تحلیلی برای تخصیص کمی ریسک در پروژه های ساخت 1393 مهندسی صنایع و مدیریت (شریف نمایش پیوند
9 طراحی سیستم زهکش زیرزمینی با هدف دستیابی به کمترین هزینه اجرایی در شرایط ماندگار 1394 1394 پژوهش آب در کشاورزی نمایش پیوند
10 Quantitative Risk Allocation in Construction Projects: A Fuzzy-Bargaining Game Approach 2014 2014 International Journal Of Industrial Engineering And Production Research نمایش پیوند
11 ارزیابی سامانه های نوین آبیاری با مفاهیم بهره وری اقتصادی آب و راندمان آبیاری در استان قزوین 1397 1397 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
12 بهینه سازی چندهدفه عمق نصب زهکش بر مبنای تقسیم عادلانه منافع آثار کوتاه مدت در مقابل آثار بلند مدت زیست محیطی 1396 1396 تحقیقات منابع آب ایران نمایش پیوند
13 طراحی سیستم زهکشی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه NSGA-II با رویکرد اقتصادی زیست محیطی 1395 1395 تحقیقات منابع آب ایران نمایش پیوند
14 Development of a PSO-ANN Model for Rainfall-Runoff Response in Basins Case Study Karaj Basin 2017 2017 Civil Engineering Journal نمایش پیوند
15 Industrial waste characterization and management in Arasanj industrial estate Iran 2016 2016 KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE نمایش پیوند
16 A Novel Solution to Define the Optimum Number and Location of New Wells to Improve Groundwater Level Map 2016 2016 Procedia Engineering نمایش پیوند
17 Quantitative Risk Allocation in Construction Projects Using Cooperative-Bargaining Game Theory 2014 2014 International Journal of Civil Engineering نمایش پیوند
18 محاسبه پارامترهای طراحی زهکش با استفاده از مدل بهینه‌سازی چندهدفه AMOSA و مدلهای رفع اختلاف 1397 1397 مجله تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
19 بهینه‌سازی چندهدفه بهره‌برداری از مخازن سد برق‌آبی بر اساس الگوی بازارهای پرداخت براساس پیشنهاد 1397 1397 نشریه سد و نیروگاه برقابی ایران نمایش پیوند
20 بهینه‌سازی پارامترهای طراحی زهکش زیرزمینی باهدف کاهش خسارات محیط زیستی 1395 1395 فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ایران نمایش پیوند
21 Hazardous and industrial waste composition and associated management activities in Caspian industrial park, Iran 2017 2017 Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management نمایش پیوند
22 بررسی ردپای آب مجازی در صنعت (مطالعه موردی: صنایع مواد شوینده) 1399 اکوهیدرولوژی نمایش پیوند
23 Economic and Environmental Impacts of Cropping Pattern Elements Using Systems Dynamics 2019 Civil Engineering Journal نمایش پیوند
24 مقایسه عملکرد الگوریتم‌های MOPSO و NSGA-II در محاسبه منحنی فرمان سیستم‌های چند مخزنه 1398 نشریه سد و نیروگاه برقابی نمایش پیوند
25 ارزیابی سیاست‌های مدیریتی حفظ همزمان منابع آب زیرزمینی و معیشت کشاورزان با استفاده از پویایی سیستم و نظریه بازی‌ها 1398 تحقیقات منابع آب ایران نمایش پیوند
26 استفاده از MOPSO در بهینه سازی چندهدفه بهره برداری از مخزن برقابی مطالعه موردی: سد کارون 5 1397 تحقیقات منابع آب ایران نمایش پیوند
27 بررسی تأثیر بهینه سازی توأم توزیع آب و الگوی کشت بر درآمد کشاورزان (مطالعه موردی: شبکه قزوین) 1399 1399 علوم و مهندسی آبیاری نمایش پیوند
28 باز‌تخصیص بهینه‌ی آب در میان مصرف‌کنندگان بخش کشاورزی با استفاده از مدل بهینه‌سازی چندهدفه فازی با هدف افزایش درآمد و عدالت در توزیع (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین) 1400 1400 علوم و مهندسی آبیاری نمایش پیوند
29 شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی (مطالعه موردی: حوضه آبریز طشک-بختگان 20/07/1401 تحقیقات منابع آب ایران نمایش پیوند
30 تحلیل اثربخشی سناریوهای احیای آبخوان مشهد با استفاده از مدلسازی پویایی سیستم‌ها 1400 1401 تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
31 بررسی اثر پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی بر کاهش افت آب زیرزمینی با استفاده از پویایی سیستم‌ها، به منظور حفظ همزمان رفاه کشاورزان و منابع آب زیرزمینی 1401 1401 تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A New Approach to Conflict Resolution Among Natural Resources Operators 2009 2009 International Conference on Non-Renewable Ground Water Resources ---
2 Non-Cooperative Dynamic Stage Game for Sustainable Aquifer Operation 2008 2008 IAH 2008, Toyama Japan ---
3 Conflict Resolution Among Aquifer Operators by Fuzzy Dynamic Game 2008 2008 IAH2008, Toyama Japan ---
4 بهره برداری از سدهای برقابی با استفاده از تئوری بازی ها در شرایط فازی 1390 1390 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ---
5 بررسی نقش عوامل اقتصادی در مدلهای بهینه‌ساری بهره‌داری از مخازن 1382 1382 کنفرانس ملی نیروگاههای آبی ---
6 بهینه سازی کمی- کیفی بهره برداری از چاههای نزدیک ساحل با استفاده از الگوریتم ژنتیک 1385 1385 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ---
7 مدلسازی دوفازه فرآیند فرسایش و شناوری محیط دانه ای ناپایدار در شرایط آرتزین 1385 1385 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ---
8 شبیه سازی دوفازه فرآیند شناوری محیط پایدار دانه ای در شرایط آرتزین 1385 1385 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ---
9 مقایسه عملکرد مدل هیدرولیکی PMWIN و شبیه ساز کریجینگ در پیش بینی مقادیر افت سطح آبخان- مطالعه موردی: آبخان دشت تهران-شهریار 1385 1385 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ---
10 مقایسه عملکرد مدل هیدرولیکی PMWIN و شبیه ساز کریجینگ در پیش بینی مقادیر نیترات در آبخان- مطالعه موردی: آبخان دشت تهران-شهریار 1386 1386 سومین کنگره ملی مهندسی عمران ---
11 بررسی اثرات همکاری کشورها در کاهش انتشار گاز گلخانه ای بر اساس پیمان کیوتو با استفاده از تئوری بازیها 1386 1386 کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ---
12 Optimization of water allocation among agricultural areas considering climate change (case study Qazvin Irrigation network 2018 2018 13th International Conference on Hydroinformatics HIC2018 نمایش پیوند
13 Optimization of Midterm Electricity Generation Mix Considering the Effects of Water Cost Land and Carbon Footprints 2018 2018 13th International Conference on Hydroinformatics HIC2018 نمایش پیوند
14 Comparison of Accuracy of Artificial Neural Network (ANN) and Kriging Methods for Estimating Chlorine Concentration 2018 2018 13th International Conference on Hydroinformatics HIC2018 نمایش پیوند
15 Optimization of water allocation considering climate change from environmental aspects (case study:Qazvin irrigation network) 2018 2018 11th international congress on civil engineering نمایش پیوند
16 بهینه سازی تخصیص آب در بین بهره برداران کشاورزی با در نظر گرفتن تغییر اقلیم و ملاحظات زیست محیطی 1397 1397 11th international congress on civil engineering نمایش پیوند
17 ارائه سیاستهای مدیریتی برای حفظ منابع آب زیرزمینی با استفاده از سیستم دینامیکی و نظریه بازیها (منطقه مورد مطالعاتی : دشت قزوین) 1397 1397 هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران نمایش پیوند
18 بازتوزیع بهینه آب کشاورزی با استفاده از الگوریتم ژنتیک 1397 1397 دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران نمایش پیوند
19 شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، 1397 1397 بهینه سازی میان مدت سبد تولید برق با در نظر گرفتن تاثیرات ردپای آب با استفاده از برنامه ریزی خطی نمایش پیوند
20 بازتوزیع بهینه آب کشاورزی بر مبنای تئوری همکاری nash 1397 1397 َشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مکانیک جامدات 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
2 مکانیک سیالات 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
3 اقتصاد مهندسی 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
4 سازه های انتقال آب 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
5 مکانیک خاک 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
6 استاتیک 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
7 هیدرولوژی مهندسی 1388 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
8 هیدرولیک کانالهای باز 1385 1387 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ---
9 آب و توسعه پایدار نمایش پیوند
10 مهندسی منابع آب نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهندسی منابع آب تکمیلی 1 نمایش پیوند
2 مهندسی منابع آب تکمیلی 2 نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 مطالعه تخصیص کمی – کیفی ریسک در پروژه های ساخت با رویکرد پویایی سیستم 1389 1390 دانشگاه ---
2 توسعه نظریه نقطه تعادل نش با استفاده از استراتژی مختلط در بازیهای همراه با تصمیمات فازی و پیامدهای فازی 1387 1390 دانشگاه ---
3 بررسی اقتصادی و فنی به کار گیری روشهای نوین استحصال انرژی از زباله 1388 1391 بخش خصوصی ---
4 بررسی مدیریت پسماند در صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی کاسپین و آراسنج 1389 1391 شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین نمایش پیوند
5 طراحی بهینه سیستم‌های پایش سطح آب زیرزمینی مطالعه موردی: آبخوان دشت قزوین 1395 1396 سازمان آب منطقه ای استان قزوین نمایش پیوند
6 تهیه نقشه موقعیت میله و مسیرهای قناتهای قدیمی مناطق 1 و 2 شهر قزوین در محیط GIS 1398 1399 شهرداری قزوین نمایش پیوند
7 تدوین برنامه مدیریت پسماند و شرح خدمات مکانیابی جایگاه های دفن زباله مناطق روستایی استان قزوین الموت شرقی 1399 1399 استانداری قزوین نمایش پیوند
8 تدوین برنامه مدیریت پسماند و شرح خدمات مکانیابی جایگاه های دفن زباله مناطق روستایی استان قزوین الموت غربی 1399 1399 استانداری قزوین نمایش پیوند

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 بهینه سازی زهکشی اراضی حاشیه کارون با رویکرد اقتصادی- زیست محیطی 1390 دانشگاه ---
2 • آثار هدفمندی یارانه ها بر نحوه بهره برداری از مخازن برقابی 1390 دانشگاه ---
3 مطالعه اقتصادی "طرح ایجاد نیرو گاه ریجکت سوز" به منظور مدیریت پسماند شهر های بالای 200 هزار نفر و شهرهای ساحلی 1390 بخش خصوصی ---
4 مطالعه اقتصادی "طرح ایجاد نیرو گاه هاضم پسماند کشاورزی" به منظور مدیریت پسماند شرکتهای کشت و صنعت 1390 بخش خصوصی ---
5 مطالعه طرح جامع مدیریت پسماند شهرکهای صنعتی آراسنج و کاسپین 1388 دانشگاه ---
6 • بررسی اقتصادی و فنی به کار گیری روشهای نوین استحصال انرژی از زباله 1389 بخش خصوصی ---
7 طرح مطالعات جامع پسماند بخشهای الموت شرقی و الموت غربی استان قزوین 1399 نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 تخصیص کمی ریسک با استفاده از نظریه بازیها 1388 1390 مهدی روح پروز، کارشناسی ارشد ---
2 بهینه سازی توزیع آلاینده نیترات در سطح آبخان تهران با استفاده ازمدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و مدل شبیه سازی شبکه عصبی 1385 1386 علیرضا قیاسی، کارشناسی ارشد ---
3 بهره‌برداری بهینه از ‌سیستم چندمخزنه سدهای بوستان و گلستان با تاکید برکنترل سیلاب بین المللی امام خمینی 1396 جواد پیاده کوهسار- ارشد نمایش پیوند
4 رفع اختلاف میان بهره‌برداران شبکه آبیاری قزوین در وضعیت تغییر اقلیم بین المللی امام خمینی 1397 محمد هاشم صراف ها - ارشد نمایش پیوند
5 بررسی همزمان اثرات ردپای آب و ظرفیت فعلی نیروگاهی کشور به منظور بهینه سازی بلند مدت سبد تولید برق بین المللی امام خمینی 1397 محسن بزرگ - ارشد نمایش پیوند
6 باز توزیع بهینه آب در دشت قزوین با هاهداف اقتصادی و زیست محیطی بین المللی امام خمینی 1397 جواد مهدی زاده- ارشد نمایش پیوند
7 تخصیص کمی ریسک در پروژه های ساخت با رویکرد نظریه بازی های همکارانه بین المللی امام خمینی 1395 مریم پرهیزکاری - ارشد نمایش پیوند
8 بهینه سازی طراحی سیستم های زهکشی با رویکرد اقتصادی زیست محیطی بین المللی امام خمینی 1391 رحیمه زادش پرگو - ارشد نمایش پیوند
9 بهینه سازی طراحی سیستم های زهکشی با رویکرد اقتصادی- محیط‌زیستی با استفاده از فرآیند بازپخت فلزات بین المللی امام خمینی 1394 فائزه حاجی رجبی - ارشد نمایش پیوند
10 باز‌تخصیص بهینه‌ی آب در میان مصرف کنندگان بخش کشاورزی در شرایط کم‌آبی (مطالعه ی موردی: شبکه‌ی آبیاری قزوین) بین المللی امام خمینی 1396 فرزاد سیمیاری - ارشد نمایش پیوند
11 بهینه‌سازی جایگذاری حسگر در سیستم توزیع آب بین المللی امام خمینی 1396 متین هندوپور - ارشد نمایش پیوند
12 تعیین موقعیت بهینه نصب چاهک جدید مشاهده‌ای به منظور افزایش دقت نقشه‌های کمی و کیفی آب زیرزمینی بین المللی امام خمینی 1397 فائزه قلعه نویی - ارشد نمایش پیوند
13 ارزیابی سامانه های آبیاری دشت قزوین با مفاهیم راندمان اقتصادی نمایش پیوند
14 بازتوزیع تک هدفه بهینه آب در میان بهره بردارن بخش کشاورزی در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک فازی 1398 شیدا کاکاوند - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
15 ارائه مدل رفع اختلاف میان کشاورزان و دولت به منظور نگهداشت آب زیرزمینی و حفظ معیشت کشاورزان با استفاده از تئوری بازی‌ها و سیستم دینامیکی معصومه السادات هاشمی- دکتری نمایش پیوند
16 بررسی ردپای آب مجازی در صنعت (مطالعه موردی: صنایع مواد شوینده) فاطمه زال- کارشناسی ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون آموزشی دانشکده فنی مهندسی 1392 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 رییس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1389 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارائه مدل رفع اختلاف میان کشاورزان و دولت به منظور نگهداشت آب زیرزمینی و حفظ معیشت کشاورزان با استفاده از تئوری بازی ها و سیستم دینامیکی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی معصومه السادات هاشمی طامه نمایش پیوند
2 توسعه یک مدل جامع نگر برمبنای اصول iwrm برای تعیین نیاز محیط زیستی دانشگاه بین المللی امام خمینی بهناز ختار نمایش پیوند