۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • تاریخ تولد : 1363
  • نشانی : 34149-1681
  • شماره اتاق : 628
  • شماره تلفن دفتر : 02833901385
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : sajjad.robati@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

...................

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1381 1385 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد 1385 1387 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
3 دکتری 1388 1391 دانشگاه تهران ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Reviewer AMS(American Mathematical Society) نمایش پیوند
2 Reviewer Zentralblatt Math(zbMATH) نمایش پیوند
3 Referee Communications in Algebra, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, Comptes Rendus Mathématique, Journal of Algebra and its Application ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 نظریه گروه های متناهی ---
2 نظریه سرشت گروه ---
3 ترکیبیات جبری ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 On Products of Irreducible Characters and Products of Conjugacy Classes in Finite Groups ISI 2013 Communications in Algebra نمایش پیوند
2 Products of conjugacy classes and products of irreducible characters in finite groups ISI 2013 Turkish Journal of Mathematics نمایش پیوند
3 Product of Conjugacy Classes in Certain p-groups Zentralblatt Math 2013 International Journal of Mathematics, Game Theory and Algebra نمایش پیوند
4 Powers of irreducible characters and conjugacy classes in finite groups ISI 2014 Journal of Algebra and Its Applications نمایش پیوند
5 Some Connection between powers of conjugacy classes and degrees of irreducible characters in solvable groups ISI 2016 Bulletin of the Iranian Mathematical Society نمایش پیوند
6 Frobenius Groups with Almost Distinct Conjugacy Class Sizes ISI 2016 The Bulletin of the Malaysian Mathematical Society نمایش پیوند
7 The power graph on the conjugacy classes of a finite group ISI 2016 Acta Mathematica Hungarica نمایش پیوند
8 Groups whose vanishing elements are of odd order ISI 2017 Journal of Algebra and Its Applications نمایش پیوند
9 Real-Imaginary Conjugacy Classes and Real-Imaginary Irreducible Characters in Finite Groups ISI 2018 Mathematical Notes نمایش پیوند
10 On finite groups having a certain number of cyclic subgroups ISI 2018 International Journal of Group Theory نمایش پیوند
11 Non-real groups with exactly two conjugacy classes of the same size ISI 2019 Communications of the Korean Mathematical Society نمایش پیوند
12 Groups whose set of vanishing elements is the union of at most three conjugacy classes ISI 2019 Bulletin of the Belgian Mathematical Society نمایش پیوند
13 Nearly Rational Frobenius Groups ISI 2021 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics نمایش پیوند
14 Isaacs-Seitz conjecture for certain groups ISI 2019 Communications in Algebra نمایش پیوند
15 Groups whose set of vanishing elements is exactly a conjugacy class ISC 2019 Algebraic structures and their applications نمایش پیوند
16 On the Regular Power Graph on the Conjugacy Classes of Finite Groups ISC 2018 Mathematics Interdisciplinary Research نمایش پیوند
17 Taketa's inequality and finite groups with a normal Hall subgroup ISI 2019 Communications in Algebra نمایش پیوند
18 A solvability criterion for finite groups related to character degrees ISI 2019 Czechoslovak Mathematical Journal نمایش پیوند
19 مصور کردن گروه ها با نمودار کیلی ISC 2019 نشریه ریاضی و جامعه نمایش پیوند
20 Non-solvable groups each of whose character degrees has at most two prime divisors ISI 2020 Journal of Algebra and its Applications نمایش پیوند
21 subgroups generated by a conjugacy class in finite groups ISI 2020 Algebra Colloquim نمایش پیوند
22 A solvability criterion for finite groups related to the number of Sylow subgroups ISI 2020 Communications in Algebra نمایش پیوند
23 Non-solvable groups each of whose vanishing class sizes has at most two prime divisors ISI 2021 Communications in Algebra نمایش پیوند
24 Finite groups with at most six vanishing conjugacy classes ISI 2021 Journal of Algebra and its Applications نمایش پیوند
25 گراف توانی روی کلاس تزویج با محیط ۳ ISC 2021 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics- ویژه نامه فارسی نمایش پیوند
26 Groups whose vanishing class sizes are prime powers ISI 2021 Journal of Group Theory نمایش پیوند
27 Erratum to: Real-Imaginary Conjugacy Classes and Real-Imaginary Irreducible Characters in Finite Groups ISI 2021 Mathematical Notes نمایش پیوند
28 بررسی تعداد کلاس‌های تزویج صفرشوی گروه‌های فروبنیوس ISC 2021 نشریه ریاضی و جامعه نمایش پیوند
29 تأملی فلسفی دربارﮤ جبر ‌مجرد ISC 2022 فلسفه نمایش پیوند
30 Non-solvable groups all of whose indices are odd-square-free ISI 2022 Turkish Journal of Mathematics نمایش پیوند
31 Solvable groups with four conjugacy classes outside a normal subgroup ISI 2022 Accepted Georgian Mathematical Journal ---
32 گروه‌هایی که مجموعه‌ی اعضای صفرشوی آنها اجتماع دقیقا سه کلاس تزویج است ISC 2022 Accepted پژوهش‌های ریاضی ---
33 Groups whose vanishing class sizes are $p$-powers ISI 2023 Communications in Algebra نمایش پیوند
34 Isaacs-Navarro-Wolf conjecture for groups with one vanishing class size ISI 2023 Mediterranean Journal of Mathematics نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Irreducible character and conjugacy classes in finite group 1392 6th Iranian group Theory Conference ---
2 some example of Frobenius groups 1393 Third Biennial International Group Theory Conference ---
3 the power graph and conjugacy classes of groups 1394 8th Iranian group Theory Conference ---
4 Real-Imaginary Group 1395 9th Iranian group Theory Conference ---
5 On the regular power graph on th e conjugacy classes of finite groups 1395 9th Iranian group Theory Conference ---
6 On non-vanishing elements in finite groups 1396 10th Iranian group Theory Conference ---
7 Darafsheh conjecture for finite simple groups related to conjugacy class sizes 1398 12th Iranian group Theory Conference ---
8 A note on the Isaacs-Knutson conjecture 1400 14th Iranian International Group Theory Conference ---
9 On the character graphs of nonsolvable finite groups 1397 11th iranian group theory conference ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف خردمندان ---
2 مجموعه مقالات کنفرانس نظریه گروه ها-دانشگاه تهران ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جبر ---
2 ریاضی عمومی 1 ---
3 ریاضی عمومی 2 ---
4 معادلات دیفزانسیل ---
5 ریاضیات مهندسی ---
6 جبرخطی ---
7 مبانی جبر ---
8 مبانی ریاضیات ---
9 نظریه گراف ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نظریه نمایش گروه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 ریاضیات مهندسی پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 جبر پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 نظریه حلقه و مدول دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 نظریه گروه متناهی-دوره دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 نظریه سرشت گروه ها-دوره دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاونت مرکز رشد واحدهای فناور و توسعه کارآفرینی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
2 دبیر مدرسه تابستانی بین المللی نظریه نمایش گروه August 31 2022 September 7 2022 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
3 عضو کمیته اجرائی کنفرانس بین المللی نظریه گروه ها 1389 1389 دانشگاه تهران ---
4 دبیرهشتمین کنفرانس ترکیبیات جبری و نظریه گراف 1390 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دانشجوی نمونه دانشگاه تهران 1391 وزارت علوم ---
2 رتبه اول آزمون ورودی دکتری دانشگاه تهران 1388 ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جزوه مبانی ماتریس و جبرخطی نمایش پیوند
2 جزوه مبانی ماتریس و جبرخطی- برای پرینت نمایش پیوند
3 نمونه سوالات پایان ترم ریاضی عمومی 2  دریافت فایل Download ---
4 نمونه سوالات پایان ترم ریاضی عمومی 2  دریافت فایل Download ---
5 جدول انتگرالها نمایش پیوند
6 نمونه سوالات پایان ترم ریاضی عمومی 1  دریافت فایل Download ---
7 نمونه سوالات پایان ترم ریاضی عمومی 1  دریافت فایل Download ---
8 نمونه سؤالات دروس ریاضی عمومی (دانشگاه های تهران) نمایش پیوند
9 مجموعه تمرینات و ترجمه کلمات تخصصی سه فصل اول جبر خطی/ دیوید لی  دریافت فایل Download ---
10 کتاب جبرخطی /دیوید لی  دریافت فایل Download ---
11 جزوه درس ریاضی عمومی ۲ نمایش پیوند
12 جزوه درس ریاضی عمومی ۲- برای پرینت نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رده بندی CIS-گروه های غیرساده 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره عباسپور رحیمه ---
2 مثبت بودن انحنای ریچی، انحنای مقطعی و عملگر انحنا 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) پریسا جعفربگلو ---
3 اندازه کلاس های ترویج و ساختار گروه های متناهی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زینت کاظمی ---
4 گراف اشتراک همرده های یک گروه 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سکینه فیاض بخش ---
5 گراف توانی و گروه های آبلی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) معصومه قیصری ---
6 بررسی توانهای عناصر در گروههای متناهی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فریده رضایی ---
7 بررسی تعدادزیرگروه های دوری در گروه های متناهی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مجید طغرایی ---
8 تعداد زیرگروه های ماکسیمال در گروه های متناهی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سعیده زمانی ---
9 بررسی سرشت های تحویلناپذیر گویا در گروههای متناهی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) هاشم فلاح نژاد ---
10 کدهای شناساگر برای ضرب دکارتی گراف‌ها 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سمانه ملک پور ---
11 بررسی مجموعه ای جزئا مرتب از زیر گروه های یک گروه متناهی 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زارعی محمد ---
12 بررسی زیر گروه های هم مرتبه در یک گروه متناهی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) جواهری نیا آرزو ---
13 عدد تمایز گراف‌های میسیلیسکی تعمیم یافته 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) جعفری بوئینی فاطمه ---

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 در حال انجام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بابک میرعالی/ دکتری ---
2 در حال انجام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) وحید بازوبندی/ دکتری ---