۱۶ آذر ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
  • تاریخ تولد : 1344/04/01
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 105
  • شماره تلفن دفتر : 1570
  • وبگاه شخصی : http://cheshmesokhan.blogfa.com/
  • رایانامه : taheri_x135@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

 

 

     نام: حمید                                                                         تاریخ تولد: 1344/04/01

   نام خانوادگی: طاهری                                                      شماره ی شناسنامه: 135

   شماره ی تماس: 09123820570                                      شماره ی کارت ملی: 4391301849

پست الکترونیکی: taheri_x135@yahoo.com     محل تولد: شهرستان تاکستان

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادب فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دیپلم اقتصاد اجتماعی 1358 1362 تاکستان - دبیرستان شهید بهشتی ---
2 کارشناسی - زبان و ادبیات فارسی 1365 1369 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی 1370 1373 دانشگاه فردوسی مشهد ---
4 دکترا - زبان و ادبیات فارسی 1374 1378 دانشگاه فردوسی مشهد ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طرح پژوهشی دریدا و مولوی 1385 1385 دانشگاه رازی ---
2 طرحی ملی «فرایند های خطی زبان فارسی براساس نسخه های خطی دوره ی تکوین زبان فارسی» بهمن 1388 بهمن 1388 ---
3 فرهنگ داستان نویسی معاصر ایران 1395 1395 ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 زبانشناسی و زیبایی شناسی (بلاغت) و تحلیل متن ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاملی در معنی ابیاتی دشوار از حدیقه ی سنایی 1378 1378 نشریه ی دانشکده ی ادبیات دانشگاه تبریز ---
2 لعل بیان حافظ 1384 1384 مجله ی دانشکده ی ادبیات دانشگاه اصفهان ---
3 میزان ونوع تاثیر مکاتب ادبی اروپا بر داستان نویسی معاصر ایران 1384 1384 نشریه دانشکده ی ادبیات دانشگاه تبریز ---
4 اغراض ثانوی سوال در غزلیات حافظ 1378 1378 ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا ---
5 جستاری در دستگاه مطابقه ی زبان فارسی 1389 1389 نشریه تخصصی ادبیات دانشکده ی ادبیات دانشگاه تبریز ---
6 رویکردی به ایهام در غزلیات حافظ 1390 1390 زبان وادب دانشگاه کرمان ---
7 نقد وبررسی معنایی مدایح نبوی در حدیقه ی سنایی 1385 1385 ادبیات غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ---
8 ازتوبه تا فنا 1386 1386 مجله دانشگاه سمنان ---
9 بررسی نوآوری های زبانی بخش ترجمه ایات تفسیر کشف الاسرار 1391 1391 لسان مبین ---
10 دریدا ومولوی در برابر عقل فلسفی 1386 1386 حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی ---
11 شیوه ها و شگردهای اطناب در دره نادری 1392 1393 پژوهشنامه نقدادبی و بلاغت دانشگاه تهران ---
12 بررسی تطبیقی عناصر داستانحجاب منفلوطی ورجل سیاسی جمالزاده 1394 لسان مبین نمایش پیوند
13 تبیین تفاوت های متن روایی وغیر روایی 1396 متن پژوهی ادبی نمایش پیوند
14 بررسی مسند الیه ضمیر در اشعار شاملو 1396 بلاغت کاربردی نمایش پیوند
15 معرفی،نسخه شناسی ورهیافت های نو درصحت اصالت نسخ دیوان اشعار حسین خوارزمی 1396 نامه فرهنگستان نمایش پیوند
16 بررسی تحلیلی وتاریخی فعل های پیشوندی درزبان فارسی دانشگاه کرمان ---
17 مروری براقتضای حال درادب فارسی 1382 مجله ی کتاب ماه، شماره ی 65 و 66 ---
18 سخنی درقید(بررسی نقش تکیه درساخت مقوله های دستوری) رشدادب فارسی،شماره ی 65 1381 ---
19 بررسی جنبه های زیباشناختی ردیف درشعربرمبنای غزلیات حافظ کیهان فرهنگی شماره ی 213 ---
20 تاثیر مکتب های ادبی اروپا بر داستان نویسی فارسی، 1379 فصلنامه ی علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان،شماره ی اول ---
21 دردیار سخن (بررسی سبک وآثار دکتر عبدالحسین زرین کوب) 1375 پژوهشنامه ی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، شماره ی پنجم ---
22 تغییرعناصرجمله درفرایند ترجمه مجله ی رشدزبان انگلیسی،نامه ی پذیرش ---
23 بررسی تطبیقی برخی عناصرداستانی خسرووشیرین وفرهادوشیرین 1386 کتاب ماه،شماره ی111 ---
24 بررسی تطبیقی برخی عناصرداستانی خسرو و شیرین، فرهاد وشیرین 1386 کتاب ماه،شماره ی111 ---
25 تاملی درتشبیهات عکس، جمع، تسویه وتفضیل پژوهشنامه ی تخصصی زبان وادبیات فارسی، دانشگاه رازی ---
26 مقاله ی حدیث آشنا، نسیم قزوین، به کوشش جواد حضرتی 1390 1390 دفترسوم ---
27 تصویر شعر سپید، فصلنامه ادبیات پارسی معاصر، سال اول 1390 1390 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
28 معرفی نسخه شناسی و رهیافت های نو درصحت اصالت نسخ دیوان اشعار حسین خوارزمی 1396 1396 نامه فرهنگستان ---
29 بررسی تطبیقی جاوید نامه اقبال با سیرالعباد سنایی آذر 1396 آذر 1396 کنفرانس بین المللی اقبال لاهوری، پاکستان، لاهور، دانشگاه جی .سی.یو ---
30 A study of stylistic Literary features of Eurupean Literary Schools in Contemporary Iranian Fiction, RhizomesIII ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مینی مالیسم ونشانه های آن درحکایات سعدی 1396 چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نمایش پیوند
2 معرفی نسخ آداب المریدین 1396 چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نمایش پیوند
3 بررسی تحولات معنایی چند واژه خراسانی در تاریخ بیهقی 1395 کنفرانس زبانشناسی نمایش پیوند
4 تأثیر بافت در شناخت صور وجهی 1396 دومین کنفرانس بین المللی ادبیات وزبان شناسی نمایش پیوند
5 ابهام معنایی در شعر شاملو 1396 همایش ترویج زبان وادبیات فارسی نمایش پیوند
6 بررسی سبکی ترانه های تاتی 1376 1376 اولین همایش قزوین شناسی، اداره ی کل فرهنگ و ارشاداسلامی قزوین ---
7 حدیث آشنا آذر 1378 آذر 1378 نخستین همایش بین المللی تات شناسی، دانشگاه آزاداسلامی تاکستان ---
8 شمس درشمس بهمن 1378 بهمن 1378 همایش بزرگداشت شمس تبریزی، آذربایجان غربی ---
9 سبک شناسی آثاردکتر علی شریعتی مهر 1379 مهر 1379 همایش بازشناسی اندیشه های دکترشریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد ---
10 آمیزش و آویزش دل وحزن درشعر بابا طاهر شهریور 1379 بهمن 1380 همایش بزرگداشت بابا طاهر،دانشگاه بوعلی. ---
11 بررسی تطبیقی خمریه ی ابن فارض وساقی نامه ی حافظ بهمن 1380 بهمن 1380 نخستین گردهمایی پژوهش های زبان و ادبیات دانشگاه تربیت مدرس ---
12 گذری برابهام درشعرنیما، دی 81 دی 81 همایش نیما شناسی، دانشگاه مازندران ---
13 دومیراث ماد(بررسی خویشاوندی دوزبان کردی وتاتی) 1381 1381 همایش ایران شناسی، دانشگاه رازی ---
14 سلوک شعر(نقد و بررسی اصطلاحات نقد ادبی کلاسیک) بهمن 1382 بهمن 1382 دومین گردهمایی پژوهش های زبان وادبیات، دانشگاه تربیت مدرس ---
15 بررسی و تحلیل زبان دانشنامه ی علایی 1383 1383 همایش بین المللی ابن سینا، دانشگاه بوعلی ---
16 بررسی وتحلیل پیشوندهای فعلی درزبان فارسی اسفند 1384 اسفند 1384 سومین گردهمایی پژوهش های زبان وادبیات، دانشگاه تربیت مدرس ---
17 تاملی دردستگاه مطابقه ی زبان فارسی 1384 1384 سومین همایش آموزش زبان انگلیسی (تلسی)، دانشگاه رازی کرمانشاه ---
18 عقل درشعر و شعور مولوی 1384 1384 همایش درجزیره ی مثنوی، ابهر ---
19 نقش صورخیال درآفرینش نوع ادبی داستان 1385 1385 همایش از تصویرتا متن، دانشگاه تبریز ---
20 تاملی در زبان تاریخ گزیده همایش بزرگداشت حمدالله مستوفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ---
21 نکته ای درعکس 1387 1387 چهارمین همایش پژوهش های ادبی، دانشگاه گیلان ---
22 سازگاری زبان و موسیقی در شعر رودکی 1378 1378 همایش بین المللی رودکی، تاجیکستان ---
23 گونه های سازگاری زبان و موسیقی در شعر رودکی May 2008 May 2008 همایش بین المللی رودکی، تاجیکستان ---
24 زبان شعر سپید مهر 1389 مهر 1389 اراک ---
25 معناشناسی شعر در اشعار فروغ شهریور 1389 شهریور 1389 سبزوار ---
26 سبک شناسی نثربهار چهارمین گردهمایی انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی،تبریز ---
27 سبک شناسی نثربهار چهارمین گردهمایی انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی،تبریز ---
28 مضامین رفتاری در شعر کودک و نوجوان 1389 1389 همایش بین المللی شورای گسترش زبان فارسی، تهران ---
29 شاخصه های سبکی زبان شعر سپید شهریور 1391 شهریور 1391 هفتمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی،تهران ---
30 بررسی نامه حشم تگیناباد از دیدگاه تحلیل انتقادی گفتمان خرداد 1391 خرداد 1391 همایش ملی داستان پژوهی، تویسرکان ---
31 بررسی داستان حسنک وزیراز دیدگاه تحلیل انتقادی گفتمان خرداد 1391 خرداد 1391 همایش ملی داستان پژوهی، تویسرکان ---
32 بررسی شیوة نقدِ اندیشمندان عثمانی در شرح نویسی بر متون فارسی همایش بین المللی روابط ایران و ترکیه، دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
33 A comparative study of sound and semantic changes in Persian and Serbian cognate words 8-9 May 2013 8-9 May 2013 Iran and Balkan countries-past and future ---
34 A study on several stylistic features of Western Literary Schools in Iran's Contemporary Fiction 07-2007 07-2007 SOLLs ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 چشمه ی آفتاب 1386 1000 سایه گستر ---
2 چشمه ی آفتاب 1387 1000 سایه گستر ---
3 چشمه ی آفتاب 1388 1000 سایه گستر ---
4 چشمه ی آفتاب 1389 500 سایه گستر ---
5 تاریخ علم بلاغت 1388 1000 دانشگاه رازی نمایش پیوند
6 گلبانگ سربلندی 1390 2200 زوار نمایش پیوند
7 شرح وتحلیل ابیات دشوار حدیقه در دست چاپ نمایش پیوند
8 فرایندهای خطی زبان فارسی در دست چاپ نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون دانشجویی دانشگاه بین المللی امام(ره) 1392 تا کنون دانشگاه بین المللی امام(ره) نمایش پیوند
2 معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده ی ادبیات دانشگاه رازی 4 سال دانشگاه رازی نمایش پیوند
3 مدیرگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه رازی 1 سال دانشگاه رازی نمایش پیوند
4 مدیرگروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی واحد تاکستان 3 سال دانشگاه آزاداسلامی واحدت اکستان نمایش پیوند
5 معاون پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحد تاکستان 2 سال دانشگاه آزاداسلامی واحد تاکستان نمایش پیوند
6 معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان قزوین 1387 دانشگاه پیام نور استان قزوین نمایش پیوند
7 معاون علمی دانشگاه پیام نور استان قزوین 1388 دانشگاه پیام نور استان قزوین نمایش پیوند
8 رییس دانشگاه پیام نور قزوین 1388 دانشگاه پیام نور قزوین نمایش پیوند
9 عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی 2 سال دانشگاه رازی نمایش پیوند
10 عضو شورای نظارت وارزیابی دانشگاه رازی 2 سال دانشگاه رازی نمایش پیوند
11 رییس شورای پژوهشی دانشکده ی ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه رازی 3 سال دانشگاه رازی نمایش پیوند
12 عضو شورای پژوهشی دانشگاه های استان قزوین 2 سال دانشگاه های استان قزوین نمایش پیوند
13 دبیرعلمی واجرایی نخستین همایش بین المللی تات شناسی 1378 نمایش پیوند
14 عضوکمیته ی تخصصی هیات ممیزه ی دانشگاه های غرب کشور 1 سال نمایش پیوند
15 مدیر مسوول فعلی پژوهشنامه زبان وادبیات فارسی دانشگاه رازی 1385 دانشگاه رازی نمایش پیوند
16 سردبیر فصلنامه ی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 1378 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زبان شناسی طنز درآثار عبید دانشگاه بین الملل امام (ره) ---
2 سبک شناسی سطح زبانی متون تفسیری فارسی دانشگاه بین الملل امام (ره) ---
3 مباحث علم معانی مبتنی برغزلیات حافظ ---
4 سبک شناسی زبان اسرارالتوحید ---
5 مفهوم وماهیت تصویر یا صورت خیال ---
6 جنبه های زیبایی شناختی آثار دکترشریعتی ---
7 نگرشی نو به کنایه براساس شعرحافظ ---
8 درونمایه های سیاسی و اجتماعی درشعر شاعران جریان ساز معاصر ---
9 ایهام در شعر حافظ ---
10 سبک شناسی زبان تاریخ سیستان به شیوه ی تطبیقی ---
11 ساخت وتوالی بلاغی جملات در شعرشامل ---
12 جلوه های طبیعت درشعرنیما ---
13 بررسی درونمایه و محتوای شعرکودک ---
14 گونه های ابهام درشعرمعاصر ---
15 خواب ورویا درمثنوی ---
16 توبه، اوبه وانابه درمتون عرفانی ---
17 تصویردراقلیم جهانگشا ---
18 ماهیت تصویردرشعر ---
19 عقل ستیزی درآثارعرفانی ---
20 عشق ،عاشق ومعشوق درغزلیات حافظ ---
21 نقد و بررسی کنایه براساس شعرحافظ ---
22 روان شناسی تصویردرشعر حافظ ---
23 فرهنگ تشبیهات منوچهری ---
24 سبک شناسی کشف الاسرار میبدی ---
25 سبک شناسی چهارمقاله ی نظامی عروضی ---
26 هنجارگریزی واژگانی در شعر اخوان ---
27 مولفه های حماسی در شعر اخوان ثالث ---
28 مولفه های زبان خراسانی درشعر اخوان ---
29 تکرار هنری درغزلیات سعدی ---
30 شرح و تحلیل دشواریهای رساله ی قشیریه ---
31 بررسی و تحلیل تاریخ بیهقی براساس نظریه ی گفتمان ---
32 رویکردهای اخوان به سبک خراسانی ---
33 بررسی انواع تجربه در غزل های سنایی ---
34 شکل شناسی داستان های کشف الاسرار براساس نظریه ی پراپ و... ---
35 بررسی و تطبیق محتوایی آثار بزرگ علوی و احمد محمود ---
36 بررسی تطبیقی تحولات آوایی و معنایی واژگان مشترک صربی و فارسی با معادل های ایرانی،اسلاوی و هندواروپایی ---
37 ریخت شناسی غزلیات حافظ ---
38 ریخت شناسی غزلیات سعدی ---
39 محتوای عرفانی داستان نویسی معاصر ---
40 بررسی محتوا و درونمایه ی آثار داستانی دهه ی 40 -50 ---
41 معماری شعر نیمایی ---
42 بررسی عناصر تصویر ساز شعر پایداری ایران ---
43 نقد و بررسی ایثار در ادبیات پایداری ایران ---
44 روانشناسی رنگ دراشعار حمید مصدق 1396 دانشگاه بین الملل امام (ره) هادیان قزوینی ---
45 نظم هندسی دراشعار اخوان ثالث 1396 دانشگاه بین الملل امام (ره) جوهریان ---
46 بینامتنیت در کشف المحجوب و مرصاد العباد 1396 دانشگاه بین الملل امام (ره) افشار ---
47 نقش آوا در فضاسازی اشعار اخوان ثالث، 1396 دانشگاه بین الملل امام (ره) ثابت ---
48 بررسی زبان شعرنیما ---
49 اغراض شعری درنثرمصنوع ---
50 سبک شناسی تطبیقی کلیله ودمنه ومرزبان نامه ---
51 ترکیب سازی درمخزن الاسرارنظامی ---
52 عشق ،عاشق ومعشوق درغزلیات سعدی ---
53 ساخت جمله(نحو) در تاریخ جهانگشا ---
54 اطوار روح درمثنوی ---
55 بایدها و نبایدها درشعرحافظ ---
56 سمع و مضافات آن درمثنوی ---
57 رثا در شعرمعاصر ---
58 مفهوم آزادی وظلم ستیزی درشعرمشروطه ---
59 تاثیر شاهنامه براخوان ثالث ---
60 تاثیر مقالات شمس برغزلیات شمس ---
61 - بررسی موسیقی درغزلیات شمس ---
62 شیوه های داستان نویسی معاصر ---
63 دنیا و آخرت در شعرسعدی ---
64 شکل شناسی قصیده از ابتدا تا ملک الشعرا بهار ---
65 تحلیل اشعار اجتماعی نیما یوشیج ---
66 بررسی رنگ در شعر سهراب سپهری ---
67 خدمات مستشرقین به مولوی پژوهی ---
68 دنیا در شعر سعدی ---
69 بررسی تحلیلی عناصر تصویرساز شعر واعظ قزوینی ---
70 شرح و تحلیل مشکلات مصباح الهدایه محمود کاشی ---
71 فرهنگ معماری در شعر خراسانی ---
72 شرح دشواریهای مصباح الهدایه ---
73 فرهنگ مشکلات سند بادنامه ---
74 بررسی و تحلیل گهنگی های شعر سعدی ---
75 مولفه های داستان نویسی معاصر ---
76 سبک شناسی تطبیقی کلیله و دمنه و مرزبان نامه ---
77 آرمان شهر ناصر خسرو در آثار منظوم ---
78 عناصر تصویر ساز شعر واعظ قزوینی ---
79 مفاهیم دینی در ادبیات کودک دهه ی 80 ---
80 بوطیقای داستان نویسی در آثار رضا براهنی ---
81 دنیا و آخرت در نگاه سعدی ---
82 دین و دانش ور شعر ناصرخسرو ---
83 فرهنگ تشبیه و وجه شبه در شعر اخوان ---
84 خدمات محققان خارجی به شناخت مولانا ---
85 فرهنگنامه ی لغات و اصطلاحات معماری در سبک خراسانی ---
86 بررسی جلوه های طبیعت در اشعار نیما ---

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی و تحلیل زیبایی شناسی دره نادری 1393 دانشگاه بین الملل امام (ره) فولادی ---
2 تصییح غزلیات حسین خوارزمی 1396 دانشگاه بین الملل امام (ره) مریم غفوریان ---