• درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : ریاضی کاربردی
  • تاریخ تولد : ۱۳۴۹/۳/۱۳
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 692
  • شماره تلفن دفتر : 8371392-28
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mr.ansari@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ۱۳۶۸ دانشگاه شهید باهنر نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد ۱۳۷۳ دانشگاه صنعتی شریف نمایش پیوند
3 دکتری ۱۳۷۵ دانشگاه صنعتی شریف نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Superlinearly Convergent Exact Penalty Projected Structured Hessian Updating Schemes for Constrained Nonlinear Least Squares: Global Analysis 2012 Journal of Optimization ---
2 Superlinearly Convergent Exact Penalty Projected Structured Hessian Updating Schemes for Constrained Nonlinear Least Squares: Asymptotic Analysis 2012 Bulletin of the Iranian Mathematical Society ---
3 A Superlinearly Convergent Penalty Method with Nonsmooth Line Search for Constrained Nonlinear Least Squares 2012 Special Issue of SQU Journal for Science ---
4 A Robust Combined Trust Region-Line Search Exact Penalty Projected Structured Scheme For Constrained Nonlinear Least Squares Submitted ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 New Projected Structured Hessian Updating Schemes for Constrained Nonlinear Least Squares Problems 2010 International Conference on Operations Research 2010 نمایش پیوند
2 A Two-Step Super Linearly Convergent Exact Penalty Approach with New Projected Structured Hessian Updating Schemes for Constrained Nonlinear Least Squares 2011 The Third Workshop on Optimization and its Applications نمایش پیوند
3 Solving Constrained Nonlinear Least Squares Problems Using an Exact Penalty Structured Projected Scheme with a Hybrid Trust Region-Line Search Procedure 2011 4th International Conference of Iranian Operations Research Society نمایش پیوند
4 Constrained Nonlinear Least Squares: An Exact Penalty Approach with Structured Approximate Projected Hessian Updates 2011 The International Conference on Operations Research and Optimization نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریاضی مهندسی تکمیلی ۱۳۹۱/۷/۱ ۱۳۹۱/۱۱/۱ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---
2 ریاضی مهندسی پیشرفته ۱۳۹۱/۷/۱ ۱۳۹۱/۱۱/۱ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---
3 ریاضیات پیشرفته ۹۲/۷/۱ ۹۲/۱۰/۳۰ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---
4 تحقیق در عملیات پیشرفته ۹۲/۷/۱ ۹۲/۱۰/۳۰ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---
5 ریاضیات مهندسی پیشرفته ۹۲/۷/۱ ۹۲/۱۰/۳۰ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 Design, Development, Analysis and Implementation of Efficient Algorithms for Solving Nonlinearly Constrained Nonlinear Least Squares Problems 2012 Iran National Science Foundation (INSF) ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معادلات دیفرانسیل  دریافت فایل Download ---
2 ریاضی مهندسی  دریافت فایل Download ---
3 ریاضی مهندسی  دریافت فایل Download ---
4 ریاضی مهندسی  دریافت فایل Download ---
5 ریاضی مهندسی  دریافت فایل Download ---
6 ریاضی مهندسی  دریافت فایل Download ---
7 ریاضی مهندسی  دریافت فایل Download ---
8 ریاضی مهندسی  دریافت فایل Download ---
9 محاسبات عددی  دریافت فایل Download ---
10 محاسبات عددی  دریافت فایل Download ---
11 محاسبات عددی  دریافت فایل Download ---
12 تحقیق در عملیات  دریافت فایل Download ---
13 تحقیق در عملیات  دریافت فایل Download ---
14 برنامه نویسی  دریافت فایل Download ---
15 برنامه نویسی  دریافت فایل Download ---
16 ریاضی عمومی  دریافت فایل Download ---
17 ریاضی عمومی  دریافت فایل Download ---
18 ریاضی عمومی  دریافت فایل Download ---
19 ریاضی کاربردی  دریافت فایل Download ---
20 ریاضی اقتصاد  دریافت فایل Download ---
21 ریاضی اقتصاد  دریافت فایل Download ---