۳۰ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : آمار
  • تاریخ تولد : 1357
  • نشانی : 34148-96818
  • شماره اتاق : 678
  • شماره تلفن دفتر : 33901377
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : r.kazemi@sci.ikiu.ac.ir;rst.kazemi@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

سخنان برخی از  بزرگان در مورد ریاضی:

میتوان به طرز معقولی پیش بینی کرد که ترکیب آمار و آنالیز علمی را پدید خواهد آورد که بر هر شاخه دیگر ریاضی برتری خواهد جست (پیرسون)

هیچ شاخه ای از ریاضیات نیست که روزی در جهان واقعی به کار نرود (لباچوفسکی)

هر ریاضیدان وقتی کامل است که تا اندازه ای هم شاعر باشد (وایرشتراس)

ریاضیات روح را صفا میبخشد و ذهن را برای درک حقیقت آماده میکند (افلاطون)

هیچ دانشی را نمیتوان واقعی دانست مگر اینکه به صورت ریاضی نوشته شود (داوینچی)

تسلط بر ریاضیات یعنی توانایی و مهارت در حل مساله ها، ضمنا نه فقط در مساله های عادی و قالبی؛ تسلط بر ریاضیات بیشتر به معنای داشتن استقلال اندیشه، عقل سلیم و نیروی نو آوری و نوآفرینی است (پولیا)

چنین به نظر می رسد که ریاضیات حس جدیدی غیر از احساسات عادی به ریاضیدان می بخشد(کیلی)

از وقتی که ریاضی‌دانان از سرو کول «نظریه نسبیت» بالا رفته‌اند، دیگر خودم هم از آن سر در نمی‌آورم! (انیشتین)

ریاضیات ملکه ی علوم است و نظریه ی اعداد سلطان آن (گوس)

جوهر ریاضی در آزادی آن نهفته است  (کانتور)

 ما در فیزیک تا زمانی که اثبات های ریاضی هستند چیزی را آزمایش نخواهیم کرد(انیشتین)

  ریاضیات رمانی درباره طبیعت و انسان است (یوری مانین)

  ریاضیات تعهد هستی شناسانه ندارد (مک لین)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی آمار 1376 1380 دانشگاه رازی ---
2 کارشناسی ارشد آمارریاضی 1381 1383 دانشگاه شهید بهشتی ---
3 دکترای احتمال 1386 1390 دانشگاه شهید بهشتی ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 1387 1388 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 1390 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی برخی کمیت ها در درخت های جستجوی رقومی 1388 1390 دانشگاه صنعتی وین- اتریش ---
2 Reviewer of MathSciNet American Mathematical Society نمایش پیوند
3 Reviewer of Discrete Applied Mathematics Elsevier نمایش پیوند
4 Reviewver of Probability in the Engineering and Informational Sciences Cambridge University نمایش پیوند
5 Reviewer of Discussiones Mathematicae Graph Theory University of Zielona Góra, Poland نمایش پیوند
6 Reviewer of Discrete Mathematics, Algorithms and Applications World Scientific نمایش پیوند
7 Reviewer of Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society Springer نمایش پیوند
8 Reviewer of Thai Journal of Mathematics Thailand نمایش پیوند
9 Reviewer of Journal of Applied Mathematics and Computing Springer نمایش پیوند
10 داور مجله پژوهشهای ریاضی مصاحب دانشگاه خوارزمی نمایش پیوند
11 Reviewer of Iranian Journal of Mathematical Chemistry Kashan University نمایش پیوند
12 Reviewer of Journal of Modern Applied Statistical Methods Wayne State University نمایش پیوند
13 Reviewer of Journal of Taibah University for Science Elsevier نمایش پیوند
14 Reviewer of Opuscula Mathematica AGH University of Science and Technology Press نمایش پیوند
15 Reviewer of Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics Hacettepe University نمایش پیوند
16 Reviewer of Journal of Statistical Computation and Simulation Elsevier نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 نظریه احتمال از سال 1383 مقالات مرتبط و رایانه ---
2 درخت های تصادفی از سال 1383 مقالات مرتبط و رایانه نمایش پیوند
3 آمار نظری از سال 1391 مقالات مرتبط و رایانه نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهش زیر نظر پروفسور مایکل درموتا روی درخت های رقومی 1388 1389 دانشگاه صنعتی وین TUWEIN ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 R.Kazemi, Note on the Almost Surely Convergence in Random Recursive Trees هند 1384 Far East Journal of Applied Mathematics-Scopus نمایش پیوند
2 R. Kazemi and M. Q. Vahidi-Asl, The Variance of the Profile in Digital Search Trees فرانسه 1390 Discrete Mathematics & Theoretical Computer Science-ISI نمایش پیوند
3 M. Nazari and R. Kazemi, Some Distributional Properties of Record Range of Uniform Distribution آذربایجان 1391 International Journal of Academic Research-ISI نمایش پیوند
4 R. Kazemi, On The Phrases in Lempel-Ziv Parsing Algorithm آذربایجان 1391 International Journal of Academic Research-ISI نمایش پیوند
5 R. Kazemi, On Average Profile of The Binary Bucket Digital Search Trees بلغارستان 1391 International Journal of Pure and Applied Mathematics-Scopus نمایش پیوند
6 R. Kazemi, Analysis of a Special Tree Structure بلغارستان 1391 International Journal of Pure and Applied Mathematics-Scopus نمایش پیوند
7 R. Kazemi, On Symmetric D-ary Tries: Profile, Depth and Height مصر 1391 Journal of Basic and Applied Scientific Research-ISI نمایش پیوند
8 R. Kazemi, (b,m)-Digital Search Trees بلغارستان 1391 International Journal of Pure and Applied Mathematics-Scopus نمایش پیوند
9 R. kazemi and H. Haji, A Phase Change in the Distribution for Bucket Recursive Trees with Variable Capacities of Buckets ترکیه 1392 Technical Journal of Engineering and Applied Sciences-Scopus نمایش پیوند
10 R. Kazemi and S. Delavar, The Moments of the Profile in Random Binary Digital Trees ایران 1392 Journal of Mathematics and Computer Science-ISI نمایش پیوند
11 R. Kazemi, Probabilistic Analysis of the First Zagreb Index ایران 1392 Transactions on Combinatorics-ISI and Elmi pazhoheshi نمایش پیوند
12 مدل رگرسیونی بیزی با متغیر پاسخ پواسون آمیخته متناهی دومتغیره (مشترک با افشین فلاح و مهسا نادی فر) ایران 1392 مجله علوم آماری- علمی پژوهشی نمایش پیوند
13 R. Kazemi, Depth in Bucket Recursive Trees with Variable Capacities of Buckets چین 1392 Acta Mathematica Sinica, English Series-ISI نمایش پیوند
14 R. Kazemi, A Random Walk with Exponential Travel Times ایران 1392 International Journal of Industrial Mathematics -Elmi pazhoheshi نمایش پیوند
15 R. Kazemi, On the Record Range تایلند 1394 Thai Journal of Mathematics- Scopus نمایش پیوند
16 R. Kazemi, Branches in Bucket Recursive Trees with Variable Capacities of Buckets رومانی 1393 UPB Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics-ISI نمایش پیوند
17 R. Kazemi, The Eccentric Connectivity Index of Bucket Recursive Trees ایران 1393 Iranian Journal of Mathematical Chemistry-Elmi Pazhoheshi نمایش پیوند
18 R. Kazemi, The Second Zagreb Index of Molecular Graphs with Tree Structure صربستان 1393 MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry-ISI نمایش پیوند
19 R. kazemi, M. Q. Vahidi-Asl, Probabilistic Analysis of the Asymmetric Digital Search Trees ایران 1394 International Journal of Nonlinear Analysis and Application-ISI and Elmi pazhoheshi نمایش پیوند
20 R. Kazemi, Conditional Expectation in the Kopka's D-Posets ایران 1393 Algebraic structures and their applications, Elmi-pazhoheshi نمایش پیوند
21 R. Kazemi, The Subtree Size Profile of Bucket Recursive Trees ایران 1395 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics- Elmi-pazhohesh نمایش پیوند
22 R. Kazemi, The two-protected buckets ایران 1393 پژوهش های نوین در ریاضی-علمی پژوهشی نمایش پیوند
23 R. Kazemi, On the Multiplicative Zagreb Indices of Bucket Recursive Trees ایران 1395 Iranian Journal of Mathematical Chemistry-Elmi Pazhoheshi and ISI نمایش پیوند
24 R. Kazemi and A. Fallah, Analysis on Some Degree-based Topological Indices ایران 1395 پژوهش های نوین در ریاضی-علمی پژوهشی نمایش پیوند
25 R. Kazemi, Note on the Multiplicative Zagreb Indices هلند 1394 Discrete Applied Mathematics-ISI نمایش پیوند
26 R. Kazemi and M. Noorizadeh, A Comparison Between Skew-logistic and Skew-normal Distributions مالزی 1394 MATEMATIKA (Malaysian Journal of Industrial and Applied Mathematics)-ISC نمایش پیوند
27 R. Kazemi and L. Khaleghi, Degree distance and Gutman index of increasing trees ایران 1394 Transactions on Combinatorics-ISI and Elmi pazhoheshi نمایش پیوند
28 R. Kazemi, Entropy of Weighted Graphs with the Degree-Based Topological Indices as Weights صربستان 1395 MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry-ISI نمایش پیوند
29 R. Kazemi, The ratio and product of the multiplicative Zagreb indices ایران 1396 Iranian journal of mathematical chemistry-ISI and elmi pazhoheshi نمایش پیوند
30 بررسی مدل های ترای d-dیی اریب تصادفی (مشترک با حدیثه عبداللهی و سولماز نوزوزی) ایران 1395 پژوهش های ریاضی مصاحب، علمی-پژوهشی نمایش پیوند
31 K. Moradian, R. Kazemi, M. H. Behzadi, The Sackin index of random recursive trees رومانی 1396 UPB Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics-ISI نمایش پیوند
32 R. Kazemi and A.Behtoei, The frist Zagreb and topological forgotten indices of d-ary trees ترکیه 1396 -Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics-ISI نمایش پیوند
33 تحلیل رگرسیون بیزی چوله نرمال آمیخته (مشترک با افشین فلاح و حسن خسروی) ایران 1396 مجله علوم آماری- علمی پژوهشی نمایش پیوند
34 R. Kazemi and Elyas Shivanian, Homotopy analysis method and combinatorial approach to study of bucket recursive trees رومانی 1395 UPB Scientific Bulletin, Series A-ISI نمایش پیوند
35 K. Moradian, R. Kazemi, M. H. Behzadi, On the first variable Zagreb index ایران 1396 Iranian journal of mathematical chemistry-ISI نمایش پیوند
36 گام های ترتیبی یک ترکیبیات تحلیلی (مشترک با الهه نادری) ایران 1395 اندیشه آماری-علمی ترویجی نمایش پیوند
37 R. Kazemi, A. Jalilian, A. Kohansal, Fitting Skew Distributions to Iranian Auto Insurance Claim Data امریکا 1396 Applications and Applied Mathematics-ISI نمایش پیوند
38 H. Morovati, R. Kazemi and A. Kohansal, Probabilistic properties of F-indices of tree ایران 2019 Mathematics Interdisciplinary Research-Elmi pazhoheshi نمایش پیوند
39 R. kazemi, The Gordon-Scantlebury and Platt indices of random plane-oriented recursive trees‎ ارسال شده نمایش پیوند
40 S. Naderi, R. Kazemi and M. H. Behzadi, Distance between two labels in random bucket recursive trees ارسال شده نمایش پیوند
41 R. Kazemi, M. Q. Vahidi-asl and B. Azarnavid, Probabilistic study of subtree size profile ارسال شده نمایش پیوند
42 H. Naeini, R. Kazemi, M. H. Behzadi, The modified forgotten topologica index of random d-ary recursive trees رومانی 1397 UPB Scientific Bulletin, Series A-ISI نمایش پیوند
43 R. Kazemi and A. Behtoei, The moments of Sackin index of random d-ary recursive trees ارسال شده نمایش پیوند
44 E. Shivanian, R. Kazemi, M. Keshtkar, Thermal analysis of longitudinal fin with ... آلمان 1397 International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation-ISI نمایش پیوند
45 رامین کاظمی، معرفی روش انقباض ارسال شده نمایش پیوند
46 R. Kazemi, Study of two distance-based indices in random recursive trees ارسال شده نمایش پیوند
47 R.Kazemi, A new transmuted weighted exponential distribution ارسال شده نمایش پیوند
48 A. Fallah and R. Kazemi, Statistical inference for the generalized weighted exponential distribution ارسال شده نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 توزیع مجانبی درجه خروجی در درخت های بازگشتی تصادفی 1384 4 امین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، دانشگاه بیرجند، ایران ---
2 ارزیابی آوند پولیای تعمیم یافته از طریق فرایند شاخه ای زمان پیوسته 1385 8 امین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شیراز، ایران ---
3 پیش بینی تعداد شکاف ها در مبدل گرمایی 1385 8 امین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه شیراز، ایران ---
4 برازش ادعاهای بیمه به توزیع های چوله 1391 3 امین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، دانشگاه سمنان، ایران ---
5 تحلیل رگرسیون پواسون بیزی با داده های پیوندیافته 1393 12 امین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه رازی، ایران ---
6 مدل های آمیخته چوله برای توزیع زیان: رهیافت بیزی 1393 12 امین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه رازی، ایران ---
7 یک رویکرد بیزی برای برآورد پارامترهای توزیع پارتو نمایی شده 1393 12 امین کنفرانس آمار ایران، دانشگاه رازی، ایران ---
8 مدل اتورگرسیو آستانه ای با دو متغیر آستانه 1393 45 امین کنفرانس ریاضی ایران، دانشگاه سمنان، ایران ---
9 یک توزیع گوسی برای برگ ها در درخت های کاتالانی 1394 2 امین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی، تبریز، ایران ---
10 شاخه های اندازه a در درخت های افزایشی معمولی و سطلی تصادفی 1394 10 امین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی، یزد، ایران ---
11 آنتروپی درخت های بازگشتی تصادفی وزن دار با وزن های ثابت 1394 هشتمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف، قزوین، ایران ---
12 کوتاه ترین مسیر روی گراف های کامل 1395 نهمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف، تهران، ایران نمایش پیوند
13 آشکارسازی منبع شایعه روی درخت های بازگشتی سطلی 1396 48 امین کنفرانس ریاضی، همدان ، ایران نمایش پیوند
14 فاصله در درخت های بازگشتی سطلی با ظرفیت متغیر سطلها و تعداد مفروضی از غیربرگ ها 1396 یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، قزوین، ایران نمایش پیوند
15 فاصله گره ها در درخت های افزایشی 1396 یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی، قزوین، ایران نمایش پیوند
16 شرکت در کارگاه 1396 اولین بلژیک-ایتالیا- شیلی کنفرانس روی پی دی ای، بروکسل، بلژیک نمایش پیوند
17 یک قصیه برای تعداد برگ ها در درخت های بازگشتی تصادفی 1396 دهمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف، یزد، ایران نمایش پیوند
18 آنتروپی ساختارهای درختی وزندار 1397 کنفرانس بین المللی ریاضی، استانبول، ترکیه نمایش پیوند
19 طول مسیر کل و شاخص ساکین درختهای بازگشتی تصادفی 1397 چهاردهمین کنفرانس آمار ایران، شاهرود، ایران نمایش پیوند
20 شرکت در کارگاه 1398 نهمین کارگاه بین المللی معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربردها، استانبول، ترکیه نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرایندهای تصادفی 1396 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download ---
2 مبانی قابلیت اعتماد 1396 1000 جهاد دانشگاهی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 نظریه اندازه و احتمال 1397 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مبانی احتمال ۱۳۹۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 احتمال 1 و 2 ۱۳۹۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 فرایندهای تصادفی ۱۳۹۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 آشنایی با نظریه قابلیت اعتماد ۱۳۹۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 روش های ناپارمتری ۱۳۹۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 آمار و احتمالات مهندسی ۱۳۹۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 مبانی ترکیبیات ۱۳۹۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 آمار و احتمال مقدماتی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آنالیز ریاضی 2 - کارشناسی ارشد 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 احتمال 1 - کارشناسی ارشد 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 نظریه اندازه و احتمال 1- کارشناسی ارشد 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 نظریه اندازه و احتمال 2- کارشناسی ارشد 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 درخت های بازگشتی تصادفی 1385 دانشگاه آزاد خرم آباد ---
2 دامنه رکورد: توزیع یکنواخت 1390 دانشگاه آزاد خرم آباد ---
3 طرح ارزیابی درونی گروه امار 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 درخت های افزایشی تصادفی وزن دار: آنتروپی و شاخص های توپولوژیکی 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 سطح گره ها در درخت های افزایشی استاد راهنما 1393 فتانه حیدریان-کارشناسی ارشد ---
2 احتمال شرطی روی مجموعه های مرتب جزیی کوپکا استاد راهنما 1393 نسرین خامدی-کارشناسی ارشد ---
3 مطالعه سه شاخص توپولوژیکی در درخت های بازگشتی تصادفی استاد راهنما 1393 فرزانه گنجی-کارشناسی ارشد ---
4 مدل های آمیخته چوله برای توزیع های زیان: رهیافت بیزی استاد رهنمای اول 1393 حسن خسروی-کارشناسی ارشد ---
5 مدل های چندچندکی برای براورد کوچک ناحیه ای استاد راهنمای دو 1393 منیر میرزایی-کارشناسی ارشد ---
6 یک مطالعه ترکیبیاتی روی درخت های افزایشی دودویی استاد راهنما 1394 لیلا خالقی میموندری-کارشناسی ارشد ---
7 مطالعه شاخص های توپولوژیکی فاصله-پایه از طریق نظریه احتمال استاد راهنما 1395 عمر دحدوح-کارشناسی ارشد ---
8 یک مطالعه ترکیبیاتی روی تعداد زاده های برچسب j در درخت های افزایشی دودویی استاد راهنما 1395 هاجر پورعباس-کارشناسی ارشد ---
9 بررسی احتمال آشکارسازی منبع شایعه روی گراف های تصادفی استاد راهنما 1395 بابک عزتی-کارشناسی ارشد ---
10 تحلیل مجانبی درخت های هوپ استاد راهنما 1395 نیلوفر رحمانی-کارشناسی ارشد ---
11 ویژگیهای توزیعی درجه در درخت های بازگشتی تصادفی استاد راهنما 1395 حدیثه عبدالهی-کارشناسی ارشد ---
12 توزیع دقیق و مجانبی زاده در درخت های بازگشتی تصادفی استاد راهنما 1395 خدیجه مولایی-کارشناسی ارشد ---
13 درجه نمایه درخت های جستجوی m-m ایی استاد راهنما 1395 پرستو شاه وردی- کارشناسی ارشد نمایش پیوند
14 فاصله در درخت های جستجوی رقومی استاد راهنما 1396 الهه نادری-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
15 عمق گره و شاخص زاگرب در درخت های بازگشتی k-kیی استاد راهنما 1396 میترا فتاحی-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
16 ویژگی های کرانگین آنتروپی های گراف استاد راهنما 1396 عاطفه کرمی-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
17 بررسی احتمالی فاصله در درختهای بازگشتی صفحه-سودار استاد راهنما 1397 حدیث مروتی-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
18 توزیع درجه در درختهای بازگشتی صفحه-سودار استاد راهنما 1397 محمدرضا سعدآبادی-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
19 قضیه حد مرکزی تقریباً به طور حتم برای جمعهای جزئی خود نرمال شده ی دنباله های آمیخته استاد راهنما 1397 نرگس کلانتری-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
20 کلدهای ماکسیمال در درخت های جستجوی دودویی تصادفی استاد راهنما 1397 رضا غلامی-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
21 یک فضای احتمال گسسته جدید با کاربردها استاد راهنما 1397 زهرا قاسمی آذر-کارشناسی ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه آمار شهریور 1391 فروردین 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 معاون آموزشی دانشکده علوم پایه فروردین 1393 آبان 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 مدیر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مهر 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 دبیر کمیته منتخب ارتقا اعضای هیات علمی دانشکده فروردین 93 آبان 96 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 عضو کمیسیون تخصصی ارتقا اعضای هیات علمی دانشکده فروردین 93 آبان 96 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه فروردین 93 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 عضو شورای آموزشی دانشگاه فروردین 93 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 عضو کمیته منتخب آموزشی دانشگاه فروردین 93 آبان 96 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
9 عضو حقیقی کارگروه بررسی توانایی جذب اعضای هیات علمی آبان 96 آبان 98 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
10 عضو شورای دانشگاه آبان 97 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
11 دبیر کمیته علمی یازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی شهریور 96 دانشگاه بین المللی امام خمینی و انجمن آمار ایران نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بورسیه دانشگاه بین المللی امام خمینی 1387 ---
2 استاد نمونه پژوهشی دانشکده علوم پایه 1393 ---
3 استاد نمونه پژوهشی دانشکده علوم پایه 1394 ---
4 استاد نمونه پژوهشی دانشکده علوم پایه 1395 ---
5 استاد نمونه آموزشی دانشگاه 1394 ---

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی برخی پارامترها در درخت های تصادفی استاد راهنما-1395 علوم و تحقیقات تهران خسرو مرادیان نمایش پیوند