۱۴ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی برق- کنترل
  • تاریخ تولد :
  • نشانی : 34149
  • شماره اتاق : 494
  • شماره تلفن دفتر : 33901297
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : hzarabadi@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی برق 1977 1981 دانشگاه ایالتی تنسی، آمریکا ---
2 کارشناشی ارشد مهندسی برق 1981 1983 دانشگاه ایالتی تنسی، آمریکا ---
3 دکترای تخصصی مهندسی برق 1983 1988 دانشگاه ایالتی ویجیتا کانزاس، آمریکا ---
4 دریافت فایل رزومه  دریافت فایل Download نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 FPGA and CPLD Digital Systems Design Training Board ---
2 Design and Construction of AVR Development Systems Training Board ---
3 Design and Construction of PC Interface Board ---
4 مکانیزه کردن برق فشار ضعیف شبکه های توزیغ برق ---
5 شرط مقاوم مثبت حقیقی سیستمهای انحراف تکین ---
6 عیب یابی و تشخیص هوشمند مدار انتقال توان لکو موتیو ER24PC ( شرکت مپنا) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 کنترل بهینه ---
2 کنترل سیستم های هوشمند ---
3 کنترل سیستم های با ابعاد وسیع ---
4 کنترل سیستم های دینامیکی غیرخطی ---
5 تئوری بازی ---
6 کنترل سیستم های اتفاقی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A direct matrix inversion -less analysis for distribution system power flow considering distributed generation, Auto Journal of Electrical Engineering, 2018 نمایش پیوند
2 Predictive Controller Design for Automotive climate system. Iranian Journal of Mechanical Engineering. 2018. نمایش پیوند
3 Reduced order optimal controller design for an underwater glider, Indian Journal of Marine Sciences, 2017. نمایش پیوند
4 New Linear Model for Active Loads in Island Inverter based Micro grid, International Journal of Electrical Power Energy Systems, 2016. نمایش پیوند
5 Fuzzy control of yaw and roll angles of a simulated Helicopter model includes articulated manipulators, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics, 2015 نمایش پیوند
6 Modeling simulation and position control of 3 DOF articulated manipulator, Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics, 2014. نمایش پیوند
7 "Nonlinear Electrical Circuit Oscillator Control Based on Backstepping Method: A Genetic Algorithm Approach", Mathematical Problems in Engineering, 2012. نمایش پیوند
8 "Anti-swing control of a double – pendulum- type overhead crane using parallel distributed fuzzy LQR controller", International Journal of the physical sciences, 2011. نمایش پیوند
9 "Reduced optimal controller design for the nuclear reactor power control system", International journal of applied research in mechanical engineering, 2011. نمایش پیوند
10 "Anti-synchronization of discrete-time chaotic systems using optimization algorithms", International journal of electronic signals and systems, 2010. نمایش پیوند
11 "Application of two –time scale method in missile autopilot design", International journal of science and engineering investigations, 2012. نمایش پیوند
12 "Robust controller design for the automotive climate system", International journal of research in mechanical engineering and technology, 2011. نمایش پیوند
13 "Optimal two-time scale controller for a missile autopilot", International journal of research in mechanical engineering and technology", 2012. نمایش پیوند
14 "Optimization of stochastic singularly perturbed discrete-time systems", Pure and Applied Mathematic science, 2001. نمایش پیوند
15 "Hybrid control for overhead crane", International Journal of the physical sciences, 2012. نمایش پیوند
16 "Anti-synchronization of chaotic system using adaptive modified function projective method with unknown parameters", International Journal of the physical sciences, 2011. نمایش پیوند
17 "Robust Stability of FET Circuits at High Frequency", IET Circuits, Devices& Systems, 2007. نمایش پیوند
18 "Energy reduction with anti-control of chaos for nonholonomic Mobile Robot System", Abstract and Applied Analysis, 2012. نمایش پیوند
19 "An adaptive robust controller for time delay maglev transportation systems", Common Nonlinear Sci Number Simulate, 2012. نمایش پیوند
20 "Control of voltage in proton exchange membrane fuel cell using model reference control approach", International Journal of Electrochemical Science, 2012. نمایش پیوند
21 Optimal control design for Proton exchange membrane fuel cell via Genetic Algorithm", International Journal of Electrochemical Science, 2012 نمایش پیوند
22 "Phase and anti-phase synchronization between 3-Cell CNN and Volta fractional-order chaotic systems via active control", Mathematical Problems in Engineering, 2012. نمایش پیوند
23 Mobile robot control Based on Neural Network and feedback Error Learning Approach. International Journal of Technical and Physical Problem of Engineering. 2013. نمایش پیوند
24 Model Reference adaptive Control of PEMFC with DC/DC converter .International Journal of Technical and Physical Problem of Engineering.2013. نمایش پیوند
25 An Adaptive robust controller for time delay maglev transportation systems, Communication in nonlinear science and numerical simulation, 2012 نمایش پیوند
26 CONTROL OF A NON-HOLONOMIC MOBILE ROBOT SYSTEM WITH PARAMETRIC UNCERTAINTY 2019 TEHNICKI GLASNIK ---
27 طراحی کنترل گر پیش بین برای سیستم تهویه مطبوع 2019 مهندسی مانیک ایران نمایش پیوند
28 HYBRID NEURAL-NETWORK CONTROL OF MOBILE ROBOT SYSTEM VIA ANTI-CONTROL OF chaos 2020 Mechatronic Systems and control ---
29 Order Reduction of Unstable Systems by Minimizing the Multi Objective Weighted Sum Function ITSE and H infinity Norm with Bat algorithm 2020 هوش محاسباتی در مهندسی برق ---
30 ارائه مدل دینامیکی موتور القایی سه فاز با دو عیب نا هم محوری و انصال کوتاه شدن سیم پیچ استانتور 2020 کنترل ---
31 مدلسازی و انالیز تاثیرات توانایی خود ترمیمی بر روی شاخص های قابلیت اطمینان شبکه های توزیع هوشمند 2021 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران ---
32 طراحی کنترل کننده بهینه برای گروهی از سیستم های خطی با رویکرد تعیین همزمان پارامترهای مدل و کنترل کننده 2021 سامانه های غیر خطی در مهندسی برق ---
33 کنترل مد لغزشی فازی برای ردیابی پر وفایل بهینه سرعت قطار با وجود نا معینی 2021 مدلسازی در مهندسی ---
34 طراحی کنترل مد لغزشی مرتبه کسری مبتنی بر قانون تطبیقی غیر خطی برای پایدارسازی و همزمان سازی سیستم آشوبناک مرتتبه کسری 2022 سامانه های غیر خطی در مهندسی برق نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 "Interval Fuzzy Modeling Applied to Model Based Fault Detection of an Active Suspension System", 2011 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Taiwan. نمایش پیوند
2 "Sliding Adaptive Fuzzy Control for a Class of Time Delayed Chaotic Systems", 2011 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Taiwan. نمایش پیوند
3 "Generalized Projective Synchronization of Time Delayed Chaotic System Via Sliding Adaptive Fuzzy Control", 2011 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, Taiwan. نمایش پیوند
4 "Design of Parallel Distributed Fuzzy LQR Controller for an Overhead Crane", 2011 IEEE International Conference on Information Science and Engineering (ICISE), China. نمایش پیوند
5 "Inverted pendulum fault tolerant control based on fuzzy Backstepping design and anti-control of chaos, International Federation of Automatic Control", (IFAC),2012, Mexico. نمایش پیوند
6 "Digital controller design for half-car active suspension system with using singular perturbation theory", 2011 International Conference on Control", Robotics and Cybernetics (ICCRC 2011), India. نمایش پیوند
7 "Generalized Projective Synchronization of Time Delayed Chaotic Sliding Adaptive Radial Basis Function Neural Network Control",19th, Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2011, Iran. نمایش پیوند
8 "Model Based Fault Detection of Nonlinear Systems using Singleton Interval Type-2 Fuzzy Sates", 19th,Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2011, Iran. نمایش پیوند
9 "A Comparative Study of PID and Fuzzy Logic Controller for Magnetic Suspension System", , 20th, Iranian Conference on Electrical Engineering, ICEE 2012, Iran. نمایش پیوند
10 "Design of an optimal fuzzy LQR controller using genetic fuzzy rule set selection for an overhead crane, 20th Iranian Conference on Electrical Engineering", ICEE 2012, Iran. نمایش پیوند
11 "Chaos synchronization of multi time delayed Chaotic Rossler System with uncertainties and external disturbances via sliding adaptive fuzzy controller", The 2th International conference on control, Instrumentation, and automation, (ICCIA 2011), Iran. نمایش پیوند
12 "Adaptive Robust Decoupled Sliding Control for RTAC system", The 2th International conference on control, Instrumentation, and automation (ICCIA 2011), Iran. نمایش پیوند
13 "Tuning of an optimal controller with iterative feedback tuning method for DC motor", The 2th International conferences on control, Instrumentation, and automation (ICCIA 2011), Iran. نمایش پیوند
14 "Cram control via parallel distributed fuzzy LQR controller using genetic fuzzy rule selection, the 2th International conference on control ", Instrumentation, and automation (ICCIA 2011), Iran. نمایش پیوند
15 "Filtering and control of stochastic large scale discrete time systems"31th Iranian international Conference on Mathematics, 2000, Iran. نمایش پیوند
16 "Positive Realness of two time- scale singularly perturbed systems", 10th Iranian Conference on Electrical Engineering, (ICEE2002), Iran. نمایش پیوند
17 "Optimization of stochastic large – scale discrete time systems, 2th International Conference on Applied Mathematics, (ICAM 2000), Iran. نمایش پیوند
18 "Optimal control design of automobile suspension system using singularly perturbed discrete time system", 12th international student's conference on electrical engineering, 2009, Iran. نمایش پیوند
19 "Fuzzy backstepping control and anti- control of Inverted pendulum with investigation of noise and disturbance effects", 15th international student conference on electrical engineering, Iran. نمایش پیوند
20 "Observer and controller design for half-car active suspension system using Singular perturbation theory", 2011 International Conference on Control, Robotics and Cybernetics (ICCRC 2011). نمایش پیوند
21 بهینه سازی مکان و اندازه تولیدات پراکنده با هدف کاهش تلفات و بهبود منحنی ولتاژ . پنجمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی 1393 نمایش پیوند
22 اتوماسیون صنعتی توسط کنترل کنندهای منطقی قابل برنامه ریزی. اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کار بردی در مهندسی برق 1394 نمایش پیوند
23 حل سیماتیک وارون یک ربات چهار درجه آزادی افزونه با وجود مانع در فضای کاری. اولین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی 1395 نمایش پیوند
24 کنترل و تحلیل رفتاری گروهی از ربات های پرنده با استفاده آشفته تکین . دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق 1396. نمایش پیوند
25 طراحی کنترل کننده اجماع پیرو-پیشرو با رویکرد از بین بردن خطای اجماع برای کلاس خاصی از سیستمهای چند عامل مرتبه کسری و استفاده از مد لغزشی برای حذف اغتشاش 1395. نمایش پیوند
26 در کنترل و طراحی شبکه های توزیع برق با بررسی عملکرد آن در نرم افزارهای .کنفرانس بین المللی برق 1396. GPSکاربرد نمایش پیوند
27 Control of non-holonomic mobile robot system via feedback linearization controller and anti –control of chaos. Third conference of electrical engineering 1396. نمایش پیوند
28 آشکار سازی و رفع عیب در توربین های بادی با رویکدهای فرا ابتکاری . سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق 1397. نمایش پیوند
29 تشخیص ناپایداری گذرا در یک سیستم قدرت با استفاده از منطق فازی. سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق1397. نمایش پیوند
30 مدلسازی دینامیکی کاهش مرتبه و طراحی کنترل کننده پیش بین گلایدر زیر دریایی.سومین کنفرانس بین المللی برق 1397. نمایش پیوند
31 کنترل سیستم تعلیق الکترومغناطیس قطار با استفاده از روش پسگام در حضور خطای محرکها . چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات مهندسی برق .1397 نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مبانی مهندسی برق "کتاب اول مدار" چاپ دهم ---
2 تشریح مسائل مبانی مهندسی برق چاپ ششم ---
3 کنترل مشارکتی سیستم های چند عاملی رویکرد طراحی بهینه و تطبیقی 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 کنترل سیستمهای آشوبناک تاخیری با استفاده از کنترل فازی تطبیقی مد ل لغزشی ---
2 کنترل سیستم حمل و نقل شناور مغناطیسی با عدم قطعیت پارامتری اغتشاشات خارجی و تاخیر زمانی ---
3 تشخیص عیب در سیستمهای غیر خطی با استفاده از سیستمهای فازی نوع دو ---
4 تخمین و کنترل تطبیقی پیش بین غلظت محصول یک برج تقظیر ---
5 طراحی کنترل کننده مقاوم برای سیستمهایی با یک سیگنال کنترلی و معادلات نیوتنی کوپل شده ---
6 کنترل تحمل پذیر حطا در سیستم پاندول معکوس بر پایه کنترل فازی بازگشت به عقب و ضد کنترل آشوب ---
7 طراحی کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع برای پیل سوختی غشای تبادل پروتون ---
8 طراحی کنترل کننده LQR فازی توزیع شده موازی برای سیستم جرتقیل معلق ---
9 کنترلر هوشمند کلاسیک بر مبنای آموزش خطای پسخورد در پیل سوختی غشای تبادل پروتونی ---
10 کنترل ردیاب روبات متحرک مبتنی بر روش هوشمند و ضد کنترل کنترل ردیاب روبات متحرک مبتنی بر روش هوشمند و ضد کنترل آشوب ---
11 عیب یابی و تشخیص خطای هوشمند مدار انتقال توان لکوموتیو ER24PC ---