۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی برق- کنترل
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 223
  • شماره تلفن دفتر : 33901285
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mrahmani@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترا مهندسی برق-کنترل دانشگاه صنعتی شریف ---
2 کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل دانشگاه صنعتی شریف ---
3 کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 سیستم‌های توزیع شده ---
2 کنترل تطبیقی ---
3 بهینه‌سازی ---
4 کنترل مقاوم ---
5 تخمین نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Phase-locked loops redesign by the Lyapunov theory 2015 IET Electronics Letters نمایش پیوند
2 Two-level robust optimal control of large-scale nonlinear systems 2015 IEEE Systems Journal نمایش پیوند
3 An LMI approach to robust model predictive control of nonlinear systems with state-dependent uncertainties 2016 Journal of Process Control نمایش پیوند
4 Robust Kalman filtering for discrete-time systems with stochastic uncertain time-varying parameters 2017 IET Electronics Letters نمایش پیوند
5 LMI-based robust predictive load frequency control for power systems with communication delays 2017 IEEE Transactions on Powers Systems نمایش پیوند
6 LMI-based model predictive control for switched nonlinear systems 2017 Journal of Process Control نمایش پیوند
7 Robust Kalman Filtering for Discrete-Time Time- Varying Systems with Stochastic and Norm-Bounded Uncertainties 2018 ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control نمایش پیوند
8 Consensus-based Distributed Robust Filtering for Multisensor Systems with Stochastic Uncertainties 2018 IEEE Sensors Journal نمایش پیوند
9 Robust Deterministic Least-squares Filtering for Uncertain Time-Varying Nonlinear Systems with Unknown Inputs 2018 Systems & Control Letters نمایش پیوند
10 Locally convex-regions approximation using an incremental quadratic-based fuzzy clustering 2019 Applied Soft Computing نمایش پیوند
11 Collaborative Data Aggregation Using Multiple antennas Sensors and Fusion Center with Energy Harvesting Capability in WSN 2019 IET Communications نمایش پیوند
12 State estimation for stochastic time‐varying multisensor systems with multiplicative noises: Centralized and decentralized data fusion 2019 Asian Journal of Control نمایش پیوند
13 Robust distributed Hinf filtering over an uncertain sensor network with multiple fading measurements and varying sensor delays 2020 International Journal of Robust and Nonlinear Control نمایش پیوند
14 Distributed robust filtering with hybrid consensus strategy for sensor networks 2019 IET Wireless Sensor Systems نمایش پیوند
15 LMI-based robust mixed-integer model predictive control for hybrid systems 2020 International Journal of Control نمایش پیوند
16 An LMI approach to dissipativity-based control of nonlinear systems 2020 Journal of the Franklin Institute نمایش پیوند
17 Nash-based robust distributed model predictive control for large-scale systems 2020 Journal of Process Control نمایش پیوند
18 One-Step Prediction for Discrete Time-Varying Nonlinear Systems With Unknown Inputs and Correlated Noises 2020 IEEE Transactions on Signal Processing نمایش پیوند
19 Assessing and Evaluating Reliability of Single-Stage PV Inverters 2021 Journal of Renewable Energy and Environment نمایش پیوند
20 Dynamic output feedback control for networked systems subject to communication delays, packet dropouts, and quantization 2021 Journal of the Franklin Institute نمایش پیوند
21 Double Hyperbolic Sliding Mode Control Based on Unscented Kalman Filter for Three-legged Mobile manipulator 2021 Amirkabir Journal of Mechanical Engineering نمایش پیوند
22 Robust hybrid state estimation for power systems utilizing Phasor measurements units 2021 Electric Power Systems Research نمایش پیوند
23 Max–min fair robust beamforming design for underlay device‐to‐device communications in cellular networks 2021 International Journal of Communication Systems نمایش پیوند
24 Stabilising PID controller for time-delay systems with guaranteed gain and phase margins 2021 International Journal of Systems Science نمایش پیوند
25 Optimal Lp filtering for discrete‐time non‐Gaussian dynamic systems 2021 IET Control Theory & Applications نمایش پیوند
26 Hinf filtering for nonlinearly coupled complex networks subjected to unknown varying delays and multiple fading measurements 2022 ISA transactions نمایش پیوند
27 Fault detection and isolation based on robust Kalman filter for discrete-time systems with stochastic and norm-bounded uncertainties 2021 Amirkabir Journal of Mechanical Engineering نمایش پیوند
28 Consensus‐based robust least‐squares filter for multi‐sensor systems 2022 International Journal of Adaptive Control and Signal Processing نمایش پیوند
29 Robust L1 observer design and circuit implementation for a class of faulty nonlinear systems 2022 International Journal of Systems Science نمایش پیوند
30 Double hyperbolic sliding mode control of a three‐legged robot with actuator constraints 2022 IET Control Theory & Applications نمایش پیوند
31 Measurement-outlier robust Kalman filter for discrete-time dynamic systems 2022 ISA transactions نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Identification and PSO-PI based position control for a practical DC Servo System 2018 3rd International Conference on Electrical Engineering نمایش پیوند
2 PSO-based Internal Model Control for Automatic Voltage Regulator 2018 3rd International Conference on Electrical Engineering نمایش پیوند
3 کنترل سیستم های غیرخطی چندعامله با استفاده از نظریه اتلافی بودن 2019 3rd National Seminar on Control and Optimization نمایش پیوند
4 شناسایی سیستم، طراحی و پیاده‌سازی کنترل کننده PID برای کنترل سرعت موتور 2019 3rd National Seminar on Control and Optimization نمایش پیوند
5 فیلتر مقید خطا برای سیستم‌های کنترل شبکه‌ای با در نظر گرفتن محدودیت از دست رفتن بسته‌ی اطلاعاتی 1399 هفتمین کنگره ملی تازه‌های مهندسی برق ایران نمایش پیوند
6 تخمین حالت نوسان ساز وندرپل با اندازه گیری های نویزی با استفاده از تخمین گرافق متحرک 1399 هفتمین کنگره ملی مهندسی برق ایران نمایش پیوند
7 Assessment of Reliability and Availability of a Photovoltaic Power Plant 2020 First National Congress of Optimization in Renewable Energies نمایش پیوند
8 Reliability Assessing in Single-Stage PV Inverters 2020 First National Congress of Optimization in Renewable Energies نمایش پیوند
9 Review some of the metaheuristic optimization algorithms in MPPT 2020 First National Congress of Optimization in Renewable Energies نمایش پیوند
10 Distributed Power Control for Wireless Networks Using a Self-tuning PI Controller 2020 10th International Conference on Information Technology, Computer and Telecommunication نمایش پیوند
11 Voltage Control Scheme for Multilevel Interfacing PV Application: Real-Time MRAC-Based Approach 2022 24th European Conference on Power Electronics and Applications نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الکترونیک 1 و 2 ---
2 تجزیه و تحلیل سیستم‌ها ---
3 سیستم‌های کنترل خطی ---
4 سیستم‌های کنترل دیجیتال و غیرخطی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کنترل تطبیقی ---
2 بهینه‌سازی محدب ---
3 کنترل مقاوم ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تمرین سری اول درس کنترل دیجیتال 1401-1402 دوم  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 تمرین سری دوم درس کنترل دیجیتال 1401-1402 دوم  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 پروژه اول درس کنترل مقاوم 1401-1402 دوم  دریافت فایل Download نمایش پیوند