۱۵ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : تاریخ
  • تاریخ تولد : 1345/12/01
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 832
  • شماره تلفن دفتر : 02833901632
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : bahramnejad@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

تاریخ رستم خان سپهسالار گرجی(درگذشته 1053ق.)

تألیف: بیجن تاریخ صفوی خوان

مقدمه و تصحیح

محسن بهرام نژاد

تهران: میراث مکتوب، 1401

تاریخ رستم خان سپهسالار گرجی تألیف بیجن تاریخ صفوی خوان یکی از تراجم نگاری های صفوی است که به شرح زندگی و فعالیت های سیاسی، نظامی، و قضایی(دیوان بیگی) رستم خان گرجی از خاندان ساکاآدزه اختصاص یافته است. رستم خان پس از آنکه مسلمان شد ابتدا به خدمت شاه عباس اول درآمد، سپس در زمان شاه صفی به مقام سپهسالاری ارتقا یافت و عاقبت در ابتدای سطلنت شاه عباس دوم و تحت تأثیر القائات بدبینانۀ وزیرش ساروتقی در سال 1053ق. فرمان به قتل وی داده شد.

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ - کارشناسی 1364 1368 تهران ---
2 تاریخ – کارشناسی ارشد – ایران در دوره اسلامی 1368 1371 تهران ---
3 تاریخ – دکتری – ایران در دوره اسلامی 1377 1383 تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس تاریخ ایران دوره اسلامی تا پایان صفویه 1371 1372 دانشگاه آزاد محلات ---
2 دروس تاریخ ایران دوره اسلامی تا پایان صفویه 1372 1385 دانشگاه آزاد ابهر ---
3 دروس تاریخ و تمدن در سده های میانی اسلام و ایران در دوران اسلامی 1385 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 دروس گروه تاریخ(کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری) 1392 تاکنون دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مشاوره علمی مجلۀ ادبیات و علوم انسانی 1384 1384 دانشگاه اصفهان ---
2 مدیریت و نظارت بر گروه پژوهشی اسناد 1376 1377 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ---
3 اوضاع اجتماعی،سیاسی و اقتصادی قزوین در دو جنگ جهانی 1398 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی و حوزۀ هنری استان قزوین نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در عصر صفویه ---
2 تاریخ نگاری عصر صفوی ---
3 تاریخ ایران در دوران اسلامی تا یایان قرن دوازدهم هجری ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عصر صفوی در ایران ---
2 اسناد عصر صفوی ---
3 تصحیح نسخه های خطی دوران صفوی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بوداق منشی قزوینی: مورخ شیعی عصر صفوی 1375 1376 کیهان اندیشه،شماره 73 ، مرداد و شهریور 1376، علمی-تخصصی نمایش پیوند
2 قیام اولامه سلطان تکلو در عهد شاه طهماسب اول و تأثیر آن بر روابط ایران و عثمانی 1372 1376 پژوهشنامه، دانشگاه آزاد ابهر، مهر 1376، علمی-تخصصی ---
3 سفرنامه های اروپاییان در عصر صفوی: پژوهشی در نخستین منابع ایرانشناسی 1377 1377 کیهان اندیشه، شماره 87 ، خرداد و تیر 1377، علمی-تخصصی ---
4 شرحی بر زندگانی مورخ و اثری گمنام از دوران شاه صفی 1384 1385 فصلنامه میراث، سال چهارم، شماره اول، بهار 1385، علمی-ترویجی ---
5 معرفی و شرحی بر دو سند تاریخی از مناسبات ایران و ونیز در عهد شاه طهماسب اول پاییز 1385 1385 مجلۀ تخصصی تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی محلات، سال یک، علمی-تخصصی ---
6 جایگاه ایران زمین در ساخت هویت سیاسی دولت صفوی ، مزدک نامه (مجموعه مقالات) ، به اهتمام جمشید کیان فر و پروین استخری 1387 1387 مزدک نامه 1 (مجموعه مقالات)، علمی-تخصصی ---
7 منشآت میر محمد حسین تفرشی: کند وکاوی در زندگانی دیوانی و فرهنگی او، فصلنامه میراث 1386 زمستان1387 سال ششم، شمارۀ چهارم، زمستان 1387 (پیاپی 43)، علمی-ترویجی ---
8 ماجرای قتل عیسی خان و فرزندانش: به بهانۀ معرفی یک سند تاریخی ، مزدک نامه 2 (مجموعه مقالات) ، به اهتمام جمشید کیان فر و پروین استخری 1388 1388 مزدک نامه 2 (مجموعه مقالات)، علمی-تخصصی ---
9 لویی کاستالدی، پزشک جراح دربار و قونسول دولت قاجار در میلان به روایت اسناد(1320-1329ق./1902-1913 1389 1390 فصلنامۀ گنجینۀ اسناد، سال21، دفتر اول، شمارۀ 81، بهار1390، علمی-پژوهشی ---
10 معرفی یک کتاب و شرحی بر یک کتابچه 1389 1390 ماهنامه تخصصی کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، علمی-تخصصی نمایش پیوند
11 سازوکار تشکیلات دیوانی در دوران وزارت میرزا طالب خان اردوبادی 1391 1391 پژوهش نامه ی تاریخ اسلام، شمارۀ 2، سال ششم، تابستان 1391، علمی-پژوهشی ---
12 تحلیلی بر یک فرمان از دوران حکومت شاه صفی(1038-1052ق.) (تکاپوهای بی ثمر در حل اختلاف ترکان قزلباش و گرجیان، و پیامدهای تاریخی آن) 1391 1391 فصلنامۀ گنجینۀ اسناد، شمارۀ88، زمستان 1391، علمی-پژوهشی ---
13 جمهوری ونیز و ایران 1390 1392 آینۀ میراث(ضمیمه)، سال11، شمارۀ 32، 1392، علمی- پژوهشی، صفحات102-21 ---
14 فعالیت های فرهنگی یوسف خان مؤدب الملک مشهور به ژول ریشار در ایران 1390 1392 آینۀ میراث(ضمیمه)، سال11، شمارۀ 32، 1392، علمی- پژوهشی، صفحات20-5 ---
15 بررسی جایگاه اجتماعی-تربیتی لله در دوران صفوی امیران قزلباش و غلامان حرمسرا 1393 بهار 1393 مطالعات تاریخ فرهنگی، شمارۀ19، 5، بهار، علمی-پژوهشی نمایش پیوند
16 بررسی جایگاه اجتماعی سادات سیفی حسنی قزوین در عصر صفوی 1393 1393 مطالعات تاریخ اسلام، شمارۀ20، 6، بهار، علمی-پژوهشی نمایش پیوند
17 بازشناسی الگوهای جنگ روانی در نبردهای پیامبر اسلام 1393 بهار1393 پژوهش نامۀ تاریخ اسلام، شمارۀ13، 4، بهار، علمی-پژوهشی نمایش پیوند
18 بازشناسی توحیدخانه در عهد صفوی زوال نظام خانقاهی 1395 1395 مطالعات تاریخ اسلام، شمارۀ31، 8، زمستان، علمی-پژوهشی نمایش پیوند
19 جایگاه و نقش زنان در نظام اداری ایران دوره رضا شاه(۱۳۲۰-۱۳۰۴ش) 1396 1396 تاریخ اسلام و ایران، شمارۀ34، 7، تابستان، علمی-پژوهشی نمایش پیوند
20 ازدواج های سیاسی از آمدن تیموریان تا ظهور صفویان(علت هاوپیامدها) 1397 1397 پژوهش های تاریخی، شمارۀ3، 10، پاییز، علمی-پژوهشی نمایش پیوند
21 تأملی تاریخی بر سیر منطق سینوی در عصر صفوی 1397 تابستان 1397 پژوهش های علم و دین، شمارۀ1، سری9، تابستان 1397، علمی و پژوهشی، نمایش پیوند
22 بررسی تحلیلی تاثیرگذاری نهاد ولیعهدی در تضعیف حاکمیت خلفای عباسی؛ مطالعه موردی: سال های ۲۳۲ تا ۳۳۴ ق. 1396 پاییز1397 پژوهشنامه تاریخ اسلام، شماره31، سری8، علمی و پژوهشی نمایش پیوند
23 واکاوی فعالیت تبشیری فرقه آگوستینی در ایران عهد صفوی 1396 زمستان1397 پژوهشنامه تاریخ اسلام، شماره32، سری1، علمی و پژوهشی نمایش پیوند
24 جریان شناسی تاریخی علم کلام دینی-شیعی در عصر صفوی 1397 بهار1398 پژوهش های علم و دین، شماره19، سری10، علمی و پژوهشی نمایش پیوند
25 تحول نهاد خانواده و مفهوم تدبیر منزل در جامعه شهری دوره مشروطه 1397 بهار1398 جستارهای تاریخی، شماره1، سری10، علمی و پژوهشی نمایش پیوند
26 نقش گروه قرااوناس در تعاملات سیاسی و نظامی حکومت تیموریان 1398 بهار1399 پژوهش های تاریخی، شماره1(45)، سری 12(56)، علمی و پژوهشی نمایش پیوند
27 برلاسیان و نقش آنان در تحولات سیاسی عصر تیموری 1398 پاییز1399 مطالعات تاریخ اسلام، شماره46، سری12، علمی و پژوهشی نمایش پیوند
28 انعکاس تحولات تاریخی،سیاسی، اقتصادی،فرهنگی واجتماعی ایران در تمبرهای دوره رضا شاه پهلوی (۱۳۰۴-۱۳۲۰ش) 1398 پاییز1399 گنجینه اسناد، شماره3، سری 30، علمی و پژوهشی نمایش پیوند
29 دو فرمان از شاه عباس اول در پرداخت قروض حکیم متاله میرزا ابراهیم همدانی 1395 تابستان1397 نامۀ فرهنگستان، شماره4(64)، سری16، علمی و پژوهشی نمایش پیوند
30 صنعت چای و اقتصاد بدون نفت در سالهای دولت ملی ایران (1332-1330) 1398 پاییز1400 تاریخ اسلام و ایران، دانشگاه الزهرا، سال ۳۱ ، شماره ۵۱ (پیاپی ۱۴۱)، علمی و پژوهشی نمایش پیوند
31 تأثیر فقه شیعه بر جایگاه زنان در نظام خانوادۀ عصر قاجار (از آغاز تا مشروطیت 1324-1210 ﻫ./1906-1796 م.) 1399 پاییز1400 تاریخ نامه ایران بعد از اسلام، سال دوازدهم ، شماره28، علمی و پژوهشی نمایش پیوند
32 تحلیلی بر نقش رستم خان گرجی در جنگ های ایران و عثمانی(1012-1045ق: وان، هرسین، حله و ایروان 1399 پاییز1400 مطالعات تاریخی جنگ سال پنجم،شماره ۳ (پیاپی ۱۷)، علمی و پژوهشی نمایش پیوند
33 بررسی سه دوره مهاجرت نخبگان رومی در شکل گیری و تداوم حیات مرکز علمی جندی شاپور با کاربست نظریه مهاجرت اورت.س.لی 1400 1401بهار اخلاق و تاریخ پزشکی، شماره1، پیاپی15، بهار1401، علمی و پژوهشی نمایش پیوند
34 شرط امکان احیای تمدن ایرانی در دیدگاه دکتر محمود افشار یزدی 1400 1401شهریور پژوهشنامه تمدن ایرانی، دوره4، شماره1، پیاپی7، شهریور1401، علمی و پژوهشی نمایش پیوند
35 تحلیلی بر جنگ های صفوی و عثمانی در منطقه وان 1400 1401 پاییز مطالعات تاریخی جنگ، دوره6، شماره3، پیاپی21، پاییز1401، علمی و پژوهشی نمایش پیوند
36 تحلیلی بر تاریخنگری و تاریخنگاری بیجن تاریخ صفوی خوان 1400 1401 پاییز آینۀ میراث، سال20، شماره2(پیاپی71)، پاییز و زمستان 1401، علمی و پژوهشی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آثار جهانگردان اروپایی در عصر صفوی 1375 1376 همایش جهانگردی، دانشگاه کیش، 20 الی 22 اسفند 1376 ---
2 منطقه ابهررود به روایت سفرنامه های عصر صفوی 1376 1376 شناخت منطقه ابهر، دانشگاه آزاد ابهر 11-12 اردیبهشت ---
3 طرح و مقدمه ای بر پژوهش چگونگی نوسازی اندیشه ایرا ن سیاسی و مذهبی در عهد صفویه 1383 1383 تبریز در عهد صفویه، دانشگاه تبریز، 1383 ---
4 قاضی جهان قزوینی : شرح حال و سازوکار نهاد دیوانسالاری در عهد وزارت وی 1386 1386 همایش قزوین درعهد صفویه . دانشگاه بین المللی امام ---
5 An investigation into the political and social conditions of old Siam in a period of two years (1685-1687) during the Narai government (1656-1688): a case study based on writings by an Iranian observer in the same period 15 / 12 / 2009 26 - 28 /2/2010 Singapore, International Conference on Humanities ---
6 China's Social Structure: According to writings of an Iranian Historian in Fourteenth Century August 6-7, 2010, The Sixth Annual Meeting the Chinese Hayek Society, Shue Yan University, Hong Kong ---
7 Research on Castaldi according to historical documents on Iran 2011 7 Sept. 10 2011 7thEuropean Conference of Iranian Studies نمایش پیوند
8 بازشناسی تاریخی فرقۀ بکتاشیه: از خاستگاه نخستین تا جغرافیای بالکان May 2013 First International Conference Iran and Balkan in the Mirror of History(past, present, future), 28th-29th May 2013, Sofi ---
9 چند نکتۀ مهم دربارۀ تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر صفوی: بر اساس اسناد جمع آوری شدۀ فکتی 1392 1392 همایش بین المللی «مطالعات تاریخ ایران دورۀ صفوی، اجلاس یکم: پژوهش در منابع اصلی، نسخ خطی و اسناد»، تهران، دانشگاه الزهرا ---
10 Reflections on the historiography of the view Tafreshi comprehensive endeavors for expanding Iranian-national historiography 2014 2015 Eighth European Conference of Iranian Studies, Saint Petersburg, Russia ---
11 The book illustration of Shah Isma il s Khatai sDivan a case study based on five manuscripts in Iran 1393/07/21 1393/07/23 International Congress of Turkish Culture Turkish Sufi Culture and Traditions: Istanbul, Turkey نمایش پیوند
12 Reflections on the Approach of Safavid Persians about Spain and Europe 1395 1395 Inernational Seminar The Other Europe . Eastern Europeans and Safavid Communities in Spain and Its Wider World. The State of Art an Lines of Research:Madrid, Spain نمایش پیوند
13 A Message of Shah Mohammad Khodabandeh to the Wise of Farang Report of a Letter to the King of Spain Philip II 1395 1395 Missionaries in the Safavid World: Alicante, Spain نمایش پیوند
14 تحلیلی ساختارشناسانه بر مبانی و مولفه های تاریخ نگاری بر پایه گفتمان تشیع 1397 1397/09/14 هفتمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ISC نمایش پیوند
15 روابط تجاری و فرهنگی ایران و مصر در دوران تیموریان 1397 1397/09/28 اولین کنفرانس بین المللی گفت و گوهای فرهنگی ایران و آفریقا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ISC نمایش پیوند
16 مقایسه نقش و رویکرد خواجه نظام الملک طوسی در نظام تعلیم و تربیت سلجوقیان با نقش و رویکرد یعقوب بن کلس در نظام تعلیم و تربیت فاطمیان 1397 زمستان1397 سومین همایش ملی زبان و ادبیات با محوریت بازشناسی مشاهیر و مفاخر تربت حیدریه، مه ولات و زاوه - کد اختصاصی همایش: ۱۰۵۰۷-۹۷۱۸۱، ISC نمایش پیوند
17 مقایسه ای میان لب التواریخ، تاریخ جهان آرا و جواهرالاخبار : بینش و روش تاریخ نگاری 1398 بهار1398 اولین همایش ملی نقد تاریخ نگاری و مطالعات تاریخی قزوین-کد اختصاصی:۱۰۱۰۸-۹۸۱۹۰، ISC نمایش پیوند
18 اهمیت و ضرورت واکاوی اسناد اخوانی در تفهم رویدادهای تاریخی دوران صفوی 1397 تابستان1398 نهمین کنفرانس انجمن مطالعات ایرانشانسی اروپاییان، آلمان، برلین نمایش پیوند
19 نقد و نظری دربارۀ روش و بینش تاریخ نگاری ابوالمفاخر تفرشی 1399 بهمن1399 همایش ملی تاریخ نگاری در ایران و اسلام: از صفویه تا قاجار، دانشگاه بیرجند، ISC نمایش پیوند
20 مختصرمفید مستوفی بافقی و نزهه القلوب مستوفی قزوینی: بررسی تطبیقی جایگاه دین و مذهب در جغرافیانگاری 1399 اسفند1399 همایش ملی میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی قزوینی، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، ISC نمایش پیوند
21 روایت مرگ در آثار حمدالله مستوفی: مطالعۀ موردی حملۀ مغول 1399 اسفند1399 همایش ملی میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی قزوینی، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی، ISC نمایش پیوند
22 History of Rostam khan Sepahsalar Georgian (1644) 2022 2022 Tenth International Congress of the Spanish Society of Iranian Studies (SEI), Tbilisi University, Georgia نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جواهر الاخبار 1378 3000 میراث مکتوب ---
2 سرگذشت قراقویونلو و آق قویونلو 1384 3000 اهل قلم و میراث مکتوب ---
3 تاریخ شاه صفی 1388 1500 میراث مکتوب ---
4 تاریخ زمان نواب رضوان مکان [شاه صفی] 1388 1500 میراث مکتوب ---
5 منشآت تفرشی(مجموعه ای از نامه های اخوانی و دیوانی دوران صفویه) 1390 1000 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ---
6 تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویه(با تأکید بر هویت فرهنگی) تابستان1397 2000 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت) نمایش پیوند
7 مقدمه ای بر شناخت مبانی و زیرساخت های هویت سیاسی-ملی دولت صفوی زمستان1398 1000 پژوهشکده تاریخ اسلام، تهران نمایش پیوند
8 KARAKOYUNLULAR - AKKOYUNLULAR Iran ve Anadolu’da Türkmen Hanedanlar پاییز1398 1000 Turkey, Istanbul: Kronik نمایش پیوند
9 جمهوری و نیز و ایران 1392 رسایل میراث مکتوب نمایش پیوند
10 تاریخ رستم خان سپهسالار گرجی(متوفی1053ق.) 1401 1000 میراث مکتوب نمایش پیوند
11 مجموعه مقالات همایش ملی نقد تاریخنگاری و مطالعات تاریخی قزوین 1401 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
12 مجموعه مقالات همایش ملی میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی قزوینی 1401 1000 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روش تحقیق ---
2 تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا پایان آل بویه ---
3 تاریخ تشکیلات اسلامی 1 ---
4 تاریخ تشیع 1 ---
5 تاریخ اسلام در دوره عثمانیان و صفویان ---
6 تاریخ اسلام از سلاجقه تا سقوط بغداد ---
7 تاریخ تشکیلات اسلامی 2 ---
8 تاریخ هنرهای اسلامی 1 ---
9 تاریخ علوم در اسلام 2 ---
10 تاریخ تشیع 2 ---
11 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ---
12 تاریخ هنرهای اسلامی 2 ---
13 تاریخ علوم در اسلام 3 ---
14 تاریخ ... اسلام از قرن 7 تا 10 هجری ---
15 زبان تخصصی 1 ---
16 جغرافیای تاریخی اسلام 1 ---
17 شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ---
18 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه ---
19 تاریخ حکومتهای متقارن در شرق از آغاز تا آل بویه ---
20 تاریخ صفویان ---
21 جغرافیانگاری در اسلام ---
22 جغرافیای تاریخی جهان اسلام (2) ---
23 تاریخ هنرهای اسلامی (3) ---
24 علم و تمدن در اسلام ---
25 تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوره صفویان ---
26 تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی از ایلخانان تا آغاز حکومت صفوی ---
27 تاریخ تحولات ایران در دوره حملات مغول و ایلخانی 1395 تاکنون گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
28 فرهنگ و تمدن ایران در دورۀ صفوی 1395 تاکنون گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شناخت ماخذ تاریخ اسلام ---
2 تاریخ اسلام 3 ---
3 شناخت روشهای تحقیق در تاریخ (سمینار) ---
4 تاریخ تمدن ---
5 نقد و بررسی اسناد و متون تاریخی ---
6 نقد و بررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان ---
7 روش تحقیق در جغرافیای تاریخی اسلام ---
8 تاریخ اسلام در آسیای مرکزی و شبه قاره هند ---
9 هنر و معماری اسلامی ---
10 روش شناسی و روش تحقیق پیشرفته، دکتری 1396 تاکنون گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
11 روش تحقیق 1392 تاکنون گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
12 تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی(با تأثیر متقابل ایران و اسلام) 1392 تاکنون گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
13 حوزه های ایرانشناسی(مکتب ها، گرایش ها، روش ها) 1392 تاکنون گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
14 نقد و بررسی تاریخ مغولان، تیموریان و حکومت های محلی 1392 تاکنون گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
15 تاریخ نگاری در ایران، دکتری 1395 تاکنون گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
16 سمینار، ایرانشناسی 1393 تاکنون گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
17 نقد و بررسی اسناد و متون تاریخی 1392 تاکنون گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
18 تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران از آغاز دورۀ اسلامی تا قاجار، دکتری گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 اوضاع سیاسی-تجاری خلیج فارس در عهد حکومت کریم خان زند گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 1387 سیدمحسن بهاری میمندی ---
2 جایگاه سیاسی امیر چوپان در عصر حکومت اولجایتو و پیامدهای قتل وی گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 89 ریحان غفاری ---
3 منجمان و سیاست در عصر صفوی از آغاز تا پایان دوره شاه عباس اول گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 89 حدیقه رحمانی ---
4 تاریخ کردها در دوره ی ممالیک بحری (648-784 ق) گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 89 جمال قریشی ---
5 اوضاع اجتماعی و سیاسی بردگان در دوره ی ممالیک بحری (784-648 ق) گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 90 منصوره گلستان ---
6 تاریخ نهاد آموزش در یزد از ایلخانان تا پایان زندیه گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 90 محمدرضا فلاح ---
7 بررسی نگاه سفرنامه نویسان اروپایی به فرهنگ دینی ایرانیان دردوره ی قاجار گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 90 مهرداد دیوسالار ---
8 وضعیت اقتصادی خراسان از ورود اعراب تا برآمدن سلجوقیان گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 90 محمد محمد پور ---
9 اهداف و نتایج تاسیس مدارس جدید در عثمانی از آغاز تا تشکیل ترکیه جدید (1734-1924م/1146-1342 ه.ق) گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 90 شاهرخ عبدالله زاده ---
10 اوضاع اقتصادی قلمرو آل بویه گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 90 علی غلامی فیروز جانی ---
11 تاریخ سیاسی و اجتماعی غلات در آذربایجان عصر قاجار گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 90 سیف الله ملکی بایقوت ---
12 تعلیم و تربیت زنان از ورود اسلام تا پایان دولت عباسی در سرزمینهای شرقی خلافت اسلامی گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 90 سیده معصومه حسینی ---
13 طبقات اجتماعی در ایران عصر سلجوقی گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 90 وهیبه سادات حسینی ---
14 تاریخ معماری و شهرسازی سرزمین های خلافت شرقی درقرون پنجم و ششم هجری گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 90 فرهاد انواری ---
15 سیستان در عصر صفویان ( سیاست، اجتماع و فرهنگ) گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 91 زینت مهدی آبادی ---
16 اوضاع فرهنگی جرجان طی سده های اول تا پنجم هجری گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 92 افسانه پرقرار ---
17 کارکردهای للگان در عصر صفویه گروه تاریخ و تمدن، دانشگاه بین المللی ام 92 سارا داراب زاده عمارلویی ---
18 نظام جدید آموزش علوم دینی در عصر تجدد خواهی از تاسیس مدرسه عالی سپهسالار تا دانشکده الهیات و معارف اسلامی گروه تاریخ ، دانشگاه بین المللی ام 1392 سارا حسین زاده نمایش پیوند
19 تاریخ محلی ولایت زنجان در عصر قاجار دانشگاه بین المللی امام خمینی 1393 مهدی محمودی نمایش پیوند
20 بررسی آیین اکبری مبانی فکری و پیامدهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آ ن در جامعه هند 1014-963 قمری ) گروه تاریخ ، دانشگاه بین المللی ام 1394 فرزانه جابری نمایش پیوند
21 مقایسه نظام تعلیم و تربیت جامعه ایران و مصر در عهد سلجوقیان و فاطمیان گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی ام 1395 زینب تقی زاده نمایش پیوند
22 جایگاه سیاسی و اجتماعی ولیعهد های عباسی و در ساختار خلافت ازسال 232 تا سال 447 ه.ق گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی ام 1395 سیده شیوا صفوی میرمحله نمایش پیوند
23 سامانی شناسی از دیدگاه ایرانشناسان ، شناخت وبررسی روش ها، رویکردها و حوزه های تحقیق آنها گروه تاریخ ، دانشگاه بین المللی ام 1395 جعفر میرزایی ایلانی نمایش پیوند
24 جایگاه حکمای شفایی در علم پزشکی عصر صفوی شرف الدین مظفر بن محمد حسینی اصفهانی و شرف الدین حسن اصفهانی گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی ام 1396 زهره مهدوی نمایش پیوند
25 اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در سه سال آخر حکومت شاه عباس اول از نگاه توماس هربرت (1038-1036 ق.) گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی ام 1396 مریم جوان نمایش پیوند
26 دلایل مهاجرت وجایگاه خاندان سادات حسنی سیفی در فعالیتهای اجتماعی هند عهد گورکانی گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی ام 1396 مهدیه کمالی مهابادی نمایش پیوند
27 قش ایلات و عشایر در سرحدداری مناطق شرقی ایران در عهد صفویه (1038-907ق.) گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی ام 1397 علی چراغی نمایش پیوند
28 فرهنگ رجال نویسی در عصر صفوی با تأکید برتحلیل و روش شناسی کتاب ریاض العلما و حیاض الفضلا گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی ام 1397 بهروز بلنداقبال نمایش پیوند
29 هنر ایران صفوی از نگاه شیلا کنبای: مطالعه ی روش شناسی گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی ام 1397 مینا احمدی نمایش پیوند
30 رهنگ دینی منطقه ی ماوراء النهر در عصر حکومت شیبانی گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی ام 1397 یاسمن اکبری فرامندی نمایش پیوند
31 اوضاع سیاسی و اجتماعی تُخارستان از ورود اسلام تا استیلای مغول گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی ام 1398 ضیاءالدین سایف نمایش پیوند
32 جامعه روستایی منطقه اصفهان در عصر اصفهان صفوی با تکیه بر کتاب مختصر و مفید گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی ام 1398 محمدعلی ایزدی صادق آبادی نمایش پیوند
33 نقش سیاست حکومتی امویان در دگرگونی ارزش های اخلاقی جامعه اسلامی گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی ام 1398 زهرا کشاورز گرامی نمایش پیوند
34 بررسی جغرافیای تاریخی دشت چم چمال استان کرمانشاه گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی ام 1399 حسن رضا مجاهدپور نمایش پیوند
35 فعالیت علمی و روش تاریخ پژوهی عباس زریاب خویی گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی ام 1399 مرضیه خدابنده سامانی نمایش پیوند
36 مناسبات قزلباش ها با طبقه دینی از شاه عباس اول تا سقوط حکومت صفویه گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی ام 1399 سپیده علی اکبری پاشکم نمایش پیوند
37 اهمیت اماکن تاریخی ایران در توسعه صنعت گردشگری(مطالعه موردی: شهر شیراز) دانشگاه بین المللی امام خمینی فروردین1400 حبیب ابراهیمی کنگرلو نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر خدمات آموزشی 1372 1372 دانشگاه آزاد ابهر ---
2 مدیر گرو تاریخ کارشناسی و کارشناسی ارشد 1372 1377 دانشگاه آزاد ابهر ---
3 معاون مالی و اداری دانشگاه 1377 1382 دانشگاه آزاد ابهر ---
4 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی 1386 آبان 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مدیر کل خدمات آموزش دانشگاه 1390 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 مدیر آموزشی گروه تاریخ 1397/06/14 آبان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 1400/12/09 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
8 دبیر علمی همایش: اولین همایش ملی نقد تاریخ نگاری و مطالعات تاریخی قزوین 1397 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
9 دبیر علمی: همایش ملی میراث علمی و فرهنگی حمدالله مستوفی قزوینی، قزوین 1399 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
10 دبیر همایش: نخستین کنفرانس بین المللی قزوین شناسی 1401 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دانش آموخته ممتاز دورۀ دکتری 1383 وزیر علوم و تحقیقات، رئیس دانشگاه تهران ---

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عناصر بنیادی هویت فرهنگی ایران عصر صفوی گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین سبحان بازوند نمایش پیوند
2 تبارشناسی ایلات و قبایل ترک و نقش آنان در تحولات سیاسی و فرهنگی ایران عهد تیموری (از برآمدن تیمور تا تصرف هرات توسط شاه اسماعیل) اسفند1399 گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین علیرضا ساریجلو نمایش پیوند
3 تاثیر گفتمان مذهبی و تجدد در تحول جایگاه اجتماعی زنان در عصر قاجار شهریور1400 گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین نائله شریعتی نمایش پیوند
4 عرف، عادت و تحولات مناسبات خانوادگی در جامعه شهری ایران دوره قاجار (1304-1226هـ.ش) مهر1400 گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین سمر حسن نمایش پیوند
5 نقش مهاجرت نخبگان در فراز و فرود حوزه علمی جندی شاپور از دوران ساسانی تا دوره خلافت عباسی بهمن 1401 گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین فرهاد رشنوپور نمایش پیوند
6 واکاوی اندیشه سیاسی صوفیان در عصر صفویه مشاور 1394 دانشگاه خوارزمی نادر پروین نمایش پیوند
7 ظام اداری ایران در دوره پهلوی اول، تداوم و تحول (1320-1304 شمسی) مشاور1397 گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین مسعود آدینه وند نمایش پیوند
8 نقش ازدواج های سیاسی در تکوین و تحول دولت صفویه مشاور1398 گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین برومند سورنی نمایش پیوند
9 تجارت خارجی ایران در سالهای 1330-1333 مشاور گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین زهرا طلایی حاتم نمایش پیوند
10 بررسی تحولات تاریخی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران در قاب تمبرهای منتشره در ایران از بدو انتشار تا انقلاب اسلامی 1244-1357 ش مشاور 1399 گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین سیده فروغ فتحی نمایش پیوند
11 مبانی حکمرانی شاه تهماسب صفوی مشاور گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین سعید جدلیها نمایش پیوند
12 مقایسه اقتصاد کشاورزی ایران عصر سلجوقی با مصر عصر فاطمی با تکیه بر نظام زمینداری مشاور گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین پوریا اسمعیلی اسدآبادی نمایش پیوند
13 بازتاب اندیشه نظریه دولت مقتدر مرکزی در مطبوعات ایران (1299- 1304 ش) مشاور، بهمن 1401 گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین زهرا طاهری نمایش پیوند
14 نقش معلمان و دانش آموزان در فرآیند انقلاب اسلامی ایران مشاور گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین یاسر کریمی گیلایه نمایش پیوند
15 نقش و تأثیر متقابل کنش‌های همگرایانه و واگرایانه ایلات و طوایف کرد کرمانشاهان در مناسبات با حکومت صفوی (996- 1135ق) گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین فریبرز ویسی قلعه گلینه نمایش پیوند
16 مواجهه علمای دینی با ورود علوم جدید به ایران در عصر قاجار گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین محمد سلیمانی تبار نمایش پیوند
17 مبانی فکری و اعتقادی فرقه نقطویه و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن در ایران عهد صفوی گروه تاریخ، دانشگاه بین المللی امام خمین خسرو خواجه نوری نمایش پیوند