۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران
  • تاریخ تولد : 1358
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 455
  • شماره تلفن دفتر : 33901164
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : kilanehei@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترای مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی 1384 1390 ---
2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی 1380 1382 ---
3 کارشناسی مهندسی عمران 1376 1380 ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه موردی هفت پل تخریب شده یا در حال تخریب در اثر آبشستگی و تعیین مکانیسم تخریب 1383 1387 وزارت راه و ترابری ، معاونت آموزش و تحقیقات، پژوهشکده حمل و نقل ---
2 تدوین دستورالعمل مطالعات هیدرولوژیکی مسیر و طرح بهینه آبروها و خط پروژه 1386 1388 وزارت راه و ترابری ، معاونت آموزش و تحقیقات، پژوهشکده حمل و نقل ---
3 دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری دیوار هدایت پلها 1387 1390 وزارت راه و ترابری ،معاونت آموزش و تحقیقات، پژوهشکده حمل و نقل ---
4 دستورالعمل کاربرد مهندسی رودخانه در حفاظت از ابنیه فنی راه و راه‌آهن 1386 1389 پژوهشکده حمل و نقل (ناظر)، مشاور: معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ---
5 دستورالعمل ممیزی زیست محیطی راههای کشور 1385 1388 پژوهشکده حمل و نقل (ناظر)، مشاور: مرکز تحقیقات محیط زیست و انرژی ---
6 توجیه‌پذیری انتقال آب بین حوضه‌ای از تونل البرز به دامنه جنوبی رشته کوه البرز 1390 1390 پژوهشکده حمل و نقل (داور)، مشاور: معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ---
7 تدوین شرح خدمات و راهنمای مطالعات هیدرولیکی پلها 1390 1390 پژوهشکده حمل و نقل (داور) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 توسعه مدلهای عددی یک، دو و سه بعدی شبیه‌سازی جریان ---
2 ساخت مدلهای فیزیکی و آزمایشگاهی مرتبط با مسائل هیدرولیکی ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روشهای مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پلها 28/5/87 29/5/87 وزارت راه و شهرسازی ---
2 آمایش سرزمین و توسعه حمل و نقل 29/11/87 30/11/87 وزارت راه و شهرسازی ---
3 پدافند غیر عامل تابستان 87 دانشگاه صنعتی مالک اشتر ---
4 طراحی تقاطعها 19/11/89 21/11/89 مرکز آموزش شهید تفویضی ---
5 مهندسی ارزش 4/10/90 6/10/90 مرکز آموزش شهید تفویضی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 توسعه مدل عددی دو بعدی در پلان به منظور بررسی شکل دیوار هدایت آب پلها 1392 1392 پژوهشنامه حمل و نقل ---
2 Coupling of 2DH-3D hydrodynamic numerical models for simulating flow around river hydraulic structures 1390 1390 World Applied Sciences Journal ---
3 Rock Slope Stability Analysis Using Discrete Element Method 2014 2015 International Journal of Transpotation Engineering نمایش پیوند
4 Development a numerical model of flow and contaminant transport in layered soils 2016 2017 Advances in Environmental Research نمایش پیوند
5 A New Method for Three Dimensional Stability Analysis of Earth Slopes 2015 2018 Scientia Iranica نمایش پیوند
6 بررسی کارآیی روش‌های مختلف کنترل آبشستگی در پل‌های رودخانه‌ای با استفاده از روش عددی 1395 1396 پژوهشنامه حمل و نقل نمایش پیوند
7 کاربرد مدلهای عددی در شبیه سازی رفتار رودخانه های مشرف به مسیر راه 1395 1395 فصلنامه علمی ترویجی جاده نمایش پیوند
8 مدلسازی عددی رفتار سیلاب در محورهای مواصلاتی احداث شده در مناطق با توپوگرافی هموار 1396 1396 پژوهشنامه حمل و نقل نمایش پیوند
9 بررسی اثر شکل دره و شعاع قوس بر نتایج آنالیز تراوش سدهای خاکی قوسی با مدلسازی عددی سه بعدی 1396 1397 مجله علمی پژوهشی هیدرولیک نمایش پیوند
10 ارائه روشی جدید در تحلیل پایداری شیب های خاکی با استفاده از روش تعادل حدی 1394 1396 عمران شریف نمایش پیوند
11 Comparison of Wind Speed-Up over Escarpments Derived from Numerical Modeling and Wind-Loading Codes 2018 2019 AUT Journal of Civil Engineering نمایش پیوند
12 تاثیر زلزله های حوزه نزدیک بر رفتار امواج سطحی مخازن ذخیره مایعات بتنی مستطیلی 1395 1398 مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران امیرکبیر نمایش پیوند
13 ارزیابی اثر درصد تراکم و مقدار ریز دانه خاک بر ضریب نفوذپذیری و جریان نشت دائمی و غیر دائمی از گوره های مهار سیلاب 1396 1398 مجله علمی پژوهشی پژوهش آب ایران نمایش پیوند
14 بررسی رفتار هیدرولیکی و پایداری سد خاکی همگن با زهکش ترکیبی 1397 1398 مجله علمی پژوهشی هیدرولیک نمایش پیوند
15 مطالعه ای بر جریان آشفته کم عمق در یک کانال روباز بسترشنی در مقیاس سنگدانه ها 1397 1398 مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران مدرس نمایش پیوند
16 مقایسه مدل های عددی سه بعدی شبیه سازی جریان و رسوب 1396 1397 مجله علمی ترویجی جاده نمایش پیوند
17 مدل مفهومی تنش برشی بستر در پل های تک دهانه محافظت شده با سنگچین 1397 1398 مجله علمی ترویجی جاده نمایش پیوند
18 بررسی عددی اثر استغراق نسبی بر پارامترهای معادله لگاریتمی سرعت در یک کانال مستقیم با بستر شنی 1398 1399 مجله علمی پژوهشی تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
19 تعیین مدل سینتیکی مناسب راکتور بیوفیلمی بستر متحرک در تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی 1397 1399 مجله علمی پژوهشی آب و فاضلاب نمایش پیوند
20 Effects of the Skew Angle and Road Embankment Length on the Hydraulic Performance of Bridges on Compound Channels 2019 2020 Journal of the South African Institution of Civil Engineering, Accepted for publishing نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روشهای مهندسی رودخانه کنترل سیلاب و حفاظت از سایت صنایع انرژی‌بر لامرد 1392 1392 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران ---
2 بررسی اثرات زاویه بیه پل بر شکل هندسی دیوار هدایت آب پلها با استفاده از مدلسازی عددی 1391 1391 اولین کنفرانس ملی زیرساخت‌های حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران ---
3 مدلسازی رفتار سیلاب و بررسی مکانیزم تخریب پل بزرگ جکیگور 1386 1386 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی ---
4 روشی جدید بمنظور تخمین ضریب زبری در رودخانه‌ها 1384 1384 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران ---
5 مدلسازی عددی اثر درجه حرارت و K (ثابت سرعت کاهش BOD) بر تغییرات BOD رودخانه 1384 1384 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران ---
6 مقایسه روشهای مختلف محاسبه دبی حداکثر سیلاب در طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی سایتهای صنعتی 1393 1393 سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
7 شبیه سازی عددی دو بعدی جریان در پلان به روش مرکزیت سلول بر روی شبکه بی ساختار مثلثی سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
8 مقایسه روش‌های تعادل حدی در پایداری شیروانی‌های خاکی 1393 1393 اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی نمایش پیوند
9 بررسی و مقایسه ضوابط طراحی لرزه‌ای مخازن ذخیره بر اساس آیین‌نامه‌های مختلف 1394 1394 دومین کنفرانس ملی زلزله نمایش پیوند
10 بررسی دو رهیافت احتمال شروع روانگرایی در یک خاک روانگرا 1394 1394 دومین کنفرانس ملی زلزله نمایش پیوند
11 بررسی اثر استفاده چند منظوره از مخازن ذخیره در شبکه جمع‌آوری رواناب سطحی 1394 1394 اولین کنفرانس علوم و مهندسی آب نمایش پیوند
12 تولید منحنی های شدت مدت فراوانی در منطقه لامرد 1394 1394 اولین کنفرانس علوم و مهندسی آب نمایش پیوند
13 بررسی اثر و موقعیت مانع نفوذ ناپذیر بر دبی نشت از پی بند بتنی 1395 1396 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران نمایش پیوند
14 بررسی دبی عبوری از بدنه سد های خاکی قوسی در دره با مقطع ثابت با مدلسازی سه بعدی 1395 1396 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران نمایش پیوند
15 بررسی اثر پارامترهای موثر در انسداد آبروها و ارائه روشهای نگهداری 1395 1395 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
16 بررسی علل ساخت سد مخزنی خاکی آغ چای به صورت قوسی 1395 1395 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
17 مدل سازی سه بعدی جریان عبوری از بدنه سدهای خاکی قوسی واقع در دره‌های با مقطع تنگ شونده 1395 1395 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
18 مروری بر ارزیابی شکنندگی لرزه ای پل های بتنی تحت اثر آب شستگی 1395 1395 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
19 بررسی معیارهای واگرایی خاک‌های رسی (مطالعه موردی دشت لامرد) 1395 1395 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
20 بهینه کردن ابعاد زهکش سد خاکی همگن با استفاده از ترکیب زهکش پنجه‌ای و افقی 1396 1396 شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
21 توسعه مدل عددی سه بعدی جریان و انتقال آلودگی محلول در محیط متخلخل 1396 1396 شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
22 ارزیابی شرایط مرزی مختلف سطح آزاد بر پروفیل سرعت جریان در بسترهای صاف 1397 1397 هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
23 ارزیابی آب‌بندی پی آبرفتی سد خاکی غیر همگن با استفاده از ترکیب پتوی رسی و ترانشه آب بند رسی 1397 1397 هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران نمایش پیوند
24 بررسی اثر رژیم جریان بر پارامترهای هیدرولیکی در اطراف تکیه گاه پل های با دیوار جناحی 1397 1397 یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه شهید چمران اهواز نمایش پیوند
25 بررسی پارامترهای موثربرعملکرد راکتور بستر متحرک (MBBR) 1397 1397 ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری نمایش پیوند
26 شبیه سازی عملکرد انواع کوله های پل واقع در مقطع مرکب 1398 یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه نمایش پیوند
27 بررسی اثر پارامترهای هیدرولیکی و هندسی بر مقادیر بیشینه فشار در بستر پرتاب کننده های جامی شکل 1398 1398 هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران نمایش پیوند
28 بررسی و مقایسه نتایج مدلسازی دو بعدی و سه بعدی جریان از روی سرریز لبه تیز با پروفیل استاندارد سرریز اوجی 1398 1398 هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران نمایش پیوند
29 شبیه سازی ریاضی پخش فسفر در رودخانه ها، رویکردها و چالش ها (مطالعه موردی: رودخانه سفید رود) 1398 1398 هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران نمایش پیوند
30 بررسی عددی تاثیر تبدیل‌های جریان در تقاطع کانال‌های تجمیع شونده بر روی توزیع سرعت طولی و حداکثر سرعت 1398 1399 دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 راهنمای طراحی، اجرا و نگهداری دیوار هدایت آب پلها 1395 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نمایش پیوند
2 تدوین مجموعه خلاصه مقالات پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران 1395 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 هیدرولیک محاسباتی: روشهای عددی و مدل‌سازی اول 1396 500 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مکانیک سیالات 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 هیدرولیک و آزمایشگاه 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 هیدرولوژی مهندسی 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 بناهای آبی 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مهندسی آب و فاضلاب و پروژه 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 آبهای زیرزمینی 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک 1381 1386 دانشکده عمران دانشگاه تهران ---
8 برنامه نویسی کامپیوتر 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 اصول مهندسی سد 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 هیدرولیک محاسباتی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 هیدرولیک پیشرفته 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 سدهای بتنی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 سمینار و روش تحقیق 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سرپرست گروه بررسی و مدیریت پروژه 1384 1391 دفتر فنی و بررسی طرحهای راه و آزادراهها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، وزارت راه و شهرسازی ---
2 عضو کمیته "حفاظت از شریان های ارتباطی در مقابل سیلاب و فرسایش" 1394 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نمایش پیوند
3 عضو کمیته تخصصی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 1394 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نمایش پیوند
4 دبیر پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران 1395 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و انجمن هیدرولیک ایران نمایش پیوند
5 مدیر گروه آموزشی مهندسی عمران 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه اول دوره کارشناسی‌ارشد 1382 دانشگاه تهران ---
2 رتبه اول آزمون ورودی دکترای تخصصی 1384 دانشگاه تهران ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فصل چهارم، جریان یکنواخت، ضریب زبری مانینگ 97-98 اول  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 تکمیلی فصل چهارم، آنالیز ابعادی 97-98 اول  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 معادلات حاکم بر جریان 97-98-1 اول کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی  دریافت فایل Download نمایش پیوند