۲۹ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران
  • تاریخ تولد : 1361
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 439
  • شماره تلفن دفتر : (+9828)339
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : taherkhani@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی عمران 1379 1383 ---
2 کارشناسی ارشد (MBA) - مدیریت استراتژیک 1385 1387 ---
3 دکترای عمران - مدیریت ساخت 1387 1391 ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ساختمان های پایدار و سبز - Sustainable & Green Buildings ---
2 شهرهای هوشمند و پایدار - Sustainable & Smart Cities ---
3 پایداری اجتماعی در ساختمان ها و شهرها - Social Sustainability in Buildings & Cities ---
4 مدلسازی اطلاعات ساختمان - Building Information Modeling -BIM ---
5 سیستم های ساختمانی باز و صنعتی - Industrial & Open Building Systems - IBS & OBS ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A Strategy towards Sustainable Industrial Building Systems (IBS): The Case of Malaysia 2014 Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), Vol. 1 Issue 4 نمایش پیوند
2 Morphological Decision Making for Amphibious House Platform as a Sustainable Flood Protection Strategy 2018 Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section A: Physical Sciences, Volume 88,Issue 2, pp 285–295 نمایش پیوند
3 Evaluating the Success of Project Management Information Systems’ Comprehensive Planning in Industrialized Building Systems 2018 CIVIL ENGINEERING JOURNAL, Vol. 4, No. 7 نمایش پیوند
4 اولویتبندی روشهای پایدارسازی متداول در راستای مدیریت بحران گودبرداریهای شهری به روش AHP: بررسی مطالعات موردی در استان البرز 1397 دو فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت بحران، دوره 7، شماره 1، پائیز و زمستان 1397 نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیریت زمان در منابع انسانی پروژه های عمرانی با استفاده از متدولوژی شش سیگما و فناوری RFID 1393 اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران، دی ماه 1393، تهران نمایش پیوند
2 راهکارهای استفاده از فناوری RFID جهت بالا بردن ایمنی پروژه های عمرانی 1393 اولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار، بهمن 1393، تهران نمایش پیوند
3 آنالیز هزینه فایده استفاده از فناوری RFID در مدیریت منابع انسانی پروژه های عمرانی 1393 دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، اسفند 1393، تهران نمایش پیوند
4 کاربردهای مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت پروژه های ساخت و ساز 1393 اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران، 23 بهمن 1393 نمایش پیوند
5 مدلسازی چهار بعدی اطلاعات ساختمان (4D BIM) در مدیریت پروژه های عمرانی 1393 اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران، 23 بهمن 1393 نمایش پیوند
6 اولویت بندی کاربردها و فواید BIM در مدیریت پروژه های ساخت و ساز 1394 همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری، اردیبهشت 94، قزوین نمایش پیوند
7 ارزیابی ریسک های بکارگیری BIM در پروژه های ساخت و ساز 1394 International Conference on Civil Engineering Architecture and urban infrastructure 29-30 July 2015, Tabriz , Iran نمایش پیوند
8 بررسی تاثیر بعد اجتماعی در بازسازی و نوسازی ساختمانهای مسکونی فرسوده در ایران از دیدگاه توسعه پایدار 1394 سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، 19 و 20 اسفندماه 1394، تهران، ایران نمایش پیوند
9 تحلیل موضوعی مطالعات مدیریت ایمنی در صنعت ساخت ایران 1394 سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، 8 الی 10 دیماه 1394، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران نمایش پیوند
10 اولویت بندی روش های پایدارسازی متداول گودبرداری های شهری به روش AHP گامی به سوی مدیریت بحران در ساخت وسازهای شهری 1395 چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، 7و8 بهمن 1395، تهران، ایران نمایش پیوند
11 شناسایی و ارزیابی ریسک ها و عوامل حادثه ساز در حوادث گودبرداری در قالب توسعه پایدار به روش دلفی 1395 اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، 7 و 8 بهمن ماه 1395 ، تهران، ایران نمایش پیوند
12 ارزیابی میزان اثربخشی مدل بلوغ دانش مدیریت پروژه بر آسیب شناسی ایمنی استاندارد پروژه های ساختمانی انبوه سازی 1395 چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، 7و8 بهمن 1395، تهران، ایران نمایش پیوند
13 چارچوب تحلیل آسیب پذیری زیرساختها با استفاده از شبکه گراف 1395 هشتمین کنفرانس مدیریت جامع بحران- 26 و 27 بهمن 1395- تهران، ایران نمایش پیوند
14 اولویت بندی مهمترین عوامل موثر بر افزایش بهرهوری مدیریت منابع انسانی پروژه های مسکن مهر طبق استاندارد PMBOK 1396 کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و شهرسازی ایران معاصر، 25 مرداد ماه 1396، تهران، ایران نمایش پیوند
15 بررسی مفاهیم و شاخص های شهر هوشمند با رویکرد توسعه پایدار 1397 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، مرداد 1397 تهران، ایران نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 انرژی و توسعه پایدار 1393 کنون دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی عمران ---
2 اصول مدیریت ساخت 1392 کنون دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی عمران ---
3 اقتصاد مهندسی 1392 کنون دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی عمران ---
4 ماشین آلات ساختمانی و راهسازی 1392 کنون دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی عمران ---
5 متره و برآورد 1393 کنون دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی عمران ---
6 روشهای اجرایی ساختمان 1392 1395 دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی عمران ---
7 اخلاق مهندسی 1394 1396 دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی عمران ---
8 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 1392 1393 دانشگاه پیام نور ---
9 قوانین حاکم بر پروژه 1392 1393 دانشگاه پیام نور ---
10 استاندارد های مدیریت پروژه 1392 1393 دانشگاه پیام نور ---
11 برنامه ریزی و کنترل پروژه 1392 1393 دانشگاه پیام نور ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سمینار و روش تحقیق 1396 کنون دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی عمران نمایش پیوند
2 مدیریت پروژه 1396 کنون دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی عمران نمایش پیوند
3 مدیریت ریسک پروژه 1396 کنون دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی عمران نمایش پیوند
4 مدیریت منابع انسانی 1396 کنون دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی عمران نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 امکان سنجی استفاده ازRFID در مدیریت منابع انسانی پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 1393 نمایش پیوند
2 ارزیابی فواید بکارگیری مدلسازی اطلاعات ساختمان در پروژه های ساخت و ساز دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1394 نمایش پیوند
3 بررسی بازسازی ساختمانهای مسکونی فرسوده در ایران از دیدگاه توسعه پایدار دانشگاه البرز قزوین 1394 نمایش پیوند
4 مقایسه هزینه و زمان در سیستم های ساختمان سازی صنعتی و سنتی دانشگاه البرز قزوین 1394 نمایش پیوند
5 ارزیابی ریسک در گودبرداری های متداول شهری با استفاده از روش دلفی و تحلیل سلسله مراتبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1394 نمایش پیوند
6 کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) در مدیریت ساخت پروژه های مسکونی پایدار دانشگاه البرز قزوین 1395 نمایش پیوند
7 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در پروژه های عمرانی ( بررسی موردی پروژه های عمرانی استان البرز ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت 1395 نمایش پیوند
8 بررسی میزان اثر بخشی مدیریت دانش بر مدیریت ایمنی در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1395 نمایش پیوند
9 بررسی توسعه بکارگیری مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه (opm3) در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1395 نمایش پیوند
10 تحلیل و بررسی ریسک های اجرایی در ساختمان های سبز در توسعه پایدار با رویکرد AHP دانشگاه البرز قزوین 1396 نمایش پیوند
11 موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مدیریت شهری ( مطالعه موردی شهرهای استان البرز ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت 1397 نمایش پیوند
12 مقایسه میزان انرژی نهفته و کربن نهفته ساختمانهای مرسوم و سنتی مناطق کویری ایران دانشگاه البرز قزوین 1397 نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ساختمان سبز (1) : مقدمه  دریافت فایل Download ---
2 ساختمان سبز (2) : سایت پایدار  دریافت فایل Download ---
3 ساختمان سبز (3) : کارایی آب  دریافت فایل Download ---
4 ساختمان سبز (4) : مصالح و منابع  دریافت فایل Download ---
5 اقتصاد مهندسی (1) : فصل 1 الی 5  دریافت فایل Download ---
6 اقتصاد مهندسی (2) : فصل 6 الی 10  دریافت فایل Download ---
7 ماشین آلات ساختمانی (1) : عوامل موثر در انتخاب ماشین آلات ساختمانی  دریافت فایل Download ---
8 ماشین آلات ساختمانی (2) : تراکتور و اسکریپر  دریافت فایل Download ---
9 ماشین آلات ساختمانی (3) : لودر  دریافت فایل Download ---
10 ماشین آلات ساختمانی (4) : بولدوزر  دریافت فایل Download ---
11 ماشین آلات ساختمانی (5) : گریدر  دریافت فایل Download ---
12 ارکان اخلاق مهندسی  دریافت فایل Download ---
13 بررسی آیین نامه های اخلاق مهندسی  دریافت فایل Download ---
14 اصول مدیریت ساخت (2) : آشنایی با روشهای برنامه ریزی - شبکه برداری  دریافت فایل Download ---
15 اصول مدیریت ساخت (3) : شرایط عمومی و خصوصی پیمان  دریافت فایل Download ---
16 اصول مدیریت ساخت (4) : ساختار های اجرایی در پروژه های عمرانی  دریافت فایل Download ---