۸ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : زمین شناسی
  • تاریخ تولد : 1357/09/27
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 663
  • شماره تلفن دفتر : 33901363-028
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : davoodi.zeinab@gmail.com; z.davoodi@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی زمین شناسی 1375 1379 دانشگاه خوارزمی (دانشگاه تربیت معلم تهران) ---
2 کارشناسی ارشد تکتونیک 1379 1382 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکتری تکتونیک 1383 1390 دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استفاده از رهیافت دورسنجی در شناسایی گسلهای زیرسطحی و سبک دگرریختیهای آنها در شمال غرب زاگرس 1380 1382 پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه تربیت مدرس ---
2 تحلیل هندسی و جنبشی پهنه گسلی ایذه در کمربند چین خورده-رانده زاگرس 1385 1390 رساله دکتری- دانشگاه تربیت مدرس ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تکتونیک فعال ---
2 لرزه زمینساخت ---
3 تکتونیک پی سنگ ---
4 مدل سازی عددی و تجربی در تحلیل ساختارهای تکتونیکی ---
5 تحولات ساختاری کمربندهای کوهزایی ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 صلاحیت مدرسی 1382 دانشگاه تربیت مدرس ---
2 کارگاه آموزشی پایگاههای علمی Scientific search engines, ISI, Alert Endnote 1383 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 کارگاه آموزشی مقاله نویسی ISI 1383 دانشگاه تربیت مدرس ---
4 تحلیل خطر زمین لرزه 1390 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ---
5 تکتونیک فعال ایران زمین شهریور ١٣٨٢ شهریور ١٣٨٢ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ---
6 Brittle structures, fault analysis and stress inversion: a methodological approach وMechanisms of major earthquakes, mountain building and risk mitigation: chichi "1999 Taiwan مهر١٣٨٢ مهر١٣٨٢ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ---
7 Analysing active tectonics using morphotectonics and paleoseismology خرداد ١٣٨٣ خرداد ١٣٨٣ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ---
8 دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی 1391 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Effect of Basement Tectonics on Hydrocarbon 2004 2004 GeoArabia Journal ( middle east petroleum geosciences ) ---
2 Verification of Subsurface transverse faults and analysis of their deformational style on Zagros fold-thrust belt in Dezful area 2006 2006 Journal of Science university of Tehran( in Persian) ---
3 Syn to post- collision role of Izeh transverse fault zone in deformation of the Zagros fold- thrust belt 2009 2009 Trabajos de Geología ---
4 The Effect of Izeh Transverse Faults Reactivation on the 2011 2011 Scientific Quarterly Journal Geosciences, GSI ---
5 Influence of the Basement Strike-Slip Fault on the 2005 and 2014 Earthquakes Activity Qeshm Island-Iran 2016 Journal of Seismology and Earthquake Engineering نمایش پیوند
6 دما-فشارسنجی و جایگاه زمین ساختی پی سنگ دگرگونی پرکامبرین ایران مرکزی در منطقه لاخ برقشی (جنوب باختر بردسکن، خراسان رضوی) 1395 پترولوژی نمایش پیوند
7 میدان تنش کواترنری در گستره حوضه رسوبی ماه نشان-میانه شمال باختر ایران 1395 علوم زمین - سازمان زمین شناسی کشور نمایش پیوند
8 Reactivation versus reworking of the active continental margin during the Zagros collision Mahallat Muteh Laybid complexes Sanandaj Sirjan zone Iran 2017 journal of geodynamics نمایش پیوند
9 شواهد دگرریختی برآمده از تنش دیرین پلیو-کواترنری در حوضه رسوبی ماهنشان - میانه (شمال باختر ایران) 1396 علوم و مهندسی زلزله نمایش پیوند
10 دما- فشارسنجی و جایگاه زمین ساختی متاپلیت های منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگونی گشت، باختر رشت( 1397 علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور نمایش پیوند
11 کانی شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین ساختی آمفیبولیتهای مجموعه دگرگونی محمودآباد (جنوب شرق شاهین دژ) 1397 مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند
12 Extensional magmatism in a continental collision zone,Tafresh area, western central Iran: structural, geochemical and mineralogical considerations 2018 PERIODICO di MINERALOGIA نمایش پیوند
13 معرفی و بررسی ساختاری پهنه گسلی عرضی-برشی عزالدین-راهجرد؛ یکی از ساختارهای با توان فعالیت در گستره شهرستان تفرش 1397 1399 علوم و مهندسی زلزله نمایش پیوند
14 Interpretation of aeromagnetic data to detect the deep-seated basement faults in fold thrust belts: NW part of the petroliferous Fars province, Zagros belt, Iran 2020 2021 Marine and Petroleum Geology نمایش پیوند
15 تکوین ساختاری واحدهای رسوبی نئوژن در بخش خاوری حوضه طارم 1400 1401 زمین ساخت نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Verification of Subsurface transverse faults in Zagros fold-thrust belt based on Remote sensing technique 2003 2003 , 21st Tehran, Iran, Symposium on Geosciences, Tehran, Iran( in Persian) ---
2 seismic capability Analysis of transfer fault zones in Nw of Zagros, Iran. 2003 2003 4th International Conference on Seismology and Eaethquake Engineering, Tehran, Iran ---
3 Effect of Basement Tectonics on Hydrocarbon prospective in Zagros, Iran 2004 2004 6th Middle East Geosciences Conference, BAHREIN ---
4 Remote Sensing the Best Method on Recognition of Deep-Seated Transverse Faults Under the Zagros Fold- Thrust Belt, Iran 2004 2004 32nd IGC, Italy ---
5 Structural Analysis of Izeh Fault Zone, An Exampel of Active Transverse Fault Zone in Zagros Fold- Thrust Belt, Iran 2007 2007 5th International Conference on Seismology and Eaethquake Engineering, Tehran, Iran ---
6 Syn to post- collision role of Izeh transverse fault zone in deformation of the Zagros fold- thrust belt 2008 2008 International Meeting of Young Researches in Structural Geology and Tectonics, Oviedo (Spain) ---
7 The Effect of Basement Transverse Faults Reactivation on the Deformation of Sedimentary Cover in Zagros Fold-Thrust Belt, Izeh Fault Zone Case Study 2010 2010 European Geosciences Union, General Assembly , Vienna (Austria) ---
8 Economic importance of newly development structures along active transverse fault zones in Zagros Orogen, specially Izeh Fault Zone, Iran 2012 2012 International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, Izmir (Turkey) ---
9 Relationship between paleostress partitioning on the cover sediments and the presence of basement transverse faults in the basement of the Zagros Orogen 2012 2012 International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, Izmir (Turkey) ---
10 Influence of the recent strike-slip tectonics on dyking in the Urumieh-Dokhtar volcanic belt, Tafresh area, Iran 2013 2013 RCMNS 14th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Istanbul, Turkey ---
11 Tectonic evolution of the Neotethys rifting and formation of salt plugs in the Zagros basin due to evolutionary history of basement transverse faults 2013 2013 AAPG/SEG Exploration of Subsalt Structures in Rift Basins Workshop, Dead Sea, Jordan ---
12 Kemeshk active basement fault cause the recent tectonic activities in Lavan Island of Persian Gulf 2013 2013 International Van earthquake symposium, Van (Turkey) ---
13 Distribution of the recent deformations of Afghanistan region along the Chaman active fault zone 2013 2013 International Van earthquake symposium, Van (Turkey) ---
14 شناسایی و تحلیل جنبشی سامانه گسلی عرضی-برشی عزالدین- راهجرد، منطقه تفرش، پهنه کمان ماگمایی ارومیه دختر 1392 هفتمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
15 مجموعه دگرگونی گشت مثالی از دگرگونی فشار حرارت متوسط کمربندهای کوهزایی 1393 1393 هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
16 اثر پهنه گسلی عرضی-برشی عزالدین-راهجرد در جایگیری توده های نفوذی در منطقه تفرش، پهنه کمان ماگمایی ارومیه دختر 1393 هشتمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
17 جایگاه پالئوتکتونیک متابازیت‌های مجموعه‌ی دگرگونی گشت 1393 سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
18 جایگاه ساختاری آنالسیم بازالتهای منطقه طالقان 1393 سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
19 تکوین الگوی چین خوردگی فرانهاده در حوضه رسوبی سنوزوئیک ماهنشان-میانه 1393 سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
20 دما-فشارسنجی آمفیبولیت‌های مجموعه‌ی دگرگونی گشت 1393 سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
21 دما-فشارسنجی متابازیت های پی سنگ پره کامبرین ایران مرکزی (جنوب غرب بردسکن) 1393 سی و سومین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
22 آنالسیم بازالتهای منطقه طالقان، پتروژنز و تحلیل CSD 1394 بیست و سومین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند
23 بررسی وضعیت میدان تنش کواترنری شمال باختر ایران، در حوضه رسوبی سنوزوئیک ماهنشان-میانه، با استفاده از داده های جنبش گسلی 1394 سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین نمایش پیوند
24 ترموبارومتری و تفسیر جایگاه تکتونیکی متاپلیتهای پی سنگ ایران مرکزی در منطقه لاخ برقشی (جنوب بردسکن) 1394 سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین نمایش پیوند
25 بررسی الگوی ساختاری توده های نفوذی زمان داغ، غرب رزن-همدان 1395 بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
26 بررسی ساختاری پهنه برش میلونیتی پیرامون توده گرانیتی حسن-رباط، لایبید، پهنه سنندج-سیرجان 1395 بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
27 ترکیب لوکوسوم میگماتیت های مجموعه دگرگونی گشت و مقایسه آن با لوکوگرانیت های همجوار 1395 بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
28 Tectonic investigation of earthquake regional accumulation in Afghanistan 2014 2015 7th international Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran ---
29 The Gachin fault zone as the main cause of the recent deformations on the sedimentary cover and the 2014 May 27 earthquake in the south of Qeshm Island 2014 2015 7th international Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran ---
30 نقش روندهای پی سنگی شمال خاوری در تکوین ساختاری پهنه ی سنندج-سیرجان 1395 سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
31 تبلور دینامیکی رگه های دیوریتی در شکستگی های کششی منطقه غرب رزن-همدان 1395 سی و پنجمین گردهمایی ملی علوم زمین نمایش پیوند
32 فابریک میگماتیت های مجموعه دگرگونی گشت 1395 سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین نمایش پیوند
33 دما-فشارسنجی میگماتیتهای مجموعه دگرگونی گشت 1395 سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین نمایش پیوند
34 شیمی کانی ها و دما-فشارسنجی آمفیبولیت های مجموعه دگرگونی محمودآباد (جنوب شرق شاهین دژ) 1395 سی و پنجمین همایش ملی زمین شناسی نمایش پیوند
35 شیمی کانیها و دما-فشارسنجی آمفیبولیتهای کالک سیلیکاته مجموعه دگرگونی محمودآباد (جنب شرق شاهین دژ) 1396 دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
36 رخساره های آتشفشانی پالئوژن در منطقه آبگرم جنوب غرب قزوین محیط های فورانی مختلف 1396 ماگماتیسم سنوزوئیک فلات ایران نمایش پیوند
37 دما-فشارسنجی گنیس های مجموعه دگرگونی گشت 1396 دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
38 metamorphic history of metapelites from mahmoudabad metamorphic complex (SE shahindezh) 2017 4th YES congress نمایش پیوند
39 اهمیت بررسی لرزه‌زمینساخت کلانشهرها قبل از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی شهر مشهد) 1397 پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان نمایش پیوند
40 لرزه‌خیزی و لرزه‌زمینساختی سواحل جنوبی دریای خزر در البرز میانی 1397 پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان نمایش پیوند
41 تحلیل رخساره ای فوران های آتشفشانی در منطقه آبگرم-دانسفهان (پهنه ارومیه-دختر) 1397 بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند
42 تحلیل جنبشی تاقدیس میل در ارتباط با گسل میل-دوچاه، حوضه رسوبی قم 1398 1398 بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
43 شواهد ساختاری از تغییرات الگوی جنبشی پهنه گسله رباط‌کریم 1398 1398 سی و هشتمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نمایش پیوند
44 بررسی ساختارهای واحدهای رسوبی نئوژن در بخش خاوری حوضه طارم 1398 1398 مشاهده مقالات بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران نمایش پیوند
45 مقایسه روش های مختلف استخراج خطواره‌های گسلی در دورسنجی، مطالعه موردی گسل حسن‌آباد، جنوب قزوین 1399 دومین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران نمایش پیوند
46 استفاده از روش‌های دورسنجی در تحلیل ساختاری خطواره‌های گسلی پهنه گسله حسن‌آباد، آبگرم، جنوب قزوین 1399 دومین همایش ملی انجمن سنجش از دور زمین شناختی ایران نمایش پیوند
47 بررسی ساختاری واحدهای رسوبی در پهنه گسلی شمال قزوین 1399 سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 یافته های زمین شناسی از روی نقشه ها، ترجمه مشترک 1397 500 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 تفسیر نقشه برای زمین شناسان ساختاری 1398 500 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 مسائل ساختاری نوین در دست ترجمه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 زمینلرزه، زمین ساخت صفحه ای و خطرهای زمینلرزه 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زمین شناسی ساختاری 1384 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 زمین شناسی ساختاری کاربردی 1384 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 زمین ساخت 1384 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 لرزه زمینساخت 1384 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 فوتوژئولوژی 1384 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 زمین شناسی صحرایی 1 و 2 1389 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 عملیات زمین شناسی ایران 1393 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 مبانی کامپیوتر 1392 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 سنجش از دور 1401 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 زمین فیزیک 1401 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
11 زمین شناسی ساختاری 1 و 2 1401 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پتروفابریک 1390 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 زمین شناسی زیر سطحی 1395 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 زمین شناسی ساختاری پیشرفته 1 1396 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 زمین شناسی ساختاری پیشرفته 2 1396 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 تکتونیک ایران 1396 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 اکتشافات ژئوشیمیایی کشور 1381 1382 پایگاه داده های علوم زمین کشور ---
2 فرآوری و ورود اطلاعات به سامانه بالادستی 1382 1383 شرکت ملی نفت ایران ---
3 داوری پروژه بررسی مقابله با اثر تخریبی پدیده گسلش بر روی خطوط و شبکه تغذیه و توزیع گاز و تعمیم آن در سطح 1390 1391 شرکت بهسازان سرزمین لرزه خیز ---
4 مطالعات برآورد خطر و پهنه بندی ژئوتکنیک لرزه ای در ساختگاه پل خلیج فارس 1391 1392 شرکت بهسازان سرزمین لرزه خیز ---
5 مطالعه نقش گسلهای پنهان در فعالیت لرزه زمینساختی منطقه قشم و نواحی مجاور با نگرشی ویژه به مکانیسم زلزله های بعد از 2007 1394 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 تعین مدل لرزه زمین ساختی سواحل دریای خزر مطالعه موردی سرخرود مازندران 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 براورد خطر زلزله و لرزه زمین ساخت شهر مشهد 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 - مدیر کل اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خرداد ماه 1392 تیر ماه 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه اول و دانش آموخته ممتاز در دوره کارشناسی 1379 دانشگاه خوارزمی (دانشگاه تربیت معلم تهران) ---
2 رتبه اول و دانش آموخته ممتاز در دوره کارشناسی ارشد 1382 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 نفر اول آزمون دوره دکتری تخصصی( Ph.D) 1383 دانشگاه تربیت مدرس ---
4 دانشجوی ممتاز و برگزیده استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس ---
5 رتبه اول المپیاد, مقاله, تألیف وترجمه کتاب و وضعیت تحصیلی در اولین جشنواره استانی ممتازین, مبتکرین و نوآوران دانشجوی شاهد و ایثارگر استان تهران 1384 ---
6 مقام دوم مقاله در چهارمین جشنواره ممتازین, مبتکرین و نوآوران دانشجویان شاهد و ایثارگر سراسر کشور 1384 ---
7 دانشجوی ایثارگر نمونه دانشگاه تربیت مدرس 1385 دانشگاه تربیت مدرس ---
8 تجلیل از بانوان نخبه جوان 1385 مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی رخساره ها و ژئوشیمی سنگهای ماگمایی منطقه شهراب- فشک - شمال شرق فرمهین- اراک 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی مشاوره- خادمی فرخنده نمایش پیوند
2 مطالعه رخساره ها و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی پالئوژن غرب دانسفهان جنوب غرب قزوین 1392 دانشگاه زنجان مشاوره- رضاقلیان زهره نمایش پیوند
3 پترولوژی مجموعه دگرگونی گشت (جنوب غربی فومن) 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی مشاوره- جوانمردکلیدسر محمدرضا نمایش پیوند
4 پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های ماگمایی منطقه تکیه (جنوب طالقان) شرق قزوین 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی مشاوره- هما پیروزی نمایش پیوند
5 پترولوژی پی سنگ دگرگونی خرده قاره ایران مرکزی در منطقه جنوب بردسکن (شمال غرب بلوک لوت) 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی مشاوره- موسوی نژادسوق سمیه نمایش پیوند
6 میگماتیت زایی درمجموعه دگرگونی گشت غرب رشت 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی مشاوره- رزاقی صغری نمایش پیوند
7 مطالعه پترولوژی و جایگاه تکتونیکی سنگهای آتشفشانی ائوسن شمال و شرق آوج 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی راهنمایی- اکبری معصومه نمایش پیوند
8 پترولوژی و جایگاه ساختاری و تکتونیکی توده نفوذی غرب رزن 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی راهنمایی- شعبانی روح افزا نمایش پیوند
9 پترولوژی پی سنگ دگرگونی ایران در مجموعه دگرگونی محمود آباد ( جنوب شرق شاهین دژ) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی مشاوره- حاجی قربانی شبنم نمایش پیوند
10 بررسی الگوی دگرشکلی حوضه‌ی رسوبی باختر قم 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی راهنمایی- اسمعیلی فهیمه نمایش پیوند
11 تحلیل هندسی-جنبشی پهنه گسلی شمال قزوین 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی راهنمایی- قافله باشی محدثه سادات نمایش پیوند
12 بررسی هندسه و کینماتیک گسل خوردگی رباط کریم 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی راهنمایی- مهرابیان زهره سادات نمایش پیوند
13 تحلیل ساختاری منطقه طارم در جنوب سد منجیل 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی راهنمایی- داغینه کسری نمایش پیوند
14 بررسی زمین شناسی و پترولوژی مجموعه آذرین بزین (حلب)، جنوب غرب زنجان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی مشاوره- سیده هایده حسینی نمایش پیوند
15 تحلیل ساختاری بخش شمال باختری گسل حسن آباد 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) راهنمایی-هاجر ملاحسنی نمایش پیوند
16 تحلیل ساختاری گسل های امتدادلغز در حاشیه جنوبی رشته کوه البرز _ شمال قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مشاوره-منا میراب نژاد نمایش پیوند
17 تحلیل ساختاری گسل‌ها و چین‌خوردگی‌های جنوب خاور بوئین زهرا دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) راهنمایی-محمدعلی صمدی فر نمایش پیوند
18 تحلیل شاخصهای ریختزمینساختی گستره ابهر-لوشان، جنوب البرز دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) راهنمایی-فاطمه محمدپور نمایش پیوند
19 تحلیل شاخص‌های ریخت‌زمین‌ساختی در دامنه جنوبی خمیدگی البرز، شمال تاکستان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) راهنمایی-مریم محمدی شهرستانکی نمایش پیوند
20 زمین ساخت فعال گستره هشتگرد – طالقان، البرزغربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) راهنمایی-محدثه منوچهری گزل آباد نمایش پیوند