۱۶ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران-خاک و پی
  • تاریخ تولد : 1356
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 435
  • شماره تلفن دفتر : 1199
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : hassanlou@eng.ikiu.ac.ir;mhassanlourad@iust.ac.i
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1374 1378 زنجان نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد 1379 1381 دانشگاه علم و صنعت ایران نمایش پیوند
3 دکتری 1381 1387 دانشگاه علم و صنعت ایران نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تثبیت زیستی ماسه به روش تزریق سطحی 1397 نشریه مهندسی عمران امیرکبیر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 Undrained monotonic shear behaviour of loose sand-silt soil mixture 2018 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOTECHNICAL ENGINEERING  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 Insight into the Properties of Surface Percolated Biocemented Sand Geomicrobiology Journal نمایش پیوند
4 بررسی رفتار برشی ماسه کربناته براساس مدل رفتاری منظری و دافال اس ی 1398 نشریه مهندسی عمران امیرکبیر نمایش پیوند
5 Investigating the Reliability of Negative Skin Friction on Composite Piles 2021 Civil Engineering Infrastructures Journal نمایش پیوند
6 بررسی آزمایشگاهی انتقال آلودگی در محیط متخلخل اشباع تحت جریان آب زیرزمینی 1399 نشریه مهندسی عمران امیرکبیر نمایش پیوند
7 Experimental evaluation of self-remediation mechanism by groundwater flow in unconfined aquifers 2021 Water Environment Research نمایش پیوند
8 اصلاح خاکهای کربناته با استفاده از تزریق شمییایی 1388 نشریه علمی پژوهشی دانشگاه امیرکبیر ---
9 اثر اتساع و شکستگی دانه ها بر رفتار حجمی ماسه های کربناته 1390 مجله علمی پژوهشی عمران و نقشه برداری دانشگاه تهران ---
10 بررسی قابلیت تزریق‌پذیری خاک ماسه‌ای‌ با دوغاب شیمیایی سیلیکات سدیم 1392 نشریه علمی پژوهشی دانشگاه امیرکبیر، ---
11 مطالعه مقایسه‌ای ویژگیهای ژئوتکنیکی چهار نمونه از ماسه‌های کربناته سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان 1392 فصلنامه علمی پژوهشی عمران دانشگاه تربیت مدرس، (پذیرفته شده) ---
12 ‌بررسی اصطکاک منفی در شمع قایم و مایل منفرد با استفاده از مدل سازی عددی 1392 مجله علمی پژوهشی شریف، (پذیرفته شده) ---
13 Dilation and Particle Breakage Effects on the Shear Strength of Calcareous Sands Based on Energy Aspects 2008 International Journal of Civil Engineerng ---
14 Compression and Extension Monotonic Loading of a Carbonate Sand 2008 International Journal of Civil Engineering ---
15 Mechanical properties of ungrouted and grouted carbonate sands 2010 International Journal of Geotechanical Engineering ---
16 Shear behavior of chemically grouted carbonate sands 2012 International Journal of Geotechanical Engineering ---
17 Undrained triaxial shear behavior of grouted carbonate sands 2011 International Journal of Civil Engineering ---
18 Evaluating Chemical Stabilization of Dispersive Clay by Aluminum Sulfate (Alum) 2012 World Applied Sciences Journal ---
19 Drained shear strength of carbonate sands based on energy approach 2014 International Journal of Geotechanical Engineering ---
20 Application of Artificial Neural Network for Modeling the Mechanical Behavior of Carbonate Soils 2013 International Journal of Geomechanics, ASCE, (Accepted, published on line) ---
21 Predicting the Shear Behavior of Cemented and Uncemented Carbonate Sands Using a Genetic Algorithm-Based Artificial Neural Network 2013 Geotechnical and Geological Engineering Journal ---
22 Dispersion Potential of a Clay Soil Stabilized by Alum. A Case Study 2013 Soils and Rocks ---
23 Predicting the grouting ability of sandy soils by artificial neural networks based on experimental tests 2013 Civil Engineering Infrastructures Journal, (Accepted) ---
24 رسی اثر شکل دره و شعاع قوس بر نتایج آنالیز تراوش سدهای خاکی قوسی با مدلسازی عددی سه بعدی 1397 نشریه هیدرولیک نمایش پیوند
25 ثر آلاینده های نفتی بر خاصیت واگرایی و مقاومت برشی خاک های رسی واگرا 1397 مهندسی عمران امیرکبیر نمایش پیوند
26 Dynamic Analysis of Stability and Liquefaction in Dams in Unsaturated Soil Mode 2017 Electronic Journal of Geotechnical Engineering نمایش پیوند
27 تزریق پذیری خاک ماسه ای به وسیله دوغاب بنتونیت 2017 Journal of Engineering Geology نمایش پیوند
28 Experimental Investigation of Unsaturated Silt - Sand Soil Permeability 2018 Advances in Civil Engineering نمایش پیوند
29 تثبیت زیستی ماسه به روش تزریق سطحی 1396 مهندسی عمران امیرکبیر نمایش پیوند
30 اثر آلاینده اسید سولفوریک بر مقاومت برشی و پارامترهای تحکیمی خاک رس 1396 مهندسی عمران امیرکبیر نمایش پیوند
31 Dry unit weight of compacted soils prediction using GMDH-type neural network 2017 The European Physical Journal Plus نمایش پیوند
32 Bearing Capacity of Shallow Foundations on Cohesionless Soils A Random Forest Based Approach 1397 CIVIL ENGINEERING INFRASTRUCTURES JOURNAL-CEIJ نمایش پیوند
33 مقایسه رفتار برشی ماسه کربناته و کوارتزی براساس مفاهیم انرژی 1396 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر نمایش پیوند
34 پیش بینی ظرفیت باربری نهایی پی های سطحی واقع بر خاک های دانه ای 1395 مهندسی عمران فردوسی نمایش پیوند
35 تحلیل رفتار شمع-ستون ها تحت بار جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه 1395 مجله عمران شریف نمایش پیوند
36 DISPERSIVE CLAY STABILISED BY ALUM AND LIME 2017 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMATE نمایش پیوند
37 Effects of sulphuric acid pollutant on the shear behaviour and strength of sandy soil and sand mixed with bentonite clay 2016 International Journal of Geotechnical Enginering نمایش پیوند
38 Monotonic cyclic and post-cyclic behaviour of an unsaturated clayey soil 2016 International Journal of Geotechnical Enginering نمایش پیوند
39 بررسی تاثیر نیترات سرب بر رفتار و مقاومت برشی ماسه ی رُس دار 1400 نشریه مهندسی عمران امیرکبیر نمایش پیوند
40 Numerical and experimental modelling of seepage in homogeneous earth dam with combined drain 2021 ISH Journal of Hydraulic Engineering نمایش پیوند
41 Experimental and numerical evaluation on the geogrid cyclic and post cyclic behavior by considering pre cyclic pullout load effect 2021 Arabian Journal of Geosciences نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی رفتار سازه های دلفینی تحت بارگذاری استاتیکی جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه 1396 اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری دانشگاه گیلان نمایش پیوند
2 بررسی اثر و موقعیت مانع نفوذ ناپذیر بر دبی نشت از پی بند بتنی 1396 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران نمایش پیوند
3 بررسی دبی عبوری از بدنه سدهای خاکی قوسی در دره با مقطع ثابت با مدلسازی سه بعدی 1396 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران نمایش پیوند
4 مدل سازی سه بعدی جریان عبوری از بدنه سدهای خاکی قوسی واقع در دره-های با مقطع تنگ شونده 1395 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
5 بررسی علل ساخت سد مخزنی خاکی آغ چای به صورت قوسی 1395 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
6 بررسی تزریق پذیری ماسه لای دار با توجه به ویسکوزیته دوغاب 1395 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
7 استفاده از مصالح مرکب خاکی با خاصطت میرایی بالا جهت ایزولاسیون لرزه ای ژئوتکنیکی سازه ها 1395 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک نمایش پیوند
8 بررسی تاثیر ریزدانه های پلاستیک بر رفتار و مقاومت برشی ماسه 1394 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز نمایش پیوند
9 بررسی تاثطر بنتونیت بر مقاومت استاتیکی ماسه با استفاده از آزمایش سه محوری 1394 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز نمایش پیوند
10 بررسی تغییرات و توزیع تنش در سیستم پیش تثبیت ریب و شمع برای پایدارسازی ایستگاه های مترو 1392 همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مکانیک خاک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مکانیک خاک 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 مهندسی پی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 مهندسی تونل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دینامیک خاک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مهندسی تونل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 ژئوتکنیک لرزه ای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 ژئوتکنیک دریا دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 خاک مسلح دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی مقایسه ای باربری جانبی شمع های باریک شونده و پره دار با مدل سازی عددی 1397 عاطفه افشون - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
2 مدل سازی عددی باربری جانبی اسکله های پهلوگیری کشتی (دلفینی) با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه 1396 مهدی صادقیان - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
3 بررسی آزمایشگاهی انتقال و انتشار آلودگی در خاکهای لایه ای تحت جریان آب زیرزمینی 1396 فرزاد مصطفی زاده - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
4 بررسی رفتار برشی خاکهای رمبنده اصلاح شده به روش تزریق شیمیایی (مطالعه موردی) 1396 حمید شعیبی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
5 حلیل تراوش در سدهای خاکی قوس با مدلسازی عددی سه بعدی 1395 شهراد جهانگیری - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
6 ررسی آزمایشگاهی ارتباط بین ویسکوزیته و تزریق‌پذیری دوغاب در خاک‌های ماسه‌ای سیلتی 1395 شیما زرابادی پور - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
7 اثرآلاینده های اسیدی برپارامترهای تحکیمی و مقاومتی خاک های ریزدانه 1395 علیرضا ترابی اردکانی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
8 اثر آلاینده کود های شیمیایی بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی خاک ریزدانه 1395 محسن لقمانی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
9 تحلیل مقایسه ای پایداری ایستگاه های زیر زمینی مترو با روش (NATM)و روش های پیش تثبیت 1394 فائزه پویا - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
10 بهبود رفتار لرزه ای پی های سطحی به روش ایزولاسیون لرزه ای ژئوتکنیکی و تسلیح خاک 1394 پریسا بیگوند - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
11 تحلیل رفتار لرزه ای دیوار حائل خاک مسلح با در نظر گرفتن اثر میرایی مصالح 1394 سید علی قاضی میرسعید - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
12 بررسی اثر آلاینده های نفتی بر خاصیت واگرایی خاک های رسی با استفاده از آزمایش پین هول 1394 هوتن خبازی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
13 بررسی مدل رفتاری ماسه کربناته و تخمین پارامترهای حالت آن. 1394 زسول محمد پور- کارشناسی ارشد نمایش پیوند
14 بررسی اثر الاینده های اسیدی بر واگرایی خاک های رسی با استفاده از ازمایش پین هول. 1393 محمد مالمیر - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
15 بررسی اثرآلاینده های اسیدی برمقاومت برشی خاک های ریزدانه بااستفاده از آزمایش سه محوری 1393 محمد حسین خاتمی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
16 تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی اثر متقابل خاک- شمع و سازه 1393 کارگر ایمانی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
17 تاثیر آلاینده های نفتی بر پارامترهای مقاومت برشی ماسه کربناته 1393 مریم وثوقی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
18 مدل سازی عددی ایزولاسیون لرزه ای ژئوتکنیکی سازها 1392 هادی فصیحی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
19 حلیل پایداری سازه های زیر زمینی با استفاده از سیستم ریب و شمع در زمین های سست (مطالعه ایستگاه مترو کرج) 1391 محسن اکبری فر - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
20 بررسی مقایسه ای رفتار برشی سه محوری ماسه های کربناته و کوارتزی (مطالعه موردی ماسه چابهار) 1391 محمد رضل رسولی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
21 بررسی اثر ویژگیهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی بر بزرگ نمایی لرزه ای ساختگاه - مطالعات موردی 1391 مرجان یزدان پرست - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
22 تحلیل رفتار لرزه ای کامل سیستم های شمع - رادیه 1390 سینا هادیان - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
23 بررسی آزمایشگاهی قابلیت اصلاح خاک های ماسه ای با دوغاب سیلیکات سدیم 1390 آرش صرافی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند