۲۲ آذر ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • تاریخ تولد : 1363
  • نشانی : 34149-1681
  • شماره اتاق : 612
  • شماره تلفن دفتر : 02833901221
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : sajjad.robati@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

...................

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1381 1385 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد 1385 1387 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
3 دکتری 1388 1391 دانشگاه تهران ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 نظریه گروه های متناهی ---
2 نظریه سرشت گروه ---
3 ترکیبیات جبری ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 On Products of Irreducible Characters and Products of Conjugacy Classes in Finite Groups ISI 2013 Communications in Algebra نمایش پیوند
2 Products of conjugacy classes and products of irreducible characters in finite groups ISI 2013 Turkish Journal of Mathematics نمایش پیوند
3 Product of Conjugacy Classes in Certain p-groups Zentralblatt Math 2013 International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra نمایش پیوند
4 Powers of irreducible characters and conjugacy classes in finite groups ISI 2014 Journal of Algebra and Its Applications نمایش پیوند
5 Some Connection between powers of conjugacy classes and degrees of irreducible characters in solvable groups ISI 2016 Bulletin of the Iranian Mathematical Society نمایش پیوند
6 Frobenius Groups with Almost Distinct Conjugacy Class Sizes ISI 2016 The Bulletin of the Malaysian Mathematical Society نمایش پیوند
7 The power graph on the conjugacy classes of a finite group ISI 2016 Acta Mathematica Hungarica نمایش پیوند
8 Groups whose vanishing elements are of odd order ISI 2017 Journal of Algebra and Its Applications نمایش پیوند
9 Real-Imaginary Conjugacy Classes and Real-Imaginary Irreducible Characters in Finite Groups ISI 2018 Mathematical Notes نمایش پیوند
10 On finite groups having a certain number of cyclic subgroups ISI 2018 International Journal of Group Theory نمایش پیوند
11 Non-real groups with exactly two conjugacy classes of the same size ISI 2019 Communications of the Korean Mathematical Society نمایش پیوند
12 Groups whose set of vanishing elements is the union of at most three conjugacy classes ISI 2019 Bulletin of the Belgian Mathematical Society نمایش پیوند
13 Nearly Rational Frobenius Groups ISI 2018 Accepted Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics ---
14 Isaacs-Seitz conjecture for certain groups ISI 2019 Communications in Algebra نمایش پیوند
15 Groups whose set of vanishing elements is exactly a conjugacy class ISC 2019 Algebraic structures and their applications نمایش پیوند
16 On the Regular Power Graph on the Conjugacy Classes of Finite Groups ISC 2018 Mathematics Interdisciplinary Research نمایش پیوند
17 subgroups generated by a conjugacy class in finite groups ISI 2019 Accepted Algebra Colloquim ---
18 Taketa's inequality and finite groups with a normal Hall subgroup ISI 2019 Communications in Algebra نمایش پیوند
19 A solvability criterion for finite groups related to character degrees ISI 2019 Accepted Czechoslovak Mathematical Journal ---
20 مصور کردن گروه ها با نمودار کیلی ISC 2019 نشریه ریاضی و جامعه نمایش پیوند
21 Non-solvable groups each of whose character degrees has at most two prime divisors ISI 2019 Accepted Journal of Algebra and its Applications ---
22 Burnside's theorem on vanishing conjugacy class sizes submitted ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Irreducible character and conjugacy classes in finite group 1392 6th Iranian group Theory Conference ---
2 some example of Frobenius groups 1393 Third Biennial International Group Theory Conference ---
3 the power graph and conjugacy classes of groups 1394 8th Iranian group Theory Conference ---
4 Real-Imaginary Group 1395 9th Iranian group Theory Conference ---
5 On the regular power graph on th e conjugacy classes of finite groups 1395 9th Iranian group Theory Conference ---
6 On non-vanishing elements in finite groups 1396 10th Iranian group Theory Conference ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف خردمندان ---
2 مجموعه مقالات کنفرانس نظریه گروه ها-دانشگاه تهران ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جبر ---
2 ریاضی عمومی 1 ---
3 ریاضی عمومی 2 ---
4 معادلات دیفزانسیل ---
5 ریاضیات مهندسی ---
6 جبرخطی ---
7 مبانی جبر ---
8 مبانی ریاضیات ---
9 نظریه گراف ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریاضیات مهندسی پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 جبر پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 نظریه حلقه و مدول دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 نظریه گروه متناهی-دوره دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 نظریه سرشت گروه ها-دوره دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عضو کمیته اجرائی کنفرانس بین المللی نظریه گروه ها 1389 1389 دانشگاه تهران ---
2 دبیرهشتمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف 1390 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دانشجوی نمونه دانشگاه تهران 1391 وزارت علوم ---
2 رتبه اول آزمون ورودی دکتری دانشگاه تهران 1388 ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نمونه سوالات پایان ترم ریاضی عمومی 2  دریافت فایل Download ---
2 نمونه سوالات پایان ترم ریاضی عمومی 2  دریافت فایل Download ---
3 جدول انتگرالها نمایش پیوند
4 نمونه سوالات پایان ترم ریاضی عمومی 1  دریافت فایل Download ---
5 نمونه سوالات پایان ترم ریاضی عمومی 1  دریافت فایل Download ---
6 نمونه سؤالات دروس ریاضی عمومی (دانشگاه های تهران) نمایش پیوند
7 مجموعه تمرینات و ترجمه کلمات تخصصی سه فصل اول جبر خطی/ دیوید لی  دریافت فایل Download ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رده بندی CIS-گروه های غیرساده 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره عباسپور رحیمه ---
2 مثبت بودن انحنای ریچی، انحنای مقطعی و عملگر انحنا 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) پریسا جعفربگلو ---
3 اندازه کلاس های ترویج و ساختار گروه های متناهی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زینت کاظمی ---
4 گراف اشتراک همرده های یک گروه 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سکینه فیاض بخش ---
5 گراف توانی و گروه های آبلی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) معصومه قیصری ---
6 بررسی توانهای عناصر در گروههای متناهی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فریده رضایی ---
7 بررسی تعدادزیرگروه های دوری در گروه های متناهی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مجید طغرایی ---
8 تعداد زیرگروه های ماکسیمال در گروه های متناهی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سعیده زمانی ---
9 بررسی سرشت های تحویلناپذیر گویا در گروههای متناهی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) هاشم فلاح نژاد ---
10 کدهای شناساگر برای ضرب دکارتی گراف‌ها 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سمانه ملک پور ---

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 در حال انجام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بابک میرعالی/ دکتری ---
2 در حال انجام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) وحید بازوبندی/ دکتری ---