۳۱ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی ژنتیک و به‌نژادی گیاهی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 203/2
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : habibzadeh_f@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات 1374 1378 دانشگاه مازندران ---
2 کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - زراعت 1379 1382 دانشگاه مازندران ---
3 دکتری تخصصی زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی) 1387 1391 دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول و روشهای رده بندی گیاهان 1382 1387 دانشگاه پیام نور مازندران ---
2 تشریح و مورفولوژی گیاهی 1383 1392 دانشگاه پیام نور مازندران ---
3 فیزیولوژی گیاهی 1386 1392 دانشگاه پیام نور مازندران ---
4 فیزیولوژی گیاهان زراعی 1388 1392 دانشگاه پیام نور مازندران ---
5 تشریح و رده بندی گیاهی 1387 1390 دانشگاه پیام نور مازندران ---
6 اکولوژی گیاهی 1388 1392 دانشگاه فنی و حرفه ای - مازندران ---
7 فیزیولوژی گیاهان زراعی 1387 1392 موسسه غیر انتفاعی پیوند ---
8 کشاورزی ارگانیک 1392 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 اکوفیزیولوژی گیاهی 1392 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
10 اصول ترویج و آموزش کشاورزی 1392 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
11 رابطه آب، خاک و گیاه 1392 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
12 زراعت عمومی 1392 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
13 گیاهشناسی (آناتومی و فیزیولوژی) 1392 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
14 حاصلخیزی خاک و کودها 1396 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر مقادیر مختلف پخش سطحی همراه با محلول‌پاشی سولفات روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت سویا 1384 1385 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---
2 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه زوفا و عدس در کشت مخلوط سری‌های افزایشی 1394 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 تاثیر کودهای شیمیایی آلی و کشت مخلوط بر صفات کمی و کیفی گیاه مرزه تابستانه 1396 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 تاثیر سطوح مختلف آبیاری و قارچ اندوفیت بر برخی خصوصیات گیاه کنجد 1396 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و قارچ تریکودرما برگیاه کنجد 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فیزیولوژی تاثیر تنش های محیطی بر گیاهان ---
2 کاربرد بیوفرتیلایزرها (کودهای زیستی) در جهت افزایش تحمل گیاهان به تنش های محیطی ---
3 کاربرد هورمون‌ها و تنظیم کننده‌های رشد گیاهی در شرایط تنش های محیطی ---
4 زراعت ارگانیک ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کاربرد فورمون‌ها به منظور کاهش بقایای سموم حشره‌کش در شالیزارها 1385 1385 مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز (کاپیک) ---
2 انتقال یافته های تحقیقاتی برنج 1390 1390 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---
3 مدیریت آفات در کشاورزی ارگانیک 1390 1390 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تاثیر مصرف مقادیر مختلف پتاسیم و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا 1382 مجله پژوهش و سازندگی ---
2 تاثیر سطوح مختلف پتاسیم و روی بر خصوصیات کیفی دانه سویا 1383 پژوهشنامه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---
3 Effect of nitrogen compounds and tricyclazole on some biochemical and morphological characteristics of waterlogged-canola 2012 International Research Journal of Applied and Basic Sciences ---
4 Effect of the seed inoculation and foliar application of biofertilizers on some biochemical and morphological characteristics of waterlogged-canola 2012 Journal of American Science ---
5 A comparison between foliar application and seed inoculation of biofertilizers on canola grown under waterlogged conditions 2012 Australian Journal of Crop Science ---
6 Energy use and rice production in Iran: A case study from Mazandaran province, Iran 2013 Journal of Energy Conversion and Management ---
7 تاثیر تداخل علف هرز آمارانتوس ریشه قرمز بر عملکرد کمی وکیفی ذرت در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن 1394 مجله پژوهش علف‌های هرز ---
8 Interactions of shading conditions and irrigation regimes on photosynthetic traits and seed yield of soybean 2017 Legume Research ---
9 Evaluation of Aloe vera Gel as an Alternative Edible Coating for Peach Fruits During Cold Storage Period 2017 Gesunde Pflanzen ---
10 تاثیر مصرف زئولیت در تلفیق با کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان 1396 مجله حفاظت منابع آب و خاک ---
11 Zeolite and hydrogel improve yield of greenhouse cucumber in soil-less medium under water limitation 2018 Rhizosphere ---
12 واکنش ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (Carthamus tinctoriuos L) به محلول پاشی نانو اکسید آهن در شرایط کم آبیاری 1396 مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی ---
13 Effect of different drying techniques on qualitative and quantitative properties of Stachys Schtschegleevii essential oil 2018 Journal of Food Processing and Preservation ---
14 Response of sunflower to organic and chemical fertilizers in different drought stress conditions 2018 Acta Agriculturae Slovenica ---
15 اثر کود فسفر و روابط برخی صفات زراعی دو هیبرید ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی 1397 فیزیولوژی گیاهان زراعی ---
16 ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا و عدس 1397 مجله پژوهش های تولید گیاهی ---
17 بررسی اثر کشت مخلوط و کودهای شیمیایی بر میزان اسانس، محتوای فنل و فلاونوئید و برخی خواص زیستی گیاه دارویی Hyssopus officinalis L 1397 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی ---
18 Evaluation of Quantitative and Qualitative Characteristics of Strawberry in Response to Bio- and Chemical Fertilizers 2019 Gesunde Pflanzen ---
19 آویشن ایرانی (Thymus persicus): گیاهی حاوی متابولیت‌های فعال با اثرات آنتی‌اکسیدانتی، ضددیابتی و ضد‌آلزایمری 1398 فصلنامه گیاهان دارویی ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیر پخش سطحی همراه با محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا 1387 دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
2 ارزیابی اولیه منابع ژنتیکی انار وحشی در شمال ایران 1385 بیست و هفتمین کنگره بین المللی باغبانی (کره جنوبی) ---
3 ارزیابی اثرات ضدقارچی عصاره های اتانولی تعدادی از گیاهان دارویی جمع آوری شده از شمال ایران روی بیمارگر کپک سبز مرکبات 1389 همایش ملی گیاهان دارویی ---
4 تاثیر محلولپاشی اوره، نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم بر تحمل تنش غرقابی در کلزا 1391 دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
5 واکنش کلزا به تلقیح بذری و محلول‌پاشی کودهای زیستی تحت شرایط غرقابی 1391 دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
6 The Effect Of Different Levels Of Nitrogen On Morphological Indices Of Basil (Ocimum basilicum L.) Intercropping With Cowpea (Vigna unguiculata L.) And Weed Competition 1393 سومین کنگره ملی گیاهان دارویی - دانشگاه فردوسی مشهد ---
7 کاهش اثرات مخرب تنش غرقابی بر کلزا با کاربرد کودهای زیستی 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ---
8 تاثیر محلول‌پاشی و پخش سطحی سولفات روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت سویا 1393 اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران ---
9 بررسی تاثیر تنش شوری بر صفات فیزیولوژیکی پنج ژنوتیپ گندم 1394 نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم ---
10 ارزیابی واکنش پنج رقم گندم نان نسبت به تنش خشکی آخر فصل 1394 نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم ---
11 واکنش پنج ژنوتیپ گندم به سطوح مختلف تنش شوری 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
12 اثرات تنش خشکی برعملکرد و اجزای عملکرد در ارقام گندم 1395 دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نباتات ---
13 ارزیابی سودمندی کشت مخلوط افزایشی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris) 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی ---
14 تاثیر کشت مخلوط زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris) بر برخی خصوصیات کمی و کیفی آنها 1395 دومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی ---
15 تاثیر کشت مخلوط و کودهای شیمیایی بر میزان محتوای فنلی و خواص آنتی اکسیدانتی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‌های کاربردی در علوم کشاورزی ---
16 ارزیابی خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا در کشت مخلوط با عدس 1395 همایش ملی گیاهان دارویی (تحقیقات، تولید و فرآوری) ---
17 کشت دیم گیاه دارویی صبر زرد (Aloe vera)، راهکاری جدید به‌منظور کاهش مصرف آب در ایران 1396 دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران ---
18 تاثیر کاهش شدت تابش نور بر ترکیبات فیتو و بیوشیمیایی گیاه دارویی صبر زرد (Aloe Vera) 1396 نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران (IrHC2017) ---
19 تاثیر کود زیستی فسفره بر برخی صفات کمی و کیفی مرزه تابستانه 1396 اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ---
20 تناوب گیاهان دارویی با غلات در منطقه غرب کشور 1396 کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصلاح نباتات ---
21 ارزیابی میزان عناصر گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) در کشت‌های خالص و مخلوط 1396 اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتفاء سلامت و تجارت ---
22 بررسی گیاه پونه‌سای گربه‌ای (Nepeta cataria) جمع‌آوری شده از منطقه الموت قزوین، از نظر محتوای مواد مؤثره و خواص ضد دیابتی 1396 اولین همایش ملی فیتوشیمی گیاهان دارویی، ارتفاء سلامت و تجارت ---
23 استفاده از ژل گیاه دارویی آلوئه ورا به عنوان یک پوشش ارگانیک و خوراکی در نگهداری میوه های فساد پذیر 1397 سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی ---
24 ارزیابی سودمندی کشت مخلوط عدس (Lens culinaris) و گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) 1397 پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
25 تاثیر سطوح مختلف آبیاری و قارچ Piriformospora indica بر برخی خصوصیات گیاه کنجد 1397 پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
26 استفاده از کانی زئولیت به منظور کاهش اثرات تنش کم آبی در گیاه دارویی آلوئه ورا 1397 پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ---
27 اثرات تنش خشکی و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شوید 1397 اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ---
28 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری و قارچ تریکودرما برگیاه کنجد 1397 اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ---
29 ارزیابی تغییرات اسانس گیاه دارویی شوید تحت تاثیر تنش آبی و تیمار اسید سالیسیلیک 1397 اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی ---
30 Effect of Low Irrigation Stress on Yield and Yield Components of Sesame 1397 هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
31 Study the Relationships Between Traits of Sesame in Non-stress and Drought Stress Conditions 1397 هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
32 Study Quantitative and Qualitative Yield of Sesame in Two Different Irrigation Conditions 1397 هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
33 Effect of Zeolite Application on Yield and Root Growth of Aloe vera under Drought Stress 1398 هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---
34 Application of Zeolite in Arid Regions to Improve the Growth and Yield of Ziziphora tenuior 1398 هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 راهنمای تغذیه گیاه 1385 1000 انتشارات تک رنگ ---
2 نکاتی مهم درباره کشت مجدد برنج (نشریه ترویجی) 1390 1000 انتشارات وزارت جهاد کشاورزی ---
3 ریشه گیاه؛ رشد، کارکرد و برهم‌کنش با خاک 1396 1000 انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول و روش‌های رده‌بندی گیاهان 1382 1387 دانشگاه پیام نور مازندران ---
2 تشریح و مورفولوژی گیاهی 1383 1392 دانشگاه پیام نور مازندران ---
3 فیزیولوژی گیاهی 1386 1392 دانشگاه پیام نور مازندران ---
4 فیزیولوژی گیاهان زراعی 1388 1392 دانشگاه پیام نور مازندران ---
5 اکولوژی گیاهی 1387 1390 دانشگاه فنی و حرفه ای - مازندران ---
6 فیزیولوژی گیاهان زراعی 1387 1392 موسسه غیر انتفاعی پیوند ---
7 اصول ترویج و آموزش کشاورزی 1392 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 اکوفیزیولوژی گیاهی 1392 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 زراعت عمومی 1392 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
10 کشاورزی ارگانیک 1392 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
11 رابطه آب، خاک و گیاه 1392 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
12 گیاهشناسی (آناتومی و فیزیولوژی) 1393 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
13 حاصلخیزی خاک و کودها 1396 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سمینار2 کارشناسی ارشد اصلاح نباتات 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه اول فارغ التحصیلی در دوره دکتری تخصصی 1392 ریاست دانشگاه تربیت مدرس ---