۱۵ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
  • تاریخ تولد : 1344/04/01
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 105
  • شماره تلفن دفتر : 1570
  • وبگاه شخصی : http://cheshmeyesokhan.ir
  • رایانامه : taheri@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

 

 

     نام: حمید                                                                         تاریخ تولد: 1344/04/01

   نام خانوادگی: طاهری                                           

   شماره ی تماس:                                33901637                             شماره ی کارت ملی:

پست الکترونیکی:      محل تولد:

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادب فارسی

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دیپلم اقتصاد اجتماعی 1358 1362 تاکستان - دبیرستان شهید بهشتی ---
2 کارشناسی - زبان و ادبیات فارسی 1365 1369 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی 1370 1373 دانشگاه فردوسی مشهد ---
4 دکترا - زبان و ادبیات فارسی 1374 1378 دانشگاه فردوسی مشهد ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طرح پژوهشی دریدا و مولوی 1385 1385 دانشگاه رازی ---
2 طرحی ملی «فرایند های خطی زبان فارسی براساس نسخه های خطی دوره ی تکوین زبان فارسی» بهمن 1388 بهمن 1388 ---
3 فرهنگ داستان نویسی معاصر ایران 1395 1395 ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 زبانشناسی و زیبایی شناسی (بلاغت) و تحلیل متن ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سبک شناسی لایه نحوی در داستان قران حبشی 1399 1399 کهن نامه ادب پارسی ---
2 غراض ثانوی جملات خبری در تاریخ بیهقی 1399 1399 نثر پژوهی ادب فارسی ---
3 معرفی شکوفه زاز سراج الدین علی خان آرزو 1399 1399 نامه فرهنگستان ---
4 بررسی مفهوم قدرت در شعر عرفانی عصر صفوی 1399 1399 کهن نامه ادب پارسی ---
5 بررسی کاربردی تحلیلی حروف اضافه (از) در کتاب مرزبان نامه 1398 1398 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی ---
6 بررسی چگونگی ونوع تحول معنایی برخی واژگان دخیل عربی در زبان فارسی 1397 1397 لسان مبین ---
7 بررسی تطبیقی جاوید نامه اقبال با سیرالعباد سنایی 1396 1396 کنفرانس بین المللی اقبال لاهوری، پاکستان، لاهور، دانشگاه جی .سی.یو ---
8 تبیین تفاوت های متن روایی و غیرروایی 1396 1396 متن پژوهی ادبی ---
9 معرفی،نسخه شناسی ورهیافت های نو درصحت اصالت نسخ دیوان اشعار حسین خوارزمی 1396 1396 نامه فرهنگستان ---
10 بررسی مسند الیه ضمیر در اشعار شاملو 1396 1396 بلاغت کاربردی ---
11 تبیین تفاوت های متن روایی وغیر روایی 1396 1396 متن پژوهی ادبی ---
12 بررسی تطبیقی عناصر داستانحجاب منفلوطی ورجل سیاسی جمالزاده 1394 1394 لسان مبین ---
13 شیوه ها و شگردهای اطناب در دره نادری 1392 1393 پژوهشنامه نقدادبی و بلاغت دانشگاه تهران ---
14 بررسی نوآوری های زبانی بخش ترجمه ایات تفسیر کشف الاسرار 1391 1391 لسان مبین ---
15 تصویر شعر سپید، فصلنامه ادبیات پارسی معاصر، سال اول 1390 1390 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
16 مقاله ی حدیث آشنا، نسیم قزوین، به کوشش جواد حضرتی 1390 1390 دفترسوم ---
17 رویکردی به ایهام در غزلیات حافظ 1390 1390 زبان وادب دانشگاه کرمان ---
18 جستاری در دستگاه مطابقه ی زبان فارسی 1389 1389 نشریه تخصصی ادبیات دانشکده ی ادبیات دانشگاه تبریز ---
19 ازتوبه تا فنا 1386 1386 مجله دانشگاه سمنان ---
20 دریدا ومولوی در برابر عقل فلسفی 1386 1386 حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ---
21 بررسی تطبیقی برخی عناصرداستانی خسرووشیرین وفرهادوشیرین 1386 1396 کتاب ماه،شماره ی111 ---
22 بررسی تحلیلی وتاریخی فعل های پیشوندی درزبان فارسی 1386 1386 دانشگاه کرمان ---
23 بررسی تطبیقی برخی عناصرداستانی خسرو و شیرین، فرهاد وشیرین 1386 1386 کتاب ماه،شماره ی111 ---
24 نقد وبررسی معنایی مدایح نبوی در حدیقه ی سنایی 1385 1385 ادبیات غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ---
25 لعل بیان حافظ 1384 1384 مجله ی دانشکده ی ادبیات دانشگاه اصفهان ---
26 میزان ونوع تاثیر مکاتب ادبی اروپا بر داستان نویسی معاصر ایران 1384 1384 نشریه دانشکده ی ادبیات دانشگاه تبریز ---
27 بررسی جنبه های زیباشناختی ردیف درشعربرمبنای غزلیات حافظ 1383 1383 کیهان فرهنگی شماره ی 213 ---
28 مروری براقتضای حال درادب فارسی 1382 1382 مجله ی کتاب ماه، شماره ی 65 و 66 ---
29 سخنی درقید(بررسی نقش تکیه درساخت مقوله های دستوری) 1381 1381 رشدادب فارسی،شماره ی 65 ---
30 تاثیر مکتب های ادبی اروپا بر داستان نویسی فارسی، 1379 فصلنامه ی علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان،شماره ی اول ---
31 تاملی در معنی ابیاتی دشوار از حدیقه ی سنایی 1378 1378 نشریه ی دانشکده ی ادبیات دانشگاه تبریز ---
32 اغراض ثانوی سوال در غزلیات حافظ 1378 1378 ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا ---
33 دردیار سخن (بررسی سبک وآثار دکتر عبدالحسین زرین کوب) 1375 پژوهشنامه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، شماره ی پنجم ---
34 تاملی درتشبیهات عکس، جمع، تسویه وتفضیل پژوهشنامه ی تخصصی زبان وادبیات فارسی، دانشگاه رازی ---
35 A study of stylistic Literary features of Eurupean Literary Schools in Contemporary Iranian Fiction, RhizomesIII ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تغییر عناصر جمله درفرایند ترجمه 1398 1398 چهارمین همایش ملی آموزش زبان فارسی ---
2 بررسی تطبیقی سرالعباد سنایی وجاوید نامه اقبال لاهوری 1396 1396 دومین همایش بین المللی نقش فکر رومی و اقبال جهت صلح وآشتی ---
3 مینی مالیسم ونشانه های آن درحکایات سعدی 1396 چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی ---
4 معرفی نسخ آداب المریدین 1396 چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی ---
5 تأثیر بافت در شناخت صور وجهی 1396 دومین کنفرانس بین المللی ادبیات وزبان شناسی ---
6 ابهام معنایی در شعر شاملو 1396 همایش ترویج زبان وادبیات فارسی ---
7 بررسی تحولات معنایی چند واژه خراسانی در تاریخ بیهقی 1395 کنفرانس زبانشناسی ---
8 A comparative study of sound and semantic changes in Persian and Serbian cognate words 8-9 May 2013 8-9 May 2013 Iran and Balkan countries-past and future ---
9 بررسی نامه حشم تگیناباد از دیدگاه تحلیل انتقادی گفتمان خرداد 1391 خرداد 1391 همایش ملی داستان پژوهی، تویسرکان ---
10 بررسی داستان حسنک وزیراز دیدگاه تحلیل انتقادی گفتمان خرداد 1391 خرداد 1391 همایش ملی داستان پژوهی، تویسرکان ---
11 شاخصه های سبکی زبان شعر سپید شهریور 1391 شهریور 1391 هفتمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی،تهران ---
12 معناشناسی شعر در اشعار فروغ شهریور 1389 شهریور 1389 سبزوار ---
13 مولفه زبان در شعر سپید 1389 1389 همایش کشوری افسانه ---
14 زبان شعر سپید مهر 1389 مهر 1389 اراک ---
15 مضامین رفتاری در شعر کودک و نوجوان 1389 1389 همایش بین المللی شورای گسترش زبان فارسی، تهران ---
16 نمود روانشناسی کنایه در پرتو اشعار حافظ 1389 1389 پنجمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی ---
17 نکته ای درعکس 1387 1387 چهارمین همایش پژوهش های ادبی، دانشگاه گیلان ---
18 گونه های سازگاری زبان و موسیقی در شعر رودکی 1386 1386 همایش بین المللی رودکی، تاجیکستان ---
19 نقش صورخیال درآفرینش نوع ادبی داستان 1385 1385 همایش از تصویرتا متن، دانشگاه تبریز ---
20 A study on several stylistic features of Western Literary Schools in Iran's Contemporary Fiction 1385 1385 SOLLs ---
21 بررسی وتحلیل پیشوندهای فعلی درزبان فارسی اسفند 1384 اسفند 1384 سومین گردهمایی پژوهش های زبان وادبیات، دانشگاه تربیت مدرس ---
22 تاملی دردستگاه مطابقه ی زبان فارسی 1384 1384 سومین همایش آموزش زبان انگلیسی (تلسی)، دانشگاه رازی کرمانشاه ---
23 عقل درشعر و شعور مولوی 1384 1384 همایش درجزیره ی مثنوی، ابهر ---
24 بررسی و تحلیل زبان دانشنامه ی علایی 1383 1383 همایش بین المللی ابن سینا، دانشگاه بوعلی ---
25 سلوک شعر(نقد و بررسی اصطلاحات نقد ادبی کلاسیک) بهمن 1382 بهمن 1382 دومین گردهمایی پژوهش های زبان وادبیات، دانشگاه تربیت مدرس ---
26 دومیراث ماد(بررسی خویشاوندی دوزبان کردی وتاتی) 1381 1381 همایش ایران شناسی، دانشگاه رازی ---
27 گذری برابهام درشعرنیما، دی 1381 دی 1381 همایش نیما شناسی، دانشگاه مازندران ---
28 بررسی تطبیقی خمریه ی ابن فارض وساقی نامه ی حافظ بهمن 1380 بهمن 1380 نخستین گردهمایی پژوهش های زبان و ادبیات دانشگاه تربیت مدرس ---
29 آمیزش و آویزش دل وحزن درشعر بابا طاهر شهریور 1379 بهمن 1380 همایش بزرگداشت بابا طاهر،دانشگاه بوعلی. ---
30 سبک شناسی آثاردکتر علی شریعتی مهر 1379 مهر 1379 همایش بازشناسی اندیشه های دکترشریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد ---
31 سازگاری زبان و موسیقی در شعر رودکی 1378 1378 همایش بین المللی رودکی، تاجیکستان ---
32 حدیث آشنا آذر 1378 آذر 1378 نخستین همایش بین المللی تات شناسی، دانشگاه آزاداسلامی تاکستان ---
33 شمس درشمس بهمن 1378 بهمن 1378 همایش بزرگداشت شمس تبریزی، آذربایجان غربی ---
34 بررسی سبکی ترانه های تاتی 1376 1376 اولین همایش قزوین شناسی، اداره ی کل فرهنگ و ارشاداسلامی قزوین ---
35 تاملی در زبان تاریخ گزیده همایش بزرگداشت حمدالله مستوفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ---
36 سبک شناسی نثربهار چهارمین گردهمایی انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی،تبریز ---
37 بررسی شیوة نقدِ اندیشمندان عثمانی در شرح نویسی بر متون فارسی همایش بین المللی روابط ایران و ترکیه، دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 چشمه ی آفتاب 1386 1000 سایه گستر ---
2 چشمه ی آفتاب 1387 1000 سایه گستر ---
3 چشمه ی آفتاب 1388 1000 سایه گستر ---
4 چشمه ی آفتاب 1389 500 سایه گستر ---
5 تاریخ علم بلاغت 1388 1000 دانشگاه رازی نمایش پیوند
6 گلبانگ سربلندی 1390 2200 زوار نمایش پیوند
7 شرح وتحلیل ابیات دشوار حدیقه در دست چاپ نمایش پیوند
8 فرایندهای خطی زبان فارسی در دست چاپ نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون دانشجویی دانشگاه بین المللی امام(ره) 1392 تا کنون دانشگاه بین المللی امام(ره) نمایش پیوند
2 معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده ی ادبیات دانشگاه رازی 4 سال دانشگاه رازی نمایش پیوند
3 مدیرگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه رازی 1 سال دانشگاه رازی نمایش پیوند
4 مدیرگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی واحد تاکستان 3 سال دانشگاه آزاداسلامی واحدت اکستان نمایش پیوند
5 معاون پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحد تاکستان 2 سال دانشگاه آزاداسلامی واحد تاکستان نمایش پیوند
6 معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان قزوین 1387 دانشگاه پیام نور استان قزوین نمایش پیوند
7 معاون علمی دانشگاه پیام نور استان قزوین 1388 دانشگاه پیام نور استان قزوین نمایش پیوند
8 رییس دانشگاه پیام نور قزوین 1388 دانشگاه پیام نور قزوین نمایش پیوند
9 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی 2 سال دانشگاه رازی نمایش پیوند
10 عضو شورای نظارت وارزیابی دانشگاه رازی 2 سال دانشگاه رازی نمایش پیوند
11 رییس شورای پژوهشی دانشکده ی ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه رازی 3 سال دانشگاه رازی نمایش پیوند
12 عضو شورای پژوهشی دانشگاه های استان قزوین 2 سال دانشگاه های استان قزوین نمایش پیوند
13 دبیرعلمی واجرایی نخستین همایش بین المللی تات شناسی 1378 نمایش پیوند
14 عضوکمیته ی تخصصی هیات ممیزه ی دانشگاه های غرب کشور 1 سال نمایش پیوند
15 مدیر مسوول فعلی پژوهشنامه زبان وادبیات فارسی دانشگاه رازی 1385 دانشگاه رازی نمایش پیوند
16 سردبیر فصلنامه ی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1378 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زبان شناسی طنز درآثار عبید دانشگاه بین الملل امام (ره) ---
2 سبک شناسی سطح زبانی متون تفسیری فارسی دانشگاه بین الملل امام (ره) ---
3 مباحث علم معانی مبتنی برغزلیات حافظ ---
4 سبک شناسی زبان اسرارالتوحید ---
5 مفهوم وماهیت تصویر یا صورت خیال ---
6 جنبه های زیبایی شناختی آثار دکترشریعتی ---
7 نگرشی نو به کنایه براساس شعرحافظ ---
8 درونمایه های سیاسی و اجتماعی درشعر شاعران جریان ساز معاصر ---
9 ایهام در شعر حافظ ---
10 سبک شناسی زبان تاریخ سیستان به شیوه ی تطبیقی ---
11 ساخت وتوالی بلاغی جملات در شعرشامل ---
12 جلوه های طبیعت درشعرنیما ---
13 بررسی درونمایه و محتوای شعرکودک ---
14 گونه های ابهام درشعرمعاصر ---
15 خواب ورویا درمثنوی ---
16 توبه، اوبه وانابه درمتون عرفانی ---
17 تصویردراقلیم جهانگشا ---
18 ماهیت تصویردرشعر ---
19 عقل ستیزی درآثارعرفانی ---
20 عشق ،عاشق ومعشوق درغزلیات حافظ ---
21 نقد و بررسی کنایه براساس شعرحافظ ---
22 روان شناسی تصویردرشعر حافظ ---
23 فرهنگ تشبیهات منوچهری ---
24 سبک شناسی کشف الاسرار میبدی ---
25 سبک شناسی چهارمقاله ی نظامی عروضی ---
26 هنجارگریزی واژگانی در شعر اخوان ---
27 مولفه های حماسی در شعر اخوان ثالث ---
28 مولفه های زبان خراسانی درشعر اخوان ---
29 تکرار هنری درغزلیات سعدی ---
30 شرح و تحلیل دشواریهای رساله ی قشیریه ---
31 بررسی و تحلیل تاریخ بیهقی براساس نظریه ی گفتمان ---
32 رویکردهای اخوان به سبک خراسانی ---
33 بررسی انواع تجربه در غزل های سنایی ---
34 شکل شناسی داستان های کشف الاسرار براساس نظریه ی پراپ و... ---
35 بررسی و تطبیق محتوایی آثار بزرگ علوی و احمد محمود ---
36 بررسی تطبیقی تحولات آوایی و معنایی واژگان مشترک صربی و فارسی با معادل های ایرانی،اسلاوی و هندواروپایی ---
37 ریخت شناسی غزلیات حافظ ---
38 ریخت شناسی غزلیات سعدی ---
39 محتوای عرفانی داستان نویسی معاصر ---
40 بررسی محتوا و درونمایه ی آثار داستانی دهه ی 40 -50 ---
41 معماری شعر نیمایی ---
42 بررسی عناصر تصویر ساز شعر پایداری ایران ---
43 نقد و بررسی ایثار در ادبیات پایداری ایران ---
44 روانشناسی رنگ دراشعار حمید مصدق 1396 دانشگاه بین الملل امام (ره) هادیان قزوینی ---
45 نظم هندسی دراشعار اخوان ثالث 1396 دانشگاه بین الملل امام (ره) جوهریان ---
46 بینامتنیت در کشف المحجوب و مرصاد العباد 1396 دانشگاه بین الملل امام (ره) افشار ---
47 نقش آوا در فضاسازی اشعار اخوان ثالث، 1396 دانشگاه بین الملل امام (ره) ثابت ---
48 بررسی زبان شعرنیما ---
49 اغراض شعری درنثرمصنوع ---
50 سبک شناسی تطبیقی کلیله ودمنه ومرزبان نامه ---
51 ترکیب سازی درمخزن الاسرارنظامی ---
52 عشق ،عاشق ومعشوق درغزلیات سعدی ---
53 ساخت جمله(نحو) در تاریخ جهانگشا ---
54 اطوار روح درمثنوی ---
55 بایدها و نبایدها درشعرحافظ ---
56 سمع و مضافات آن درمثنوی ---
57 رثا در شعرمعاصر ---
58 مفهوم آزادی وظلم ستیزی درشعرمشروطه ---
59 تاثیر شاهنامه براخوان ثالث ---
60 تاثیر مقالات شمس برغزلیات شمس ---
61 - بررسی موسیقی درغزلیات شمس ---
62 شیوه های داستان نویسی معاصر ---
63 دنیا و آخرت در شعرسعدی ---
64 شکل شناسی قصیده از ابتدا تا ملک الشعرا بهار ---
65 تحلیل اشعار اجتماعی نیما یوشیج ---
66 بررسی رنگ در شعر سهراب سپهری ---
67 خدمات مستشرقین به مولوی پژوهی ---
68 دنیا در شعر سعدی ---
69 بررسی تحلیلی عناصر تصویرساز شعر واعظ قزوینی ---
70 شرح و تحلیل مشکلات مصباح الهدایه محمود کاشی ---
71 فرهنگ معماری در شعر خراسانی ---
72 شرح دشواریهای مصباح الهدایه ---
73 فرهنگ مشکلات سند بادنامه ---
74 بررسی و تحلیل گهنگی های شعر سعدی ---
75 مولفه های داستان نویسی معاصر ---
76 سبک شناسی تطبیقی کلیله و دمنه و مرزبان نامه ---
77 آرمان شهر ناصر خسرو در آثار منظوم ---
78 عناصر تصویر ساز شعر واعظ قزوینی ---
79 مفاهیم دینی در ادبیات کودک دهه ی 80 ---
80 بوطیقای داستان نویسی در آثار رضا براهنی ---
81 دنیا و آخرت در نگاه سعدی ---
82 دین و دانش ور شعر ناصرخسرو ---
83 فرهنگ تشبیه و وجه شبه در شعر اخوان ---
84 خدمات محققان خارجی به شناخت مولانا ---
85 فرهنگنامه ی لغات و اصطلاحات معماری در سبک خراسانی ---
86 بررسی جلوه های طبیعت در اشعار نیما ---

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تصحیح نسخ خطی شرح اسکندر نامه علی خان آرزو زمستان 99 دانشگاه بین المللی امام خمینی زرنوش مشتاق ---
2 بررسی و تحلیل زیبایی شناسی دره نادری 1393 دانشگاه بین الملل امام (ره) فولادی ---
3 تصییح دیوان شعر حسین خوارزمی 1396 دانشگاه بین الملل امام (ره) مریم غفوریان ---
4 جامعه شناسی ادبیات شعر عصر صفوی تابستان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی زنگنه نمایش پیوند
5 سبک شناسی لایه ای سمک عیار وقران حبشی تابستان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی علی زرینی نمایش پیوند
6 برسی تحولات معنایی واژگان دخیل عربی بر اساس نظریۀ تاریخی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی ماهر السح نمایش پیوند
7 برررسی دستوری حوف اضافه و ربط در مرزبان نامه بهار 98 دانشگاه بین المللی امام خمینی وسام رومیه نمایش پیوند