۳۱ شهریور ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی برق- کنترل
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 223
  • شماره تلفن دفتر : 33901285
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mrahmani@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترا مهندسی برق-کنترل دانشگاه صنعتی شریف ---
2 کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل دانشگاه صنعتی شریف ---
3 کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 سیستم‌های توزیع شده ---
2 کنترل تطبیقی ---
3 بهینه‌سازی ---
4 کنترل مقاوم ---
5 تخمین نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Phase-locked loops redesign by the Lyapunov theory 2015 IET Electronics Letters نمایش پیوند
2 Two-level robust optimal control of large-scale nonlinear systems 2015 IEEE Systems Journal نمایش پیوند
3 An LMI approach to robust model predictive control of nonlinear systems with state-dependent uncertainties 2016 Journal of Process Control نمایش پیوند
4 Robust Kalman filtering for discrete-time systems with stochastic uncertain time-varying parameters 2017 IET Electronics Letters نمایش پیوند
5 LMI-based robust predictive load frequency control for power systems with communication delays 2017 IEEE Transactions on Powers Systems نمایش پیوند
6 LMI-based model predictive control for switched nonlinear systems 2017 Journal of Process Control نمایش پیوند
7 Robust Kalman Filtering for Discrete-Time Time- Varying Systems with Stochastic and Norm-Bounded Uncertainties 2018 ASME Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control نمایش پیوند
8 Consensus-based Distributed Robust Filtering for Multisensor Systems with Stochastic Uncertainties 2018 IEEE Sensors Journal نمایش پیوند
9 Robust Deterministic Least-squares Filtering for Uncertain Time-Varying Nonlinear Systems with Unknown Inputs 2018 Systems & Control Letters نمایش پیوند
10 Locally convex-regions approximation using an incremental quadratic-based fuzzy clustering 2019 Applied Soft Computing نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Identification and PSO-PI based position control for a practical DC Servo System 2018 3rd International Conference on Electrical Engineering نمایش پیوند
2 PSO-based Internal Model Control for Automatic Voltage Regulator 2018 3rd International Conference on Electrical Engineering نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الکترونیک 1 و 2 ---
2 تجزیه و تحلیل سیستم‌ها ---
3 سیستم‌های کنترل خطی ---
4 سیستم‌های کنترل دیجیتال و غیرخطی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کنترل تطبیقی ---
2 بهینه‌سازی محدب ---
3 کنترل مقاوم ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تمرین تکمیلی فصل دوم سیگنال‌ها و سیستم‌ها 97-98 دوم  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 تمرین کامپیوتری اول درس سیگنال‌ها وسیستم‌ها 97-98 دوم  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 پروژه اول درس کنترل مقاوم 97-98 دوم  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 پروژه دوم درس کنترل مقاوم 97-98 دوم  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 تمرین کامپیوتری دوم درس سیگنال‌ها وسیستم‌ها 97-98 دوم  دریافت فایل Download نمایش پیوند