۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مترجمی زبان انگلیسی
  • تاریخ تولد : 1358
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 312
  • شماره تلفن دفتر : 33901926-028
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mofidi@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری تخصصی - زبان‌شناسی همگانی 1383 1390 دانشگاه تربیت مدرس ---
2 کارشناسی ارشد - زبان‌شناسی همگانی 1380 1383 دانشگاه علامه طباطبایی ---
3 کارشناسی- زبان و ادبیات فارسی 1376 1380 دانشگاه اصفهان ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 نحو و رده‌شناسی زبان فارسی و زبان‌های ایرانی [نظام‌های زمان و نمود و وجه؛ ساخت رویداد] ---
2 دستور تاریخی زبان فارسی (فارسی میانه، فارسی نو) [شکل‌گیری نشانه‌های زمان و نمود و وجه؛ واژه‌بست‌های ضمیری؛ دستوری‌شدگی] ---
3 زبان‌شناسی زبان عربی (معیار و گونه‌های محلی) [نظام حالت اسم؛ آرایش واژگانی] ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Aspectual marking from a typologically uncommon origin: A quantitative account of the development of hamē(w) in Middle Persian [Co-author: Peter Petré, University of Antwerp] 2022 Folia Linguistica Historica. 43(1): 97–127 ---
2 TO BE ABLE TO in Modern West Iranian languages: Introducing a modal clause [Co-author: Sepideh Koohkan] 2022 Dialectologia. 29: 165-191 ---
3 روند اجباری شدن «بـ» در افعال مرکب و پیشوندی: تحولی جاری در نظام وجه فارسی امروز [نویسندۀ همکار: سپیده کوه‌کن] 1401 مجله دستور ---
4 ساخت رویداد افعال پیشوندی در کردی کرمانجی گیلان [نویسندۀ همکار: ایران زمانی سیبنی] 1401 زبان فارسی و گویش‌های ایرانی، شماره 13 ---
5 ابزارهای تمایزگذاری فاعل و مفعول در عربی و فارسی: رویکردی تطبیقی-درزمانی 1401 زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان، شماره 26: 105-133 ---
6 تأثیر کاربرد واژگان مشترک زبان فارسی و ترکی استانبولی بر درک خوانداری فارسی‌آموزان ترکیه‌ای [نویسندگان همکار: سمیه مظاهری مصلح، محمدباقر میرزایی حصاریان] 1401 پژوهش‌‏نامه‏ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌‏زبانان، شماره 23: 151-174 ---
7 شواهدی آماری از نقش‌های وجهی «بـ» در فارسی نو: مطالعه‌ای درزمانی 1399 جستارهای زبانی، شماره 60: 481-514 ---
8 فروپاشی حالت‌نمایی ساختواژی اسم در عربی محلی ایران و لبنان 1399 زبان و زبان‌شناسی، شماره 31: 45-67 ---
9 مراحل اولیۀ شکل‌گیری نشانۀ نمود کامل در مقطعی از فارسی نو: رهیافتی از اطلس زبانیِ کنونی به اطلس تاریخی 1399 زبان فارسی و گویش‌های ایرانی، شماره 10: 7-28 ---
10 تعامل خوانش ماضی نقلی با گونۀ رویداد افعال ساده در زبان فارسی [نویسندۀ همکار: زینب ربانی] 1399 پژوهش‌های زبان‌شناسی، شماره 22: 197-216 ---
11 رده‌شناسی نظام حالت اسم در زبان عربی 1398 علم زبان، شماره 10: 7-41 ---
12 شکل‌گیری ساختواژۀ نمود و وجه در فارسی نو 1395 دستور (ویژه‌نامۀ نامه فرهنگستان)، شماره 12: 3-68 ---
13 بودن و داشتن: دو فعل ایستای فارسی 1390 دستور (ویژه‌نامۀ نامه فرهنگستان)، شماره 7: 58-89 ---
14 تحول نظام واژه‌بستی در فارسی میانه و نو 1386 دستور (ویژه‌نامۀ نامه فرهنگستان)، شماره 3: 133-152 ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Contact-induced change and structural variation in the passive constructions of Nayini [Co-author: Hiwa Asadpour] 2023 45th Annual conference of the German Linguistic Society, Cologne University ---
2 Passive constructions of Nayini 2021 Passivization in a cross-linguistic perspective (Goethe University, Frankfurt, Virtual conference) ---
3 Introducing a modal clause in a few Iranian languages [Co-author: Sepideh Koohkan] 2020 49th Annual Meeting of the Linguistic Association of the Southwest (Virtual conference) ---
4 بررسی ساخت گروه فعلی در نایینی 1383 مجموعه مقاله‌های ششمین کنفرانس زبان‌شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ص325-337 ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Modality and mood in Tajik (Book chapter) [Co-author: Sepideh Koohkan] 2023 Shinji Ido & Behrooz Mahmoodi-Bakhtiari (eds), Tajik Linguistics. Berlin & Boston: De Gruyter Mouton. 109–182 ---
2 Aspect in Tajik (Book chapter) [Co-author: Negin Mohammadi Nafchi] 2023 Shinji Ido & Behrooz Mahmoodi-Bakhtiari (eds), Tajik Linguistics. Berlin & Boston: De Gruyter Mouton. 183–228 ---
3 تمایز لازم-متعدی در فعل‌های سادۀ فارسی از منظر ساخت رویداد [مقاله در کتاب] 1396 جشن‌نامه دکتر محمد دبیرمقدم (مجموعه مقالات)، محمدرضا رضوی و مرضیه صناعتی (ویراستاران)، 315-345. تهران: کتاب بهار ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کلیات زبان‌شناسی ١ و ٢ (رشته‌های آموزش و مترجمی زبان انگلیسی) ---
2 ساخت زبان فارسی (رشته مترجمی زبان انگلیسی) ---
3 بررسی مقابله‌ای ساخت جمله (رشته مترجمی زبان انگلیسی) ---
4 زبان‌شناسی مقابله‌ای (رشته آموزش زبان انگلیسی) ---
5 دستور و نگارش ١ و ٢ (رشته آموزش زبان انگلیسی) ---
6 دستورزبان پیشرفته (رشته آموزش زبان انگلیسی) ---
7 اصول و مبانی نظری ترجمه (رشته مترجمی زبان انگلیسی) ---
8 ترجمه متون ساده (رشته های آموزش و مترجمی زبان انگلیسی)  دریافت فایل Download ---
9 ترجمه انفرادی (رشته مترجمی زبان انگلیسی) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول دستورزبان (رشته زبان‌شناسی) ---
2 نحو (رشته زبان‌شناسی) ---
3 شیوه استدلال نحوی (رشته زبان‌شناسی) ---
4 ساخت زبان فارسی (رشته زبان‌شناسی) ---
5 رده‌شناسی زبان (رشته زبان‌شناسی) ---
6 زبان‌شناسی تاریخی-تطبیقی (رشته زبان‌شناسی) ---
7 تاریخچه زبان‌های ایرانی (رشته زبان‌شناسی) ---
8 تطور زبان فارسی (رشته زبان‌شناسی) ---
9 مکاتب جدید زبان‌شناسی (رشته زبان‌شناسی) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تحولات نظام حالت اسم در عربی محلی ایران و لبنان 1399 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---
2 ساخت رویداد و عوامل سازنده آن در زبان فارسی 1390 رساله دکتری (دانشگاه تربیت مدرس) ---
3 بررسی ساخت گروه فعلی در زبان نایینی بر اساس فرضیه فاعل درون گروه فعلی 1383 پایان‌نامه کارشناسی ارشد (دانشگاه علامه طباطبایی) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 نحو و معنای ساخت‌های تام در فارسی از دیدگاه رده‌شناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی 1396 زینب ربانی (کارشناسی ارشد) ---
2 رده‌شناسی نمود دستوری در هورامی، لکی و چند گونه‌ی کردی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی 1396 رضا حیدری (کارشناسی ارشد) ---
3 رفتار نحوی ساخت‌های یک‌شخصه در فارسی نو: رویکردی درزمانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی 1397 سیروس مهدیان (کارشناسی ارشد) ---
4 تحول آرایش واژگانی گروه اسمی در سه شاخه ایرانی، هندی و رومیایی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی 1398 شقایق پورصالحی (کارشناسی ارشد) ---
5 تغییرات ساختواژی در فرایند وام‌گیری از فارسی و عربی به ترکی آذری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی 1398 فاطمه علایی‌مقدم (کارشناسی ارشد) ---
6 راهکارهای ترجمه افعال گروهی انگلیسی به فارسی در ترجمه‌های «بادبادک‌باز» بر اساس انگاره چسترمن دانشگاه بین‌المللی امام خمینی 1399 میلاد ربیعی‌نژاد (کارشناسی ارشد) ---
7 ساخت رویداد افعال پیشوندی در کردی کرمانجی رودبار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی 1400 ایران زمانی (کارشناسی ارشد) ---
8 تأثیر واژگان مشترک فارسی و ترکی استانبولی بر یادگیری زبان فارسی در میان زبان‌آموزان ترک‌زبان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی 1400 سمیه مظاهری مصلح (کارشناسی ارشد) ---
9 مجهول‌سازی در گونه‌ای از کردی استان همدان: مطالعه‌ای رده‌شناختی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی 1400 محبوبه امین‌تشویق (کارشناسی ارشد) ---
10 وجه نمایی معرفتی در زبان اشاره ایرانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در حال انجام شهرزاد مختارنظیف (کارشناسی ارشد) ---
11 تأثیر نشانه‌گذاری جنسیت در زبان بر سازماندهی اجتماعی: مطالعۀ موردی متن دو اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند (1789 و 1791) دانشگاه بین‌المللی امام خمینی در حال انجام فرانک مدنی (کارشناسی ارشد) ---