۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی مکانیک
  • تاریخ تولد : 1359.06.10
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 457
  • شماره تلفن دفتر : 33901157
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : a.fazli@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری مهندسی مکانیک مهر 86 بهمن 91 دانشگاه امیرکبیر ---
2 فوق لیسانس مهندسی مکانیک- گرایش ساخت و تولید مهر 81 فروردین 84 دانشگاه امیرکبیر ---
3 لیسانس مهندسی مکانیک - گرایش ساخت و تولید مهر 77 شهریور 81 دانشگاه امیرکبیر ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 اتصال با شکل‌دهی ---
2 تحلیل، مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرایندهای شکل‌دهی ---
3 فرایندهای شکل‌دهی نموی ورق ---
4 فرایندهای شکل‎دهی سریع ورق ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره آموزشی ASME B31.3 دی ماه 84 موسسه نوین پارسیان ---
2 دوره آموزشی PIPING تیرماه 85 موسسه پرداویژه ---
3 دوره کامل آموزشی نرم افزار PDMS مرداد85 آذر 85 موسسه پرداویژه ---
4 دوره آموزشی «شیرهای اطمینان و کالیبراسیون آنها» شهریور 86 موسسه پرداویژه ---
5 دوره آموزشی هیدرولیک مهر 82 شرکت فستو ---
6 دوره آموزشی پنوماتیک بهمن 82 شرکت فستو ---
7 دوره آموزشی طراحی تلرانسها و انطباقات پاییز 83 شرکت ساپکو ---
8 دوره آموزشی نرم افزار ANSYS شهریور 84 موسسه نوین پارسیان ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1  V Babalo, A Fazli, M Soltanpour (2021): Experimental study of the mechanical performance of the new high-speed mechanical clinching, International Journal of Lightweight Materials and Manufacture 4 (2), 218-236 2021 International Journal of Lightweight Materials and Manufacture نمایش پیوند
2  P Asadi, S Alimohammadi, O Kohantorabi, A Soleymani, A Fazli (2021): Numerical investigation on the effect of welding speed and heat input on the residual stress of multi-pass TIG welded stainless steel pipe, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture 2021 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture نمایش پیوند
3  P Tayebi, A Fazli, P Asadi, M Soltanpour (2021): Formability study and metallurgical properties analysis of FSWed AA 6061 blank by the SPIF process, SN Applied Sciences 3 (3), 1-23 1 2021 SN Applied Sciences نمایش پیوند
4  MH Mirzaei, A Fazli, P Asadi, M Soltanpour (2021):The effect of the die geometry on the joint strength of Al 3105 aluminum sheets joined by the clinching process, Iranian Journal of Manufacturing Engineering 7 (12), 10-23 2021 Iranian Journal of Manufacturing Engineering نمایش پیوند
5 P Asadi, S Alimohammadi, O Kohantorabi, A Fazli, M Akbari (2020). Effects of material type, preheating and weld pass number on residual stress of welded steel pipes by multi-pass TIG welding, Thermal Science and Engineering Progress, 100462 2020 Thermal Science and Engineering Progress نمایش پیوند
6  Mirzaei, M.H., Asadi, P., Fazli, A. (2020): Effect of Tool Pin Profile on Material Flow in Double Shoulder Friction Stir Welding of AZ91 Magnesium Alloy, International Journal of Mechanical Sciences, 183, 105775. 2020 International Journal of Mechanical Sciences نمایش پیوند
7  HG Menghari, V Babalo, A Fazli, M Soltanpour, H Ziaeipoor (2020): A study on the electro-hydraulic clinching of aluminum and carbon fiber reinforced plastic sheets, International Journal of Lightweight Materials and Manufacture 3 (3), 239-249 2020 International Journal of Lightweight Materials and Manufacture نمایش پیوند
8  Menghari, H.G., Babalo, V., Fazli, A., Soltanpour M., Ziaeipoor, H. (2020): A study on the electro-hydraulic clinching of aluminum and carbon fiber reinforced plastic sheets, International Journal of Lightweight Materials and Manufacture, 3, 239-249. 2020 International Journal of Lightweight Materials and Manufacture نمایش پیوند
9 Niaraki, R.J., Soltanpour, M., Fazli, A., (2016): High-speed hydraulic forming of metal and non-metal sheets using electromagnetic fields, US Patent (Patent No. 9821359). US Patent (Patent No. 9821359) نمایش پیوند
10 Niaraki, R.J., Fazli, A., Ghoorchibeygi, A., Hosseini, S.A. (2016): Apparatus for universal testing of metal sheet formability, Iran Patent (Patent No. 93494), Also submitted as: US Patent App. (Application No 15/688,462, application date 28.08. 2017) US Patent App. (Application No 15/688,462) نمایش پیوند
11 Niaraki, R.J., Soltanpour, M., Fazli, A. (2016): High-speed hot forming and direct quenching, Iran Patent (Patent No. 93313), also submitted as: US Patent App. (Application No 15/628,555, application date 20.06.2017) US Patent App. (Application No 15/628,555) نمایش پیوند
12 Soltanpour, M., Goodarzvand, S., Fazli, A., Taskooh F.K., Method and system of producing fiber reinforced plastic, submitted as: US Patent App. (Application No. 15/800,053, application date 31.10.2017) US Patent App. (Application No. 15/800,053) نمایش پیوند
13 Niaraki, R.J., Soltanpour, M., Fazli, A., Hot gas forming by gas and direct quenching, submitted as: US Patent App. (Application No 15/684,899, application date 23.08.2017) US Patent App. (Application No 15/684,899) نمایش پیوند
14  Babalo, V., Soltanpour, M., Fazli, A., Niaraki, R.J., An improved system of electro hydro clinching, submitted as: US Patent App. (Application No 15/918,282, application date 12. 03.2018) US Patent App. (Application No 15/918,282) نمایش پیوند
15 M Salamati, M Soltanpour, A Fazli (2020). Processing and tooling considerations in joining by forming technologies; part B—friction-based welding 2020 The International Journal of Advanced Manufacturing Technology نمایش پیوند
16  HG Menghari, V Babalo, A Fazli, M Soltanpour, H Ziaeipoor (2020): A study on the electro-hydraulic clinching of aluminum and carbon fiber reinforced plastic sheets, International Journal of Lightweight Materials and Manufacture 3 (3), 239-249 2020 International Journal of Lightweight Materials and Manufacture نمایش پیوند
17 Niaraki, R.J., Fazli, A., Soltanpour, M. (2019): Electromagnetically activated high-speed hydroforming process: A novel process to overcome the limitations of the electromagnetic forming process, CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, DOI: https://doi.org/10.1016/j.cirpj.2019.09.002 2019 CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology نمایش پیوند
18 Salamati, M., Soltanpour, M., Zajkani, A., Fazli, A.(2019): Improvement in joint strength and material joinability in clinched joints by electromagnetically assisted clinching, Journal of Manufacturing Processes 41, 252-266 2019 Journal of Manufacturing Processes نمایش پیوند
19  Babalo, V., Soltanpour, M.*, Fazli, A. (2019): High speed circular hemming; a novel joining process for thin and low-ductile sheets. Thin-Walled Structures, 142, pp. 98-115. 2019 Thin-Walled Structures نمایش پیوند
20 Tayebi, P., Fazli, A., Asadi, P., Soltanpour, M. (2019): Formability analysis of dissimilar friction stir welded AA 6061 and AA 5083 blanks by SPIF process, CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology 25, 50-68 2019 CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology نمایش پیوند
21 Zia, M., Fazli, A.*, Soltanpour, M. (2019): مطالعه بهبود شکل پذیری آلیاژ آلومینیوم AA5182-O در فرآیند شکل دهی الکتروهیدرولیک گرم، با استفاده از شبیه سازی اجزای محدود (Finite Element Analysis of Formability Improvement of Aluminum Alloy AA5182-O in Warm Electrohydraulic Forming Process), Aerospace Mechanics Journal,15( 2), pp. 91-102 (in Persian). 2019 Aerospace Mechanics Journal نمایش پیوند
22 Babalo, V., Fazli, A., Soltanpour, M.* (2018): Electro-Hydraulic Clinching: A novel high speed joining process, Journal of Manufacturing Processes 35, 559-569. 2018 Journal of Manufacturing Processes نمایش پیوند
23 Salamati, M., Soltanpour, M.*, Fazli, A., Zajkani, A. (2018): Processing and tooling considerations in joining by forming technologies; part A—mechanical joining, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, https://doi.org/10.1007/s00170-018-2823-y 2018 Journal of Advanced Manufacturing Technology نمایش پیوند
24 Tayebi, P., Fazli, A.*, Asadi, P., Soltanpour, M. (2018): بررسی تجربی و عددی شکل پذیری ورق آلیاژی آلومینیوم 5083 اتصال داده شده با جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در فرایند شکل دهی تدریجی تک نقطه ای (Experimental and numerical investigation of the formability of friction stir welded 5083 aluminum alloy sheets in single point incremental forming process), Modares Mechanical Engineering, 18 (3), pp.45-55 (in Persian). 2018 Modares Mechanical Engineering نمایش پیوند
25 Tayebi, P. *, Fazli, A., Asadi, P., Soltanpour, M. (2018), مروری بر فرایند شکل‌دهی تدریجی (A review on Incremental forming processes), Iranian Journal of Mechanical Engineering, 26, pp. 22-39 (in Persian). 2018 Iranian Journal of Mechanical Engineering نمایش پیوند
26 Salamati, M, Soltanpour, M.*, Fazli, A., Zajkani, A. (2017): Parametric Study on the Electromagnetic Force-Fit Joining of Carbon Fiber Reinforced Plastic and Aluminum Tubes, Procedia Engineering, 207, pp.986-991. 2017 Procedia Engineering نمایش پیوند
27 Zia, M., Fazli, A.*, Soltanpour, M. (2017): Warm Electrohydraulic Forming: A Novel High Speed Forming Process, Procedia Engineering, 207, 323-32. 2017 Procedia Engineering نمایش پیوند
28 Soltanpour, M.*, Fazli, A., Niaraki, R.J., (2017): High speed hydroforming and direct quenching: An alternative method for production of hot stamped parts with high productivity, Procedia Engineering, 207, pp.317-322. 2017 Procedia Engineering نمایش پیوند
29 Fazli, A.* (2016): Investigation of the Effects of Process Parameters on the Welding Line Movement in Deep Drawing of Tailor Welded Blanks., International Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology, 9 (2), pp.45-52. 2016 nternational Journal of Advanced Design & Manufacturing Technology نمایش پیوند
30 Eftekhari, S.A., Fazli, A.* (2016): روشی جدید برای بهبود توزیع ضخامت ورق در فرایند شکل دهی تدریجی (A novel strategy for improvement of sheet thickness distribution in incremental sheet metal forming process), Modares Mechanical Engineering, , 16 (7), pp.61-70 (in Persian). 2016 Modares Mechanical Engineering نمایش پیوند
31 Fazli, A.*, Hosseini, S.M. (2016): بررسی اثر موقعیت الکترودها بر روی شکل پذیری و توزیع ضخامت ورق های فلزی در روش شکل دهی الکتروهیدرولیک آزاد (Investigation of the effect of electrodes position on formability and thickness distribution of sheet metals in electrohydraulic forming process). Modares Mechanical Engineering, 15 (11), pp.311-318 (in Persian). 2016 Modares Mechanical Engineering نمایش پیوند
32 Karajibani, E., Fazli, A., Hashemi, R.* (2015): Numerical and experimental study of formability in deep drawing of two-layer metallic sheets, international journal of advanced manufacturing technology, 80(1-4), pp. 113–121, Doi:10.1007/s00170-015-6978-5. 2015 international journal of advanced manufacturing technology ---
33 Fazli, A.*, Arezoo, B., Hassannia, M.H.(2014): An automated process sequence design and FE simulation of axisymmetric deep drawn components, Journal of Manufacturing Sciences and Engineering, 136(3), pp.031005 (9 pages). 2014 Journal of Manufacturing Sciences and Engineering ---
34 Fazli A.*, Arezoo B.(2014): An analytical method for Prediction of Limiting Drawing Ratio For Redrawing Stages of Axisymmetric Deep Drawn Components, J. Manuf. Sci. Eng., 136(2), pp.021012 (10 pages). 2014 Journal of Manufacturing Sciences and Engineering ---
35 Fazli, A. *(2013): Optimum Tailor-welded Blank Design Using Deformation Path Length of Boundary Nodes, International Journal of Automotive Engineering, 3, pp.435-445. 2013 International Journal of Automotive Engineering ---
36 Fazli, A., Arezoo, B.* (2012): Prediction of limiting drawing ratio considering the effective parameters of die arc region. J. Mater. Process. Tech. 212, pp.745-751. 2012 J. Mater. Process. Tech. ---
37 Fazli, A., Arezoo, B.*(2012): A comparison of numerical iteration based algorithms in blank optimization, Finite Elem. Anal. Des. 2012, 50, pp.207-216. 2012 Finite Elem. Anal. Des ---
38 Fazli, A., Arezoo, B.*(2012): Optimum blank shape design using shape error and deformation path length of boundary nodes, Proc. IMechE Part B: J. Engineering Manufacture, 226, pp.684-693. 2012 Proc. IMechE Part B: J. Engineering Manufacture ---
39 Fazli, A., Dariani, B.M.*(2006): Theoretical and Experimental Analysis of the Axisymmetric Hydromechanical Deep Drawing Process, Proc. IMechE Part B of J. Engineering Manufacture, 220, pp.1-9. 2006 Proc. IMechE Part B of J. Engineering Manufacture ---
40 Fazli, A., Dariani, B.M.* (2006): Parameter study of the axisymetric hydromechanical deep drawing process, Proc. IMechE Part B of J. Engineering Manufacture, 220, pp.1937-1944. 2006 IMechE Part B of J. Engineering Manufacture ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 علی فضلی ، بهروز آرزو ، محمد حسین حسن نیا ، تعیین نسبت حد کشش قطعات متقارن محوری با استفاده از روش تحلیلی 20 الی 22 مهرماه 90 پنجمین کنفرانس شکل‌دهی فلزات و مواد ایران MATFORM’90 ---
2 علی فضلی، بهروز آرزو ، محمد حسین حسن نیا ، بررسی عددی و تجربی عملیات کشش عمیق چند مرحله ای، دانشگاه تهران 6-8 دی ماه 90 دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ---
3 علی فضلی ، بهروز آرزو ، محمد حسین حسن نیا ، تعیین شکل بهینه بلنک اولیه در عملیات کشش عمیق با استفاده از مدلسازی المان محدود، دانشگاه صنعتی شریف 20 الی 22 مهرماه 90 پنجمین کنفرانس شکل‌دهی فلزات و مواد ایران MATFORM’90 ---
4 علی فضلی ، بهروز آرزو ، طراحی و مدلسازی اتوماتیک فرایند کشش عمیق قطعات چند پله استوانه ای به کمک کامپیوتر، دانشگاه تبریز 27 الی 29 مهرماه 89 یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ---
5 , A.Fazli, B.M.Dariani, Investigation of friction effect in limit drawing ratio of hydromechanical deep drawing process 2005 1st Tehran international Congress on Manufacturing Engineering ---
6  B.Arezoo, A. Fazli, A CAD system for automatic process sequence design and FE simulation of the axisymmetric deep drawn components, Published and presented in 21st Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME2013), 2013. اردیبهشت ماه 92 ISME2013 ---
7 M. Soltanpour, A. Fazli, M.M. Navaei, A Novel Method for single pass production of bulk nanostructured metals, Proceedings of the 5th International Conference on Nanostructures (ICNS5) 6-9 March 2014 5th International Conference on Nanostructures (ICNS5) ---
8 احسان کرجی بانی، علی فضلی، امید گرشاسبی، بررسی تجربی و المان محدود اثر پارامترهای موثر بر روی حد نسبت کشش در کشش عمیق ورقهای دو لایه 3-5اردیبهشت 93 بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2014 ---
9 محمد امین نمازی شیرازی، علی فضلی، مطالعه تجربی و المان محدود اثر پارامترهای مختلف برروی حد نسبت کشش قطعات مخروطی 3-5 اردیبهشت 93 بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2014 ---
10 علی فضلی، محمد رضا حسینی، محیا بریری، بررسی اثر شکل دهی الکترو هیدرولیک در بهبود شکل پذیری و توزیع ضخامت ورق 22-24 اردیبهشت 94 بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک ---
11 علی فضلی، امید گرشاسبی، بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر جابه‌جا شدن خط جوش ورق‌های ترکیبی در فرآیند کشش عمیق 22-24 اردیبهشت 94 بیست و سومین همایش بین المللی مهندسان مکانیک ---
12 بررسی تجربی اثر ضخامت ورق کمکی آلومینیوم در شکل دهی الکترومغناطیسی ورق فولادی اردیبهشت95 بیست و چهارمین همایش بین المللی مهندسان مکانیک نمایش پیوند
13 بررسی تاثیر سرعت دورانی و پیشروی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر مقدار شکل دهی ورق های آلومینیوم 6061 و 1050 توسط روش شکل دهی تدریجی اردیبهشت 96 دومین کنفراسن بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا نمایش پیوند
14 بررسی تاثیر جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر مقدار شکلپذیری ورق آلیاژی آلومینیوم 6061 توسط فرآیند شکلدهی تدریجی آبان 96 چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران نمایش پیوند
15 اتصال لوله و میله آلومینیومی با استفاده از شکل‌دهی الکترومغناطیس آبان 96 چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران نمایش پیوند
16 مطالعه تجربی و بررسی پارامترهای موثر در جوشکاری تصادمی آلیاژهای آلومینیوم 3105 به 1050 توسط فرایند VFAW آبان 96 چهاردهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقدمه‌ای بر ماشین‌های ابزار دانشگاه پیام نور نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روشهای تولید و کارگاه بهمن 86 دانشگاه امام خمینی ---
2 طراحی ماشین به کمک کامپیوتر مهر 90 دانشگاه امام خمینی ---
3 مقاومت مصالح 1و2 مهر 91 دانشگاه امام خمینی ---
4 نقشه کشی صنعتی 1و2 مهر 89 دانشگاه امام خمینی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روشهای اجزاء محدود ---
2 شکل‌دهی فلزات ---
3 آنالیز شکل دهی ورقهای فلزی ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه مکانیک شهریور 92 آبان 94 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جزوه مقاومت مصالح 1 پسوند فایل پس از دانلود به rar تغییر داده شده، استفاده شود.  دریافت فایل Download ---
2 جزوه فصل چهارم مقاومت مصالح 1  دریافت فایل Download ---
3 جزوه فصل پنجم مقاومت مصالح 1  دریافت فایل Download ---
4 جزوه فصل شش مقاومت مصالح 1  دریافت فایل Download ---
5 ریزنمرات درس مقاومت مصالح 1- گروه 41  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 ریز نمرات درس شکل دهی فلزات  دریافت فایل Download نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی عددی و تجربی بهبود شکل پذیری در عملیات شکل دهی الکتروهیدرولیک گرم خرداد 95 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مجید ضیاء نمایش پیوند
2 بررسی تجربی و المان محدود شکل پذیری ورق های ترکیبی تولید شده با جوشکاری اصطکاکی – اغتشاشی در شکل دهی شهریور 96 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) محمدرضا مهرانی نمایش پیوند
3 ارائه یک روش جدید برای اتصال لوله و میله با استفاده از فرایند شکل دهی الکترومغناطیسی شهریور 96 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نصرالله میثاقی اصل نمایش پیوند
4 بررسی تجربی و عددی فرایند جوشکاری ضربه مغناطیسی شهریور 96 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) رسول شناورصف نمایش پیوند
5 اتصال مواد کامپوزیتی تقویت شده با فیبر کربن گرماسخت با اعمال تغییر شکل پلاستیک بهمن 95 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مسعود سلامتی نمایش پیوند
6 کل‌دهی تدریجی ورق‌های اتصال داده شده به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی شهریور 96 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) پیام طیبی نمایش پیوند
7 ارائه روش جدید شکل دهی هیدرولیکی سریع ورق توسط انرژی پالس مغناطیسی شهریور 95 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) رسول جلوخانی نیارکی نمایش پیوند
8 روشی جدید برای اتصال به وسیله شکلدهی در مواد با شکل پذیری کم بهمن 96 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) وحید بابالو نمایش پیوند
9 روشی جدید جهت تولید قطعات با خواص متغیر با استفاده از شکل دهی هیدرولیکی سریع و خنک کاری مستقیم شهریور 97 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) علیرضا وحید نمایش پیوند
10 ارائه یک روش جدید برای شکل‌دهی تدریجی ورق های دولایه شهریور 97 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کیوان سلیمان پور نمایش پیوند
11 بررسی تاثیر پارامترهای مرتبط با جز افزوده فلزی در هندسه قطعات ترموست تقویت شده با الیاف نیم پخت پس از خمکاری بهمن 96 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سعید گودرزوند نمایش پیوند
12 بررسی شکل پذیری ورق های ساندویچی (فلز/پلیمر/فلز)در روش های شکل دهی سریع و رایج شهریور 97 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سهند پورمراد نمایش پیوند
13 بررسی تجربی اثر پارامترهای موثر در فرآیند کلینچینگ اصطکاکی اغتشاشی لوله به لوله شهریور 97 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) محمود غیاثوند نمایش پیوند