• درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
  • تاریخ تولد : 1344/4/1
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 105
  • شماره تلفن دفتر : 1570
  • وبگاه شخصی : http://cheshmesokhan.blogfa.com/
  • رایانامه : taheri_x135@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)



مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دیپلم اقتصاد اجتماعی 1358 1362 تاکستان - دبیرستان شهید بهشتی ---
2 کارشناسی - زبان و ادبیات فارسی 1365 1369 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی 1370 1373 دانشگاه فردوسی مشهد ---
4 دکترا - زبان و ادبیات فارسی 1374 1378 دانشگاه فردوسی مشهد ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 زبانشناسی وزیبایی شناسی (بلاغت)وتحلیل متن ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاملی در معنی ابیاتی دشوار از حدیقه ی سنایی 1378 1378 نشریه ی دانشکده ی ادبیات دانشگاه تبریز ---
2 لعل بیان حافظ 1384 1384 مجله ی دانشکده ی ادبیات دانشگاه اصفهان ---
3 میزان ونوع تاثیر مکاتب ادبی اروپا بر داستان نویسی معاصر ایران 1384 1384 نشریه دانشکده ی ادبیات دانشگاه تبریز ---
4 اغراض ثانوی سوال در غزلیات حافظ 1378 1378 ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا ---
5 جستاری در دستگاه مطابقه ی زبان فارسی 1389 1389 نشریه تخصصی ادبیات دانشکده ی ادبیات دانشگاه تبریز ---
6 رویکردی به ایهام در غزلیات حافظ 1390 1390 زبان وادب دانشگاه کرمان ---
7 نقد وبررسی معنایی مدایح نبوی در حدیقه ی سنایی 1385 1385 ادبیات غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ---
8 ازتوبه تا فنا 1386 1386 مجله دانشگاه سمنان ---
9 بررسی نوآوری های زبانی بخش ترجمه ایات تفسیر کشف الاسرار 1391 1391 لسان مبین ---
10 دریدا ومولوی در برابر عقل فلسفی 1386 1386 حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ---
11 شیوه ها و شگردهای اطناب در دره نادری 1392 1393 پژوهشنامه نقدادبی و بلاغت دانشگاه تهران ---
12 بررسی تطبیقی عناصر داستانحجاب منفلوطی ورجل سیاسی جمالزاده 1394 لسان مبین نمایش پیوند
13 تبیین تفاوت های متن روایی وغیر روایی 1396 متن پژوهی ادبی نمایش پیوند
14 بررسی مسند الیه ضمیر در اشعار شاملو 1396 بلاغت کاربردی نمایش پیوند
15 معرفی،نسخه شناسی ورهیافت های نو درصحت اصالت نسخ دیوان اشعار حسین خوارزمی 1396 نامه فرهنگستان نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مینی مالیسم ونشانه های آن درحکایات سعدی 1396 چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نمایش پیوند
2 معرفی نسخ آداب المریدین 1396 چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نمایش پیوند
3 بررسی تحولات معنایی چند واژه خراسانی در تاریخ بیهقی 1395 کنفرانس زبانشناسی نمایش پیوند
4 تأثیر بافت در شناخت صور وجهی 1396 دومین کنفرانس بین المللی ادبیات وزبان شناسی نمایش پیوند
5 ابهام معنایی در شعر شاملو 1396 همایش ترویج زبان وادبیات فارسی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 چشمه ی آفتاب 1386 1000 سایه گستر ---
2 چشمه ی آفتاب 1387 1000 سایه گستر ---
3 چشمه ی آفتاب 1388 1000 سایه گستر ---
4 چشمه ی آفتاب 1389 500 سایه گستر ---
5 تاریخ علم بلاغت 1388 1000 دانشگاه رازی نمایش پیوند
6 گلبانگ سربلندی 1390 2200 زوار نمایش پیوند