• درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
  • تاریخ تولد : 1344/4/1
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 105
  • شماره تلفن دفتر : 1570
  • وبگاه شخصی : http://cheshmesokhan.blogfa.com/
  • رایانامه : taheri_x135@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)



مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دیپلم اقتصاد اجتماعی 1358 1362 تاکستان - دبیرستان شهید بهشتی ---
2 کارشناسی - زبان و ادبیات فارسی 1365 1369 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی 1370 1373 دانشگاه فردوسی مشهد ---
4 دکترا - زبان و ادبیات فارسی 1374 1378 دانشگاه فردوسی مشهد ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 زبانشناسی وزیبایی شناسی (بلاغت)وتحلیل متن ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاملی در معنی ابیاتی دشوار از حدیقه ی سنایی 1378 1378 نشریه ی دانشکده ی ادبیات دانشگاه تبریز ---
2 لعل بیان حافظ 1384 1384 مجله ی دانشکده ی ادبیات دانشگاه اصفهان ---
3 میزان ونوع تاثیر مکاتب ادبی اروپا بر داستان نویسی معاصر ایران 1384 1384 نشریه دانشکده ی ادبیات دانشگاه تبریز ---
4 اغراض ثانوی سوال در غزلیات حافظ 1378 1378 ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا ---
5 جستاری در دستگاه مطابقه ی زبان فارسی 1389 1389 نشریه تخصصی ادبیات دانشکده ی ادبیات دانشگاه تبریز ---
6 رویکردی به ایهام در غزلیات حافظ 1390 1390 زبان وادب دانشگاه کرمان ---
7 نقد وبررسی معنایی مدایح نبوی در حدیقه ی سنایی 1385 1385 ادبیات غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ---
8 ازتوبه تا فنا 1386 1386 مجله دانشگاه سمنان ---
9 بررسی نوآوری های زبانی بخش ترجمه ایات تفسیر کشف الاسرار 1391 1391 لسان مبین ---
10 دریدا ومولوی در برابر عقل فلسفی 1386 1386 حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ---
11 شیوه ها و شگردهای اطناب در دره نادری 1392 1393 پژوهشنامه نقدادبی و بلاغت دانشگاه تهران ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 چشمه ی آفتاب 1386 1000 سایه گستر ---
2 چشمه ی آفتاب 1387 1000 سایه گستر ---
3 چشمه ی آفتاب 1388 1000 سایه گستر ---
4 چشمه ی آفتاب 1389 500 سایه گستر ---