• درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی مواد
  • تاریخ تولد : 1354
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 33901156
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : taghiabadi@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی - مهندسی مواد - متالورژی صنعتی 1373 1378 دانشکده فنی دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد - مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 1378 1380 دانشکده فنی - دانشگاه تهران ---
3 دکتری تخصصی - مهندسی مواد 1380 1386 دانشکده فنی - دانشگاه تهران ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر ترکیبات بین فلزی بر رفتار تریبولوژیکی آلیاژ پیستون 1386 نهاد ریاست جمهوری/دانشکده فنی دانشگاه تهران ---
2 تدوین استاندارد ملی شمشه و شمشال فولاد سازه ای تولید شده به روش ریخته گری پیوسته مورد مصرف در نورد گرم 1392 تاکنون موسسه استاندارد ایران/فولادخوزستان/شرکت ذوب آهن البرز غرب ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تریبولوژی ---
2 انجماد و ریخته گری فلزات ---
3 فولادسازی و نورد مقاطع فولادی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ررسی تاثیر ترکیبات بین فلزی غنی از آهن بر سیالیت آلیاژ 13LM 1386 نشریه صنعت ریخته گری ---
2 بررسی تاثیر آهن و منگنز بر خواص مکانیکی و سایشی آلیاژ آلومینیم-سیلیسیم (332F) 1390 نشریه علوم و مهندسی سطح ---
3 بررسی اثر عملیات حرارتی محلول سازی بر ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 332 1388 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران ---
4 Effect of casting techniques on tensile properties of cast aluminium alloy (Al–Si–Mg) and TiB2 2003 Materials Science and Technology ---
5 Effect of Zr, Ti and B on the Structure and Tensile Properties of A520 Al-Mg Alloys 2003 Int. J. Cast Metals ---
6 Effect of iron rich intermetallics on the sliding wear behavior of Al-Si alloys 2008 Mat. Sci. Eng. A ---
7 Dry sliding wear behavior of hypoeutectic Al-Si alloys containing excess iron 2008 Mat. Sci. Tech ---
8 Effect of iron-intermetallics on the fluidity of 413 aluminum alloy 2008 Journal of Alloys and Compounds ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تاثیر ترکیبات بین فلزی غنی از آهن بر سیالیت آلیاژ LM13 1385 ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران ---
2 بررسی اثر نیروی اعمالی بر خواص تریبولوژیکی آلیاژ Al-Si عملیات حرارتی شده حاوی 2/1 درصد آهن 1386 هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران ---
3 تاثیر عملیات حرارتی T6 بر خواص سایشی و ریزساختار آلیاژ آلومینیم- سیلیسیم 332 ریختگی حاوی ترکیبات غنی از آهن 1386 یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران ---
4 تاثیر عملیات حرارتی T6 برخواص سایشی و ریزساختار آلیاژ آلومینیوم - سیلیسیم 332 ریختگی حاوی ترکیبات غنی از آهن 1386 اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران ---
5 بررسی سینتیک واکنش آلومینیوم مذاب و آهن جامد 1389 چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران ---
6 بررسی تاثیر عنصر بر روی هدایت الکتریکی هادیهای آلومینیمی 1390 همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی ---
7 بررسی آماری تاثیر عملیات حرارتی و فیلم های اکسیدی دولایه محبوس بر خواص کششی آلیاژهای هیپویوتکتیک آلومینیوم-سیلیسیم غنی از آهن بااستفاده از آنالیز آماری وایبل 1391 اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران ---
8 بررسی اثرکلسیم، منگنز و استرانسیم بر رفتار سایشی آلیاژ ریختگی آلومینیم 356 غنی از آهن 1391 اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران ---
9 بررسی تاثیر غلظت سیلیسیم بر رفتار سایشی آلیاژهای Al-Si غنی از آهن 1391 اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران ---
10 ررسی تاثیرعملیات حرارتی و فیلم های اکسیدی دوگانه محبوس برخواص کششی آلیاژ A356 آلومینیوم 1391 سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد ---
11 بررسی تاثیر فیلمهای اکسیدی دوگانه محبوس بر مکانیزم سایش لغزشی آلیاژهای Al-Si در شرایط ریختگی و عملیات حرارتی 1392 دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران ---
12 بهسازی تاثیرمنفی فیلم های اکسیدی دوگانه محبوس برخواص سایشی آلیاژهای ریختگی Al-Si بابهره گیری ازترکیبات بین فلزی غنی ازآهن 1392 اولین همایش ملی فلزات و آلیاژهای غیرآهنی (مواد و فناوریهای نوین کاربردی) ---
13 مطالعه خواص کششی مقاطع نازک آلومینیم آلیاژی (356) با بکارگیری سیستم جدید راهگاهی 1378 یازدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته‌گری ایران ---
14 جوانه زایی و بهسازی همزمان آلیاژهای هیپویوتکتیک Al-Si با استفاده از آمیژانهای Al-Sr-Ti-B 1381 چهاردهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته‌گری ایران ---
15 بررسی تاثیر سرباره بر جذب منگنز در فولادسازی با رهیافت کوره القایی/کوره تصفیه پاتیلی 1390 سمپوزیوم فولاد 90 ---
16 Statistical study of tensile properties of A356 aluminium alloy, using a new casting design 2002 Proceedings of 2nd International aluminum casting technology symposium (ASM) ---
17 Simultaneous grain refinement and modification of 356 aluminum alloy using aluminum base master alloy containing strontium, titanium and boron 2005 Light Metals Conference ---
18 The morphologies of intermetallic compounds in an iron-rich Al-Si alloy 2002 Proceedings of international conference of advance material processing (ICAMP) ---
19 Sliding wear behavior of high iron F332 Al-Si alloy 2008 3rd International Conference on Application of Materials ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریخته گری فلزات 2 1382 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download ---
2 مبانی کنترل کیفیت مواد 1384 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download ---
3 اصول متالوگرافی 1383 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 آلیاژهای غیر آهنی 1382 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 انتخاب مواد فلزی 1382 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 آز متالوگرافی 1382 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 آز عملیات حرارتی 1382 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 آز انجماد فلزات 1382 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 انجماد فلزات 1382 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download ---
10 متالورژی جوشکاری 1381 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دگرگونی فازها 1392 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download ---
2 خطاهای اندازه گیری 1389 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 مطالب ویژه-تریبولوژی 1391 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 انجماد پیشرفته فلزات 1389 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download ---