۳ شهریور ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مترجمی زبان انگلیسی
  • تاریخ تولد : 1358/3/20
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 838
  • شماره تلفن دفتر : 33901638
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mofidi@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری تخصصی - زبان شناسی همگانی 1383 1390 دانشگاه تربیت مدرس ---
2 کارشناسی ارشد - زبان شناسی همگانی 1380 1383 دانشگاه علامه طباطبایی ---
3 کارشناسی- زبان و ادبیات فارسی 1376 1380 دانشگاه اصفهان ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 همکاری در تدوین فرهنگ جامع زبان فارسی 1390 1394 فرهنگستان زبان و ادب فارسی ---
2 همکاری در تدوین فرهنگ فارسی به انگلیسی 1389 1390 موسسه فرهنگ معاصر ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 نحو و رده شناسی زبان فارسی و زبان های ایرانی ---
2 دستور تاریخی زبان فارسی (فارسی میانه، فارسی نو قدیم) ---
3 زبان شناسی زبان عربی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شکل‌گیری ساختواژه‌ی نمود و وجه در فارسی نو 1395 دستور (ویژه‌نامه‌ی نامه فرهنگستان)، شماره 12 ---
2 تمایز لازم-متعدی در فعل‌های ساده‌ی فارسی از منظر ساخت رویداد 1393 زیر چاپ جشن نامه دکتر محمد دبیرمقدم (مجموعه مقالات) ---
3 بودن و داشتن: دو فعل ایستای فارسی 1390 دستور (ویژه نامه ی نامه فرهنگستان)، شماره 7 ---
4 تحول نظام واژه بستی در فارسی میانه و نو 1386 دستور (ویژه نامه ی نامه فرهنگستان)، شماره 3 ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی ساخت گروه فعلی در نایینی 1383 ششمین کنفرانس زبان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کلیات زبان شناسی ١ و ٢ (رشته های آموزش و مترجمی زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه پیام نور ---
2 ساخت زبان فارسی (رشته مترجمی زبان انگلیسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 دستور و نگارش ١ و ٢ (رشته آموزش زبان انگلیسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 بررسی مقابله ای ساخت جمله (رشته های ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی) دانشگاه پیام نور ---
5 مقدمات زبان شناسی (رشته ادبیات فارسی) دانشگاه سمنان ---
6 زبان عمومی و تخصصی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول دستورزبان (رشته زبان شناسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه آزاد تاکستان ---
2 نحو زایشی (رشته زبان شناسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه سمنان، دانشگاه پیام نور ---
3 شیوه استدلال نحوی (رشته زبان شناسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه پیام نور ---
4 ساخت زبان فارسی (رشته زبان شناسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 تاریخچه زبانهای ایرانی (رشته زبان شناسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 تطور زبان فارسی (رشته زبان شناسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه پیام نور ---
7 مسایل زبان شناسی (رشته آموزش زبان انگلیسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 ساختواژه (رشته زبان شناسی) دانشگاه پیام نور ---
9 آواشناسی (رشته زبان شناسی) دانشگاه آزاد تاکستان ---
10 آواشناسی آموزشی (رشته آموزش زبان انگلیسی) دانشگاه پیام نور ---
11 جامعه شناسی زبان (رشته زبان شناسی) دانشگاه پیام نور ---
12 مطالعات زبان شناسان ایرانی و اسلامی (رشته زبان شناسی) دانشگاه پیام نور ---
13 روش تحقیق (رشته زبان شناسی) دانشگاه پیام نور ---
14 کارورزی (رشته آموزش زبان فارسی) دانشگاه پیام نور ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 ساخت رویداد و عوامل سازنده آن در زبان فارسی 1390 رساله دکتری (دانشگاه تربیت مدرس) ---
2 بررسی ساخت گروه فعلی در زبان نایینی بر اساس فرضیه فاعل درون گروه فعلی 1383 پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشگاه علامه طباطبایی) ---