۲ شهریور ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
  • تاریخ تولد : 1351
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 487
  • شماره تلفن دفتر : 33901290
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : kermanshahani@engdotikiudotacdotir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 1369 1373 دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 2001 2003 دانشگاه جوزف فوریه - گرونبل - فرانسه نمایش پیوند
3 دکتری تخصصی - مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 2005 2009 دانشگاه جوزف فوریه - گرونبل - فرانسه نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Time Collection: An Abstraction for Shared Objects in Parallel Programming 2018 Advances in Parallel Computing: Volume 33: Big Data and HPC: Ecosystem and Convergence نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 1386 گروه کامپیوتر- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 پایگاه های داده 1388 گروه کامپیوتر- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 طراحی زبان های برنامه سازی 1387 گروه کامپیوتر- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 آزمایشگاه پایگاه داده 1388 گروه کامپیوتر- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 تعامل انسان و ماشین 1394 گروه کامپیوتر- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 تحلیل و طراحی سیتسم 1389 1392 گروه کامپیوتر- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 مهندسی نرم افزار 1389 گروه کامپیوتر- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهندسی نرم افزار پیشرفته 1392 گروه کامپیوتر- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 پایگاه داده پیشرفته 1392 گروه کامپیوتر- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---