۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی : 3414896818
  • شماره اتاق : 100
  • شماره تلفن دفتر : 02833902226
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : Ghiassi@Post.ir - Ghiassi@plc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری - ادبیات و هنرها 2011 فرانسه - دانشگاه استاندال گرونوبل نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فرانسه 1381 ایران - دانشگاه فردوسی مشهد ---
3 کارشناسی - زبان و ادبیات فرانسه 1379 ایران - دانشگاه فردوسی مشهد ---
4 دیپلم - الکترونیک 1375 ایران - هنرستان فنی قدس قم ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برگزاری کارگاه آموزشی روش تدریس چهار مهارت زبانی شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن 12 شهریور 1394 13 شهریور 1394 عراق - دانشگاه اسلامی نجف اشرف ---
2 برگزاری کارگاه آموزشی روش تدریس و خطاهای زبانی 21 اسفند 1393 21 اسفند 1393 مرکز آموزش زبان فارسی و معارف اسلامی «آیلیس» (وابسته با دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه) ---
3 برگزاری کارگاه آموزشی آزمون سازی: مهارت های خواندن، شنیدن و نوشتن 16 بهمن ماه 1393 16 بهمن ماه 1393 مرکز آموزش زبان فارسی و معارف اسلامی «آیلیس» (وابسته با دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه) ---
4 برگزاری کارگاه آموزشی آزمون سازی: مهارت صحبت کردن 26 دی ماه 1393 26 دی ماه 1393 مرکز آموزش زبان فارسی و معارف اسلامی «آیلیس» (وابسته با دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه) ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی خطاهای زبانی نوشتاری زبان آموزان غیرفارسی زبان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)»- مجری طرح 1392 1394 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 ارزشیابی رایانه ای مهارت های زبانی و ادبی دانش آموزان دبیرستانی سال آخر- همکار طرح 1391 1393 فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ارزشیابی آموزشی و آزمون سازی برای زبان آموزان غیرفارسی زبان ---
2 تهیه و تدوین مواد آموزشی برای زبان آموزان غیرفارسی زبان ---
3 آموزش زبان فارسی به کمک فناوری برای زبان آموزان غیرفارسی زبان ---
4 تحلیل خطاهای زبانی زبان آموزان غیرفارسی زبان ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقدمه ای بر آماده سازی و ارائه پوستر علمی 2007 فرانسه - دانشگاه استاندال گرونوبل ---
2 ویرایش متن ها و مجموعه داده ها (سمینار از ویرایش تا خوانش) 2007 فرانسه - دانشگاه استاندال گرونوبل ---
3 دانش افزایی اطلاعات علمی برای پژوهشگران 2007 فرانسه - دانشگاه استاندال گرونوبل ---
4 فرهنگ لغت: متدها و محتوا 2007 فرانسه - دانشگاه استاندال گرونوبل ---
5 آشنایی با ایجاد و بارگذاری رساله الکترونیکی 2008 فرانسه - دانشگاه استاندال گرونوبل ---
6 نرم افزار گرافیکی «GIMP» دوره پیشرفته 2008 فرانسه - دانشگاه استاندال گرونوبل ---
7 نرم افزار گرافیکی «GIMP» دوره مقدماتی 2008 فرانسه - دانشگاه استاندال گرونوبل ---
8 پژوهشگران جوان: به سرعت اطلاعات کاملا مطابق و مناسب را بیابید 2008 فرانسه - دانشگاه استاندال گرونوبل ---
9 از رساله تا دفاع 2008 فرانسه - دانشگاه استاندال گرونوبل ---
10 کار با متن و ابزار ارجاع خودکار 2008 فرانسه - دانشگاه استاندال گرونوبل ---
11 مدارک دیجیتالی و کاربرد نرم افزارهای مدیریت کتابشناسی 2008 فرانسه - دانشگاه استاندال گرونوبل ---
12 فرکتال ها و امواج 2008 فرانسه - دانشگاه استاندال گرونوبل ---
13 ارزشیابی درونی گروه های آموزشی 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)‏ ---
14 مهارت های ارتباطی 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)‏ ---
15 زبان شناسی رایانشی: مروری بر سامانه های پرسش و پاسخ خودکار 1394 انجمن زبان شناسی ایران: تهران ---
16 زبان شناسی رایانشی: مروری بر روش های درک زبان طبیعی در سامانه های محاوره 1394 انجمن زبان شناسی ایران: تهران ---
17 ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)‏ ---
18 برنامه نویسی رایانه ای برای زبان شناسان 1394 پژوهشکده فناوری اطلاعات و علوم انسانی، وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور): تهران ---
19 مدیریت منابع علمی با استفاده از نرم افزار EndNote آبان 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)‏ ---
20 برگزاری کارگاه آموزشی روش تدریس نگارش 27/05/1397 27/05/1397 دانشکده هدی وابسته به جامعه الزهرا (س) نمایش پیوند
21 برگزاری کارگاه آموزشی روش تدریس چهار مهارت زبانی شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن 1394 12 شهریور 1394 13 شهریور عراق- دانشگاه اسلامی نجف اشرف عراق نمایش پیوند
22 برگزاری کارگاه آموزشی روش تدریس و خطاهای زبانی 1393، 21 اسفندماه 1393، 21 اسفندماه مرکز آموزش زبان فارسی و معارف اسلامی وابسته به دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه نمایش پیوند
23 برگزاری کارگاه آموزشی آزمون سازی، مهارت های، خواندن، شنیدن و نوشتن 1393 ، 16 بهمن ماه 1393 ، 16 بهمن ماه مرکز آموزش زبان فارسی و معارف اسلامی وابسته به دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه نمایش پیوند
24 برگزاری کارگاه آموزشی آزمون سازی، مهارت صحبت کردن 26/10/1393 26/10/1393 مرکز آموزش زبان فارسی و معارف اسلامی وابسته به دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه نمایش پیوند
25 شرکت در کارگاه فرهنگی «غرب‌شناسی» 16-04-1397 17-04-1397 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
26 شرکت در کارگاه فرهنگی «آشنایی با تهدیدات، آسیب ها و فرصت ها در سفرهای خارجی» 14-12-1396 14-12-1396 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
27 شرکت در کرسی آزاداندیشی «چیستی و چرایی برگزاری کرسی های آزاداندیشی همراه با آموزش فن مناظره» 24-07-1396 24-07-1396 معاونت فرهنگی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
28 شرکت در کارگاه فرهنگی «اصول تعلیم و تربیت اسلامی«سطح یک» از مجموعه دانش افزائی اعضای هیئت علمی 13-04-1396 14-04-1396 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
29 شرکت در کارگاه فرهنگی «سومین دوره تکمیلی پیوست نگاری فرهنگی ویژه اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» 14-05-1396 18-04-1396 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان نمایش پیوند
30 شرکت در کارگاه فرهنگی «پیوست نگاری فرهنگی» 20-04-1396 20-04-1396 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
31 شرکت در کارگاه «زبانشناسی پیکره ای- کار با نرم افزار WordSmith 13-06-1395 13-06-1395 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نمایش پیوند
32 شرکت در کارگاه «فرهنگ نگاری» 15-06-1395 16-06-1395 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نمایش پیوند
33 شرکت در کارگاه Development Test 07-06-1395 08-06-1395 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نمایش پیوند
34 شرکت در کارگاه «نگارش خلاقانه» 10-06-1395 17-06-1395 دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج نمایش پیوند
35 شرکت در کارگاه آموزش افعال فارسی به غیرفارسی زبانان: ضرورت و راهکارها 11-12-1395 11-12-1395 مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
36 شرکت در کارگاه «مقاله نویسی و روش تحقیق» 27-11-1395 27-11-1395 مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
37 شرکت در کارگاه آمار توصیفی و استنباطی 04-12-1395 04-12-1395 مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
38 شرکت در کارگاه «کارگاه ابزارهای نوین پژوهشی» 17-12-1395 17-12-1395 انجمن ایرانی مطالعات جهان دانشگاه تهران نمایش پیوند
39 شرکت در کارگاه «مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی» شهریور 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نیازها و افق ها در توسعه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان زمستان 1394 مطالعات آموزش زبان فارسی ---
2 Critique de la notion de mythe littéraire chez Philippe Sellier et Pierre Brunel : une autre vision 1394 IRIS ---
3 Le Lac de Lamartine : un éternel retour vers l'espace de rencontre بهمن 1393 مطالعات زبان فرانسه دانشگاه اصفهان ---
4 تأثیر تفاوت‌های آوایی در نوشتن فارسی آموزان چینی 1395 شماره 3، دوره دوم پاییز و زمستان مطالعات آموزش زبان فارسی نمایش پیوند
5 بررسی نقش زبان آموزان غیرفارسی‌زبان در توسعه آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار از طریق گردشگری 1396 شماره 4، دوره 5 فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار نمایش پیوند
6 ارزشیابی توانایی «نوشتن» دانش آموختگان نظام متوسطه کشور 1396 دوره ۱۴، شماره ۵۵ ادبیات‌پژوهی نمایش پیوند
7 جایگاه و نحوه آموزش واژگان برای فارسی آموزان چینی 1396 دوره 9، شماره 2 دو ماهنامه علمی - پژوهشی جستارهای زبانی نمایش پیوند
8 نقش ادبیات و تعامل فرهنگی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 1397 سال هفدهم، شماره 1 فصلنامه علمی پژوهشی نامه فرهنگستان نمایش پیوند
9 تعارف و روابط اجتماعی ایرانیان: مطالعه موردی تعارف در آموزش زبان فارسی به‌عنوان زبان دوم 1397 دوره 3، شماره 1 دو ماهنامه علمی - پژوهشی زبان فارسی و گویش های ایرانی نمایش پیوند
10 بررسی ساختار اسطوره‌ای الهه بندگذار و بَندگُسَل (مطالعه سه روایت با ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی متفاوت) 1397 دوره 6 - شماره 4 پژوهش های ادبیات تطبیقی نمایش پیوند
11 خطاهای مشترک نوشتاری زبان آموزان غیرفارسی زبان دوره عمومی مطالعه موردی زبان آموزان مرکز زبان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین 1398 فصلنامه زبان پژوهی نمایش پیوند
12 نقش عناصر نمادین در ساخت آینده تأملی آینده پژوهانه بر نقش رسانه در بازآفرینی اساطیر پاییز ۱۳۹۹ مطالعات فرهنگ- ارتباطات نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارزشیابی توانایی «نوشتن» دانش آموختگان نظام متوسطه کشور 1393 نخستین همایش آموزش زبان فارسی، دانشگاه تربیت مدرس ---
2 نقد کتاب های آموزش فارسی به فارسی سطح مقدماتی بر اساس چارچوب یک استاندارد جهانی آموزش زبان دوم (سطح پایه A1 و A2) 1393 نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، دانشگاه پیام نور بجنورد ---
3 تحلیل کاربردی خطای املا و واژه در آموزش زبان دوم: مطالعه خطاهای زبان آموزان غیرفارسی زبان دوره پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) اسفند 1394 سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی: مشهد ---
4 خطاهای نگارشی، معیار کارایی منابع آموزشی (مطالعه موردی غیرفارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره» ) زمستان 1394 سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان: تهران ---
5 نقش مدرس کارآمد در تقویت «توانش ارتباطی» زبان‌آموزان «زبان و ادبیات فارسی» به عنوان زبان دوم 1397/6/15-17 دوازدهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی، ---
6 نگاهی به زبان بدن در ارتباطات غیرکلامی و متون نوشتاری در آموزش زبان فارسی به‌ عنوان زبان خارجی 1396 1397/6/15-17 دوازدهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ---
7 نقش رسانه‌ها در بومی‌سازی آموزش زبان فارسی به ‌عنوان زبان دوم 1396 1396 21 تیر دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی ---
8 بومی سازی علوم انسانی و نقش آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم 1396 1396 21 تیر دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی ---
9 رصد و پیش بینی جرم و جنایت در مکان‌های اجتماعی به کمک ایجاد یک شبکه چهار محوره 1398 کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار ---
10 نیازها، آسیبها و راهکارهای پیش روی آموزش زبان فارسی 1398/8/10-11 اولین کنفرانس بین المللی مطالعات ایران معاصر دانشگاه تهران ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 افعال و حروف اضافه شان 1397 1000 دانشگاه صنعتی امیرکبیر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 تحلیل خطاهای آوایی فارسی‌آموزان در چارچوب نظریه بهینگی و ارائه راهکارهای آموزشی 1400 دانشگاه جامعه المصطفی (ص) العالمیه  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زبان فرانسه به عنوان زبان دوم گروه زبان انگلیسی 1391 1392 دانشگاه الزهرا (س) تهران ---
2 مقدمه ای بر ادبیات فرانسه گروه زبان فرانسه 1391 1392 دانشگاه الزهرا (س) تهران ---
3 شنیدن 1390 ادامه دارد مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 نوشتن 1390 ادامه دارد مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 خواندن 1390 ادامه دارد مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 بیان شفاهی 1390 ادامه دارد مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تدریس عملی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 1391 1392 دانشگاه الزهرا (س) تهران ---
2 تهیه و تدوین مواد درسی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 1391 1392 دانشگاه الزهرا (س) تهران ---
3 شنیدن مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 خواندن ویژه انسانی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 ایران‌شناسی ویژه انسانی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 نگارش مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 ارزشیابی رایانه ای مهارت های زبانی و ادبی دانش آموزان دبیرستانی سال آخر 1391 1393 فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی تهران ---
2 بررسی خطاهای زبانی نوشتاری زبان آموزان غیرفارسی زبان مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1391 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 بررسی و تحلیل شباهت‌ها و تفاوت‌های نظام آوایی زبان‌های عربی، فرانسه و ترکی با نظام آوایی زبان فارسی در چارچوب بهینگی و ارائه راهکارهای آموزشی با رویکرد زبانشناسی مقابله‌ای و تحلیل خطا 1397 مرکز آموزش زبان فارسی و معارف اسلامی دانشگاه جامعه المصطفی (ص) العالمیه ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناس ارشد پژوهشی 1383 1384 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ---
2 کارشناس ارشد آموزشی گروه زبانشناسی و گروه زبان روسی 1384 1385 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ---
3 کارشناس ارشد مجلات 1385 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ---
4 کارشناس ارشد کتابخانه 1385 دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد نمونه آموزشی اردیبهشت 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 L'espace de rencontre dans L'Amant de Duras, Le Petit Prince de Saint-Exupéry et Le Lac de Lamartine 1391 دانشگاه فردوسی مشهد سرکارخانم فاطمه یکتامرد نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مشاوره: تداخل زبانی و خطاهای واژگانی بین‌زبانی در آموزش زبان فارسی به عرب‌زبانان: مطالعهای در تقابل و تحلیل خطا 1401 دانشگاه تهران سرکارخانم هبه مراد ---