۳۱ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی
  • تاریخ تولد : 1346
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 632
  • شماره تلفن دفتر : 1332
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mj.shams@isr.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحصیلات حوزوی 1360 1366 حوزۀ علمیه امام جعفرصادق(ع) نیریز فارس ---
2 کارشناسی- ادیان و عرفان 1367 1371 دانشکده الهیات دانشگاه تهران ---
3 کارشناسی ارشد- ادیان و عرفان تطبیقی 1373 1375 دانشکده الهیات دانشگاه تهران ---
4 دکترا- ادیان و عرفان تطبیقی 1378 1383 دانشگاه علوم و تحقیقات ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ تصوف، ادیان ایران باستان، ادیان هند 1379 1381 دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان ---
2 ادیان هند و ادیان خاور دور 1389 1390 دانشگاه فردوسی مشهد ---
3 تاریخ تصوف، عرفان تطبیقی، عرفان شرق،کلام تطبیقی، کلام مسیحی، کلام یهود، کلام ادیان شرق 1380 1392 دانشگاه شهید بهشتی ---
4 ادیان هند، ادیان خاور دور، ادیان ایران باستان، دین یهود، مسیحیت، تاریخ تصوف، تفسیر عرفانی قرآن، روش تحقیق، روش شناسی ادیان 1383 1393 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
5 تاریخ تصوف، عرفان تطبیقی، ادیان هند 1389 1393 دانشگاه ادیان قم ---
6 تاریخ تصوف، متون عرفانی به زبان عربی، متون عرفانی به زبان فارسی 1382 1393 دانشگاه علوم و تحقیقات اسلامی ---
7 دروس حوزوی 1361 1365 حوزۀ علمیه امام جعفرصادق(ع) نیریز ---
8 تجوید 1364 1365 حوزۀعلمیه امام مهدی(عج) ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر و مؤلف 1369 1375 دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی، ---
2 مؤلف و پژوهشگر 1375 1385 فرهنگستان زبان و ادب فارسی ---
3 مؤلف و پژوهشگر و ویراستار 1375 1376 معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات ---
4 مؤلف و پژوهشگر و ویراستار 1381 1383 پژوهشکدۀ جهاد دانشگاهی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 عرفان و تصوف 1369 1393 ---
2 عرفان تطبیقی 1380 1393 ---
3 ادیان و ادیان تطبیقی 1380 1393 ---
4 کلام 1378 1393 ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دورۀ کامپیوتر 1377 ---
2 نگارش مقالات دائرة المعارفی 1369 1370 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ابن هیصم 1371 1372 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
2 ابوالقاسم کرگانی 1372 1373 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
3 ابوالوفا خوارزمی 1372 1373 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
4 احمد جام 1374 1375 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
5 احمد حرب نیشابوری 1374 1375 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
6 احمد رومی 1375 1375 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
7 ادریسیه 1375 1375 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
8 ارادت 1375 1375 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
9 ارمیاء((نبی) 1374 1375 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
10 استغفار 1375 1377 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
11 اسکندری- ابوسلیمان 1375 1377 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
12 اسماعیل شهید 1375 1377 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
13 اسمر- عبدالسلام 1375 1377 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
14 پیرزادۀ نائینی 1375 1379 دانشنامۀ جهان اسلام ---
15 امیر حسینی هروی 1375 1380 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
16 انطاکی، احمد بن عاصم 1375 1380 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
17 بابارکن الدین شیرازی 1375 1380 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
18 بابانورالدین رشی 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
19 باخرزی-ابوالمعالی 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
20 باخرزی- ابوالمفاخر 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
21 بایزید بسطامی ثانی 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
22 بدخشی-شاه محمد 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
23 بدرالدین سرهندی 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
24 بدلیسی- عماریاسر 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
25 بدهن شطاری 1375 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
26 برکه(برکت) همدانی 1381 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
27 بدخشی- ملامحمد 1381 1381 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
28 تزکیه 1381 1381 دانشنامۀ جهان اسلام ---
29 التعرف لمذهب اهل التصوف 1381 1381 دانشنامۀ جهان اسلام ---
30 تلوین و تمکین 1382 1383 دانشنامۀ جهان اسلام ---
31 بزغش شیرازی 1375 1383 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
32 برهان الدین غریب 1382 1383 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
33 بلیانی، امین الدین 1375 1383 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
34 بلیانی، اوحد الدین 1375 1383 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
35 بکری، مصطفی 1383 1383 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
36 بنوری، آدم 1375 1383 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
37 بوزجانی، درویش علی 1375 1383 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
38 ابوسعید خراز 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
39 احمد جام نامقی 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
40 احمد رومی 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
41 اوراد الاحباب و فصوص الآداب 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
42 باخرزی، ابوالمفاخر 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
43 الهی نامه 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
44 بدخشی 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
45 باکویی 1384 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
46 آمد نامه 1379 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
47 آمدنامۀ ترکی 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
48 آشنا تربتی 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
49 آصف الزمان فرنگی 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
50 آغاحشر کشمیری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
51 آقا رضا نقاش 1384 دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
52 آگاه شاهجهان پوری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
53 آیین اکبری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
54 ابجد العشق 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
55 ابراهیم آبادی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
56 ابراهیم بن ادریس 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
57 ابراهیم قاری شطاری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی ---
58 ابوالبقا جونپوری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
59 ابوبکر مولتانی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
60 ابوالحسن قادری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
61 ابوالخیر تتوی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
62 ابوالخیر کاظمی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
63 ابوالعلاء حسینی اکبرآبادی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
64 ابوعلی قلندر پانی پتی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
65 ابوالفتح قادری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
66 ابوالفضل کازرونی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
67 اپورواکریشنا 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
68 اجودهیاپرشاد 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
69 اچل داس 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
70 احمدآبادی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
71 احمد اصفهانی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
72 اختر دهلوی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
73 اختری یزدی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
74 اخلاق ایران باستان 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
75 ارداویراف نامه 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
76 ارشاد الطالبین 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
77 اسرار الغیوب 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
78 اسماعیل نصرآبادی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
79 اشرف جهانگیر سمنانی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
80 اشرف مازندرانی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
81 اصلی ذوالقدر 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
82 اعجاز شاهجهان آبادی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
83 اعلی چشتی پانی پتی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
84 افصح هندوستانی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
85 افضل پانی پتی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
86 اکمل ملتانی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
87 الفتی یزدی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
88 القای شاهجهان آبادی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
89 الله بخش شطاری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
90 اله آبادی، خیرالدین 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
91 امام، امام الدین 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
92 امانت علی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
93 امروهوی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
94 امیرخان 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
95 امین دهلوی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
96 امین تبریزی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
97 انجوی شیرازی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
98 انشای فراست 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
99 انشای مرشدآبادی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
100 انوار الرمل 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
101 اوپنیشاد 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
102 ایزدی شیرازی 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
103 ایوب قریشی لاهوری 1384 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
104 آغاز فرقۀ حروفیه 1385 فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی ---
105 ابعاد عرفانی اسلام 1385 فرهنگ آثار ایرانی-اسلامی ---
106 اثبات الواجب 1385 فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی ---
107 احوال و آثار عین القضاة همدانی 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
108 احوال و آثار و اشعار میرسید علی همدانی 1385 فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی ---
109 احوال و سخنان خواجه عبید الله احرار 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
110 اخبار الاخیار فی اسرار الابرار 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
111 ادیان و مکتب های فلسفس هند 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
112 ارض ملکوت و کالبد انسان در روز رستاخیز 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
113 اسرا الصلوة (صائن الدین) 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
114 اسرار الغیوب 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
115 اسرار النقطة 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
116 الاسماء و الصفات 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
117 اصطلاحات الصوفیه(ابن عربی) 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
118 اصطلاحات صوفیان 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
119 اعلام الوری باعلام الهدی 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
120 الاواح العمادیه 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
121 الی الهائم الخائف من لومة اللائم 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
122 انتها نامه 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
123 الانسان الکامل 1385 فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی ---
124 الانسان الکامل فی الاسلام 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
125 انس التائبین و صراط الله المبین 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
126 انیس العشاق 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
127 اوپنیشد(اوپنیشاد) 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
128 اوراد الاحباب و فصوص الآداب 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
129 اوصاف الاشراف 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
130 بازگشت به قرآن 1385 فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی ---
131 بحار القیقه 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
132 بحر الاسرار 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
133 بحر الحقائق 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
134 بحر المعارف 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
135 بحر در کوزه 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
136 بدایة الذاکرین 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
137 برهان المرتاضین 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
138 البستان فی ذکر الاولیاء و العلماء بتلمسان 1385 فرهنگ آثار ایرانی- اسلامی ---
139 بوی جان 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
140 بیان الادیان 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
141 بیان التنزیل 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
142 بین التصوف و التشیع 1385 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
143 تشبیه و تنزیه در عرفان 1385 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
144 تصوف- ریشه شناسی، معنی اصطلاحی و خاستگاه 1385 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
145 تصوف- سده های 1-2 1385 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
146 تصوف- سده های 3-5 1385 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
147 بابا نورالدین ریشی 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
148 باهو 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
149 بتالوی 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
150 بدخشی- شاه محمد 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
151 برهان الدین بلخی 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
152 برهان الدین غریب 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
153 بشارت علی گنجپوره ای 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
154 بشیر لکهنوی 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
155 بصیرت احمدپوری 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
156 بهاء الدین جونپوری 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
157 بهوپت رای 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
158 بیدار لکهنوی 1387 دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ---
159 تحفۀ عباسی 1387 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
160 تذکرۀ شعرای کشمیر 1387 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
161 ترتیب السلوک 1387 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
162 التصوف الاسلامی فی الدب و الاخلاق 1387 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
163 ثمرات القدس 1387 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
164 خزینة الاصفیاء 1388 دانشنامه زبان و ادب فارسی نمایش پیوند
165 زاهد گیلانی 1388 دانشنامه زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
166 جنید بغدادی 1389 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
167 جیلی، عبدالکریم 1390 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
168 حسن بصری 1391 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
169 حلاج 1392 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
170 علاء الدوله سمنانی 1390 دانشنامه زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
171 فردوس المرشدیه 1390 دانشنامه زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
172 جامع الکلیّات 1390 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
173 چهل مجلس یا رسالۀ اقبالیه 1390 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
174 دقائق الحقائق 1390 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
175 دیدار با سیمرغ 1390 فرهنگ آثار ایرانی - اسلامی ---
176 علی(ع) و حکومت 1374 مجله شاهد ---
177 علی(ع) و عدالت 1374 مجله شاهد ---
178 رژه لسکو- مترجم افسانه 1375 اسنادی دربارۀ نیما ---
179 بابانورالدین رشی 1375 نامه پارسی ---
180 تأملی تاریخی- تحقیقی در نخستین اربعین امام حسین(ع) 1376 مجله سروش ---
181 نگاهی به خطبۀ فاطمۀ زهرا(س) 1376 مجموعۀ یاس عصمت ---
182 ترجمه مقاله احمد رومی، شاعر گمنام سلسله مولویه 1375 مجلۀ معارف(نشر دانشگاهی) ---
183 خاندان بلیانی 1376 مجله معارف ---
184 مقام و منزلت حضرت زهراء(س) در شعر معاصر فارسی 1377 مجموعه ابر کرامت ---
185 عارفان سهروردیه فارس 1379 مجله معارف ---
186 اسنیان، نخستین زهاد یهودی 1380 مجله معارف ---
187 تحلیل تجارب عرفانی بر مبنای تفسیر قرآنی و زبان عرفانی 1381 مجله معارف ---
188 ترجمه مقاله فریسیان 1381 مجله معارف ---
189 فریسیان 1381 مجموعه مقالات علوم انسانی ---
190 ولایت و امامت از دیدگاه قرآن و عرفان 1381 فصلنامه قرآنی نور ---
191 نگاهی به شرح احوال برخی از کاتبان قرآن 1381 فصلنامه قرآنی نور ---
192 تأویل عرفانی قرآن و تأملی در تفاسیر عرفانی 1382 فصلنامه قرآنی نور ---
193 شرح احوال و اندیشه های عرفانی سید قطب الدین 1382 مجله یگانه ---
194 معرفی ترجمه فتوحات مکیه 1382 نشر دانش ---
195 تلوین و تمکین در نگاه عارفان 1385 فروغ وحدت ---
196 اندیشه های عرفانی سید قطب الدین نیریزی 1386 مجله معارف ---
197 اندیشه های عرفانی سلطان باهو 1386 فروغ وحدت ---
198 خاندان ابن ابی الوفا 1387 مجله فکر و نظر ---
199 تأملی در آموزه های نجم الدین کبری 1387 فکر و نظر ---
200 خاندان ابن علیم 1388 مجله فکر و نظر ---
201 نگاهی به پیشینه تصوف و عرفان اسلامی تا عصر صفویه 1388 فروغ وحدت ---
202 نگاهی به انگیزه های دینی- اجتماعی وقف 1388 مجله فکر و نظر ---
203 نگاهی به ملامت و ملامتیان 1380 نامه فرهنگستان ---
204 شمس المعالی نیریزی و آثار او 1381 نامه فرهنگستان ---
205 تصوف در آینۀ نقد صوفی 1381 نامه فرهنگستان ---
206 معرفی" مقایسه قصه های مثنوی با مآخذ آن" 1381 نامه فرهنگستان ---
207 معرفی " سیر تصوف و عرفان از ایران به شبه قاره" 1381 نامه فرهنگستان ---
208 معرفی" اندیشه های جامی در مثنوی های هفت اورنگ" 1381 نامه فرهنگستان ---
209 معرفی" شمس الدین حافظ شیرازی و امین الدین محمد بلیانی" 1381 نامه فرهنگستان ---
210 معرفی "دقائق الطریق" 1381 1381 نامه فرهنگستان ---
211 معرفی" بیان التنزیل" 1381 1381 نامه فرهنگستان ---
212 نگاهی به تاریخچه، باورها و آیین های دین شینتویی 1381 مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان ---
213 رحیق التحقیق و جایگاه عرفانی- حکمی آن 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
214 نگاهی به پیشینه آب در ایران و هند باستان 1382 مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان ---
215 معرفی" احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
216 معرفی "برهان المرتاضین" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
217 معرفی " تحفه عباسی" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
218 معرفی "جامع الکلیات" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
219 معرفی "مثنوی طریق التحقیق" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
220 معرفی "زبدة الحقائق" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
221 معرفی "بررسی مآخذ برخی از اشعار رسالۀ قشیریه" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
222 معرفی "تأثیر مثنوی مولوی بر شعر عربی نورسی" 1382 1382 نامه فرهنگستان ---
223 ادبیات ودایی، کهن ترین متون باقی مانده از قوم هندوایرانی 1384 نامه فرهنگستان ---
224 اسماء و صفات خداوند از دیدگاه متکلمان مسلمان 1384 برهان و عرفان ---
225 خداشناسی ودایی 1384 برهان و عرفان ---
226 معرفی"مقالات درباره شاه نعمت الله ولی" 1384 1384 نامه فرهنگستان ---
227 معرفی "حکایت رابعه" 1384 1384 نامه فرهنگستان ---
228 معرفی"مقالات عارف" 1384 1384 نامه فرهنگستان ---
229 معرفی "آسمان حسن" 1384 1384 نامه فرهنگستان ---
230 معرفی "هزار حکایت صوفیان" 1384 1384 نامه فرهنگستان ---
231 معرفی "تاریخ مشایخ صوفیه" 1384 1384 نامه فرهنگستان ---
232 رساله بدایة الذاکرین 1384 سفینه (دانشگاه لاهور پاکستان) ---
233 معرفی "بازگشت به آغاز" 1385 1385 نامه فرهنگستان ---
234 معرفی "رساله مشتیه" 1385 1385 نامه فرهنگستان ---
235 معرفی "پژوهشی درباره معنویت ایرانی" 1385 1385 نامه فرهنگستان ---
236 خداشناسی اوپنیشادی 1385 پژوهشنامه ادیان ---
237 شرح احوال و آثار خواجه یعقوب چرخی با نقد چاپ اخیر تفسیر او 1386 1387 نامه فرهنگستان ---
238 خرمدینیه یا خرمیه 1387 1388 پژوهشنامه ادیان ---
239 Abd al-Wahid b. Zayd 1387 Encyclopaedia Islamica ---
240 Abbadi Muzaffar 2009 Encyclopaedia Islamica ---
241 کتابشناسی و مأخذ شناسی مزدکی 1392 نامه فرهنگستان ---
242 تأملی در پیوند تاریخی بایزید بسطامی با امام جعفرصادق(ع) 1392 پژوهشنامه ادیان ---
243 مباحث تطبیقی میان ادیان شرق و اسلام با تاکید بر خداشناسی در دین هندویی 1392 مشکوة ---
244 جایگاه آتش و نقش وجودی و پدیداری آن در دین زرتشتی 1392 جشن نامه دکتر مجتبایی ---
245 نگاهی به احوال ابوالقاسم نیشابوری و پیدایش و پیشینۀ مفهوم عقلاء مجانین 1393 جشن نامه دکتر محمد علی موحد ---
246 Abu al-Qasim Kurragani 2009 Encyclopaedia Islamica ---
247 Abu al-Wafa Kharazmi 2009 Encyclopaedia Islamica ---
248 Ahamad-Jam 2009 Encyclopaedia Islamica ---
249 Amir Husayni 2009 Encyclopaedia Islamica ---
250 al-Antaki 2009 Encyclopaedia Islamica ---
251 al- Asmar 2009 Encyclopaedia Islamica ---
252 Baba Rukn al-Din Shirazi 2011 Encyclopaedia Islamica ---
253 Badakhshi, shah Mohammad 2011 Encyclopaedia Islamica ---
254 Bakharzi, Abu al-Maali 2011 Encyclopaedia Islamica ---
255 Bakharzi, Abu al Mafakhir 2011 Encyclopaedia Islamica ---
256 Balyani, Amin al-Din 2011 Encyclopaedia Islamica ---
257 Balyani,Awhad al-Din 2011 Encyclopaedia Islamica ---
258 Baraka Hamadani 2011 Encyclopaedia Islamica ---
259 Bayazid Bastami al- Thani 2011 Encyclopaedia Islamica ---
260 Ahmad Harb 2009 Encyclopaedia Islamica ---
261 Ahamad Rumi 2009 Encyclopaedia Islamica ---
262 Ala al-Dawla Simnani 2011 Encyclopaedia Islamica ---
263 مقایسۀ حقیقت وجود در عرفان اسلامی با سایر مکاتب عرفانی 1393/12 اطلاعات حکمت و معرفت ---
264 نقشبندیه در بوسنی و هرزگوین 1393 تاریخ و تمدن اسلامی ---
265 نقش واسطه فیض در تفویض تکوینی 1392 1393 پژوهشنامه ادیان ---
266 بنیادهای دینی مدارا و نفی خشونت از دیدگاه عارفان مسلمان 1393 1394 بنیادهای دینی مقابله با خشونت و افراطی گری در عصر جهانی شدن ---
267 حقیقت وجود از دیدگاه ابن عربی و سید قطب الدین نیریزی 1391 1394 ابن عربی پژوهی ---
268 آن خواجه خواجگان و آن سرور مهجوران، جایگاه ابلیس نزد عارفان با تاکید بر سخنان شیخ ابوالقاسم کرگانی 1393 1394 شیخ ابوالقاسم گرکانی، مجموعه مقالات همایش بزرگداشت شیخ ابوالقاسم گرکانی ---
269 مفهوم ادب ورزی در آثار جامی و مقایسه آن با مهم ترین آثار عرفانی به زبان فارسی 1392 1393 نامه فرهنگستان ---
270 دعا در قرآن و عهد عتیق 1394/2/27 مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی ---
271 نقدی بر برخی دیدگاه های جامعه شناسان دین 1393 دو فصلنامه مطالعات تحول در علوم انسانی ---
272 Buzghush Shirazi 2015 Encyclopaedia Islamica ---
273 Buzjani, Darwish Ahi 2015 Encyclopaedia Islamica ---
274 Burhan al-Din Gharib 2015 Encyclopaedia Islamica ---
275 خرگوشی، ابوسعد 1394 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
276 خراسان، تصوف 1394 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
277 نجم الدین کبری 1394 1395 دانشنامه زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
278 نظام الدین اولیا 1394 1395 دانشنامه زبان و ادب فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی) ---
279 اسنیان 1395 دانشنامه ایران ---
280 مفهوم عرفانی نور و ظل در قرآن و سنت 1395 پژوهشنامه عرفان نمایش پیوند
281 شیخ احمد تجانی و طریقت تجانیه 1395 پژوهشنامه ادیان نمایش پیوند
282 جایگاه عرفانی امام سجاد(ع) نزد متصوفه و اهل معرفت 1396 عرفان اسلامی نمایش پیوند
283 مراتب وجود در عرفان اسلامی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه در سایر مکاتب عرفانی 1394 1395 مجموعه مقالات دومین همایش مطالعات تطبیقی در حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان نمایش پیوند
284 بنیادهای انفسی صلح 1395 1395 مجموعه مقالات همایش ملی اخلاق مهار جنگ، اخلاق صلح و اخلاق عفو و دوستی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اوضاع نیریز در دورۀ استاد میرزا احمد نیریزی 1388 1393 همایش استاد احمد نیریزی ---
2 علامه مظفر و عقائد الامامیۀ او 1391 1391 همایش محمد رضا مظفر ---
3 دظریات عرفانی شیخ سعدالدین حمویی 1393 1393 همایش شیخ سعدالدین حمویی ---
4 آن خواجۀ خواجگان و آن سرور مهجوران 1393 1393 همایش ملی بزرگداشت شیخ ابوالقاسم کرگانی ---
5 نقد برخی از دیدگاههای جامعه شناسان دین 1392 1392 همایش بسیج اساتید ---
6 مراتب وجود در عرفان اسلامی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه در سایر مکاتب عرفانی اسفند 1394 مطالعات تطبیقی ---
7 بنیاد انفسی صلح 1395 اخلاق جنگ، اخلاق صلح، اخلاق عفو و دوستی ---
8 مراتب وجود در عرفان اسلامی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه در سایر مکاتب عرفانی 1394 1394 دومین همایش مطالعات تطبیقی در حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان نمایش پیوند
9 تاملی در سیره عرفانی ائمه اطهار(ع) 1395 1395 همایش بین المللی اهل بیت علیهم السلام و عرفان شیعی با تاکید بر سیره رضوی(ع) نمایش پیوند
10 تحقق صلح جهانی بر مبنای تعالیم بهگودگیتا 1395 1396 نقش ادیان در اخلاق، صلح، عفو و دوستی نمایش پیوند
11 آموزه توحید وجودی اوپنیشادی و صلح جهانی 1395 1396 نقش ادیان در اخلاق، صلح، عفو و دوستی نمایش پیوند
12 آموزه بدهی ستوه و صلح جهانی 1395 1396 نقش ادیان در اخلاق، صلح، عفو و دوستی نمایش پیوند
13 تاثیر شیخ احمد جام در گسترش ادبیات عرفانی به زبان فارسی 1395 1395 نشست علمی از قلعه هرات تا ارگ تبریز نمایش پیوند
14 منزلت عرفانی جامی 1395 1395 همایش خاتم الشعراء عبدالرحمن چامی نمایش پیوند
15 جایگاه و منزلت دو عارف نیریزی در مکتب فلسفی اصفهان 1395 1395 دومین همایش بین المللی مکتب فلسفی اصفهان نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ و فرهنگ نیریز 1379 5000 نور ---
2 تاریخچۀ و عقائد صابئین 1376 1000 انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی ---
3 خواجه یعقوب چرخی 1386 2000 رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در تاجیکستان ---
4 تنزیه و تشبیه در مکتب ودانته و مکتب ابن عربی 1389 2000 دانشگاه ادیان قم ---
5 تصحیح متن عربی فصوص الحکم ابن عربی 1387 2000 مولی ---
6 تصحیح رساله عینیة الوجود از اوحدالدین عبدالله بلیانی 1377 2000 کتابخانه مجلس شورای اسلامی ---
7 ادیان هند 1396 500 انتشارات سمت نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ تصوف(1) و(2) و(3) 1379 1392 دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه سمنان ---
2 ادیان هند 1373 1392 دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه ادیان قم ---
3 ادیان خاور دور 1379 1391 دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد ---
4 ادیان ایران قبل از اسلام 1379 1393 دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان، دانشگاه مذاهب اسلامی ---
5 دین یهود 1384 1393 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
6 دین مسیحیت 1385 1393 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
7 متون عرفانی به زبان فارسی 1383 1390 دانشگاه های آزاد ---
8 عرفان نظری 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 فلسفه مقدماتی 1388 1391 دانشگاه آزاد ---
10 منطق 1387 1393 دانشگاه آزاد و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
11 اخلاق اسلامی 1384 1392 دانشگاه آزاد و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
12 تعلیم و تربیت اسلامی 1391 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
13 حکمت عملی 1391 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
14 حکمت اشزاق 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
15 تفسیر قرآن 1386 1393 دانشگاه آزاد و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
16 علوم قرآنی 1386 1387 دانشگاه آزاد ---
17 تفسیر عرفانی 1390 1391 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
18 ادیان تطبیقی 1385 1391 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
19 مبانی فقه و اصول 1389 1390 دانشگاه آزاد ---
20 فقه و احکام 1389 1390 دانشگاه آزاد ---
21 فلسفه اسلامی 1 و 2 1387 1390 دانشگاه آزاد ---
22 انسان از دیدگاه اسلام 1389 1390 دانشگاه آزاد ---
23 تاریخ اسلام 1385 1390 دانشگاه آزاد ---
24 کلام جدید 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
25 صرف و نحو عربی 1380 1390 دانشگاه آزاد ---
26 علم الحدیث 1387 1388 دانشگاه آزاد ---
27 تاریخ فرق اسلامی 1383 1393 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
28 ادیان ابتدایی 1384 1385 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
29 روش شناسی ادیان 1383 1389 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
30 روش تحقیق 1383 1390 دانشگاه مذاهب اسلامی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 متون عرفانی به زبان عربی 1382 1393 دانشگاه علوم و تحقیقات اسلامی ---
2 متون عرفانی به زبان فارسی 1382 1392 دانشگاه علوم و تحقیقات اسلامی ---
3 تاریخ تصوف 1382 1393 دانشگاه علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه ادیان قم ---
4 ادیان هند 1383 1390 دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه ادیان قم ---
5 ادیان خاور دور 1389 1389 دانشگاه فردوسی مشهد ---
6 عرفان تطبیقی 1389 1393 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه ادیان قم ---
7 کلام اسلامی 1390 1393 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
8 کلام تطبیقی 1391 1393 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
9 مقایسه قرآن با کتاب مقدس 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
10 کلام یهود 1391 1393 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
11 متون ادیان به زبان انکلیسی 1391 1392 دانشگاه شهید بهشتی ---
12 عرفان در جهان 1391 1392 دانشگاه ادیان قم ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 سه پروژه 1375و 1383 و 1382، سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ---
2 قزقه های مذهبی در ایران 1375 1376 معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات ---
3 فرقه های مذهبی متاثر از مزدکیه 1388 1389 دانشگاه آزاد ---
4 سید قطب الدین نیریزی: شرح احوال و دیدگاههای عرفانی 1382 1383 دانشگاه آزاد ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تاریخ فلسفه هند 1392 1393 بنیاد صدرا ---
2 ابعاد عرفانی شیعه 1391 1393 سازمان تبلیغات اسلامی ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 مقامات و احوال عرفانی از دیدگاه دو مکتب صحو و سکر 1385 ایرج چرخچی- کارشناسی ارشد ---
2 مقایسه آداب خانقاه در سلسله چشتیه و سلسله سهروردیه 1385 مریم زندیه- کارشناسی ارشد ---
3 مفهوم گناه در مسیحیت و تطبیق آن با آرای عارفان مسلمان 1386 مریم لبافی زادی- کارشناسی ارشد ---
4 مقایسه تأویلات آیات قرآنی از دیدگاه شیعه و عرفان 1386 منصورۀ اوحدی- کارشناسی ارشد ---
5 مقایسه دیدگاه عارفان شیعه(سید حیدر آملی و سید قطب الدین نیریزی) با ابن عربی در باب ولایت 1386 طاهرۀ جوادی یگانه- کارشناسی ارشد ---
6 تحقیق تطبیقی جهان شناسی و انسان شناسی فریسی و مزدکی 1386 رقیه محمودی- کارشناسی ارشد ---
7 بررسی آیین قربانی در سه دین یهود، مسیحیت و اسلام 1384 علی حسین قلی زاده- کارشناسی ارشد ---
8 قلندری در عرفان اسلامی 1386 صغری مرادی- کارشناسی ارشد ---
9 مفهوم نور در تجربۀ عرفانی اسلامی و مسیحی 1384 فاطمه زهرا اصغری ---
10 توبه در اسلام و مسیحیت 1384 فاطمه اسماعیل نظری-کارشناسی ارشد ---
11 بررسی شخصیت حضرت عیسی(ع) مسیح در ادبیات عرفانی 1387 میترا فاتحی- کارشناسی ارشد ---
12 پدیدار شناسی ثنویت نور و ظلمت در مانویت و مثنوی معنوی 1387 صدیقه نوذری- کارشناسی ارشد ---
13 زندگی و اندیشه ابوطالب مکی بر اساس قوت القلوب 1387 حسن اردشیری لاجیمی- کارشناسی ارشد ---
14 سکوت در عرفان اسلامی و نقش تربیتی آن 1387 زری میرزاجانی دارستانی- کارشناسی ارشد ---
15 زندگی نامه و آراء عرفانی عبدالجبارنفری 1388 حسنعلی آقاخانی نژاد- کارشناسی ارشد ---
16 شرح احوال، آرا و آثار ابوبکر کلابادی با تاکید بر التعرف 1388 زهره خانی پور- کارشناسی ارشد ---
17 بررسی آراء حلاج با تاکید بر طواسین 1389 حجت عبدی- کارشناسی ارشد ---
18 شرح احوال و آثار سیدامیر عبدالله برزشابادی 1389 طاهرۀ فاضلی نیک- کارشناسی ارشد ---
19 تاویل عرفانی تمثیلات، داستانها و حکایات هفت اورنگ جامی 1390 علی دشتی- کارشناسی ارشد ---
20 مقایسه شیوه های سلوک و رفتارهای اجتماعی ملامتیه و قلندریه 1390 افسانه اسرافیلی- کارشناسی ارشد ---
21 رنگ و نور در اندیشه عرفانی سلسله کبرویه 1390 لیلا شادلو- کارشناسی ارشد ---
22 نقش اسلام در اندیشه توحیدی نهضت بهکتی 1388 مهدی توسلی آزرانی- کارشناسی ارشد ---
23 پیامدهای اخلاقی توکل از نظر دین مبین اسلام 1388 یدالله طاهری- کارشناسی ارشد ---
24 تناظر میان عالم کبیر و عالم صغیر از دیدگاه ابن عربی 1389 مهدی فرحناکی- کارشناسی ارشد ---
25 بررسی تحلیلی عقلاء مجانین در تاریخ تصوف 1390 محمد آقاجانی- کارشناسی ارشد ---
26 داوود و سلیمان(ع) در آثار عرفانی ابن عربی 1390/6/15 1393 فاطمه مروی - دوره دکتری ---
27 مراتب صدق از دیدگاه عارفان مسلمان تا سده هشتم هجری 1390/2/20 1391 احمد رشیدی - کارشناسی ارشد ---
28 شرح احوال، آرا و معرفی آثار عرفانی ابونصر سراج طوسی 1390 1391 زهرا نیکخواه ابیانه - کارشناسی ارشد ---
29 تاریخ تحلیلی آداب سلوک تا قرن هفتم 1388 1391 صوفیا زارع بازقلعه - دکتری ---
30 بررسی مراتب عشق از دیدگاه افلوطین و عین القضاة همدانی 1386 1390 مسعود علاقه مندان- کارشاسی ارشد ---
31 بررسی تذکره نویسی عرفانی در تاریخ تصوف در منابع فارسی 1389 1390 الهه جواهری - کارشناسی ارشد ---
32 میرزا محمدمهدی محیی الدین الهی قمشه ای: آثار، احوال، افکار 1390 1391 مهدی سرخیل- کارشناسی ارشد ---
33 شرح و بررسی شخصیت و آثار خواجه یعقوب همدانی 1390 1391 مریم حسینی - کارشناسی ارشد ---
34 نفس الرحمن در عرفان اسلامی و مقایسۀ آن با مفاهیم مشابه در عرفان یهود و مسیحیت 1390 1391 فاطمه عباسی - دوره دکتری ---
35 بررسی ابعاد کلامی گناه آده(ع) در اسلام و یهود و مسیحیت 1390 1391 رقیه ذوالفقاری - کارشناسی ارشد ---
36 تصحیح و تعلیق تذکره جادة العاشقین 1389 1390 بی بی زهرا هاشمی - کارشناسی ارشد ---
37 تحقیق و ترجمه کتاب المواقف 1390 1391 صادق تکاورنژاد - کارشناسی ارشد ---
38 بررسی تطبیقی مرگ و مرگ اندیشی در نهج البلاغه و کتاب مقدس 1389 1389 سمیرا باباجهد انصاری - کارشناسی ارشد ---
39 عرفان و تصوف در آذربایجان قرن هشتم 1390 1390 مصطفی حسین زاده- کارشناسی ارشد ---
40 شرح احوال و آثار و آراء ابونجیب سهروردی 1390 1390 حکیمه حکیمی- کارشناسی ارشد ---
41 شیخ ابو مدین و نسبت وی با تصوف در ایران 1388 1391 انسیه شیخ سفلی- دکتری ---
42 احوال، آثار و آراء سعدالدین حمویی 1388 1392 عالیه نوری- دکتری ---
43 دیدگاه عارفان مسلمان سده های اول تا هفتم هجری نسبت به پیروان سایر ادیان 1392 1393 مریم مرادی- کارسناسی ارشد ---
44 تجانیه و گسترش آن در مصر 1392 1392 مرتضی خسروشاهی - کارشناسی ارشد ---
45 مطالعه و نقد نظریه تاثیر رهبانیت مسیحی بر عرفان اسلامی(با تاکید بر زهد، ریاضت و تجرد) 1391 1392 زینب خداداد - کارشناسی ارشد ---
46 داود و سلیمان در آثار عرفانی ابن عربی 1393/11/29 فاطمه مروی- دکتری ---
47 جایگاه زن در عهدین و متون بین العهدینی 1393/11/13 فاطمه شمس آبادی- کارشناسی ارشد ---
48 نیایش در اسلام و یهود 1393/11/15 حمدالله ادیم- کارشناسی ارشد ---
49 مأثورات امام علی(ع) در مفاهیم عرفانی تا سدۀ پنجم 1393/11/1 زهرا ابراهیمی- دکتری ---
50 مقامات و مراتب سلوک در عرفان بودایی 1393/6/26 یحیی نصرتی- دکتری ---
51 دیدگاه عارفان مسلمان سده های یکم تا هفتم هجری نسبت به پیروان سایر ادیان 1393/5/26 مریم مرادی- 1393/5/26 ---
52 تجانیه و گسترش آن در مصر 1393 مرتضی خسروشاهی- کارشناسی ارشد ---
53 مطالعه و نقد نظریۀ تاثیر رهبانیت مسیحی بر عرفان اسلامی 1393 زینب خداداد- کارشناسی ارشد ---
54 طریقت شاذلیه در منطقۀ شامات 1393/12/28 کاظم میرزایی مسرور- کارشناسی ارشد ---
55 دیدگاههای عرفانی- تربیتی جلال الدین محمد مجدالاشراف 1393/12/28 فاطمه اعلمی- کارشناسی ارشد ---
56 شرح احوال و آثار ابوسعد خرگوشی 1392 1394 خانم حسینی ---
57 سلسلۀ ختمیه در سودان 1393 1394 محمدرضا جعفری- کارشناسی ارشد ---
58 حقوق و تکالیف انسان در ادبیات تلمودی و مقایسۀ آن با کتب اربعه شیعه بهمن ماه 1394 عاطفه عبدی، دکتری ---
59 طریقت صفی علیشاهی در شیراز 1395/1/20 محمد علی نجات- کارشناسی ارشد ---
60 سیر تطور تاریخی سلسله شاذلیه از آغاز تا کنون ادیان و مذاهب 1396/7/4 مرتضی خسروشاهی نمایش پیوند
61 شرح احوال، آثار و آراء سفیان ثوری و نسبت آن با ائمه اطهار(ع) علوم و تحقیقات 1396/6/29 حسن آقاخانی نژاد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه ادیان و مذاهب دانشگاه مذاهب اسلامی 1386 1393 دانشگاه مذاهب ---
2 معاون پژوهشی 1391 1393 دانشکدۀ علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 معاون آموزشی 1392 1393 دانشکدۀ علوم و تحقیقات اسلامی- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 مسئول واحد قرآنی آموزش و پرورش 1365 1365 آموزش و پرورش ---
5 مسئول تشکیل پروندۀ علمی 1375 1376 فرهنگستان زبان و ادب فارسی ---
6 عضو شاخۀ ادیان شورای عالی انقلاب فرهنگی 1388 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی ---
7 دستیلر گروه ادیان و عرفان دائرة المعارف بزرگ اسلامی 1371 1375 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
8 مسئول شاخه علوم انسانی جهاد دانشگاهی 1383 1385 معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی  دریافت فایل Download ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جایزۀ کتاب فصل 1389 وزارت ارشاد  دریافت فایل Download ---
2 جایزۀ کتاب سال دین 1390 سازمان تبلیغات اسلامی  دریافت فایل Download ---
3 جایزۀ کتاب سال جمهوری 1390 وزارت ارشاد  دریافت فایل Download ---
4 جشنوارۀ بین المللی فارابی 1390 بنیاد نخبگان و بنیاد فارابی  دریافت فایل Download ---
5 پژوهشگر نمونه 1386 دانشگاه آزاد ---
6 نفر اول مسابقات قرآن در استان فارس 1361 آموزش و پرورش ---
7 نفر اول مسابقات قرآن در استان فارس 1364 آموزش و پرورش ---
8 نفر اول مسابقات قرآن در لشکرهای جنوب 1366 ---
9 نفر اول دورۀ دکتری 1383 ---
10 پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
11 پژوهشگر برتر دانشکده در سال 1393 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
12 پژوهشگر برتر دانشکده در سال 95 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
13 استاد نمونه آموزشی سال 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جزوه درس ادیان هند 1384 اول همه دوره ها ---
2 ادیان ایران قبل از اسلام 1384 1 ادیان ایران قبل از اسلام ---
3 ادیان ابتدایی 1384 1 درس ادیان ابتدایی ---
4 روش شناسی ادیان 1385 1 برای درس روش شناسی ادیان ---
5 ادیان تطبیقی 1386 1 برای درس ادیان تطبیقی ---
6 تاریخ تصوف 1380 1 برای درس تاریخ تصوف ---

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شرح احوال، آثار و آراء سفیان ثوری و نسبت آن با ائمه اطهار(ع) 1396 دانشگاه علوم و تحقیقات حسن آقاخانی نژاد نمایش پیوند
2 سیر تطور تاریخی سلسله شاذلیه از آغاز تا کنون 1396 ادیان و مذاهب قم مرتضی خسروشاهی نمایش پیوند