۲۱ آبان ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : فیزیک
  • تاریخ تولد :
  • نشانی : 34149-16818
  • شماره اتاق : 695
  • شماره تلفن دفتر : 8371371
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : reyhani@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

Research Fields: Nanophysics and Nanotechnology, Biophysics and Biomaterials, solar Cell, Hydrogen Storage, Thin Film Science and Technology, Laser Applications, Spectroscopy,

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد فیزیک 1377 1379 دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده فیزیک ---
2 دکتری فیزیک ماده چگال 1383 1388 دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده فیزیک ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیک حالت جامد 1 و 2 ---
2 ترمودینامیک و مکانیک آماری ---
3 بلورشناسی ---
4 فیزیک پایه 1 و 2 ---
5 قطعات نیمه هادی ---
6 فیزیک حالت جامد پیشرفته 1و 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 مکانیک آماری پیشترفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 نانوفیزیک و نانوتکنولوژی ---
2 علوم و تکنولوژی لایه های نازک ---
3 فیزیک سطح ---
4 بیوفیزیک ---
5 سلول های خورشیدی ---
6 کاتالیست های ناهمگن ---
7 ذخیره سازی هیدروژن ---
8 گرافن ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Samaneh Bayesteh, Seyedeh Zahra Mortazavi and Ali Reyhani Investigation on nonlinear optical properties of MoS2 nanoflakes grown on silicon and quartz substrates 2018 Journal of Physics D: Applied Physics, Volume 51, Number 19, (2018) 195302 ---
2 Maryam Alsadat Nikpay, Seyedeh Zahra Mortazavi, Ali Reyhani and Seyed Mohammad Elahi, Sputtered MoS2 layer as a promoter in the growth of MoS2 nanonanoflakes by TCVD 2018 Mater. Res. Express 5(2018) 015032 نمایش پیوند
3 Maryam Alsadat Nikpay, Seyedeh Zahra Mortazavi, Ali Reyhani and Seyed Mohammad Elahi, The effect of carrier gas flow rate on the growth of MoS2 naoflakes prepared by thermal chemical vapor deposition 2018 2018 Optical and Quantum Electronics نمایش پیوند
4 Samaneh Bayesteh, Seyedeh Zahra Mortazavi and Ali Reyhani , Role of precursors' ratio for growth of two-dimensional MoS2 structure and investigation on its nonlinear optical properties 2018 2018 Thin Solid Films نمایش پیوند
5 • A. Reyhani, A. Gholizadeh, V. vahedi, M.R. Khanlary, Effect of gamma radiation on the optical and structural properties of ZnO nanowires with various diameters (2018) 236-242 Optical Materials نمایش پیوند
6 • Hamid Farahani, Ali Rajabpour, Mansour Khanaki, Ali Reyhani, Interfacial thermal resistance between few-layer MoS2 and silica substrates 2018 142 نمایش پیوند
7 • Gita Rezaee, S. Zahra Mortazavi, Soghra Mirershadi, Ali Reyhani, Efficiency enhancement of CdSe quantum dots assisted Si-solar cell 2017 نمایش پیوند
8 • M. Mehrabi, P. Parvin, A. Reyhani, S. Z. Mortazavi, Hydrogen storage in multi-walled carbon nanotubes decorated with palladium nanoparticles using laser ablation/chemical reduction methods 2017 Mater. Res. Express نمایش پیوند
9 • S.Z.Mortazavi, A.Reyhani, S.Mirershadi, Hydrogen storage properties of multi-walled carbon nanotubes and carbon nano-onions grown on single and bi-catalysts including Fe, Mo, Co and Ni supported by MgO 2017 Int. J. Hydrogen Energy نمایش پیوند
10 • A. R. Moosakhani, P. Parvin, S. Z. Mortazavi, A. Reyhani, S. Abachi, Effect of hydrocarbon molecular decomposition on palladium-assisted laser-induced plasma ablation 2017 2017 Applied Optics نمایش پیوند
11 • P. Parvin, A. Reyhani, M. Mehrabi, M. Refahizadeh, S. Z. Mortazavi and A. Ranjbar, Efficiency enhancement using ArF laser induced micro/nanostructures on the polymeric layer of solar cell 2017 2017 Journal of Optics & Laser Technology نمایش پیوند
12 • A.Gholizadeh, A. Reyhani, P. Parvin, S.Z. Mortazavi, Efficiency enhancement of ZnO nanostructure assisted Si-solar cell based on fill factor enlargement and UV-Blue spectral down-shifting 2017 2017 J. Phys. D: Appl. Phys. نمایش پیوند
13 • A. Moosakhani, P. Parvin, A. Reyhani, S.Z. Mortazavi, Propane decomposition and conversion into other hydrocarbons using metal target assisted laser induced plasma 2017 2017 Physics of Plasmas نمایش پیوند
14 • M. Refahizadeh, P. Parvin, K. Silakhori, S. Z. Mortazavi, A. Reyhani, Sh. Abolhosseini, H. Hojati Rad, A. Majdabadi, Formation of ArF laser-induced self-assembled macrostructures on poly methyl methacrylate and CR-39 polymers 2017 2017 Journal of Laser Applications نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیک حالت جامد 1 و 2 ---
2 ترمودینامیک و مکانیک آماری ---
3 بلورشناسی ---
4 فیزیک 1و 2 ---
5 قطعات نیمه هادی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مباحث ویژه در نانوتکنولوژی ---
2 مباحث ویژه در بیوفوتونیک ---
3 فیزیک حالت جامد پیشرفته 1و 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 فیزیک پیشرفته حالت جامد (دکتری مواد) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 مکانیک آماری پیشترفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طرح برگزیده چهارمین جشنواره منطقه ای البرز- قزوین 1390 بنیاد ملی نخبگان ---
2 طرح برگزیده جشنواره منطقه ای البرز-کرج1391 بنیاد ملی نخبگان ---
3 طرح برگزیده و منتخب پنجمین جشنواره بین الملی فجر انقلاب اسلامی -تهران 1391 بنیاد ملی نخبگان ---