۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
  • تاریخ تولد : 1363
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 478
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901278
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : ramezani@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی آبیاری 1381 1385 دانشگاه بوعلی سینا همدان ---
2 کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی 1385 1387 دانشگاه تهران ---
3 دکتری آبیاری و زهکشی 1387 1391 دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی سیستمهای آبیاری 1387 1388 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ---
2 مهندسی زهکشی 1387 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ---
3 مدیریت آبیاری 1394 شهرداری قزوین ---
4 اصول و مبانی روشهای آبیاری و سیستم های آبیاری تحت فشار 1394 شهرداری قزوین ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مدیریت منابع آب کشاورزی (مدیریت تخصیص آب کشاوزی، ترکیب کشت، مدیریت کاربری اراضی، حسابداری آب، بهره وری مصرف آب، آب مجازی، کشاورزی پایدار، امنیت غذایی و ..). نمایش پیوند
2 مدل‌سازی گیاهی و اگروهیدرولوژیک (مدل‌های گیاهی، مدل‌سازی آماری). نمایش پیوند
3 طراحی و مدیریت سامانه‌های مزرعه (سامانه‌های آبیاری سطحی و تحت فشار، سامانه‌های زهکشی سطحی و زیرزمینی). نمایش پیوند
4 مطالعات تغییر اقلیم و خشکسالی. نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار سازمان نظام مهندسی کشاورزی ---
2 دوره اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار سازمان نظام مهندسی کشاورزی ---
3 کارگاه روشهای تدریس در آموزش عالی مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تخمین سطح مورد نیاز برای کنترل زهابهای شور با استفاده از حوضچه های تبخیری (مطالعه موردی: واحد میرزاکوچک خان) 1386 1387 مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) ---
2 ارزیابی مدل Cropwat در مدیریت کم آبیاری گندم و جو در منطقه کرج 1387 1388 مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) ---
3 ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه ای 1388 1388 مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی ---
4 ارزیابی مدل AquaCrop در مدیریت کم آبیاری گندم در منطقه کرج 1388 1389 مجله آبیاری و زهکشی ایران ---
5 ارزیابی سه مدل EVALUE، SIPAR_ID و INFILT برای تخمین ضرایب معادله نفوذ کوستیاکف در آبیاری جویچه ای 1389 1391 علوم و مهندسی آبیاری ---
6 بررسی اثر عمق و شوری سطح ایستابی و آب آبیاری بر عملکرد مزارع نیشکر مطالعه موردی: واحد میرزا کوچک خان خوزستان 1388 1390 مجله آبیاری و زهکشی ایران ---
7 Evaluating models for the estimation of furrow irrigation infiltration and roughness 2010 2011 Spanish journal of agriculture research ---
8 Evaluation of EVALUE model for Estimating Manning‎ Roughness in Furrow Irrigation 2010 2012 IRRIGATION AND DRAINAGE ---
9 بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی بر اساس رطوبت خاک در ایستگاه سینوپتیک قزوین 1390 1391 مجله پژوهش آب در کشاورزی(مجله علوم خاک و آب سابق) ---
10 Water Allocation Optimization for Supplementary Irrigation in Rainfed Lands to Increase Total Income (Case Study: Upstream Karkheh River) 2011 2012 IRRIGATION AND DRAINAGE ---
11 Estimation of Water Footprint Components of Iran’s Wheat Production: Comparison of Global and National Scale Estimates 2014 2014 Environmental Processes ---
12 مقایسه عملکرد رگرسیون های چندخطی، رگرسیون ناپارامتری و مدل های سری زمانی در برآورد و پیش بینی مقادیر تبخیر 1391 1392 مجله تحقیقات منابع آب ایران ---
13 پتانسیل‌یابی اراضی دیم و تخصیص بهینه آب بین اراضی آبی و دیم 1392 1393 مجله تحقیقات آب و خاک ایران ---
14 ارزیابی راهکارهای مدیریت منابع آب و خاک با استفاده از یک سامانة پشتیبان برنامه‌ریزی و تکنیک ارزیابی چندمعیاره 1392 1393 مجله مدیریت آب و آبیاری ---
15 Comparing Different Weather Generator Algorithms for Daily Temperature 2014 2014 Elixir Meteorology ---
16 Optimum Water Allocation between Irrigated and Rainfed Lands in different Climatic Conditions 2015 2015 Biological Forum ---
17 Water Footprint Assessment of Main Cereals in Iran 2016 2016 Agricultural Water Management ---
18 اجزاء مختلف ردپای آب در تولید محصول گندم در سطح کشور 1394 1394 مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق)، دانشگاه فردوسی مشهد ---
19 برآورد اجزاء ردپای آب مجازی در تولید جو در سطح ملی و استانی 1394 1395 مجله پژوهش آب در کشاورزی ---
20 تعیین زمان مناسب کاشت و آبیاری تکمیلی عدس دیم در دشت قزوین با استفاده از مدل AquaCrop 1394 1395 مجله آبیاری و زهکشی ایران ---
21 بهره‌گیری از مفهوم ردپای آب مجازی در تولید محصولات اصلی برای عبور از بحران آب منطقه قزوین 1395 1396 مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق)، دانشگاه فردوسی مشهد ---
22 استفاده از حسابداری ردپای آب برای تعیین ترکیب کشت بهینه در توسعه پایدار (مطالعه موردی: دشت قزوین) 1395 1395 مجله تحقیقات منابع آب ایران ---
23 Using Regional Virtual Water Trade and Water Footprint Accounting for Optimizing Crop patterns to Mitigate Water Crisis in Dry Regions 2017 2017 Irrigation and Drainage نمایش پیوند
24 تأثیر افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفر بر عملکرد، تعرق و بهره‌وری مصرف آب غلات اصلی در منطقة دشت قزوین. 1395 1396 مجلة مهندسی منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحدمرودشت نمایش پیوند
25 واسنجی و اعتبارسنجی مدل AquaCrop در مدیریت آبیاری غلات مهم 1395 1395 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
26 بررسی اثر افزایش دی‌اکسیدکربن اتمسفری بر عملکرد غلات مهم با استفاده از مدل AquaCrop 1395 1396 مجله علمی ترویجی نیوار نمایش پیوند
27 ارزیابی مدل AquaCrop در برداشت‌های مختلف گیاه یونجه در اردستان. 1395 1396 مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) نمایش پیوند
28 تخصیص بهینه آب برای آبیاری تکمیلی مزارع گندم و جو دیم درزیرحوضه‌های منطقه کامیاران 1395 1396 مجله آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق)، دانشگاه فردوسی مشهد نمایش پیوند
29 بررسی وضعیت سیستم های نوین آبیاری استان قم به لحاظ هیدرولیکی و مسائل بهره‌برداری 1396 1396 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
30 مطالعه تاثیر تنش های شوری آب و حاصلخیزی خاک، بر تبخیر و تعرق ذرت علوفه ای. مجله تحقیقات آب و خاک ایران 1396 1397 مجله تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
31 تعیین روابط بین عملکرد و تبخیر-تعرق ذرت علوفه ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن 1396 1397 مجله پژوهش آب در کشاورزی نمایش پیوند
32 مطالعه آزمایشگاهی اثر مالچ بر توزیع رطوبت و املاح در خاک خارج از فصل کشت. 1396 1397 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
33 ارزیابی سامانه های نوین آبیاری با مفاهیم بهره وری اقتصادی آب و راندمان آبیاری در استان قزوین 1396 1397 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
34 برآورد تبخیرتعرق و نیاز آبی محصولات زراعی در مناطق با تنوع اقلیمی و ارتفاعی (مطالعه موردی استان قم). 1397 1397 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
35 اثر شوری آب و خاک ازت خاک، بر ضریب Ks و مقدار آب سهل الوصول ذرت. 1397 1397 آب و خاک نمایش پیوند
36 بررسی تغییرات شوری پروفیل خاک چهار محصول زراعی دشت قزوین تحت آبیاری تیپ با مدل AquaCrop 1396 1397 آب و خاک نمایش پیوند
37 Optimizing Cropping Pattern of Main Cereals and Improving Water Use Efficiency: Application of Water Footprint Concept 2019 2019 Irrigation and Drainage نمایش پیوند
38 Assessment of Citrus Water Footprint Components and Impact of Climatic and Non-Climatic Factors on Them 2019 2019 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
39 Investigating climate change over 1957–2016 in an arid environment with three drought indexes 2019 2019 Theoretical and Applied Climatology نمایش پیوند
40 Virtual water trade and water footprint accounting of Saffron Production in Iran 2018 2019 Agricultural Water Management نمایش پیوند
41 تأثیر افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن نیوار بر عملکرد، تعرق و بهره‌وری مصرف آب غلات اصلی در دشت قزوین 1397 1397 مجلة مهندسی منابع آب نمایش پیوند
42 ارزیابی عملکرد داده های بازتحلیل شده Era-Interim در تخمین بارش روزانه و ماهانه 1398 1398 مجله تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
43 پایش زمانی و مکانی داده های بازتحلیل شده ECMWF و منابع بارشی مبتنی بر تکنیک های سنجش از دور PERSIAN و TRMM 1397 1398 مجله تحقیقات منابع آب ایران نمایش پیوند
44 بررسی تغییرات بلندمدت دمای هوا در سطح کشور با استفاده از داده های پایگاه اطلاعاتی CRU TS 1397 1397 نشریه حفاظت منابع آب و خاک نمایش پیوند
45 استفاده از مفهوم ردپای آب مجازی در تولیدات دامی برای حفاظت منابع آب 1398 1398 نشریه حفاظت منابع آب و خاک نمایش پیوند
46 مدیریت منابع آب محصولات زراعی استان قم با استفاده از مفهوم ردپای آب 1398 1398 اکوهیدرولوژی نمایش پیوند
47 برآورد ضرایب نفوذ و ضریب زبری مانینگ در دو رژیم جریان پیوسته و کاهشی 1398 1398 نشریه حفاظت منابع آب و خاک نمایش پیوند
48 مطالعه آزمایشگاهی عملکرد شیر کنترل دبی: اثر سختی فنر و مونتاژ قطعات 1398 1398 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) نمایش پیوند
49 مطالعه بهره وری آب و نیاز آبی خیار گلخانه ای در قزوین 1397 1398 آب و خاک نمایش پیوند
50 Improving water management in date palms using economic value of water footprint and virtual water trade concepts in Iran 2019 2020 Agricultural Water Management نمایش پیوند
51 ارزیابی مدل AquaCrop در برآورد روند تغییرات رطوبت خاک، تبخیر-تعرق و عملکرد ذرت، تحت تنش های شوری و حاصلخیزی 1398 1399 تنش های محیطی در علوم زراعی نمایش پیوند
52 آنالیز حساسیت موضعی مدل AquaCrop برای دو محصول گندم و ذرت در دو منطقه دشت قزوین و پارس آباد مغان 1398 1398 آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
53 OPTIMIZATION OF THE CROPPING PATTERN OF MAIN CEREALS AND IMPROVING WATER PRODUCTIVITY: APPLICATION OF THE WATER FOOTPRINT CONCEPTMOTS CLES 2018 2019 Irrigation and Drainage نمایش پیوند
54 تصفیه نیترات زهاب های کشاورزی با استفاده از بیوراکتور 1398 1399 نشریه محیط زیست طبیعی نمایش پیوند
55 تأثیر کاربرد بیوچار و کاه و کلش گندم بر غلظت آبشویی نیتروژن 1398 1399 آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
56 تعیین الگوی کشت بهینه باهدف سازگاری با کم آبی و افزایش درآمد کشاورزان در شرایط تحویل حجمی 1397 1397 مدیریت آب در کشاورزی نمایش پیوند
57 میزان اثربخشی هوشمندسازی سامانه های آبیاری فضای سبز در کاهش مصرف (مطالعه موردی: پارک رازی تهران) 1397 1398 آب و توسعه پایدار نمایش پیوند
58 تعیین تبخیر و تعرق واقعی و نیاز خالص آب آبیاری محصولات مهم کشاورزی دشت مغان با استفاده از مدل آکواکراپ 1397 1398 نیوار نمایش پیوند
59 امکان سنجی آموزش شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از مدل های گیاهی برای پیش بینی عملکرد و طول دوره های رشد گندم 1397 1398 نیوار نمایش پیوند
60 The Impact of Climate Variability on Water Footprint Components of Rainfed Wheat and Barley in Qazvin Province of Iran 2019 2020 Irrigation and Drainage نمایش پیوند
61 Effects of applying Biochar and Straw on Nitrate Leaching and maize yield production 2020 2021 Water and Environmental Journal نمایش پیوند
62 تعیین مقادیر مناسب پارامتر‌های طراحی سیستم آبیاری با دو رژیم جریان پیوسته و کاهش جریان 1399 1399 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
63 Optimal location of yield with the cheapest water footprint of the crop using multiple regression and artificial neural network models in GIS 2019 2020 THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY نمایش پیوند
64 Salinity and Fertility Stresses modifies K_s and Readily Available Water Coefficients in Maize (Case study: Qazvin region) 2020 2021 Irrigation Science نمایش پیوند
65 مطالعه میدانی اثر کاربرد شیر خودکار کنترل دبی بر یکنواختی پخش آب در آبیاری تیپ 1399 1399 مجله تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
66 بررسی اثر تبخیر بر سطح ایستابی و ضریب زهکشی با استفاده از نرم افزار HYDRUS-۲D (مطالعه موردی: زهکش حائل دشت قزوین) 1399 1400 مجله هیدروژئولوژی نمایش پیوند
67 تغییرات زمانی و مکانی ردپای اکولوژیکی آب و تجارت آب مجازی در محصول بادام فاریاب و دیم در ایران 1398 1399 علوم آب و خاک نمایش پیوند
68 بررسی ردپای آب مجازی در صنعت (مطالعه موردی: صنایع مواد شوینده) 1399 1399 اکوهیدرولوژی نمایش پیوند
69 بررسی ردپای آب در تولید طیور 1399 1399 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
70 کاربرد اطلاعات پایگاه های داده های هواشناسی مختلف در برآورد عملکرد و نیاز آبی گندم (مطالعه موردی: دشت قزوین) 1399 1399 اکوهیدرولوژی نمایش پیوند
71 تحلیل تغییرات مکانی- زمانی بارندگی در سطح کشور در دوره ۲۰۱۶-۱۹۵۷ با استفاده از داده های شبکه بندی شده CRU 1398 1399 عمران (تربیت مدرس) نمایش پیوند
72 توزیع زمانی و مکانی اجزای ردپای آب و تجارت آب مجازی محصول گردو در ایران 1398 1399 اکوهیدرولوژی نمایش پیوند
73 Prediction of Combined Terrestrial Evapotranspiration Index (CTEI) over Large River Basin Based on Machine Learning Approaches 2020 2021 WATER نمایش پیوند
74 بررسی توزیع شوری در پروفیل خاک زراعی کشت شده تحت آبیاری قطره ای 1399 1400 حفاظت منابع آب و خاک نمایش پیوند
75 Evaluation of the Effect of Climate Change on Maize Water Footprint under RCPs Scenarios in Qazvin Plain, Iran   2021 2021 Agricultural Water Management نمایش پیوند
76 Past and future drought trends, duration, and frequency in the semi-arid Urmia Lake Basin under a changing climate 2020 2021 Meteorological Applications نمایش پیوند
77 Spatiotemporal variations of evapotranspiration and reference crop water requirement over 1957–2016 in Iran based on CRU TS gridded dataset 2020 2021 Journal of Arid Land نمایش پیوند
78 شبیه‌سازی اثر پوشش بر توزیع رطوبت و املاح خاک با استفاده از دو مدل HYDRUS-2D و AquaCrop 1399 1400 مجله هیدروژئولوژی نمایش پیوند
79 شبیه‌سازی پیشروی شوری در بالادست زهکش حائل شوره‌زار دشت قزوین در شرایط برداشت بی‌رویه آب‏ زیرزمینی 1400 1400 اکوهیدرولوژی نمایش پیوند
80 ارزیابی ردپای آب مجازی محصوالت زراعی، دامی و نهاده های مصرفی کشاورزی (مطالعه موردی: استان قم) 1399 1400 آب و خاک نمایش پیوند
81 پیش بینی وضعیت خشکسالی در دوره های آتی با استفاده از مدل LARS-WG (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) 1400 1400 آمایش سرزمین نمایش پیوند
82 شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدل های اقلیمی CMIP5 و CMIP6 بر رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبریز طشک-بختگان) 1400 1400 مجله تحقیقات منابع آب ایران نمایش پیوند
83 عملکرد مدل SaltMod در شبیه سازی سطح ایستابی، حجم و شوری زهاب در زهکشی آزاد و کنترل شده 1399 1400 مدیریت آب در کشاورزی نمایش پیوند
84 توسعه توابع تولید غلات مهم دشت قزوین در شرایط کم آبی و تنش شوری با استفاده از مدل AquaCrop و شبکه عصبی مصنوعی 1400 1400 پژوهش آب در کشاورزی نمایش پیوند
85 باز تخصیص بهینه ی آب در میان مصرف کنندگان بخش کشاورزی با استفاده از مدل بهینه سازی چندهدفه فازی با هدف افزایش درآمد و عدالت در توزیع (مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین) 1400 1400 علوم و مهندسی آبیاری نمایش پیوند
86 ارزیابی تأثیر تغییر اقلیم بر زیست توده و تبخیر تعرق ذرت (مطالعه موردی: دشت قزوین) 1400 1400 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
87 برآورد نیاز آبی و عملکرد گندم تحت تأثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت قزوین) 1400 1400 مجله بوم شناسی کشاورزی نمایش پیوند
88 Evaluation of various meteorological datasets in estimation yield and actual evapotranspiration of wheat and maize (case study: Qazvin plain) 2021 2021 Agricultural Water Management نمایش پیوند
89 تغییرات عملکرد و ردپای آب محصول ذرت با مدل گیاهی AquaCrop-GIS 1399 1400 سنجش از دور و Gis ایران نمایش پیوند
90 بهبود قدرت تفکیک مکانی باندهای حرارتی براساس تکنیک های ریزمقیاس و اثر آن در برآورد تبخیروتعرق گیاه مرجع 1400 1400 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
91 Applications of Gaussian process regression for predicting blue water footprint: Case study in Ad Daqahliyah, Egypt 2021 2021 Agricultural Water Management نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی اثر میزان تلفات انتقال شبکه های آبیاری و زهکشی بر حجم زهاب های کشاورزی 1386 1386 اولین همایش حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار ---
2 ارزیابی مدل DRAINMOD-S در بررسی نوسانات سطح ایستابی و شوری خاک در ... 1387 1387 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ---
3 بررسی کارآیی مصرف آب در مزارع نیشکر 1387 1387 دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
4 بررسی اثر آب آبیاری و کمیت و کیفیت سطح ایستابی بر عملکرد مزارع نیشکر ... 1387 1387 دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
5 تحلیل مکانی شاخص های خشکسالی SPI وSIAP دراستان کرمان 1387 1387 اولین کنفرانس بین المللی بحران آب ---
6 بررسی اثر تنش شوری و ماندابی و عمق آب آبیاری بر عملکرد مزارع نیشکر با استفاده از ... 1388 1388 اولین کنفرانس تنش های محیطی در علوم کشاورزی ---
7 بهینه‌سازی عمق ‌آب آبیاری و کود نیتروژن در حل توامان توابع عملکرد و اقتصادی... 1389 1389 چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ---
8 تهیه یک مدل جهت اصلاح الگوی مصرف آب در مزارع آبی و تخصیص آن به مزارع دیم 1389 1389 سومین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی ---
9 تخمین عملکرد مزارع نیشکر در خوزستان با استفاده از رگرسیون پارامتری و ناپارامتری 1389 1389 سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
10 استفاده از مدل های سری زمانی در برآورد مقادیر مفقود و پیش بینی مقادیر ... 1389 1389 سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
11 بررسی بهره وری های مختلف برای برخی از محصولات کشاورزی مهم در استان قزوین 1390 1390 نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی ---
12 Linked Water Allocation in Irrigated and Rainfed Lands 2011 2011 21 کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی ---
13 Estimation of soil water by Aquacrop model to calculate the agricultural drought index 2012 2012 هشتمین کنگره بین المللی علوم خاک ---
14 Evaluation of Infiltration Estimation Methods for Furrow Irrigation Systems 2012 2012 هشتمین کنگره بین المللی علوم خاک ---
15 برآورد راندمان‌های انتقال و توزیع در بخشی از شبکة آبیاری و زهکشی دشت قزوین با استفاده از روش رگرسیون ناپارامتری 1393 1393 دومین کنفرانس ملی مدیریت آب وخاک کشاورزی ---
16 برآوردپتانسیل‌های بیوفیزیکال در محدودة شبکة آبیاری و زهکشی دشت قزوین 1393 1393 دومین کنفرانس ملی مدیریت آب وخاک کشاورزی ---
17 رشد جمعیت و نیاز آب شرب تحت سناریوهای تغییر اقلیم (مطالعه موردی: سد مخزنی طالقان 1393 1393 نخستین همایش ملی تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار ---
18 روند تغییر اقلیم در سطح جهان و واکنش گیاهان به آن 1393 1393 نخستین همایش ملی تغییر اقلیم و راهی بسوی آینده پایدار ---
19 تعیین الگوی کشت مناسب با توجه به کیفیت آب زیرزمینی در منطقه اشتهارد 1393 1393 هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ---
20 Determination the appropriate time of spring lentil supplemental irrigation for rainfed conditions of Qazvin's plain using practical 2015 2015 Water: Source of Life. Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran, 17-18 October 2015. ---
21 مقایسة الگوریتم‌های مولد اقلیم مختلف برای شبیه‌سازی متغیرهای روزانة دما بعنوان یک عامل تأثیرگذار بر نیاز آبی گیاه (به زبان انگلیسی) 1393 1393 دومین کنفرانس ملی بحران آب، 18 و 19 شهریور 1393، شهرکرد ---
22 شبیه سازی دمای اعماق خاک با استفاده از نرم افزار هایدروس 1394 1394 نهمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، خرداد 1394، دانشگاه تهران ---
23 بررسی افزایش دی اکسیدکربن اتمسفری بر عملکرد، تعرق و بهره وری مصرف آب گندم با استفاده از مدل AquaCrop 1394 1394 ، پنجمین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم، بهمن 1394، سازمان هواشناسی کشور، تهران ---
24 ارائه مدل تعیین نیاز آبی در کشت خیار گلخانه ای در منطقه قزوین 1394 1394 نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم، دی 1394، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج ---
25 مطالعه بهره وری آب و کم آبیاری در کشت خیار گلخانه ای در منطقه قزوین 1394 1394 دومین کنفرانس مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بهمن 1394، تهران ---
26 بازنگری نیاز آبی گندم با استفاده از مدل AquaCrop در دشت سیروان استان ایلام 1394 1394 دومین کنفرانس مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بهمن 1394، تهران ---
27 برآورد ردپای آب خاکستری در تولید غلات مهم کشور در مقیاس استانی و ملی 1395 1395 دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، شهریور 1395، دانشگاه صنعتی اصفهان. ---
28 شبیه سازی عملکرد، برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره وری یونجه در چین ها و سال های مختلف با استفاده از مدل AquaCrop. 1395 1395 دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، شهریور 1395، دانشگاه صنعتی اصفهان ---
29 شبیه‌سازی وقوع بارندگی در سطح شبکة آبیاری و زهکشی قزوین با استفاده از مدل‌های زنجیرة مارکوف. 1395 1395 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
30 پیش بینی عملکرد و مراحل مختلف رشد گیاه گندم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 1396 1396 چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر نمایش پیوند
31 بررسی اثر مدیریت های مختلف آبیاری جو بر سهم تبخیر و تعرق با استفاده از مدل اکو کراپ 1396 1396 چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر نمایش پیوند
32 بررسی اثر مدیریت های مختلف آبیاری بر سهم مجزا تبخیر و تعرق با استفاده از مدل Aqua Crop 1396 1396 چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر نمایش پیوند
33 تعیین نیاز آبی واقعی محصولات مهم کشاورزی استان قزوین 1396 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه نمایش پیوند
34 بررسی تاثیر تنش حاصلخیزی بر روی نیاز آبی واقعی غلات مهم در قزوین 1396 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه نمایش پیوند
35 تثیر آبیاری موضعی (تیپ) بر بهره برداری پایدار از منابع خاک (مطالعه موردی دشت قزوین) 1396 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه نمایش پیوند
36 بررسی کارایی مصرف آب و ازت تحت تنشهای محیطی، در کشت ذرت 1396 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه نمایش پیوند
37 بررسی توزیع نمک در آبیاری قطره ای نواری تیپ با استفاده از آب شور 1397 1397 اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی نمایش پیوند
38 تعیین قیمت اقتصادی آب براساس الگوی کشت بهینه در مزارع قزوین 1397 1397 اولین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی نمایش پیوند
39 ارزیابی روشهای مختلف برآورد تبخیروتعرق مرجع گیاه در برخی از شهرهای ایران 1398 1398 چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و توریسم ایران نمایش پیوند
40 روند توسعه و تکمیل مدل DRAINMOD 1398 1398 چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و توریسم ایران نمایش پیوند
41 بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصولات گندم و ذرت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 1398 1398 ششمین کنفرانس بین المللی- منطقه ای تغییر اقلیم نمایش پیوند
42 Estimation of Wheat Water footprint Based on CRU and AgMERRA Gridded Datasets 2020 2020 IV International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress نمایش پیوند
43 Estimation of Maize Water footprint Based on GPCC and AgCFSR Gridded Datasets 2020 2020 IV International Eurasian Agriculture and Natural Sciences Congress نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آبی که می خوریم (ترکیب مفهوم آب مجازی و ردپای آب) 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 شیوه های آبیاری و مدیریت آب در مزرعه(جلد دوم) 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 بهره وری آب سبز و روش های بهبود آن در کشاورزی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 خصوصیات کاربردی فیزیک خاک، زهکــشی و مدیریـت آبیـاری با تمرکز بر زمینهای ورزشی چمنی و فضاهای سبز 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
2 حفاظت آب و خاک 1388 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
3 طراحی سیستمهای آبیاری سطحی 1388 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
4 آبیاری عمومی 1389 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
5 هوا و اقلیم شناسی 1391 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
6 هیدرولوژی آب های سطحی 1393 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
7 محاسبات عددی 1392 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زهکشی تکمیلی 1392 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
2 مدیریت آب در مزرعه (دکتری) 1393 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
3 برنامه نویسی کامپیوتر 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین ---
4 آمار مهندسی تکمیلی 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین ---
5 سمینار و روش تحقیق 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 موضوعات نو در هواشناسی 1397 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 تغییر اقلیم 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 بررسی میزان عملکرد مزارع نیشکر در خوزستان با نگرش بر مدیریت آب وخاک (مطالعه موردی: واحد میرزا کوچک خان) 1386 1387 دانشگاه تهران-قطب علمی ارزیابی و بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی ---
2 ممیزی علمی رشته مهندسی آبیاری در کشور 1389 انجمن آبیاری و زهکشی-معاونت راهبردی ریاست جمهوری ---
3 بررسی اثر دی اکسید کربن اتمسفری بر عملکرد و تبخیر و تعرق غلات با استفاده از مدل Aqua Crop 1394 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 ارزیابی داده های باز تحلیل شده ایرا اینتریم پایگاه اطلاعاتی اگموف در تخمین بارش روزانه و ماهانه 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 بررسی روند تغیرات تبخیر و تعرق و نیاز آبی در سطح کشور با استفاده از داده های پایگاه اطلاعاتی CRU 1398 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 بررسی پتانسیل فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی استفاده از پنلهای انرژی خورشیدی جهت کاهش تبخیر و تولید انرژی در مخازن سدهای ایران 1400 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نمایش پیوند
7 برآورد ردپای آب گندم و ذرت با استفاده از پایگاه های شبکه بندی شده هواشناسی 1400 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 ساخت شیر خودکار کنترل دبی برای کاربرد در سامانه های آبیاری موضعی 1400 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور نمایش پیوند
9 بررسی اثر تغییر اقلیم بر ردپای آب سبز و آبی در تولید گندم در ایران و ارائه راهکارهای بهبود آن 1400 مرکز مطالعات و همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمایش پیوند
10 توسعه ابزار کنترل برداشت آب از چاه‌ها مطابق با قیود مندرج در پروانه بهره برداری 1399 شرکت آب منطقه ای البرز نمایش پیوند
11 Actual evapotranspiration, crop yield and crop water productivity mapping in QIN 1399 1400 وزارت جهاد کشاورزی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه علوم و مهندسی آب 1396/6/26 1398/1/21 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1398/1/21 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 عضو شورای تخصصی آموزشی دانشگاه 1398/2/7 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 نماینده شورای تحصیلات تکمیلی در شورای دانشگاه 1398/2/8 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 WATSAVE AWARD 2019 (YOUNG PROFESSIONAL) 2019 کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی نمایش پیوند
2 استاد نمونه آموزشی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 پژوهشگر برتر دانشگاه 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 پژوهشگر برتر دانشگاه 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زهکشی تکمیلی 1 (مقدمه) دانشجویان ارشد  دریافت فایل Download ---
2 زهکشی تکمیلی 2 (فرمول های زهکشی) دانشجویان ارشد  دریافت فایل Download ---
3 زهکشی تکمیلی 3 (معیارهای زهکشی کشاورزی) دانشجویان ارشد  دریافت فایل Download ---
4 زهکشی تکمیلی 4 (زهکشی چند عمقی) دانشجویان ارشد  دریافت فایل Download ---
5 زهکشی تکمیلی 5 (زهکشی چند عمقی) دانشجویان ارشد  دریافت فایل Download ---
6 زهکشی تکمیلی 6 (زهکشی کنترل شده) دانشجویان ارشد  دریافت فایل Download ---
7 زهکشی تکمیلی 6(مقالات زهکشی کنترل شده) دانشجویان ارشد  دریافت فایل Download ---
8 زهکشی تکمیلی 6(مقالات زهکشی کنترل شده) ارشد  دریافت فایل Download ---
9 زهکشی تکمیلی 6(مقالات زهکشی کنترل شده) ارشد  دریافت فایل Download ---
10 زهکشی تکمیلی 6(مقالات زهکشی کنترل شده) ارشد  دریافت فایل Download ---
11 زهکشی تکمیلی 6(مقالات زهکشی کنترل شده) ارشد  دریافت فایل Download ---
12 زهکشی تکمیلی 7 (پوشش های زهکشی) ارشد  دریافت فایل Download ---
13 زهکشی تکمیلی 7 (پوشش های زهکشی) ارشد  دریافت فایل Download ---
14 زهکشی تکمیلی 8 (شوری و آبشویی) ارشد  دریافت فایل Download ---
15 زهکشی تکمیلی 9(مدیریت زهابها) ارشد  دریافت فایل Download ---
16 زهکشی تکمیلی 10(زهکشی زیستی) ارشد  دریافت فایل Download ---
17 زهکشی تکمیلی 10(زهکشی زیستی) ارشد  دریافت فایل Download ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقایسه روش های مدل سازی مصرف دی اکسید کربن اتمسفری در تولیدات کشاورزی (مطاالعه موردی البرز مرکزی). 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) غزاله افتخاری نمایش پیوند
2 مدلسازی آزمایشگاهی و عددی اثر مالچ بر توزیع رطوبت ، املاح و دمای خاک 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) شیما کریمی نمایش پیوند
3 ارزیابی سامانه های آبیاری دشت قزوین با مفاهیم راندمان اقتصادی 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زهره درگاهی نمایش پیوند
4 مطالعه بهره وری آب و ارائه مدل تعیین نیاز آبی در کشت گلخانه ای در منطقه قزوین 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) رقیه نجفی پور نمایش پیوند
5 بررسی وضعیت تجارت آب مجازی در بخش کشاورزی استان قزوین و تعیین الگوی کشت مناسب از دیدگاه آب مجازی 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سیدامین مجتبوی نمایش پیوند
6 ارزیابی سیستم های آبیاری فضای سبز در راستای تعیین الزامات تحویل حجمی آب در این بخش 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) امیرناصر سعیدالذاکرین نمایش پیوند
7 تخمین بهره‌وری آب با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی: اراضی شرکت کشاورزی فجر اصفهان) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) فرشید رمضانی هومبری نمایش پیوند
8 تعیین مقادیر بهینه پارامتر های موثر برآبیاری نواری و جوی و پشته ای با رژیم جریان پیوسته و کاهش جریان 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) کیوان زرعکانی نمایش پیوند
9 تعیین نیاز آبی واقعی محصولات مهم کشاورزی دشت‌های قزوین و مغان 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مریم عبدالله زاده نمایش پیوند
10 تعیین وضعیت موجود و پتانسیل بهبود راندمان آبیاری و بهره وری ذرت علوفه ای در سامانه های آبیاری سطحی و میکرو در منطقه کرج 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) صمد حسین زاده اجیرلو نمایش پیوند
11 بهینه سازی بهره وری آب در چاه های کشاورزی مجهز به کنتور حجمی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سمانه احسانی نمایش پیوند
12 تخمین اجزاء ردپای آب مجازی محصول بادام در ایران 1397 دانشگاه هرمزگان کامبیز وفائی نمایش پیوند
13 بررسی منطقه ای تجارت آب مجازی در تولید فرآورده های دامی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) احسان موحدنژاد نمایش پیوند
14 استفاده از آنالیز حساسیت برای کاهش پارامترهای مدل های گیاهی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) وحید ادبی نمایش پیوند
15 مقایسه‌ی روش‌های منطقه بندی پارامتریک و ناپارامتریک برای مطالعه ی منطقه ای خشکسالی هواشناسی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مهیا مروی نصرآبادی نمایش پیوند
16 تصفیه پساب با استفاده از بیوراکتور 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) آتنا نادری نمایش پیوند
17 کمی‌سازی اثرات تغییر اقلیم بر خدمات زیست محیطی از طریق تخمین حداقل نیاز زیست محیطی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بهاره حمزه زاده نمایش پیوند
18 بررسی سناریوهای کاهش آبشویی نیترات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) پرستو رضائی نمایش پیوند
19 شبیه سازی انتقال آلاینده ها از اراضی کشاورزی به آبهای زیرزمینی با استفاده از نرم افزار Hydrus 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مرتضی امینی نمایش پیوند
20 شبیه سازی انتقال آلاینده ها از اراضی کشاورزی به آبهای زیرزمینی با استفاده از نرم افزار Hydrus 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مرتضی امینی نمایش پیوند
21 تعیین توابع تولید و تبخیر و تعرق گندم در شرایط تنش شوری و کمبود ازت 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مریم حق اندیش نمایش پیوند
22 بررسی تاثیر استفاده از بیوچار بر غلظت آبشویی نیتروژن 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زهرا پرتوی نمایش پیوند
23 کاربردپذیری پایگاه‌های شبکه‌بندی‌شدة داده‌های هواشناسی در شبیه‌سازی رشد محصولات زراعی 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) رضوان بحرالعلوم نمایش پیوند
24 بررسی ردپای آب مجازی در صنعت (مطالعه موردی: صنایع شوینده) 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فاطمه زال نمایش پیوند
25 تعیین ردپای آب و تجارت آب مجازی گردو در ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زهرا بذرافشان نمایش پیوند
26 شبیه سازی اثر بلند مدت آبیاری نواری سطحی و نیمه زیرسطحی بر تجمع نمک در سطح خاک 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سیدتقی حسینی نمایش پیوند
27 مطالعه اثر استفاده از شیر کنترل دبی در سامانه های آبیاری تحت فشار 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سپیده نظری نمایش پیوند
28 ارزیابی کاربرد شیرهای خودکار تنظیم دبی برای افزایش یکنواختی توزیع آب در سامانه آبیاری قطره ای در اراضی شیبدار 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مرضیه فلاح مرسلی نمایش پیوند
29 بررسی حذف آرسنیک از آب آشامیدنی به روش انعقاد و لخته سازی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سینا کریمی نمایش پیوند
30 مطالعه اثر شیر کنترل دبی بر یکنواختی پخش آب در سیستم آبیاری تیپ 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فاطمه طیبی نمایش پیوند
31 باز توزیع تک هدفه بهینه آب در میان بهره برداران بخش کشاورزی در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک فازی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کاکاوند شیدا نمایش پیوند
32 توسعه معادلات تبخیروتعرق گیاه مرجع براساس اقلیم 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فاطمه صفری نمایش پیوند
33 مطالعه الگوی توزیع نمک در آبیاری قطره ای نواری سطحی و نیمه زیرسطحی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) لیلا میرزائی الموتی نمایش پیوند
34 اثر تغییر اقلیم بر پاسخ گویی شبکه آبیاری دشت قزوین 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سمیرا لطفی نمایش پیوند
35 راهکارهای بهبود اجزا ردپای آب در تولید گندم بهاره و پاییزه در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت قزوین) 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فاطمه برزو نمایش پیوند
36 شبیه سازی اثر زهکش حائل شوره‌زار قزوین با استفاده از نرم افزار HYDRUS 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مهدیه لطیفی نمایش پیوند
37 بازتوزیع بهینه آب بر اساس ردپای آب مجازی، مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) وحید میرزایی نمایش پیوند
38 ارزیابی مدل های زهکشی در شبیه سازی زهکشی کنترل شده و ارائه برنامه مدیریت توامان آبیاری و زهکشی 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) معصومه جعفری نمایش پیوند
39 ارزیابی مدل های زهکشی در شبیه سازی زهکشی کنترل شده و ارائه برنامه مدیریت توامان آبیاری و زهکشی 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) معصومه جعفری نمایش پیوند
40 ارزیابی ردپای آب در محصولات کشاورزی به منظور مدیریت و سازگاری با کم آبی (مطالعه موردی استان قم) 1399 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات طیبه خلیلی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رفتارشناسی و مدلسازی بارش موثر در زراعت آبی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) وحید شهابی زاد نمایش پیوند
2 مدل سازی ضرایب تنش های شوری و حاصلخیزی در برآورد نرخ تبخیر-تعرق واقعی ذرت عاوفه ای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) رضا سعیدی نمایش پیوند
3 بهینه سازی سطح زیر کشت گندم در ایران با تاکید بر امنیت آبی و غذایی دانشگاه هرمزگان شهلا دهقان پیر نمایش پیوند
4 بهینه سازی شاخص های رد پای آب در محصول زعفران تحت تاثیر تغییر اقلیم دانشگاه هرمزگان زهرا گرکانی نژاد نمایش پیوند
5 تخصیص بهینه آب آبیاری تحت شرایط شوری و کمبود آب آبیاری دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات سارا بلوک آذری نمایش پیوند
6 کاربرد مدل Aqua Crop در شبیه سازی تنش توامان سه گانه آب، شوری وکودی در شرایط مزرعه ای دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات فرامرز زرگر یعقوبی نمایش پیوند
7 برآورد میزان زیست توده براساس داده‌های سنجش از دوری ریزمقیاس شده در مدل Aqua Crop دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بهاره بهمن آبادی نمایش پیوند
8 مطالعه اثر فرونشست زمین بر میزان آب برگشتی به آبخوان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مهنوش جناب نمایش پیوند
9 تحلیل تغییرات ردپای آب با مدل گیاهی توزیعی بر مبنای داده های سنجش از دور (مطالعه موردی شبکه آبیاری دشت قزوین) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) رستا نظری نمایش پیوند