۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 217
  • شماره تلفن دفتر : 33901228
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : roghayehaminian@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری اصلاح نباتات 1383 1389 دانشگاه شهرکرد مشترک با دانشگاه تریمیازوف روسیه ---
2 کارشناسی ارشد گرایش اصلاح نباتات 1379 1381 دانشگاه شهرکرد ---
3 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 1375 1379 دانشگاه شهرکرد ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تنشهای محیطی و تاثیر آن بر عملکرد گیاهان زراعی مزرعه تحقیقاتی- وسایل اندازه گیری صفات ---
2 گیاهان دارویی وعوامل مؤثر بر ماده یا مواد مؤثره آنها مزرعه تحقیقاتی- آزمایشگاه- گلخانه ---
3 به کار گیری روشها و تکنیکهای جدید در اصلاح نباتات و مارکرهای مولکولی آزمایشگاه-مزرعه تحقیقاتی- گلخانه ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره آموزشی مدیریت احداث گلخانه 82/11/18 82/11/21 مرکز جهاد کشاورزی شهرکرد ---
2 دوره آموزش کشت و پرورش خیار و گوجه گلخانه‌ای 1383 1383 مرکز آموزش کشاورزی چالشتر ---
3 دوره آموزش SPSS (کاربرد کامپیوتر در پژوهش و تحقیق 84/12/24 84/12/26 استانداری چهارمحال و بختیاری ---
4 دوره مقاله نویسی به زبان انگلیسی 85/4/25 85/4/26 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
5 دوره فلسفه تعلیم و تربیت 85/6/6 85/6/7 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
6 دوره روش شناسی تحقیق 86/5/8 86/5/9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
7 دوره Power point 87/2/31 87/3/2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
8 دوره آشنایی با اینترنت 87/9/6 87/9/13 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
9 دوره آموزشی آمار مقدماتی 87/11/9 87/11/15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
10 دوره روانشناسی تربیتی 88/5/13 88/5/15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
11 دوره روشهای برقراری ارتباط موفق 88/9/4 88/9/10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
12 دوره اصول و فلسفه تعلیم و تربیت 88/10/15 88/10/15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
13 دوره آشنایی با آیین نامه‌های آموزشی پژوهشی 88/10/16 88/10/16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
14 دوره الگوهای برنامه ریزی و تدوین طرح درس 89/4/2 89/4/2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
15 دوره روانشناسی تحول 89/4/9 89/4/9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
16 دوره ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 89/4/10 89/4/10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
17 دوره آموزشی کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت 90/4/11 90/4/12 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ---
18 دوره آموزشی انگیزش و یاددهی اثربخش 90/4/13 90/4/14 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ---
19 الگوهای یاددهی- یادگیری 90/6/29 90/6/31 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد ---
20 دوره آموزشی روش‌ها و آداب سخنرانی در جمع 91/4/7 91/4/8 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
21 نشست هم اندیشی اساتید دانشگاهی با موضوع سبک زندگی (مدخل و کلیات) 91/12/22 91/12/22 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
22 دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی ویژه اساتید 92/10/5 92/10/5 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
23 آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاهی 93/6/16 93/6/19 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Exogenous β-aminobutyric acid application attenuates Aspergillus decay, minimizes aflatoxin B1 accumulation, and maintains nutritional quality in fresh-in-hull pistachio kernels 2020 2020 Journal of the Science of food and agriculture  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 تعیین محل کروموزمی ژن های کنترل کننده عملکرد مرتبط با صفات روزنه و برگ پرچم در گندم نان تحت شرایط تنش خشکی و بدون تنش با استفاده از لاین های جایگزین کروموزومی 1392 پ‍‍ژوهش و سازندگی ---
3 اثر صفات روزنه‌ای بر فتوسنتز و عملکرد لینه‌های جایگزین کروموزومی گندم نان در شرایط طبیعی و تنش خشکی 1390 مجله به‌زراعی کشاورزی ---
4 Chromosomal analysis of photosynthesis rate and stomatal conductance and their relationships with grain yield in wheat (Triticum aestivum L.) under water-stressed and well-watered conditions 2010 Acta Physiologiae Plantarum ---
5 Genomic analysis of carbon isotop discrimination, photosynthesis rate, stomatal conductance, and yield in wheat (Triticum aestivum L.) under water-stressed conditions 2012 Crop and Pasture Science ---
6 The genetic analysis of stomatal frequency and size, stomatal conductance, photosynthetic rate and yield in wheat (Triticum aestivum L.) using substitution lines series 2010 Wheat Information Service ---
7 پاسخ هیبریدهای دیررس ذرت به کاربرد سولفات پتاسیم در شرایط کم آبیاری 1395 1396 اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی نمایش پیوند
8 تاثیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت شرایط آبیاری معمولی 1394 1396 تنش های محیطی در علوم زراعی نمایش پیوند
9 تحمل به تنش شوری ژنوتیپهای پیشرفته گندم در شرایط کشت هیدروپونیک و مزرعه 1394 1396 به نژادی نهال و بذر نمایش پیوند
10 بررسی کروموزومی تحمل به شوری در گندم با استفاده از لاین های جایگزین 1394 1396 فناوری تولیدات گیاهی نمایش پیوند
11 واکنش ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (.Carthamus tinctoriuos L) به محلول پاشی نانو اکسید آهن در شرایط کم آبیاری 1395 1396 تولید گیاهان زراعی نمایش پیوند
12 بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدرو الکلی بارهنگ کبیر (Plantago major L.) و ناخنک (Astragalus hamosus) بر تعدادی باکتری گرم منفی و گرم مثبت 1394 پژوهش های گیاهی نمایش پیوند
13 بررسی اثر تیمارهای تغذیه ای بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه داروییDracocephalum kotschyi Boiss 1396 1396 فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی نمایش پیوند
14 اثر کود فسفر و روابط برخی صفات زراعی دو هیبرید ذرت دانه‌ای (Zea mays L.) در شرایط تنش خشکی 1396 1397 فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی نمایش پیوند
15 بررسی شاخص‌های رضایت‌مندی شهروندان از امکانات رفاهی پارک‌ها و فضاهای سبز شهر تهران با استفاده از روش تاپسیس و تجزیه خوشه‌ای 1396 فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست نمایش پیوند
16 روش‌های آماری چند متغیره جهت مطالعه روابط بین صفات گلرنگ در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی 1396 تولیدات گیاهی نمایش پیوند
17 ارزیابی پاسخ ارقام مختلف کنجد ( Sesamum indicum L.) به رژیمهای آبیاری کامل و کم آبیاری 1396 1399 علوم گیاهان زراعی ایران نمایش پیوند
18 برآورد سازگاری برخی رقم ها و ژنوتیپ های زیتون در شرایط اقلیمی طارم با استفاده از روش های ناپارامتری آماری 1398 1399 علوم باغبانی ایران نمایش پیوند
19 ارزیابی میانگین گیری متحرک بر مطالعات سازگاری زیتون (Olea europaea L.) 1398 1399 نشریه علمی پژوهشی دانش کشاورزی و تولید پایدار نمایش پیوند
20 اثر تراکم، کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کاسنی(Cichorium intybus) 1398 1399 تغذیه گیاهان باغی نمایش پیوند
21 Effect of biostimulants on morpho-physiological traits of various ecotypes of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) under water deficit stress 2020 2021 Scientia Horticulturae نمایش پیوند
22 Effect of exogenous melatonin treatment on Aspergillus decay, aflatoxin B1 accumulation and nutritional quality of fresh “Akbari” pistachio fruit 2021 2021 Journal of Food Processing and Preservation نمایش پیوند
23 تاثیرکودهای زیستی بر صفات مورفوفیزیولوژیک شنبلیله(Trigonella foenum-graecum L.) در شرایط مختلف رطوبتی 1398 1398 تغذیه گیاهان باغی نمایش پیوند
24 پاسخ گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) به برخی تیمارهای تغذیه ای 1398 1398 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران نمایش پیوند
25 ارزیابی سازگاری برخی ژنوتیپها و ارقام زیتون در شرایط اقلیمی طارم با استفاده از روشهای آماری چند متغیره 1398 1398 پژوهشهای میوه کاری نمایش پیوند
26 بررسی اثر کم آبیاری و باکتری تقویت کننده رشد بر میزان اینولین و صفات مورفولوژیک ریشه ژنوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی شنگ (Tragopogon spp.) 1400 1401 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران نمایش پیوند
27 تنوع اللی در مکان های ژنی مربوط به بهاره سازی و ارتباط آن با عادت رشد در مزرعه لاین‌های امیدبخش گندم نان (Triticum aestivum L.) 1400 1400 مجله نهال و بذر نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام لوبیای معمولی در شرایط عادی و کمبود آب 1381 هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
2 بررسی اقتصادی کشت لوبیا در شرایط عادی و تنش آب در استان چهارمحال و بختیاری 1384 اولین همایش ملی حبوبات پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد ---
3 اثرگذاری کودهای ارگانیک در زراعت لوبیا بر گره بندی، میزان تثبیت نیتروژن و عملکرد 1385 نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
4 بررسی همبستگی بین صفات مختلف و شاخص‌های مقاومت به خشکی در لوبیای معمولی 1385 نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
5 گیاهان دارویی و اثرات درمانی آن‌ها 1386 همایش منطقه‌ای گیاهان دارویی ، فارسان ---
6 بررسی اثرات تلقیح دوگانه ریزوبیوم و باکتری‌های ریزوسفری افزاینده رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمز 1387 دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
7 تعیین محل کروموزومی ژن‌های کنترل کننده عملکرد و برخی ویژگی‌های مرتبط با تحمل به خشکی در گندم نان با استفاده از لاین‌های جایگزین کروموزومی 1388 اولین همایش ملی تنش‌های محیطی در علوم کشاورزی، بیرجند ---
8 تعیین محل کروموزومی ژن‌های موثر بر عملکرد و برخی اجزاء مرتبط با آن تحت شرایط نرمال و تنش آب با استفاده از لاین‌های جایگزین کروموزومی 1388 اولین همایش منطقه‌ای کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز ---
9 آنالیز کروموزومی عملکرد و برخی صفات مورفولو‍‍ژیکی مرتبط با عملکرد در گندم نان تحت شرایط آبی و تنش 1388 اولین همایش منطقه‌ای کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز ---
10 آنالیز کروموزومی اثرات فراوانی و اندازه روزنه بر سرعت فتوسنتز و عملکرد گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش 1389 یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
11 Drought tolerance study in common bean 2005 InterDrought-II, The 2nd International conference on integrated approaches to sustain and improve plant production unde ---
12 Water stress on yield of Common Been in Shahrekord University 2005 (Fourth International Food Legumes Research Conference, New Delhi, India ---
13 Study of seed yield correlation with different traits of common been under stress condition 2007 International Conference On Mathematical Biology , Malaysia ---
14 Drought tolerance indices study in common been 2007 International Conference On Mathematical Biology,Malaysia ---
15 بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای جدید ذرت دانه‌ای زودرس در شرایط آب و هوایی اصفهان 1392 اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران ---
16 تاثیر تاریخ کاشت در عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای جدید ذرت دانه‌ای زودرس در شرایط آب و هوایی اصفهان 1392 همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، ملایر ---
17 بررسی اثر قارچ مایکوریزا بر برخی خواص مرفولوژیکی ارزن در اصفهان 1392 اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، تهران ---
18 بررسی اثر قارچ مایکوریزا و نانو کود بیوزر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن در اصفهان 92/12/15 همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، دانشگاه ملایر ---
19 بررسی عملکرد دانه و برخی صفات مرتبط با عملکرد ارقام گلرنگ در شرایط آب و هوایی قزوین 1393 اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک نمایش پیوند
20 تاثیر عنصر روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت شرایط کم آبیاری 1391 دومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
21 تأثیر تاریخ تاریخ کاشت بر مراحل مختلف فنولوژیکی ارقام جدید ذرت دانه ای زودرس در شرایط آب و هوایی اصفهان 1391 همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی نمایش پیوند
22 بررسی تغییرات صفات مختلف مرتبط با عملکرد ارزن تحت تاثیر قارچ مایکوریزا و نانو کود بیوزر در اصفهان 1393 دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار نمایش پیوند
23 بررسی اثر محلول پاشی نانواکسید تیتانیوم بر برخی صفات فیزیولوژیک ارقام مختلف گلرنگ 1393 دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار نمایش پیوند
24 بررسی عملکرد و برخی اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در شرایط تنش آبی و آبیاری نرمال 1393 همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی نمایش پیوند
25 بررسی ارتباط عملکرد دانه و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی ارقام گلرنگ در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی 1393 همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی نمایش پیوند
26 اثر رژیم آبیاری و پتاسیم بر عملکرد ذرت دانه‌ای 1393 همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی نمایش پیوند
27 بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدرولیکی گلنار فارسی و چند نوع آنتی بیوتیک بر چند گونه باکتری در شرایط آزمایشگاه 1393 1393 همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی نمایش پیوند
28 تاثیر کود پتاسیم بر صفات رویشی و زایشی دو رقم ذرت دانه ای 1393 همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی نمایش پیوند
29 اثر تنش خشکی و پتاسیم بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد در ذرت دانه‌ای سینگل کراس 700 و 704 1393 همایش توسعه و پایداری کشاورزی نمایش پیوند
30 بررسی ارتباط عملکرد با اجزاء آن در دو رقم ذرت دانه‌ای تحت شرایط تنش کم آبیاری 1394 1394 نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم نمایش پیوند
31 بررسی اثر رژیم آبیاری و فسفر بر عملکرد و برخی اجزاء مرتبط با عملکرد در ذرت 1394 1394 نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم نمایش پیوند
32 بررسی مقاومت به شوری در لاین‌های جایگزین کروموزومی گندم 1394 1394 نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم نمایش پیوند
33 تعیین محل کروموزومی ژن‌های کنترل کننده مقاومت به شوری در گندم با استفاده از لاین‌های جایگزین 1394 1394 نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم نمایش پیوند
34 ارزیابی تحمل به تنش شوری ارقام و لاین‌های پیشرفته گندم در مرحله گیاهچه ای(جوانه زنی) 1395 1395 دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری نمایش پیوند
35 ارزیابی تحمل به تنش شوری ارقام و لاین‌های پیشرفته گندم در شرایط کشت هیدروپونیک 1395 1395 دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری نمایش پیوند
36 تعیین محل کروموزومی ژن‌های کنترل کننده جذب روی و آهن در صفات مرتبط با عملکرد سنبله گندم با استفاده از لاین‌های جایگزین کروموزومی 1395 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران نمایش پیوند
37 اثر محلول‌پاشی نانو ذرات اکسید آهن بر صفات مرتبط با دانه در تعدادی از ژنوتیپهای گلرنگ در شرایط تنش کم آبی 1396 1396 اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی اگانیک و مرسوم نمایش پیوند
38 بررسی روابط بین عملکرد دانه و برخی صفات مرفو- فیزیولوژیک گلرنگ در شرایط عادی و تنش کم آبی 1396 1396 اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی اگانیک و مرسوم نمایش پیوند
39 اثر محلولپاشی نانوذرات اکسید آهن بر برخی صفات فیزیولوژیک گلرنگ در شرایط کم-آبیاری 1396 1396 اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی اگانیک و مرسوم نمایش پیوند
40 واکنش عملکرد و اجزا مرتبط با آن به محلول پاشی نانو ذرات آهن و تیتانیوم در شرایط آبیاری معمولی و کم آبیاری در برخی ارقام گلرنگ بهاره 1396 1396 اولین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم نمایش پیوند
41 بررسی تحمل به خشکی برخی ژنوتیپهای گلرنگ با استفاده از شاخصهای تحمل تنش 1396 1396 اولین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم نمایش پیوند
42 بررسی محتوای متابولیتی عصاره های مختلف گل همیشه بهار (Calendula officinalis) 1396 1396 اولین کنفرانس بین المللی فناوریهای نوین در علوم نمایش پیوند
43 بررسی اثر تیمارهای کودی بر فاکتورهای کمی و کیفی گیاه دارویی بادرنجبویه دنایی 1396 1396 نخستین کنفرانس ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتقاء سلامت و تجارت نمایش پیوند
44 Effect of low irrigation stress on yield and yield components of sesame 1397 1397 هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی نمایش پیوند
45 Study the relationships between traits of sesame in non-stress and drought stress conditions 1397 1397 هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی نمایش پیوند
46 Study quantitative and qualitative yield of sesame in two different irrigation conditions 1397 1397 هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی نمایش پیوند
47 بررسی تفاوت صفات زایشی سه اکوتیپ شنبلیله در شرایط گلخانه، اولین کنفرانس ملی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی وعلوم نوین 1397 1397 مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما نمایش پیوند
48 مقایسه سه اکوتیپ شنبلیله (Trigonella foenum graecum L.)، از نظر صفات تعداد و اندازه روزنه، اولین کنفرانس ملی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی وعلوم نوین 1397 1397 مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما نمایش پیوند
49 تاثیر کودهای زیستی بر برخی صفات فیزیولوژیک کینوا، اولین کنفرانس ملی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی وعلوم نوین 1397 1397 مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برآورد سازگاری محیطی در محصولات باغی (چالش‌ها و راهکارها) 1399 500 دانشگاه امام خمینی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فیزیولوژی پس از برداشت 1382 1383 مرکز آموزش جهاد کشاورزی شهرکرد ---
2 آمار و احتمالات کشاورزی 1384 دانشگاه علمی کاربردی فارسان-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
3 ژنتیک 1384 دانشگاه علمی کاربردی فارسان- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
4 کشت بافت 1384 1387 دانشگاه علمی کاربردی فارسان ---
5 گیاهشناسی(1) 1384 1384 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
6 طرح و آزمایشات کشاورزی 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
7 زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای 1387 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
8 زراعت غلات 1388 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
9 اصول زراعت 1389 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
10 کاربرد کامپیوتر در کشاورزی 1384 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
11 بیوتکنولوژی گیاهی 1386 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
12 بیوشیمی عمومی 1386 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
13 بیوشیمی گیاهی 1386 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
14 عملیات زراعی 1386 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
15 زیست شناسی عمومی 1387 1391 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
16 اصلاح گلهای زینتی 1384 1385 دانشگاه علمی کاربردی فارسان ---
17 پروژه 1385 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زبان تخصصی 1389 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
2 کاربرد کامپیوتر در کشاورزی 1389 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
3 روش تحقیق 1391 1392 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق ---
4 روشهای پیشرفته آماری 1389 ادامه دارد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق-دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
5 روشهای تجزیه چند متغیره 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
6 سمینار1 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
7 طرح و آزمایشات تکمیلی 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
8 ژنتیک بیومتری 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
9 سمینار 2 1393 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 بیومتری 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
11 ژنتیک جمعیت 1394 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 تاثیر پتاس و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت شرایط تنش خشکی 1390 1391 رحمت صالحی- کارشناسی ارشد- مشاور ---
2 تاثیر پتاس و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی 1390 1391 مریم اسلامی- کارشناسی ارشد- مشاور ---
3 تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه 1391 1392 سپیده کفاش-کارشناسی ارشد ---
4 بررسی کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد ماش خوراکی در شهرستان محلات 1391 1392 محمدجواد امینی- کارشناسی ارشد ---
5 تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه هیبریدهای جدید ذرت زودرس در شرایط آب و هوایی اصفهان 1391 1392 فاطمه برجیسی آرانی- کارشناسی ارشد ---
6 بررسی اثر قارچ مایکوریزا و نانو کود بیوزر بر عملکرد ارزن در استان اصفهان 1391 1392 بهاره شهبازیان- کارشناسی ارشد ---
7 تاثیر سطوح مختلف کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه کاسنی تحت تاثیر تراکم های مختلف در منطقه قمصر 1391 1392 علی مهرآبادی آرانی- کارشناسی ارشد- مشاور ---
8 تأثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای S.C 700و S.C704 1392 93/6/27 زهره حنطه- کارشناسی ارشد ---
9 تأثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود فسفربر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای S.C 700و S.C704 در منطقه کاشان 1392 هیلا سادات طبسی- کارشناسی ارشد ---
10 مقایسه اثر کودهای بیولوژیک نانو و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت شرایط تنش خشکی 1391 1392 نسرین ناصری- کارشناسی ارشد ---
11 تاثیر کولتیواتور و چندکشتی همزمان بر خصوصیات زراعی و زیست توده ذرت در ورزنه اصفهان 1392 1393 رسول غفوری-کارشناسی ارشد-مشاور ---
12 پاسخ خصوصیات کمی و کیفی ذرت به چندکشتی همزمان و سطوح نیتروژن در منظقه شازند اراک 1392 93/6/27 اسماعیل علی بخشی-کارشناسی ارشد-مشاور ---
13 اثر سطوح نیتروژن ، کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت 1392 فرزاد عامری طرقی -کارشناسی ارشد-مشاور ---
14 تاثیر تراکم کاشت و مقادیر مختلف کود فسفر بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای S.C 700و S.C704در منطقه کاشان 1392 ام البنین آخرتی فرد-کارشناسی ارشد-مشاور ---
15 تاثیر تراکم کاشت و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای S.C 700و S.C704در منطقه آران و بیدگل 1392 مهسا مهرانیان-کارشناسی ارشد-مشاور ---
16 بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره هیدروالکلی گیاهان دارویی لیمو ترش (Citrus limon) و عناب 92/10/3 93/6/23 شادی دانش پژوه- کارشناسی ارشد- مشاور ---
17 بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره هیدروالکلی گیاهان دارویی ناخنک (Melilotus officinalis)و بارهنگ کبیر (Plantago major)برچند گونه باکتری در شرایط آزمایشگاه 92/10/3 93/6/23 محسن مردانی-کارشناسی ارشد -مشاور ---
18 اثر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم روی رشد، عملکرد و تعدادی از پارامتر های فیزیولوژیک برخی ارقام گلرنگ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 1394 مهناز محمدی - کارشناسی ارشد ---
19 اثر محلول پاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد و پارامتر های فیزیولوژیک ارقام گلرنگ تحت شرایط تنش خشکی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 1394 معصومه پاک نژاد-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
20 ارزیابی تحمل به تنش شوری ارقام و لاین های پیشرفته گندم دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 1395 علی قربانی-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
21 تأثیر محلول پاشی نانواکسید آهن بر عملکرد و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان گلرنگ در شرایط کم آبیاری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 1396 سامان پارسامهر-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
22 اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی و کارایی مصرف آب ارقام کنجد دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین بهمن 1396 مهسا قاسمی پناه-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
23 مقایسه ارقام کنجد از نظر کارایی مصرف نیتروژن دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین شهریور 1396 امیرحسین خاضع-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
24 تاثیر کود های زیستی بر صفات کمی و کیفی شنبلیله تحت تنش شوری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین جاری شکوفه دانیالی-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
25 تاثیر کود های زیستی بر صفات کمی و کیفی شنبلیله تحت تنش کم آبیاری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین جاری شیوا رضازاده-کارشناسی ارشد نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه دوم فارغ التحصیلی در دوره کارشناسی 1379 ریاست دانشگاه شهرکرد ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برآورد میزان پایداری عملکرد دانه هیبریدهای دیررس و متوسط رس ذرت بهمن 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی مصطفی جوکار-کارشناسی ارشد-مشاور نمایش پیوند
2 تاثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود پتاسیم بر روی اجزای عملکرد ذرت دانه ای SC713 در منطقه کاشان 27/6/1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق زهره حنطه نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی پایداری عملکرد برخی ژنوتیپ ها و ارقام زیتون در شرایط اقلیمی طارم 26/11/1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) امیر عباس تقی زاده نمایش پیوند