۲ اسفند ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
  • تاریخ تولد : 1363
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 478
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901278
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : ramezani@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی آبیاری 1381 1385 دانشگاه بوعلی سینا همدان ---
2 کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی 1385 1387 دانشگاه تهران ---
3 دکتری آبیاری و زهکشی 1387 1391 دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی سیستمهای آبیاری 1387 1388 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ---
2 مهندسی زهکشی 1387 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ---
3 مدیریت آبیاری 1394 شهرداری قزوین ---
4 اصول و مبانی روشهای آبیاری و سیستم های آبیاری تحت فشار 1394 شهرداری قزوین ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مدیریت منابع آب کشاورزی (مدیریت تخصیص آب کشاوزی، ترکیب کشت، مدیریت کاربری اراضی، حسابداری آب، بهره وری مصرف آب، آب مجازی، کشاورزی پایدار، امنیت غذایی و ..). نمایش پیوند
2 مدل‌سازی گیاهی و اگروهیدرولوژیک (مدل‌های گیاهی، مدل‌سازی آماری). نمایش پیوند
3 طراحی و مدیریت سامانه‌های مزرعه (سامانه‌های آبیاری سطحی و تحت فشار، سامانه‌های زهکشی سطحی و زیرزمینی). نمایش پیوند
4 مطالعات تغییر اقلیم و خشکسالی. نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار سازمان نظام مهندسی کشاورزی ---
2 دوره اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار سازمان نظام مهندسی کشاورزی ---
3 کارگاه روشهای تدریس در آموزش عالی مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تخمین سطح مورد نیاز برای کنترل زهابهای شور با استفاده از حوضچه های تبخیری (مطالعه موردی: واحد میرزاکوچک خان) 1386 1387 مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) ---
2 ارزیابی مدل Cropwat در مدیریت کم آبیاری گندم و جو در منطقه کرج 1387 1388 مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) ---
3 ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه ای 1388 1388 مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی ---
4 ارزیابی مدل AquaCrop در مدیریت کم آبیاری گندم در منطقه کرج 1388 1389 مجله آبیاری و زهکشی ایران ---
5 ارزیابی سه مدل EVALUE، SIPAR_ID و INFILT برای تخمین ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه ای 1389 1391 علوم و مهندسی آبیاری ---
6 بررسی اثر عمق و شوری سطح ایستابی و آب آبیاری بر عملکرد مزارع نیشکر مطالعه موردی: واحد میرزا کوچک خان خوزستان 1388 1390 مجله آبیاری و زهکشی ایران ---
7 Evaluating models for the estimation of furrow irrigation infiltration and roughness 2010 2011 Spanish journal of agriculture research ---
8 Evaluation of EVALUE model for Estimating Manning‎ Roughness in Furrow Irrigation 2010 2012 IRRIGATION AND DRAINAGE ---
9 بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی بر اساس رطوبت خاک در ایستگاه سینوپتیک قزوین 1390 1391 مجله پژوهش آب در کشاورزی(مجله علوم خاک و آب سابق) ---
10 Water Allocation Optimization for Supplementary Irrigation in Rainfed Lands to Increase Total Income (Case Study: Upstream Karkheh River) 2011 2012 IRRIGATION AND DRAINAGE ---
11 Estimation of Water Footprint Components of Iran’s Wheat Production: Comparison of Global and National Scale Estimates 2014 2014 Environmental Processes ---
12 مقایسه عملکرد رگرسیون های چندخطی، رگرسیون ناپارامتری و مدل های سری زمانی در برآورد و پیش بینی مقادیر تبخیر 1391 1392 مجله تحقیقات منابع آب ایران ---
13 پتانسیل‌یابی اراضی دیم و تخصیص بهینه آب بین اراضی آبی و دیم 1392 1393 مجله تحقیقات آب و خاک ایران ---
14 ارزیابی راهکارهای مدیریت منابع آب و خاک با استفاده از یک سامانة پشتیبان برنامه‌ریزی و تکنیک ارزیابی چندمعیاره 1392 1393 مجله مدیریت آب و آبیاری ---
15 Comparing Different Weather Generator Algorithms for Daily Temperature 2014 2014 Elixir Meteorology ---
16 Optimum Water Allocation between Irrigated and Rainfed Lands in different Climatic Conditions 2015 2015 Biological Forum ---
17 Water Footprint Assessment of Main Cereals in Iran 2016 2016 Agricultural Water Management ---
18 اجزاء مختلف ردپای آب در تولید محصول گندم در سطح کشور 1394 1394 مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق)، دانشگاه فردوسی مشهد ---
19 برآورد اجزاء ردپای آب مجازی در تولید جو در سطح ملی و استانی 1394 1395 مجله پژوهش آب در کشاورزی ---
20 تعیین زمان مناسب کاشت و آبیاری تکمیلی عدس دیم در دشت قزوین با استفاده از مدل AquaCrop 1394 1395 مجله آبیاری و زهکشی ایران ---
21 بهره‌گیری از مفهوم ردپای آب مجازی در تولید محصولات اصلی برای عبور از بحران آب منطقه قزوین 1395 1396 مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق)، دانشگاه فردوسی مشهد ---
22 استفاده از حسابداری ردپای آب برای تعیین ترکیب کشت بهینه در توسعه پایدار (مطالعه موردی: دشت قزوین) 1395 1395 مجله تحقیقات منابع آب ایران ---
23 Using Regional Virtual Water Trade and Water Footprint Accounting for Optimizing Crop patterns to Mitigate Water Crisis in Dry Regions 2017 2017 Irrigation and Drainage نمایش پیوند
24 تأثیر افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفر بر عملکرد، تعرق و بهره‌وری مصرف آب غلات اصلی در منطقة دشت قزوین. 1395 1396 مجلة مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرودشت نمایش پیوند
25 واسنجی و اعتبارسنجی مدل AquaCrop در مدیریت آبیاری غلات مهم 1395 1395 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
26 بررسی اثر افزایش دی‌اکسیدکربن اتمسفری بر عملکرد غلات مهم با استفاده از مدل AquaCrop 1395 1396 مجله علمی ترویجی نیوار نمایش پیوند
27 ارزیابی مدل AquaCrop در برداشت‌های مختلف گیاه یونجه در اردستان. 1395 1396 مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) نمایش پیوند
28 تخصیص بهینه آب برای آبیاری تکمیلی مزارع گندم و جو دیم درزیرحوضه‌های منطقه کامیاران 1395 1396 مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق)، دانشگاه فردوسی مشهد نمایش پیوند
29 بررسی وضعیت سیستم های نوین آبیاری استان قم به لحاظ هیدرولیکی و مسائل بهره‌برداری 1396 1396 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
30 مطالعه تاثیر تنش های شوری آب و حاصلخیزی خاک، بر تبخیر و تعرق ذرت علوفه ای. مجله تحقیقات آب و خاک ایران 1396 1397 مجله تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
31 تعیین روابط بین عملکرد و تبخیر-تعرق ذرت علوفه ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن 1396 1397 مجله پژوهش آب در کشاورزی نمایش پیوند
32 مطالعه آزمایشگاهی اثر مالچ بر توزیع رطوبت و املاح در خاک خارج از فصل کشت. 1396 1397 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
33 ارزیابی سامانه های نوین آبیاری با مفاهیم بهره وری اقتصادی آب و راندمان آبیاری در استان قزوین 1396 1397 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
34 برآورد تبخیرتعرق و نیاز آبی محصولات زراعی در مناطق با تنوع اقلیمی و ارتفاعی (مطالعه موردی استان قم). 1397 1397 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
35 اثر شوری آب و خاک ازت خاک، بر ضریب Ks و مقدار آب سهل الوصول ذرت. 1397 1397 آب و خاک نمایش پیوند
36 بررسی تغییرات شوری پروفیل خاک چهار محصول زراعی دشت قزوین تحت آبیاری تیپ با مدل AquaCrop 1396 1397 آب و خاک نمایش پیوند
37 Optimizing Cropping Pattern of Main Cereals and Improving Water Use Efficiency: Application of Water Footprint Concept 2019 2019 Irrigation and Drainage نمایش پیوند
38 Assessment of Citrus Water Footprint Components and Impact of Climatic and Non-Climatic Factors on Them 2019 2019 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
39 Investigating climate change over 1957–2016 in an arid environment with three drought indexes 2019 2019 Theoretical and Applied Climatology نمایش پیوند
40 Virtual water trade and water footprint accounting of Saffron Production in Iran 2018 2019 Agricultural Water Management نمایش پیوند
41 تأثیر افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن نیوار بر عملکرد، تعرق و بهره‌وری مصرف آب غلات اصلی در دشت قزوین 1397 1397 مجلة مهندسی منابع آب نمایش پیوند
42 ارزیابی عملکرد داده های بازتحلیل شده Era-Interim در تخمین بارش روزانه و ماهانه 1398 1398 مجله تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
43 پایش زمانی و مکانی داده های بازتحلیل شده ECMWF و منابع بارشی مبتنی بر تکنیک های سنجش از دور PERSIAN و TRMM 1397 1398 مجله تحقیقات منابع آب ایران نمایش پیوند
44 بررسی تغییرات بلندمدت دمای هوا در سطح کشور با استفاده از داده های پایگاه اطلاعاتی CRU TS 1397 1397 نشریه حفاظت منابع آب و خاک نمایش پیوند
45 استفاده از مفهوم ردپای آب مجازی در تولیدات دامی برای حفاظت منابع آب 1398 1398 نشریه حفاظت منابع آب و خاک نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی اثر میزان تلفات انتقال شبکه های آبیاری و زهکشی بر حجم زهاب های کشاورزی 1386 1386 اولین همایش حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار ---
2 ارزیابی مدل DRAINMOD-S در بررسی نوسانات سطح ایستابی و شوری خاک در ... 1387 1387 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ---
3 بررسی کارآیی مصرف آب در مزارع نیشکر 1387 1387 دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
4 بررسی اثر آب آبیاری و کمیت و کیفیت سطح ایستابی بر عملکرد مزارع نیشکر ... 1387 1387 دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
5 تحلیل مکانی شاخص های خشکسالی SPI وSIAP دراستان کرمان 1387 1387 اولین کنفرانس بین المللی بحران آب ---
6 بررسی اثر تنش شوری و ماندابی و عمق آب آبیاری بر عملکرد مزارع نیشکر با استفاده از ... 1388 1388 اولین کنفرانس تنش های محیطی در علوم کشاورزی ---
7 بهینه‌سازی عمق ‌آب آبیاری و کود نیتروژن در حل توامان توابع عملکرد و اقتصادی... 1389 1389 چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ---
8 تهیه یک مدل جهت اصلاح الگوی مصرف آب در مزارع آبی و تخصیص آن به مزارع دیم 1389 1389 سومین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی ---
9 تخمین عملکرد مزارع نیشکر در خوزستان با استفاده از رگرسیون پارامتری و ناپارامتری 1389 1389 سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
10 استفاده از مدل های سری زمانی در برآورد مقادیر مفقود و پیش بینی مقادیر ... 1389 1389 سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
11 بررسی بهره وری های مختلف برای برخی از محصولات کشاورزی مهم در استان قزوین 1390 1390 نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی ---
12 Linked Water Allocation in Irrigated and Rainfed Lands 2011 2011 21 کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی ---
13 Estimation of soil water by Aquacrop model to calculate the agricultural drought index 2012 2012 هشتمین کنگره بین المللی علوم خاک ---
14 Evaluation of Infiltration Estimation Methods for Furrow Irrigation Systems 2012 2012 هشتمین کنگره بین المللی علوم خاک ---
15 برآورد راندمان‌های انتقال و توزیع در بخشی از شبکة آبیاری و زهکشی دشت قزوین با استفاده از روش رگرسیون ناپارامتری 1393 1393 دومین کنفرانس ملی مدیریت آب وخاک کشاورزی ---
16 برآوردپتانسیل‌های بیوفیزیکال در محدودة شبکة آبیاری و زهکشی دشت قزوین 1393 1393 دومین کنفرانس ملی مدیریت آب وخاک کشاورزی ---
17 رشد جمعیت و نیاز آب شرب تحت سناریوهای تغییر اقلیم (مطالعه موردی: سد مخزنی طالقان 1393 1393 نخستین همایش ملی تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار ---
18 روند تغییر اقلیم در سطح جهان و واکنش گیاهان به آن 1393 1393 نخستین همایش ملی تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار ---
19 تعیین الگوی کشت مناسب با توجه به کیفیت آب زیرزمینی در منطقه اشتهارد 1393 1393 هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ---
20 Determination the appropriate time of spring lentil supplemental irrigation for rainfed conditions of Qazvin's plain using practical 2015 2015 Water: Source of Life. Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran, 17-18 October 2015. ---
21 مقایسة الگوریتم‌های مولد اقلیم مختلف برای شبیه‌سازی متغیرهای روزانة دما بعنوان یک عامل تأثیرگذار بر نیاز آبی گیاه (به زبان انگلیسی) 1393 1393 دومین کنفرانس ملی بحران آب، 18 و 19 شهریور 1393، شهرکرد ---
22 شبیه سازی دمای اعماق خاک با استفاده از نرم افزار هایدروس 1394 1394 نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، خرداد 1394، دانشگاه تهران ---
23 بررسی افزایش دی اکسیدکربن اتمسفری بر عملکرد، تعرق و بهره وری مصرف آب گندم با استفاده از مدل AquaCrop 1394 1394 ، پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم، بهمن 1394، سازمان هواشناسی کشور، تهران ---
24 ارائه مدل تعیین نیاز آبی در کشت خیار گلخانه ای در منطقه قزوین 1394 1394 نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی 1394، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج ---
25 مطالعه بهره وری آب و کم آبیاری در کشت خیار گلخانه ای در منطقه قزوین 1394 1394 دومین کنفرانس مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بهمن 1394، تهران ---
26 بازنگری نیاز آبی گندم با استفاده از مدل AquaCrop در دشت سیروان استان ایلام 1394 1394 دومین کنفرانس مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بهمن 1394، تهران ---
27 برآورد ردپای آب خاکستری در تولید غلات مهم کشور در مقیاس استانی و ملی 1395 1395 دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، شهریور 1395، دانشگاه صنعتی اصفهان. ---
28 شبیه سازی عملکرد، برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره وری یونجه در چین ها و سال های مختلف با استفاده از مدل AquaCrop. 1395 1395 دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، شهریور 1395، دانشگاه صنعتی اصفهان ---
29 شبیه‌سازی وقوع بارندگی در سطح شبکة آبیاری و زهکشی قزوین با استفاده از مدل‌های زنجیرة مارکوف. 1395 1395 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آبی که می خوریم (ترکیب مفهوم آب مجازی و ردپای آب) 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
2 حفاظت آب و خاک 1388 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
3 طراحی سیستمهای آبیاری سطحی 1388 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
4 آبیاری عمومی 1389 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
5 هوا و اقلیم شناسی 1391 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
6 هیدرولوژی آب های سطحی 1393 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
7 محاسبات عددی 1392 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زهکشی تکمیلی 1392 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
2 مدیریت آب در مزرعه (دکتری) 1393 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
3 برنامه نویسی کامپیوتر 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
4 آمار مهندسی تکمیلی 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین ---
5 سمینار و روش تحقیق 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 بررسی میزان عملکرد مزارع نیشکر در خوزستان با نگرش بر مدیریت آب وخاک (مطالعه موردی: واحد میرزا کوچک خان) 1386 1387 دانشگاه تهران-قطب علمی ارزیابی و بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی ---
2 ممیزی علمی رشته مهندسی آبیاری در کشور 1389 انجمن آبیاری و زهکشی-معاونت راهبردی ریاست جمهوری ---
3 بررسی اثر دی اکسید کربن اتمسفری بر عملکرد و تبخیر و تعرق غلات با استفاده از مدل Aqua Crop 1394 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 ارزیابی داده های باز تحلیل شده ایرا اینتریم پایگاه اطلاعاتی اگموف در تخمین بارش روزانه و ماهانه 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 مطالعه بهره وری آب و ارائه مدل تعیین نیاز آبی در کشت گلخانه ای در منطقه قزوین دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) 1394 رقیه نجفی پور ---
2 مدلسازی آزمایشگاهی و عددی اثر مالچ بر توزیع رطوبت ، املاح و دمای خاک دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) 1394 شیما کریمی ---
3 ارزیابی سامانه های آبیاری دشت قزوین با مفاهیم راندمان اقتصادی دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) 1394 زهرا درگاهی ---
4 مقایسه روش های مدل سازی مصرف دی اکسید کربن اتمسفری در تولیدات کشاورزی (مطاالعه موردی البرز مرکزی) دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) 1394 غزاله افتخاری ---
5 تعیین مقادیر بهینه پارامتر های موثر برآبیاری نواری و جوی و پشته ای با رژیم جریان پیوسته و کاهش جریان دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) 1395 کیوان زرعکانی ---
6 بررسی وضعیت تجارت آب مجازی در بخش کشاورزی استان قزوین و تعیین الگوی کشت مناسب از دیدگاه آب مجازی دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) 1394 سید امین مجتبوی ---
7 تخمین بهره‌وری آب با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی: اراضی شرکت کشاورزی فجر اصفهان) دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) 1396 فرشید رمضانی هومبری ---
8 تعیین نیاز آبی واقعی محصولات مهم کشاورزی دشت‌های قزوین و مغان دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) 1396 مریم عبدالله زاده ---
9 مقایسه ی روش های منطقه بندی پارامتریک و ناپارامتریک برای مطالعه ی منطقه ای خشکسالی هواشناسی دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) 1397 مهیا مروی نصرآبادی نمایش پیوند
10 بررسی منطقه ای تجارت آب مجازی در تولید فرآورده های دامی دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) 1397 احسان موحدنژاد نمایش پیوند
11 استفاده از آنالیز حساسیت برای کاهش پارامترهای مدل های گیاهی دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) 1397 وحید ادبی نمایش پیوند
12 تصفیه پساب با استفاده از بیوراکتور دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) 1397 آتنا نادری نمایش پیوند
13 تفکیک سهم تبخیر و تعرق در گیاه ذرت در سیستم های قطره ای نواری و جوی و پشته ای دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) سجاد باباپور نمایش پیوند
14 شبیه سازی انتقال آلاینده ها از اراضی کشاورزی به آبهای زیرزمینی با استفاده از نرم افزار Hydrus دانشگاه بین الملی امام خمینی (ره) مرتضی امینی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه علوم و مهندسی آب 1396/6/26 1398/1/21 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1398/1/21 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زهکشی تکمیلی 1 (مقدمه) دانشجویان ارشد  دریافت فایل Download ---
2 زهکشی تکمیلی 2 (فرمول های زهکشی) دانشجویان ارشد  دریافت فایل Download ---
3 زهکشی تکمیلی 3 (معیارهای زهکشی کشاورزی) دانشجویان ارشد  دریافت فایل Download ---
4 زهکشی تکمیلی 4 (زهکشی چند عمقی) دانشجویان ارشد  دریافت فایل Download ---
5 زهکشی تکمیلی 5 (زهکشی چند عمقی) دانشجویان ارشد  دریافت فایل Download ---
6 زهکشی تکمیلی 6 (زهکشی کنترل شده) دانشجویان ارشد  دریافت فایل Download ---
7 زهکشی تکمیلی 6(مقالات زهکشی کنترل شده) دانشجویان ارشد  دریافت فایل Download ---
8 زهکشی تکمیلی 6(مقالات زهکشی کنترل شده) ارشد  دریافت فایل Download ---
9 زهکشی تکمیلی 6(مقالات زهکشی کنترل شده) ارشد  دریافت فایل Download ---
10 زهکشی تکمیلی 6(مقالات زهکشی کنترل شده) ارشد  دریافت فایل Download ---
11 زهکشی تکمیلی 6(مقالات زهکشی کنترل شده) ارشد  دریافت فایل Download ---
12 زهکشی تکمیلی 7 (پوشش های زهکشی) ارشد  دریافت فایل Download ---
13 زهکشی تکمیلی 7 (پوشش های زهکشی) ارشد  دریافت فایل Download ---
14 زهکشی تکمیلی 8 (شوری و آبشویی) ارشد  دریافت فایل Download ---
15 زهکشی تکمیلی 9(مدیریت زهابها) ارشد  دریافت فایل Download ---
16 زهکشی تکمیلی 10(زهکشی زیستی) ارشد  دریافت فایل Download ---
17 زهکشی تکمیلی 10(زهکشی زیستی) ارشد  دریافت فایل Download ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقایسه روش های مدل سازی مصرف دی اکسید کربن اتمسفری در تولیدات کشاورزی (مطاالعه موردی البرز مرکزی). 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) غزاله افتخاری نمایش پیوند
2 مدلسازی آزمایشگاهی و عددی اثر مالچ بر توزیع رطوبت ، املاح و دمای خاک 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) شیما کریمی نمایش پیوند
3 ارزیابی سامانه های آبیاری دشت قزوین با مفاهیم راندمان اقتصادی 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زهره درگاهی نمایش پیوند
4 مطالعه بهره وری آب و ارائه مدل تعیین نیاز آبی در کشت گلخانه ای در منطقه قزوین 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) رقیه نجفی پور نمایش پیوند
5 بررسی وضعیت تجارت آب مجازی در بخش کشاورزی استان قزوین و تعیین الگوی کشت مناسب از دیدگاه آب مجازی 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سیدامین مجتبوی نمایش پیوند
6 ارزیابی سیستم های آبیاری فضای سبز در راستای تعیین الزامات تحویل حجمی آب در این بخش 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) امیرناصر سعیدالذاکرین نمایش پیوند
7 تخمین بهره‌وری آب با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی: اراضی شرکت کشاورزی فجر اصفهان) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) فرشید رمضانی هومبری نمایش پیوند
8 تعیین مقادیر بهینه پارامتر های موثر برآبیاری نواری و جوی و پشته ای با رژیم جریان پیوسته و کاهش جریان 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) کیوان زرعکانی نمایش پیوند
9 تعیین نیاز آبی واقعی محصولات مهم کشاورزی دشت‌های قزوین و مغان 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مریم عبدالله زاده نمایش پیوند
10 تعیین وضعیت موجود و پتانسیل بهبود راندمان آبیاری و بهره وری ذرت علوفه ای در سامانه های آبیاری سطحی و میکرو در منطقه کرج 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) صمد حسین زاده اجیرلو نمایش پیوند
11 بهینه سازی بهره وری آب در چاه های کشاورزی مجهز به کنتور حجمی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سمانه احسانی نمایش پیوند
12 تخمین اجزاء ردپای آب مجازی محصول بادام در ایران 1397 دانشگاه هرمزگان کامبیز وفائی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رفتارشناسی و مدلسازی بارش موثر در زراعت آبی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) وحید شهابی زاد نمایش پیوند
2 مدل سازی ضرایب تنش های شوری و حاصلخیزی در برآورد نرخ تبخیر-تعرق واقعی ذرت عاوفه ای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) رضا سعیدی نمایش پیوند