۱۱ خرداد ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : تاریخ
  • تاریخ تولد : 1345/12/01
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 832
  • شماره تلفن دفتر : 02833901632
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : yahoo.com@bahramnejad1345
  • نسخه انگلیسی (English)

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویه(با تأکید بر هویت فرهنگی)

ایران با تشکیل دولت صفویه در سده دهم هجری، پس از سده‌ها سرگردانی و آشفتگی در دوران اسلامی، تنها به یک وحدت سیاسی با تکیه بر مرزهای تاریخی دست نیافت، بلکه با رسمیت یافتن مذهب تشیع حرکت تازه‌ای را در عرصة تحولات فرهنگی و تمدنی آغاز کرد، که با نشیب و فراز، نزدیک به دو و نیم قرن ادامه یافت و بدین طریق اساس هویت ملی‌- ‌ایرانی را در عصر جدید شکل بخشید. نویسنده در این کتاب با نگاهی بنیادی و فرادرسی کوشش نموده است تا بر پایة رویداهای سیاسی و میراث تاریخی همان دوره مهم‌ترین مسائل فرهنگی آن روزگار را به مانند نظام تعلیم و تربیت، علوم دینی و غیر دینی، ادبیات، تاریخ‌نگاری، هنر، معماری و آداب و رسوم فرهنگی بررسی کند، و از این رهگذر نشان داده است که جنبش فرهنگی شکل‌گرفته سرشار از تولید احساس‌ها، ارزش‌ها، هنجارها، واقعیت‌ها و اندیشه‌هایی بود که به تمامی تجربه‌های آن دوران معنا داد و به اصول و ارزش‌هایی ماندگار در تاریخ ایران تبدیل گشت.

 فهرست :

 فصل اول: فرهنگ و بنیادهای فرهنگ ایرانی در عهد صفوی فصل دوم: تعلیم و تربیت در عصر صفوی فصل سوم: دانش‌های دینی ـ مذهبی در عصر صفوی فصل چهارم: علوم عقلی و عملی در عصر صفوی فصل پنجم: ادبیات فارسی و تاریخ‌نگاری در عهد صفوی فصل ششم: هنر در عصر صفوی فصل هفتم: معماری در عصر صفوی فصل هشتم: آداب و رسوم فرهنگی در عصر صفوی

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ - کارشناسی 1364 1368 تهران ---
2 تاریخ – کارشناسی ارشد – ایران در دوره اسلامی 1368 1371 تهران ---
3 تاریخ – دکتری – ایران در دوره اسلامی 1377 1383 تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس تاریخ ایران دوره اسلامی تا پایان صفویه 1371 1372 دانشگاه آزاد محلات ---
2 دروس تاریخ ایران دوره اسلامی تا پایان صفویه 1372 1385 دانشگاه آزاد ابهر ---
3 دروس تاریخ و تمدن در سده های میانی اسلام و ایران در دوران اسلامی 1385 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مشاوره علمی مجلۀ ادبیات و علوم انسانی 1384 1384 دانشگاه اصفهان ---
2 مدیریت و نظارت بر گروه پژوهشی اسناد 1376 1377 سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در عصر صفویه ---
2 تاریخ نگاری عصر صفوی ---
3 تاریخ ایران در دوران اسلامی تا یایان قرن دوازدهم هجری ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عصر صفوی در ایران ---
2 اسناد عصر صفوی ---
3 تصحیح نسخه های خطی دوران صفوی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بوداق منشی قزوینی: مورخ شیعی عصر صفوی 1375 1376 کیهان اندیشه،شماره 73 ، مرداد و شهریور 1376، علمی-تخصصی نمایش پیوند
2 قیام اولامه سلطان تکلو در عهد شاه طهماسب اول و تأثیر آن بر روابط ایران و عثمانی 1372 1376 پژوهشنامه، دانشگاه آزاد ابهر، مهر 1376، علمی-تخصصی ---
3 سفرنامه های اروپاییان در عصر صفوی: پژوهشی در نخستین منابع ایرانشناسی 1377 1377 کیهان اندیشه، شماره 87 ، خرداد و تیر 1377، علمی-تخصصی ---
4 شرحی بر زندگانی مورخ و اثری گمنام از دوران شاه صفی 1384 1385 فصلنامه میراث، سال چهارم، شماره اول، بهار 1385، علمی-ترویجی ---
5 معرفی و شرحی بر دو سند تاریخی از مناسبات ایران و ونیز در عهد شاه طهماسب اول پاییز 1385 مجلۀ تخصصی تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی محلات، سال یک، علمی-تخصصی ---
6 جایگاه ایران زمین در ساخت هویت سیاسی دولت صفوی ، مزدک نامه (مجموعه مقالات) ، به اهتمام جمشید کیان فر و پروین استخری 1387 مزدک نامه 1 (مجموعه مقالات)، علمی-تخصصی ---
7 منشآت میر محمد حسین تفرشی: کند وکاوی در زندگانی دیوانی و فرهنگی او، فصلنامه میراث زمستان 1387 سال ششم، شمارۀ چهارم، زمستان 1387 (پیاپی 43)، علمی-ترویجی ---
8 ماجرای قتل عیسی خان و فرزندانش: به بهانۀ معرفی یک سند تاریخی ، مزدک نامه 2 (مجموعه مقالات) ، به اهتمام جمشید کیان فر و پروین استخری 1388 مزدک نامه 2 (مجموعه مقالات)، علمی-تخصصی ---
9 لویی کاستالدی، پزشک جراح دربار و قونسول دولت قاجار در میلان به روایت اسناد(1320-1329ق./1902-1913 1389 1390 فصلنامۀ گنجینۀ اسناد، سال21، دفتر اول، شمارۀ 81، بهار1390، علمی-پژوهشی ---
10 معرفی یک کتاب و شرحی بر یک کتابچه 1389 1390 ماهنامه تخصصی کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، علمی-تخصصی نمایش پیوند
11 سازوکار تشکیلات دیوانی در دوران وزارت میرزا طالب خان اردوبادی 1391 1391 پژوهش نامه ی تاریخ اسلام، شمارۀ 2، سال ششم، تابستان 1391، علمی-پژوهشی ---
12 تحلیلی بر یک فرمان از دوران حکومت شاه صفی(1038-1052ق.) (تکاپوهای بی ثمر در حل اختلاف ترکان قزلباش و گرجیان، و پیامدهای تاریخی آن) 1391 1391 فصلنامۀ گنجینۀ اسناد، شمارۀ88، زمستان 1391، علمی-پژوهشی ---
13 جمهوری ونیز و ایران 1390 1392 آینۀ میراث(ضمیمه)، سال11، شمارۀ 32، 1392، علمی- پژوهشی، صفحات102-21 ---
14 فعالیت های فرهنگی یوسف خان مؤدب الملک مشهور به ژول ریشار در ایران 1390 1392 آینۀ میراث(ضمیمه)، سال11، شمارۀ 32، 1392، علمی- پژوهشی، صفحات20-5 ---
15 بررسی جایگاه اجتماعی-تربیتی لله در دوران صفوی امیران قزلباش و غلامان حرمسرا 1393 بهار 1393 مطالعات تاریخ فرهنگی، شمارۀ19، 5، بهار، علمی-پژوهشی نمایش پیوند
16 بررسی جایگاه اجتماعی سادات سیفی حسنی قزوین در عصر صفوی 1393 1393 مطالعات تاریخ اسلام، شمارۀ20، 6، بهار، علمی-پژوهشی نمایش پیوند
17 بازشناسی الگوهای جنگ روانی در نبردهای پیامبر اسلام 1393 بهار1393 پژوهش نامۀ تاریخ اسلام، شمارۀ13، 4، بهار، علمی-پژوهشی نمایش پیوند
18 بازشناسی توحیدخانه در عهد صفوی زوال نظام خانقاهی 1395 1395 مطالعات تاریخ اسلام، شمارۀ31، 8، زمستان، علمی-پژوهشی نمایش پیوند
19 جایگاه و نقش زنان در نظام اداری ایران دوره رضا شاه(۱۳۲۰-۱۳۰۴ش) 1396 1396 تاریخ اسلام و ایران، شمارۀ34، 7، تابستان، علمی-پژوهشی نمایش پیوند
20 ازدواج های سیاسی از آمدن تیموریان تا ظهور صفویان(علت هاوپیامدها) 1397 1397 پژوهش های تاریخی، شمارۀ3، 10، پاییز، علمی-پژوهشی نمایش پیوند
21 تأملی تاریخی بر سیر منطق سینوی در عصر صفوی 1397 تابستان 1397 پژوهش های علم و دین، شمارۀ1، سری9، تابستان 1397، علمی و پژوهشی، نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آثار جهانگردان اروپایی در عصر صفوی 1375 1376 همایش جهانگردی، دانشگاه کیش، 20 الی 22 اسفند 1376 ---
2 منطقه ابهررود به روایت سفرنامه های عصر صفوی 1376 1376 شناخت منطقه ابهر، دانشگاه آزاد ابهر 11-12 اردیبهشت ---
3 طرح و مقدمه ای بر پژوهش چگونگی نوسازی اندیشه ایرا ن سیاسی و مذهبی در عهد صفویه 1383 1383 تبریز در عهد صفویه، دانشگاه تبریز، 1383 ---
4 قاضی جهان قزوینی : شرح حال و سازوکار نهاد دیوانسالاری در عهد وزارت وی 1386 1386 همایش قزوین درعهد صفویه . دانشگاه بین المللی امام ---
5 An investigation into the political and social conditions of old Siam in a period of two years (1685-1687) during the Narai government (1656-1688): a case study based on writings by an Iranian observer in the same period 15 / 12 / 2009 26 - 28 /2/2010 Singapore, International Conference on Humanities ---
6 China's Social Structure: According to writings of an Iranian Historian in Fourteenth Century August 6-7, 2010, The Sixth Annual Meeting the Chinese Hayek Society, Shue Yan University, Hong Kong ---
7 Research on Castaldi according to historical documents on Iran 2011 7 Sept. 10 2011 7thEuropean Conference of Iranian Studies نمایش پیوند
8 بازشناسی تاریخی فرقۀ بکتاشیه: از خاستگاه نخستین تا جغرافیای بالکان May 2013 First International Conference Iran and Balkan in the Mirror of History(past, present, future), 28th-29th May 2013, Sofi ---
9 چند نکتۀ مهم دربارۀ تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عصر صفوی: بر اساس اسناد جمع آوری شدۀ فکتی 1392 1392 همایش بین المللی «مطالعات تاریخ ایران دورۀ صفوی، اجلاس یکم: پژوهش در منابع اصلی، نسخ خطی و اسناد»، تهران، دانشگاه الزهرا ---
10 پژوهش مقدماتی دربارۀ اخوانیات نویسی در دوران صفویه 1392 1392 همایش بین المللی «مطالعات تاریخ ایران دورۀ صفوی، اجلاس یکم: پژوهش در منابع اصلی، نسخ خطی و اسناد»، تهران، دانشگاه الزهرا ---
11 The book illustration of Shah Isma il s Khatai sDivan a case study based on five manuscripts in Iran 1393/07/21 1393/07/23 International Congress of Turkish Culture Turkish Sufi Culture and Traditions: Istanbul, Turkey نمایش پیوند
12 Reflections on the Approach of Safavid Persians about Spain and Europe 1395 1395 Inernational Seminar The Other Europe . Eastern Europeans and Safavid Communities in Spain and Its Wider World. The State of Art an Lines of Research:Madrid, Spain نمایش پیوند
13 A Message of Shah Mohammad Khodabandeh to the Wise of Farang Report of a Letter to the King of Spain Philip II 1394 1394 Missionaries in the Safavid World: Alicante, Spain نمایش پیوند
14 تحلیلی ساختارشناسانه بر مبانی و مولفه های تاریخ نگاری بر پایه گفتمان تشیع 1397 1397/09/14 هفتمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین نمایش پیوند
15 روابط تجاری و فرهنگی ایران و مصر در دوران تیموریان 1397 1397/09/28 اولین کنفرانس بین المللی گفت و گوهای فرهنگی ایران و آفریقا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جواهر الاخبار 1378 3000 میراث مکتوب ---
2 سرگذشت قراقویونلو و آق قویونلو 1384 3000 اهل قلم و میراث مکتوب ---
3 تاریخ شاه صفی 1388 1500 میراث مکتوب ---
4 تاریخ زمان نواب رضوان مکان [شاه صفی] 1388 1500 میراث مکتوب ---
5 منشآت تفرشی(مجموعه ای از نامه های اخوانی و دیوانی دوران صفویه) 1390 1000 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ---
6 تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویه(با تأکید بر هویت فرهنگی) تابستان1397 2000 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روش تحقیق ---
2 تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا پایان آل بویه ---
3 تاریخ تشکیلات اسلامی 1 ---
4 تاریخ تشیع 1 ---
5 تاریخ اسلام در دوره عثمانیان و صفویان ---
6 تاریخ اسلام از سلاجقه تا سقوط بغداد ---
7 تاریخ تشکیلات اسلامی 2 ---
8 تاریخ هنرهای اسلامی 1 ---
9 تاریخ علوم در اسلام 2 ---
10 تاریخ تشیع 2 ---
11 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ---
12 تاریخ هنرهای اسلامی 2 ---
13 تاریخ علوم در اسلام 3 ---
14 تاریخ ... اسلام از قرن 7 تا 10 هجری ---
15 زبان تخصصی 1 ---
16 جغرافیای تاریخی اسلام 1 ---
17 شناخت منابع تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ---
18 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه ---
19 تاریخ حکومتهای متقارن در شرق از آغاز تا آل بویه ---
20 تاریخ صفویان ---
21 جغرافیانگاری در اسلام ---
22 جغرافیای تاریخی جهان اسلام (2) ---
23 تاریخ هنرهای اسلامی (3) ---
24 علم و تمدن در اسلام ---
25 تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوره صفویان ---
26 تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی از ایلخانان تا آغاز حکومت صفوی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شناخت ماخذ تاریخ اسلام ---
2 تاریخ اسلام 3 ---
3 شناخت روشهای تحقیق در تاریخ (سمینار) ---
4 تاریخ تمدن ---
5 نقد و بررسی اسناد و متون تاریخی ---
6 نقد و بررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان ---
7 روش تحقیق در جغرافیای تاریخی اسلام ---
8 تاریخ اسلام در آسیای مرکزی و شبه قاره هند ---
9 هنر و معماری اسلامی ---
10 روش تحقیق (الف) ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تاریخ روابط ایران و ونیز در عصر صفویه (تصحیح نسخه خطی) 1387 ---
2 میرزا طالب خان اردوبادی 1389 ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 اوضاع سیاسی-تجاری خلیج فارس در عهد حکومت کریم خان زند 1386 1387 سیدمحسن بهاری میمندی ---
2 جایگاه سیاسی امیر چوپان در عصر حکومت اولجایتو و پیامدهای قتل وی 88 89 ریحان غفاری ---
3 منجمان و سیاست در عصر صفوی از آغاز تا پایان دوره شاه عباس اول 88 89 حدیقه رحمانی ---
4 تاریخ کردها در دوره ی ممالیک بحری (648-784 ق) 88 89 جمال قریشی ---
5 اوضاع اجتماعی و سیاسی بردگان در دوره ی ممالیک بحری (784-648 ق) 89 90 منصوره گلستان ---
6 تاریخ نهاد آموزش در یزد از ایلخانان تا پایان زندیه 89 90 محمدرضا فلاح ---
7 بررسی نگاه سفرنامه نویسان اروپایی به فرهنگ دینی ایرانیان دردوره ی قاجار 89 90 مهرداد دیوسالار ---
8 وضعیت اقتصادی خراسان از ورود اعراب تا برآمدن سلجوقیان 89 90 محمد محمد پور ---
9 اهداف و نتایج تاسیس مدارس جدید در عثمانی از آغاز تا تشکیل ترکیه جدید (1734-1924م/1146-1342 ه.ق) 89 90 شاهرخ عبدالله زاده ---
10 اوضاع اقتصادی قلمرو آل بویه 89 90 علی غلامی فیروز جانی ---
11 تاریخ سیاسی و اجتماعی غلات در آذربایجان عصر قاجار 89 90 سیف الله ملکی بایقوت ---
12 تعلیم و تربیت زنان از ورود اسلام تا پایان دولت عباسی در سرزمینهای شرقی خلافت اسلامی 89 90 سیده معصومه حسینی ---
13 طبقات اجتماعی در ایران عصر سلجوقی 89 90 وهیبه سادات حسینی ---
14 تاریخ معماری و شهرسازی سرزمین های خلافت شرقی درقرون پنجم و ششم هجری 89 90 فرهاد انواری ---
15 سیستان در عصر صفویان ( سیاست، اجتماع و فرهنگ) 90 91 زینت مهدی آبادی ---
16 اوضاع فرهنگی جرجان طی سده های اول تا پنجم هجری 91 92 افسانه پرقرار ---
17 کارکردهای للگان در عصر صفویه 91 92 سارا داراب زاده عمارلویی ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر خدمات آموزشی 1372 1372 دانشگاه آزاد ابهر ---
2 مدیر گرو تاریخ کارشناسی و کارشناسی ارشد 1372 1377 دانشگاه آزاد ابهر ---
3 معاون مالی و اداری دانشگاه 1377 1382 دانشگاه آزاد ابهر ---
4 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی 1386 آبان 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مدیر کل خدمات آموزش دانشگاه 1390 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 مدیر آموزشی گروه تاریخ 1397/06/14 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دانش آموخته ممتاز دورۀ دکتری 1383 وزیر علوم و تحقیقات، رئیس دانشگاه تهران ---