۲۳ آبان ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : مربی
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • تاریخ تولد : 1361/3/28
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 683
  • شماره تلفن دفتر : 028-339013
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : algebra_mahdi@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 Algebraic Hyperstructures نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 n-ary 2-absorbing and 2-absorbing primary hyperideals in Krasner (m,n)-hyperrings Matematički Vesnik نمایش پیوند
2 Degree Distance Index of the Mycielskian and its Complement Iranian Journal of Mathematical Chemistry نمایش پیوند
3 بررسی نقش اخلاق در فرایند آموزش ریاضی پژوهشنامه اخلاق نمایش پیوند
4 On uniformly primary hyperideals and uniformly 2-absorbing primary hyperideals Italian Journal of Pure and Applied Mathematics نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Degree distance and Gutman index of the Mycielskian and its Complement 8th Conference and Workshop on Algebraic Combinatorics and Graph Theory نمایش پیوند
2 A Generalization of the 2-absorbing primary hyperideals 47th Annual Iranian Mathematics Conference نمایش پیوند
3 A note on ‎$‎n‎$‎-ary 2-absorbing hyperideals International conference on recent achievements in Mathematical Science نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریاضی 1و2و3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 جبر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 نظریه حلقه و مدول دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 مبانی ماتریسها و جبر خطی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 آموزش ریاضی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 معادلات دیفرانسیل دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 گراف مقسوم علیه صفر برای مدول ها نسبت به یک زیر مدول شهریور 1397 ربابه شجاعی علی آبادی نمایش پیوند
2 بعد متری گراف های گردشی تیر 1397 محمد رجبی نمایش پیوند
3 مینیمم رتبه، ماکزیمم پوچی و عدد تحمیلی صفر چند خانواده از گراف ها تیر 1397 مریم زرآبادی پور نمایش پیوند
4 تعمیمی از ایده الهای ابتدایی دو جاذب در حلقه های جابجایی تیر 1396 مریم عبدالهی نمایش پیوند
5 شاخص F برای ضرب ها و اعمال گراف‌ها شهریور 1396 فاطمه عطارزاده نمایش پیوند
6 گراف اشتراک همدسته ها برای گروه ها زمستان 1395 سکینه فیاض بخش نمایش پیوند
7 اندازه کلاس های تزویج و ساختار گروه های متناهی بهمن 1395 زینت کاظمی نمایش پیوند
8 گرف توانی و گروه های آبلی بهمن 1395 معصومه قیصری نمایش پیوند
9 درباره زیر مدولهای اول مدرج و زیرمدولهای اول کلاسیک مدرج بهمن 1395 شهناز آهنی نمایش پیوند
10 زیرمدولهای پوچساز کوچک شهریور 1395 الهام رحمانی نمایش پیوند
11 بعدهای گرنشتاین یکد ست و انژکتیو مدولهای ساده بهمن 1394 لیلا آقایی لیاولی نمایش پیوند
12 ویژگیهای ایده الهای اول وابسته به مدولهای کوهمولوژی موضعی و مدولهای Ext بهمن 1394 مهناز یوسف گمرکچی نمایش پیوند
13 مدول های FP-گرنشتاین هم تابدار شهریور 1393 سعیده فلاح نژاد نمایش پیوند
14 خواص متناهی تابعگون های توسیع روی مدول های هم متناهی بهمن 1393 سمیه رجبی نمایش پیوند
15 تعیین قطر گراف های جابجایی 1393 زهرا رادلاند نمایش پیوند