۲۷ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : مربی
  • گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 200
  • شماره تلفن دفتر : 02833902235
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : Jafari@plc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی: زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد: آموزش زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1382 تا کنون دانشگاه بین امللی امام خمینی (ره) ---
2 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1384 1390 مرکز بین المللی آموزش زیان فارسی دانشگاه تهران- دهخدا ---
3 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان . ویژه دیپلمات های کره ای 1387 1390 بخش فرهنگی سفارت کره ---
4 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان- ویژه اتاق بازرگانی کره جنوبی(KOTRA) 1387 1389 اتاق یازرگانی سفارت کره جنوبی ---
5 آموزش زبان فرانسه 1379 مرکز آموزش زبان جهاد دانشگاهی ---
6 ارزشیابی و سطح‌بندی آزمون نگارش فارسی آموزان غیرفارسی‌زبان 1397 مرکز آموزش عالی بینت الهدی- قم نمایش پیوند
7 آموزش زبان فرانسه 1379 1384 آموزشگاه فجر کرج نمایش پیوند
8 آموزش زبان فرانسه 1380 موسسه مجمع - تهران نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کتابشناسی آثار ادبی بزرگ جهان حوزه هنری ---
2 کتابشناسی آثار محمد قاضی پژوهشنامه کودکان و نوجوانان ---
3 همکاری با گروه آزمون سازی برای تهیه آزمون جامع زبان فارسی بر اساس آزمون تافل 1388 کانون زبان ایران ---
4 همکاری با گروه آزمون سازی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بر اساس آزمون پیرسون 1390-91 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مشکلات بین فرهنگی در آموزش زبان ---
2 تحقیق در مورد نحوه آموزش دستور و نگارش به زبان آموزان غیر فارسی زبان ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آشنایی با تهدیدات، آسیب ها و فرصت ها در سفرهای خارجی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
2 چیستی و چرایی برگزاری کرسی های آزاداندیشی همراه با آموزش فن مناظره 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
3 پیوست نگاری فرهنگی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
4 اصول تعلیم و تربیت اسلامی«سطح یک» 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
5 کارگاه ابزارهای نوین پژوهشی 1395 دانشگاه تهران- انجمن ایرانی مطالعات جهان نمایش پیوند
6 مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
7 ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
8 زبانشناسی پیکره ای- کار با نرم افزار WordSmith 1395 دانشگاه آزاد اسلامی کرج نمایش پیوند
9 فرهنگ نگاری 1395 دانشگاه آزاد اسلامی کرج نمایش پیوند
10 Development Test 1395 دانشگاه آزاد اسلامی کرج نمایش پیوند
11 نگارش خلاقانه 1395 دانشگاه آزاد اسلامی کرج نمایش پیوند
12 آموزش افعال فارسی به غیرفارسی زبانان: ضرورت و راهکارها، 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
13 مقاله نویسی و روش تحقیق 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
14 آمار توصیفی و استنباطی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
15 کارگاه آموزش روش‌های تهیه و تدوین مواد درسی 1383 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
16 رویکردهای نوین آموزش زبان فارسی 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
17 آموزش زبان فارسی 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
18 مسائل تصحیح آوایی و آموزش سطح دو زبان خارجی 1382 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
19 اصول ترجمه 1380 دانشگاه تهران نمایش پیوند
20 محورهای اساسی آموزش کاوی زبان‌ها، مسائل روان‌شناختی زبان، فرایند تولید شفاهی، اصالت عمل و زبان‌شناختی آموزشی و مشکلات نوشتاری 1379 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
21 غرب شناسی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
22 راهکارهای بین المللی شدن دانشگاه 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جایگاه فرهنگی کلمه در آموزش زبان اسفند 86 پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی. شماره 56 ، ویژه‌نامه زبانشناسی ---
2 جایگاه فرهنگ در آموزش زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی(به زبان فرانسه) 1388 مجله آموزش زبان رشد، شماره 88، پاییز و زمستان 1388 ---
3 اهمیت نحوه آموزش واژگان در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان 1390 مجموعه مقالات همایش بین‌المللی « انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ---
4 بررسی مشکلات بین زبانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و راه‌کارهای گسترش زبان فارسی 1387 -مجموعه مقالات ششمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی ---
5 نقد کتاب های «آموزش فارسی به فارسی» سطح مقدماتی براساس چارچوب یک استاندارد جهانی آموزش زبان دوم(سطح پایه A2و A1) خرداد 93 شهریور 93 مجموعه مقالات نهمین انجمن ترویج زبان فارسی ---
6 تعارف و روابط اجتماعی ایرانیان: مطالعه موردی تعارف در آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم 1396 1397 دو فصلنامه علمی- پژوهشی زبان فارسی و گویش های ایرانی ---
7 جایگاه و نحوه آموزش واژگان برای فارسی آموزان چینی 1396 1396 دو ماهنامه علمی - پژوهشی جستارهای زبانی نمایش پیوند
8 بررسی نقش زبان آموزان غیرفارسی زبان در توسعه آموزش محیط زیست و توسعه پایداراز طریق گردشگری زمستان 95 تابستان 96 فصلنامه علمی پژوهشی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار نمایش پیوند
9 نقش ادبیات و تعامل فرهنگی در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان زمستان95 1397 فصلنامه علمی پژوهشی نامه فرهنگستان نمایش پیوند
10 نیازها و افق ها در توسعه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان تابستان 1394 زمستان 1394 دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات آموزش زبان فارسی نمایش پیوند
11 تاثیر تفاوت های آوایی در نوشتن فارسی آموزان چینی 1395 1396 دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات آموزش زبان فارسی نمایش پیوند
12 بومی سازی علوم انسانی و نقش آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم 1396 1396 مجموعه مقالات دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی نمایش پیوند
13 نگاهی به زبان بدن در ارتباطات غیرکلامی و متون نوشتاری در آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم 1396 1396 دوازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی نمایش پیوند
14 نقش رسانه ها در بومی سازی آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم 1396 1396 مجموعه مقالات دوازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی نمایش پیوند
15 نقش مدرس کارآمد در تقویت توانش ارتباطی زبان آموزان زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبان دوم 1396 1396 دوازدهمین گردهمایی بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی نمایش پیوند
16 تحلیل کاربدری خطای املا و واژه در آموزش زبان دوم: مطالعه خطاهای زبان آموزان غیرفارسی زبان دوره پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1394 1394 سومین همایش ملی زبان شناسی و آموزش زبان فارسی، مشهد. دانشگاه فردوسی مشهد نمایش پیوند
17 خطاهای نگارشی، معیار کارآیی منابع آموزشی(مطالعه موردی غیرفارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)) 1394 1394 مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان نمایش پیوند
18 گفتار و نوشتار در زبان فارسی به عنوان زبان دوم 1393 1393 اولین همایش انجمن زبان فارسی، دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
19 گفتار و نوشتار در زبان فارسی به عنوان زبان دوم 1393 1393 اولین همایش انجمن زبان فارسی، دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
20 بررسی مشکلات دستوری زبان‌آموزان غیر ایرانی- چاپ چکیده مقاله 1389 هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی نمایش پیوند
21 بررسی مشکلات بین زبانی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان و راه‌کارهای گسترش زبان فارسی 1387 ششمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی نمایش پیوند
22 آموزش زبان فارسی به عنوان زبان خارجی و نقش آن در توسعه و بومی‌سازی علوم انسانی- چاپ چکیده مقاله 1389 چکیده مقالات نخستین همایش بین‌المللی دو سالانه‌ی علوم انسانی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اهمیت نحوه آموزش واژگان در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان 1390 همایش بین‌المللی « انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی» ---
2 بررسی مشکلات بین زبانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و راه‌کارهای گسترش زبان فارسی 1378 ششمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی ---
3 آموزش زبان فارسی به عنوان زبان خارجی و نقش آن در توسعه و بومی‌سازی علوم انسانی 1389 نخستین همایش بین‌المللی دو سالانه‌ی علوم انسانی، برگزارشده توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا و ایرلند ---
4 نقد کتاب های «آموزش فارسی به فارسی» سطح مقدماتی براساس چارچوب یک استاندارد جهانی آموزش زبان دوم(سطح پایه A2و A1) خرداد 93 شهریور 93 نهمین انجمن ترویج زبان فارسی ---
5 بررسی مشکلات دستوری مشترک زبان آموزان غیر ایرانی و راه کارهای آن 1389 1389 هفتمین مجمع بین المللی استادان زبان و ادبیات فارسی ---
6 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و اهمیت توجه به تفاوت زبان گفتار و نوشتار 1390 1390 نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی. چشم انداز ، راهکارها و موانع ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دستور کاربردی ویژه زبان آموزان غیر فارسی زبان- جلد اول: اسم، صفت، ضمیر، ... 1390 2000 انتشارات دانشگاه تهران ---
2 دستور کاربردی ویژه زبان آموزان غیر فارسی زبان- جلد دوم: زمان ها، فعل 1390 2000 انتشارات دانشگاه تهران ---
3 خواندن و درک مطلب فارسی ویژه زبان آموزان غیر فارسی زبان دوره پایه 1391 2000 انتشارات دانشگاه تهران ---
4 داستان های مثنوی برای خارجی ها و ایرانیان نوآموز(همکار مولف) 1392 400 نشر قطره ---
5 تمرین های دستور کاربردی 1388 1000 ناشر-مولف ---
6 خواندن ودرک مطلب فارسی ویژه زبان آموزان غیر ایرانی- دوره میانی 1393 2000 انتشارات دانشگاه تهران ---
7 «گفتگو»برای زبان آموزان زبان فارسی به عنوان زبان دوم زمستان 1396 1000 دانشگاه صنعتی امیرکبیر نمایش پیوند
8 «پاراگراف نویسی» برای زبان آموزان زبان فارسی به عنوان زبان دوم زمستان 1396 1000 دانشگاه صنعتی امیرکبیر نمایش پیوند
9 افعال و حروف اضافه شان برای زبان آموزان زبان فارسی به عنوان زبان دوم بهار 1397 1000 دانشگاه صنعتی امیرکبیر نمایش پیوند
10 Studies on the Teaching of Asian Languages in the 21 (st) Century 2014 1000 Cambridge Scolars Publishing نمایش پیوند

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تکمیل مجموعه کتابهای خواندن و درک مطلب فارسی برای غیر فارسی زبانان ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون آموزشی و پژوهشی 1397 مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جزوه دوازده درسی «مکالمه دوره پایه» ویژه زبان آموزان غیر فارسی زبان 1382 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه امام خمینی(ره) ---
2 تهیه آزمون در مهارت شنیدن به طور ناپیوسته از سال 1382 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 آزمون تافل زبان فارسی- همکار طرح - - کانون زبان ایران نمایش پیوند
4 تهیه آزمون در مهارت خواندن و درک مطلب به طور ناپیوسته از 1382 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
5 تهیه آزمون در مهارت نوشتن به طور ناپیوسته از سال 1382 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
6 تهیه آزمون در مهارت صحبت کردن به طور ناپیوسته از سال 1382 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
7 طراحی سوال چند مهارتی از سال 1384تا 1390 دانشگاه تهران- مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی- دهخدا نمایش پیوند
8 جزوه درسی خواندن و درک مطلب فارسی دوره پیشرفته از 1389 دانشگاه تهران- مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی- دهخدا نمایش پیوند