۴ مهر ۱۴۰۱
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 447
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901147
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : aliabdi@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری- مهندسی عمران- مهندسی راه و ترابری 1384 1388 دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ایمنی (قسمت طراحی هندسی و فاکتورهای انسانی) 1387 مرکز تحقیقات مدیریت روسازی- دانشگاه تربیت مدرس ---
2 طراحی هندسی مسیرها و تقاطع‌ها 1387 نظام مهندسی استان قزوین ---
3 مهندسی ترافیک 1387 نظام مهندسی استان قزوین ---
4 بررسی اثرات ترافیکی بناهای شهری 1387 نظام مهندسی استان قزوین ---
5 اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌ها 1389 شهرداری گرگان ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقایسه روشهای مختلف ارزیابی وضعیت روسازی راهها و ارائه راهکارهای ترمیمی مناسب حاصل از آنها برای محور اردبیل– سراب بهمن 1391 پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد (مشاوره)- دانشگاه آزاد ---
2 تحلیل تاثیر استفاده از خطوط برگشت پذیر در بهبود شاخص ها و شرایط ترافیکی معابر بزرگراهی مطالعه موردی: شهر تهران بهمن 1391 پایان‌نامه کارشناسی ارشد (مشاوره)- دانشگاه آزاد ---
3 تحلیل و ارزیابی اثر تغییرات در شبکه بزرگراهی شمالی تهران بر جریان ترافیک منطقه (مطالعه موردی احداث تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی صدر) شهریور 1391 پایان‌نامه کارشناسی ارشد (مشاوره)- دانشگاه آزاد ---
4 بررسی علل خرابی زودرس رویه های آسفالتی در مناطق سردسیر (مطالعه موردی در منطقه ارسباران) شهریور 1391 پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد (مشاوره)- دانشگاه آزاد ---
5 تحلیل عملکرد داول بارهای نامیزان در روسازی بتنی ساده درزدار با استقاده از روش المان محدود بهمن 1391 پایان‌نامه کارشناسی ارشد (مشاوره)- دانشگاه آزاد ---
6 بررسی دوام مخلوط های آسفالتی تهیه شده از مصالح سنگی استان آذربایجانشرقی در برابر خرابی های رطوبتی با استفاده از مواد افزودنی ضد عریان شدگی خرداد 1392 پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد (مشاوره)- دانشگاه آزاد ---
7 کاربرد انواع تکنولوژی های شناسایی و کنترل وسایط نقلیه در مدیریت ترافیک به منظور کمینه سازی زمان تاخیر و خطا (مطالعه موردی: شهر تهران) تیر 1392 پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد (مشاوره)- دانشگاه آزاد ---
8 توسعه مدل ارزیابی اقتصادی بزرگراههای درون شهری با به‌کار گیری سامانه های هوشمند (مطالعه موردی: بزرگراههای شهر تهران) تیر 1392 پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد (مشاوره)- دانشگاه آزاد ---
9 ارائه روشی مناسب برای کاهش خرابی های ناشی از خاک های انبساطی در روسازی های آسفالتی بهمن 1392 پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد (مشاوره)- دانشگاه آزاد ---
10 ارزیابی فنی و اقتصادی میزان تاثیر خطوط وسایل نقلیه با ظرفیت بالا (HOV) در ارتقاء شاخص های ترافیکی با استفاده از نرم افزار AIMSUN (مطالعه موردی آزادراه تهران –کرج) تیر 1393 پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد (مشاوره)- دانشگاه آزاد ---
11 تاثیر استفاده از تکنولوژی کنترل هوشمند در بهبود و ارتقاء ایمنی جاده های برون شهری شهریور 1393 پایان نامه کارشناسی ارشد (مشاوره)- دانشگاه آزاد ---
12 طراحی سیستم برنامه ریزی راهداری زمستانی بر اساس مدلهای پیش بینی هواشناسی در بستر GIS شهریور 1393 پایان نامه کارشناسی ارشد (مشاوره)- دانشگاه آزاد ---
13 آنالیز پایداری ترانشههای جاده تنگ قیر (حمیل) در شرایط بارگذاری لرزه ای با رویکرد ارتقاء ایمنی (محور ایلام –کرمانشاه) آبان 1393 پایان نامه کارشناسی ارشد (مشاوره)- دانشگاه آزاد ---
14 امکان سنجی استفاده از‌لاستیک بازیافتی در لایه‌های راه آبان 1393 پایان‌نامه کارشناسی ارشد (مشاوره)- دانشگاه آزاد ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ارزیابی طراحی مسیر سیستم های ریلی شهری ---
2 ارزیابی طراحی و زمانبندی عملیات بخش هوائی فرودگاه ---
3 ارزیابی محوطه ترمینال مسافری فرودگاه ---
4 ارزیابی ایمنی طراحی هندسی راه بر مبنای مدل دینامیک حرکت وسیله نقلیه ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 صلاحیت‌نامه مدرسی 1386 1388 دانشگاه تربیت مدرس ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A New Approach in Airport Capacity Enhancement Based on Integrated Runway Assignment and Operations Planning Model June, 2008 Journal of Applied Science ---
2 The Evaluation of Lane-Changing Behavior in Urban Traffic Stream with Fuzzy Clustering Method 2012 Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology ---
3 Allocation of CNG Stations in Urban Street Networks Based on GIS Approach and Prioritization with AHP and Topsis Methods (Case Study: Rasht City) 2012 Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology ---
4 The Effect of Combined curve and longitudinal grade on side Factors Feb 12, 2014 Springer, KSCE Journal of Civil Engineering ---
5 Optimization of speed hump profile based on vehicle dynamic performance modeling 2014 ASCE's Journal of Transportation Engineering, (Ms. No. TEENG-2168R2 ---
6 Is there an optimum internal diameter for subway tunnels from an economical and technical point of view March 7, 2014 Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit ---
7 شناسایی معیارهای مؤثر در اولویت‌بندی مقاطع تصادف‌خیز و میزان اهمیت هر یک از آنها بر اساس روش‌های تصمیم‌گیری گروهی تابستان 1387 پژوهشنامه حمل‌ونقل ---
8 ارائه الگوی نوین در مدیریت عملیاتی باندهای پروازی جهت ارتقاء ظرفیت بخش هوایی فرودگاه (در فرودگاه‌های چندبانده) بهار 1387 پژوهشنامه حمل‌ونقل ---
9 بررسی عریان‌شدگی مصالح سنگی در رویه‌های آسفالتی به روش آزمایش سایش در شرایط مرطوب تابستان 1389 عمران مدرس ---
10 ارائه مدل بهینه شبکه پروازی قطب و اقمار بر اساس تقاضای موجود (مطالعه موردی: شبکه فرودگاههای داخلی ایران) 1390 عمران مدرس ---
11 ارزیابی عریان‌شدگی مصالح‌سنگی در رویه‌های آسفالتی با روشهای مرسوم آزمایشگاهی 1390 عمران مدرس ---
12 زمان‌بندی ماشین‌های سری انعطاف‌پذیر با مدل دومعیاره جهت بهینه‌کردن ظرفیت بخش هوایی فرودگاه 1391 فنی دانشگاه تهران ---
13 Technical-Economical Evaluation of Chain Vertical Alignment in Underground Urban Subways: The case study of Qom Subway, Line A March 31, 2014 International Journal of Railway, IJR ---
14 بررسی عوامل مؤثر در ظرفیت محوطه پروازی با تأکید بر باندهای پروازی زمستان 1385 جاده ---
15 عوامل مؤثر در ایمنی عملیات نشست روی باندها و ارتباط آن با ظرفیت باندهای پروازی بهار 1388 جاده ---
16 ارزیابی کاربرد سرعت‌گیرها و سرعت‌کاهها در معابر شهری پائیز 1387 مهندسی ترافیک ---
17 الگوی مناسب جهت انتخاب نوع تقاطع‌های غیرهمسطح و تبادل‌ها 1387 راهور ---
18 استفاده از فن کنترل رمپ به عنوان سیستمی جهت بهبود وضعیت بزرگراه-ها در ایران زمستان 1387 راهور ---
19 بررسی تصادفات عابران پیاده در ایران و ارائه راهکارهای بهبود ایمنی آنها خرداد 1391 جاده ---
20 The effect of shoulder on safety of highways in horizontal curves With focus on roll angle 2017 Springer-KSCE ---
21 Investigating the influence of using nano-composites on storage stability of modified bitumen and moisture damage of HMA 2017 Taylor and Francis- PETROLEUM SCIENCE ANDs TECHNOLOGY ---
22 Analyzing Microscopic Behavioral between Two Phases of Follower and Leader in Traffic Oscillation with Developing Artificial Neural Networks 2017 Civil Engineering Journal ---
23 Analyzing Stop Time Phase Leading to Congestion Based on Drivers Behavior Patterns 2018 International Journal of Transportation Engineering ---
24 Effect of on-street parking pricing on motorists mode choice 2017 ICE- Municipal Engineer ---
25 Simulation and analysis of traffic flow for traffic calming 2017 ICE- Municipal Engineer ---
26 Experimental Study of Geotextile Effect on Improving Soil Bearing Capacity in Aggregate Surfaced Roads 2017 WASET- International Journal of Civil Environmental Structural Construction ---
27 Comparison of Pinavia Interchange Vs Interchange s All Directional and Nano of Traffic Operation and Safety with Traffic simulation 2016 IJBR ---
28 Effect of SBR/NC on the Rheological Properties of Bitumen and Fatigue Resistance of Hot Mix Asphalt 2016 ASCE-(JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING) ---
29 Evaluation of the effects of anti-stripping agents on the performance of asphalt mixtures 2015 Elsevier- Construction and Buildning Materials ---
30 The effect of combined horizontal curve and longitudinal grade on side friction factors 2015 Springer- KSCE ---
31 Experimental determination of the optimum percentage of asphalt mixtures reinforced with Nano-carbon black and polyester fiber industries 2017 Engineering Solid Mechanics ---
32 Proposing an Elliptic Equation for the Symmetrical Sag Vertical Curves Based on Sight Distance in Highway 2019 KSCE Journal of Civil Engineering ---
33 The Effect of Road Shoulder and Weather Conditions on the Occurrence of Rollover Crashes in Two-lane Highways 2019 PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING ---
34 مقایسه نتایج مدل سازی روسازی انعطاف پذیر طراحی شده به دو روش آشتو و شل با استفاده از نرم افزار اجزا محدود ABAQUS 1397 پژوهشنامه حمل و نقل ---
35 Vehicle Safety Analysis based on a Hybrid Approach Integrating DEMATEL, ANP and ER 2018 KSCE Journal of Civil Engineering ---
36 Analysing the Influence of Encroachment Angle and Median Parameters on Safety of Rural Highways Using Vehicle Dynamics Performance 2019 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ---
37 Dynamic Modelling of the Effects of Combined Horizontal and Vertical Curves on Side Friction Factor and Lateral Acceleration 2019 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ---
38 New Geometric Design Approach to Reduce Vehicle’s Speed in Accident-Prone Downgrade Highways Using Dynamic Vehicle Modeling 2021 Journal of transportation engineering, Part A: Systems نمایش پیوند
39 The effect of rice husk ash and gilsonite on the properties of concrete pavement 2021 The effect of rice husk ash and gilsonite on the properties of concrete pavement, ADVANCES IN MATERIALS AND PROCESSING TECHNOLOGIES نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A COMPARISION OF THE METHODS USED FOR THE ESTIMATION STATICAL DISTRIBUTION PARAMETER 2008 ASCE 2008, CA, USA ---
2 Scheduling Method in Runway Operation Management for Airside Capacity Enhancement 2008 ATRS 2008, Athena, Greece ---
3 A New Approach in Runway Operations Management for Airside Capacity Enhancement 2007 ATRS 2007, Berkeley, USA ---
4 Multi-body Simulation Modeling of Vehicle Skidding and Roll Over for Horizontal Curves on Longitudinal Grades January 12-16, 2014 93rd Annual Meeting of TRB (Transportation Research Board)Washington, DC (Paper:14-1208) ---
5 New Formulas of Side Friction Factor on Three Dimensional Horizontal Curves for Various Vehicles June 8-11, 2014 2nd T&DI Congress, Orlando, FL, USA- ASCE ---
6 Simulation Modeling of Vehicle’s Dynamic Response to Different types of Speed Control Humps June 8-11, 2014 2nd T&DI Congress, Orlando, FL, USA- ASCE ---
7 بررسی پدیده عریان‌شدگی مصالح سنگی در مخلوطهای آسفالتی آذر 1383 دومین همایش ملی قیر و آسفالت- دانشکده فنی- دانشگاه تهران ---
8 ارائه روش‌های مناسب جهت کنترل ترافیک در معابر شهری آبان 1385 سومین کنفراس منطقه‌ای ترافیک- سالن همایشهای صدا و سیما ---
9 مدل بهینه‌سازی شبکه پروازی قطب و اقماری- مطالعه موردی: شبکه فرودگاه‌های داخلی ایران 1386 اولین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات ایران، جزیره کیش ---
10 مکان‌یابی بهینه محل مدارس و مؤسسات آموزشی جهت کاهش ترافیک شهری تهران اردیبهشت 1387 هشتمین کنفراس حمل‌ونقل و ترافیک- سالن همایشهای برج میلاد تهران ---
11 تجاری‌سازی و توسعه اقتصادی فرودگاه‌ها شهریور 1387 کنفراس بین‌المللی دانشجوئی مهندسی عمران- دانشگاه سمنان ---
12 طبقه‌بندی فرودگاهها بر اساس کارائی و سطوح ارائه خدمات 2009 کنگره بین‌المللی مهندسی عمران- دانشگاه شیراز ---
13 ملزومات طراحی در میدان‌ها اردیبهشت 1388 نهمین کنفراس حمل‌ونقل و ترافیک - سالن همایشهای برج میلاد تهران  دریافت فایل Download ---
14 مشخصات هندسی و زیرسازی خطوط مونوریل شهری مهر 1388 دومین کنفراس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه‌آهن (ICRARE2009) - دانشگاه علم و صنعت ---
15 استفاده از تکنولوژی های نوین جهت کاهش تصادفات ناشی از خروج از خط در اثر حواس پرتی رانندگان اسفند 1390 یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک-سالن همایشهای برج میلاد تهران ---
16 مکان‌یابی جایگاه‌های سوخت CNG با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و روش‌ ارزیابی چندمعیاره AHP(مطالعه موردی: شهر رشت) اردیبهشت 1391 نهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران‏، دانشگاه صنعتی اصفهان ---
17 بررسی فنی و اقتصادی استفاده از آسفالت ماستیک سنگی به جای سایر مخلوطهای آسفالتی سنتی بهمن 1391 اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران ---
18 ضوابط طرح هندسی تونل بهمن 1391 اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران ---
19 مدل مسیریابی خطوط مترو با توجه به خصوصیات بهره‌برداری و ساخت براساس روش تصمیم‌گیری‌ چند معیاره اسفند 1391 دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران ---
20 مدلسازی ریسک خروج از خط قطارهای حامل مواد خطرناک با جانمائی موثر واگنها در خطوط ریلی ایران (مطالعه موردی: کریدورهای اندیمشک- بندر امام خمینی و اهواز – خرمشهر) اسفند 1391 دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، سالن همایشهای برج میلاد تهران ---
21 مکان یابی و اولویت بندی احداث گذرگاههای غیرهمسطح عابرین پیاده به کمک روش های فرا ابتکاری اسفند 1391 دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، سالن همایشهای برج میلاد تهران ---
22 کاهش ریسک خروج از خط قطارهای حامل کالاهای خطرناک با جانمائی موثر واگنها در طول قطار اردیبهشت 92‏ سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن‏، دانشگاه علم و صنعت ایران ---
23 ارزیابی فنی و اقتصادی قطر داخلی تونل های دایره ای شکل مترو با در نظر گرفتن مشخصات واگن های متداول در ایران مهر 1392‏ پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی‏، سالن همایشهای رازی برج میلاد ---
24 ارزیابی ترس و خطر کودکان در هنگام عبور از خیابانهای شهری و تأثیر عوامل آموزشی مرتبط در کاهش میزان تصادفات آنها (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر) آذر ماه 1392 عمران، معماری و توسعه پایدار شهری‏، دانشگاه آزاد تبریز ---
25 بررسی تأثیر فاصله بین سرعت گیرها بر روی ظرفیت و سطح سرویس خیابان با استفاده از روش شبیه سازی شده خرد ترافیک (مطالعه موردی: شهر تهران) اسفند 1392 همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، دانشگاه آزاد واحد کرج ---
26 توربومیدانها‏‏، رویکردی جدید در حل معضلات میدانهای متداول اسفند 92 سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران سالن همایشهای برج میلاد (مقاله 513) ---
27 مقایسه عملکرد توربو میدانها نسبت به میدانهای متداول اسفند 92 کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، سنندج ---
28 ارزیابی مؤثرترین پارامترها بر میزان سوخت مصرف شده در شبکه حمل و نقل به روش تاگوچی (مطالعه موردی دوربرگردان) اسفند 92 سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران سالن همایشهای برج میلاد (مقاله 725) ---
29 میزان تأثیر سن ناوگان بر عملکرد سیستم حمل و نقل هوائی کشور اسفند 1392 سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران سالن همایشهای برج میلاد (مقاله 143) ---
30 طراحی مدل ارتقاء ایمنی راه برای قوس های افقی با استفاده از فاکتور فاصله دید اردیبهشت 1393 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران- دانشکده مهندسی عمران- بابل‏‏، کد: A-11-3871-1 ---
31 شناسایی مؤثرترین پارامترها بر میزان آلاینده های تولید شده در شبکه حمل و نقل، به روش تاگوچی (مطالعه موردی:دوربرگردان) اردیبهشت 1393 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران- دانشکده مهندسی عمران- بابل‏‏، کد: A-11-2364-3 ---
32 معرفی GPR و بررسی مشکلات ردیابی با استفاده از GPR در روسازی، سازه‌های بتنی و تسهیلات زیرزمینی تیرماه 1393 نخستین کنفرانس مهندسی عمران, معماری و مدیریت پایدار شهری، گرگان، کد: 497 ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راهها (ضابطه شماره 731) 1397 سازمان برنامه و بودجه کشور ---
2 آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها (نشریه 197 سازمان مدیریت و برنامه ریزی) 1397 سازمان برنامه و بودجه ---
3 کارشناسی ارشد سازه‌های آبی- بخش ریاضی دوجلدی 1387 پردازش ---
4 راهنمای ظرفیت راهها (جریان منقطع) 1397 پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه ---
5 راهسازی، اصول طرح هندسی راه 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 سیستمهای فرودگاهی، برنامه ریزی، طراحی و مدیریت 1399 200 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 طراحی راههای اتصالی 1399 ارشدان ---
8 مهندسی فرودگاه- جلد اول دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهندسی ترابری، مهندسی ترافیک، پروژه راهسازی، آزمایشگاه روسازی راه و فرودگاه و پروژه راهسازی 1384 1386 دانشگاه تبریز ---
2 راهسازی، روسازی راه، ترمیم و نگهداری راه، ماشین آلات راهسازی، اصول مهندسی فرودگاه، مهندسی راه آهن، پروژه راهسازی، مهندسی ترابری، مهندسی ترافیک، تکنولوژی بتن، مکانیک خاک، طراحی سازه های بتن آرمه 1 و 2، رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 1388 1390 دانشگاه آزاد ---
3 راهسازی، روسازی راه، پروژه راهسازی، متره و برآورد پروژه 1392 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی هندسی راه پیشرفته، مهندسی فرودگاه، حمل و نقل هوائی، تحلیل ایمنی راه، مهندسی ترافیک پیشرفته، تکنولوژی و مواد روسازی، تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 طرح هندسی راه پیشرفته مسیر، طراحی فرودگاه و مهندسی ترافیک پیشرفته 1385 1387 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 طراحی هندسی راه پیشرفته، طراحی فرودگاه و مهندسی ترافیک پیشرفته 1389 1393 دانشگاه آزاد ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 طراحی و آنالیز فرودگاه ---
2 طراحی مسیر بزرگراه و آزادراه ---
3 طراحی مسیر مونوریل و مترو ---
4 طراحی و اصلاحی هندسی تقاطعهای همسطح شهری ---
5 طراحی تقاطع های غیرهمسطح، زیرگذر و بالاگذر و تبادل ---
6 طراحی روسازی انعطاف پذیر و صلب ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی رفتار تغییر خط رانندگان در جریان ترافیک 1389 1390 حسین مبشری- کارشناسی ارشد ---
2 بررسی و ارتقاء مکان یابی ایستگاههای گاز طبیعی متراکم (CNG) در شبکه درون شهری (مطالعه موردی: شهر رشت) 1389 1390 میرپویا ناصری علوی- کارشناسی ارشد ---
3 متدولوژی پیاده سازی زمانبندی حرکت و تخصیص ناوگان در وضعیت موجود سیستم اتوبوسرانی شهری در ایران 1390 1391 علی حسن کاظمی- کارشناسی ارشد ---
4 مدل مسیریابی خطوط مترو با توجه به خصوصیات بهره‌برداری بوسیله تصمیم گیری های چند معیاره 1389 1391 انوشیروان فرجی- کارشناسی ارشد ---
5 بررسی تأثیر نوع دانه‎بندی بر نتایج حاصل از آزمایش مارشال مخلوط‎های بتن آسفالتی گرم (مطالعه موردی: شبکه جاده‎ای استان بوشهر) 1388 1391 سیامک شمشیری- کارشناسی ارشد ---
6 ارزیابی اثر ارتقا مشخصات هندسی تقاطع های غیر همسطح بزرگراه ها از دیدگاه اقتصادی، ایمنی و ترافیکی مطالعه موردی: احداث تبادل بزرگراه شیخ فضل الله نوری و بزرگراه جناح 1389 1391 محمدعلی فخرالدین- کارشناسی ارشد ---
7 مکانیابی بهینه‌ گذرگاه‌ عرضی غیرهمسطح عابرپیاده در معابر درون شهری 1389 1391 حسین ایزدپناه- کارشناسی ارشد ---
8 تأثیر سن ناوگان بر عملکرد سیستم حمل و نقل هوایی کشور 1389 1391 میر علی اکبر جمالی اسکویی- کارشناسی ارشد ---
9 مقایسه روش طرح روسازی آسفالتی به روش آشتو و شل با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS 1389 1392 محمدرضا بادیانی- کارشناسی ارشد ---
10 تعیین عوامل موثر در تبدیل تقاطع همسطح به غیرهمسطح 1390 1392 محمد سیفی- کارشناسی ارشد ---
11 تحلیل وطراحی ناوگان ماشین آلات عملیات خاکی به وسیله تابع چند منظوره، الگوریتم ژنتیک وتئوری صف 1389 1392 داوود اسکندری- کارشناسی ارشد ---
12 مطالعه و تحلیل جریان ترافیک معابر درون شهری جهت آرام سازی ترافیک با استفاده از روش شبیه سازی کالیبره شده 1391 1392 احسان عظیمی پیله ور- کارشناسی ارشد ---
13 بررسی ایمنی ترکیب قوسهای افقی و مشخصات هندسی امتداد قائم مسیر بر اساس نرم افزار شبیه ساز حرکت وسیله نقلیه 1391 1392 امیرارسلان مهرآرا مولان- کارشناسی ارشد ---
14 مطالعه آسیب شناسانه میزان رعایت اصول پدافند غیرعامل در برابر خطرات ناشی از زلزله در ساختمان صدا و سیمای مرکز بوشهر 1390 1392 غلامعباس صفرپور- کارشناسی ارشد ---
15 بررسی اثرات انفجارهای زمینی بر ساختمان بتنی با ضریب اهمیت زیاد و مقایسه آن با اثرات زلزله 1390 1392 غلامحسین رهنما- کارشناسی ارشد ---
16 بررسی لرزه ای آبروهای قوطی شکل در زیرجاده ها 1389 1392 اسماعیل موسوی- کارشناسی ارشد ---
17 مطالعه آزمایشگاهی تغییرات ظرفیت باربری لایه های خاکی جاده های تقویت شده با ژئوتکستایل 1391 1392 مهدی تقی پور معصومی- کارشناسی ارشد ---
18 بررسی فنی و اقتصادی روش های آرام سازی ترافیک، عوارض سنجی آن (مطالعه موردی روش های آرام سازی ترافیک پیاده شده در محور تبریز- آذرشهر) 1391 1392 ابولفضل فعال امیری- کارشناسی ارشد ---
19 بررسی و مقایسه عملکرد توربو میدان با میدان‌های متداول به وسیله شبیه‌سازی کامپیوتری 1392 1393 صباح الدین مولانایی- کارشناسی ارشد ---
20 ارزیابی فنی و اقتصادی قطر تونل های دایره ای مترو با در نظر گرفتن خصوصیات واگن های معمولی ایران 1390 1391 آزاده قنبرپور- کارشناسی ارشد ---
21 مدلسازی پیش بینی تصادفات در راه های دو خطه برون شهری (مطالعه موردی: محور تبریز– اهر) 1391 1393 پیمان عیاری- کارشناسی ارشد ---
22 ارائة مدل مصرف سوخت خودروها ناشی از تبدیل تقاطعات چراغدار به دور برگردان در شبکة معابر شهری با استفاده از شبیه سازی 1391 1393 مازیار داریوشی- کارشناسی ارشد ---
23 ارزیابی ترس و خطر کودکان در هنگام عبور از خیابان های شهری و تأثیر عوامل آموزشی مرتبط در کاهش میزان تصادفات آن ها (مطالعه موردی: شهرستان بهشهر) 1392 1393 مازیار قاسم زاده سنگرودی- کارشناسی ارشد ---
24 بررسی محل قرارگیری قوس های افقی و قائم مقعر و اثر آن بر اصطکاک جانبی ایجاد شده بین سطح و وسیله نقلیه 1392 1393 بهروز توسلی- کارشناسی ارشد ---
25 مدل پیش بینی تصادفات برای برآورد فراوانی تصادفات حاصل از بررسی طرح هندسی و حجم ترافیک در راه‌های دو‌خطه با استفاده از نرم افزار IHSDM 1391 1393 رضوان پیرمحمدی- کارشناسی ارشد ---
26 مقایسه طراحی روسازی بتنی مسلح پیوسته به روشهای AASHTO وPCA با استفاده از نرم افزار روش اجزا محدود (مطالعه موردی استان بوشهر) 1391 1393 حسن یزدانی- کارشناسی ارشد ---
27 مطالعه آزمایشگاهی استفاده از پودر پلیمر SPG همراه با قیر خالص جهت تقویت لایه آسفالتی 1391 1393 امین زمانخانی- کارشناسی ارشد ---
28 بررسی اثر شیب شیروانی در ارتقا ایمنی وسایل نقلیه خارج شده از جاده های برون شهری با توجه به شبیه سازی حرکت وسایل نقلیه 1391 1393 علی عطاری- کارشناسی ارشد ---
29 شناسایی متغیرهای موثر در آشفتگی ترافیکی بر مبنای مدل رفتاری راننده با استفاده از شبکه عصبی 1391 1393 ارسلان صالحی کلام- کارشناسی ارشد ---
30 مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتنی JPCP،JRCP و CRCP با رویه های آسفالتی در طول چرخه عمر روسازی (مطالعه موردی: آزاد راه اصفهان – شیراز) 1391 1393 صفر نوروزی- کارشناسی ارشد ---
31 تعیین مسیر مناسب برای حمل جاده ای گاز مایع با استفاده از GIS بر اساس معیار تصمیم گیری ANP 1391 1393 رامتین عظیمی حقیقی- کارشناسی ارشد ---
32 ارائه مدل اصطکاک جانبی در محل تلاقی قوس های افقی و قائم محدب بر اساس نرم افزار شبیه ساز حرکت وسیله نقلیه 1392 1393 پرشاد آقامحمدی- کارشناسی ارشد ---
33 Evaluating the Effect of Geometric Parameters of Shoulder on Vehicle Rollover & Skidding Using Simulation Method of a Driving Vehicle 2013 2015 Morteza Hosein Sabbaghian- M.Sc ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر بخش مطالعات و طراحی مسیر 1388 1391 ---
2 مدیر پروژه مترو 1391 1393 ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه اول دوره کارشناسی 1381 دانشکده فنی و مهندسی ---
2 رتبه اول دوره کارشناسی ارشد 1383 دانشکده فنی و مهندسی ---
3 رتبه اول آزمون دکتری 1384 دانشکده فنی و مهندسی ---
4 دانشجوی ممتاز دوره دکتری 1387 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ---
5 رتبه سوم تیمی مسابقات ملی بتن با مقاومت بالا 1379 دانشگاه صنعتی شریف ---
6 اولین فارغ التحصیل دکتری گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس 1388 دانشگاه تربیت مدرس ---
7 پژوهشگر برتر 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهندسی ترافیک 1384 دوم کارشناسی و کارشناسی ارشد ---
2 طرح هندسی راه 1386 اول کارشناسی و کارشناسی ارشد ---
3 روسازی راه 1388 اول کارشناسی و کارشناسی ارشد ---
4 مهندسی فرودگاه 1388 دوره کارشناسی ارشد و دکتری ---
5 تجزیه و تحلیل ایمنی ترافیک جاده ای 1395 دوره دکتری ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثیراستفاده از پلیمر SBRبر بهبود خواص پیرشدگی و عملکرد مخلوط آسفالتی 1393 بین المللی امام خمینی (ره) رضا صالح فرد ---
2 اثر نوع شبکه معابر شهری بر میزان تغییرات آلودگی هوا شهریور 94 بین المللی امام خمینی (ره) عاطفه رحمانی ---
3 ارائه مدل مکان یابی و فاصله بین ایستگاه های اتوبوس در طول خط (مطاله موردی : شهر قزوین) شهریور 94 بین المللی امام خمینی (ره) حمید بیگدلی راد ---
4 بهینه سازی زمانبندی چراغ راهنمایی با استفاده از روش ایمنی مصنوعی شهریور 94 بین المللی امام خمینی (ره) سپیده تقی زاده ---
5 بررسی تاثیر طول قوس افقی در ایمنی جاده ها با استفاده از دینامیک حرکت وسیله نقلیه بهمن 94 بین المللی امام خمینی (ره) ملیحه حصاری ---
6 آنالیز فاصله ایمن بین دو قوس پشت‌تخت در جاده‌های برون شهری شهریور 95 بین المللی امام خمینی (ره) امیرحسین بهزادپور ---
7 ارزیابی عرض و نوع شانه در ایمنی قوس‌های افقی جاده‌های برون شهری با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک خودرو شهریور 95 بین المللی امام خمینی (ره) سجاد جوادی ---
8 ارزیابی اثر نوع سرعتکاه در شیبهای طولی خیابانهای شهری در کاهش عملکرد خودرو شهریور 95 بین المللی امام خمینی (ره) مهسا داناپور ---
9 آنالیز حاشیه‌ای ایمنی قوس افقی در جاده‌های برون شهری بر اساس آشتو (کتاب سبز) شهریور 95 بین المللی امام خمینی (ره) امیرحسین جابری ---
10 آنالیز ایمنی حداکثر شیب نسبی طولی تامین دور کتاب سبز آشتو در جاده های برون شهری آذر 95 بین المللی امام خمینی (ره) حمیدرضا سحری مقیم ---
11 آنالیز کاربرد شعاع حداکثر در منحنی کلوتوئید با استفاده از مدل سازی دینامیکی حرکت وسیله نقلیه بهمن 95 بین المللی امام خمینی (ره) عاصم شرف الدین ---
12 ارزیابی اثر رفتار ترافیک در استفاده از عرض معبر شهری در سطوح سرویس پایین(D,E) 1398 بین المللی امام خمینی (ره احمد همتی نژاد ---
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر براده آهن بر روی مشخصات مقاومتی رویه بتن غلتکی راه rccp 1398 بین المللی امام خمینی (ره حسین طلوعی کیا ---
14 ارزیابی رفتار مسافر در محوطه تحویل بار ترمینال مسافری فرودگاه 1398 بین المللی امام خمینی (ره فاطمه بندریان ---
15 آنالیزخطوط افزایش سرعت تحت تاثیر شیب طولی و وسایل نقلیه مختلف با استفاده از مدل دینامیکی حرکت خودرو 1398 خرداد بین المللی امام خمینی (ره نیوشا صارمی ---
16 بررسی اثر بهبود مقاومت مکانیکی استفاده ازمیکروسیلیس در روسازی بتن غلتکی ساخته شده با خورده آسفالت 1398 خرداد بین المللی امام خمینی (ره محمدرضا رضایی ---
17 ارزیابی کیفیت سرویس فرودگاه از دید مسافران با استفاده از مدل تاپسیس فازی (مطالعه موردی: فرودگاه امام خمینی (ره)) بهمن 1397 بین المللی امام خمینی (ره مریم گلستانی ---
18 مدیریت تقاضای فرودگاه براساس تخصیص اسلات برای شرکت های هواپیمایی دی 1397 بین المللی امام خمینی (ره زهرا نوری ---
19 آنالیز ایمنی قوسهای قائم طرح شده با ضوابط کتاب سبز(آشتو) براساس عملکرد دینامیکی خودرو مهر 1397 بین المللی امام خمینی (ره علی قورچی بیگی ---
20 ارزیابی آزمایشگاهی استفاده از پلیمر C25 در آسفالت SMA به روش مقاومت شکست مخلوط SCB و حساسیت رطوبتی مهر 1397 بین المللی امام خمینی (ره سید علی مجابی ---
21 ارزیابی عملکرد ترمینال مسافری فرودگاه در شرایط دنیاگیری کرونا 22 تیر 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی هدیه فسخودی نمایش پیوند
22 ارزیابی اثر سنگدانه بتنی بازیافتی و سرباره کوره آهن‌گدازی بر ویژگیهای بتن متخلخل روسازی راه‌ها ذانشگاه بین المللی امام خمینی مصطفی اسفندیاری نمایش پیوند
23 ارزیابی اثر سنگدانه بتنی بازیافتی و سرباره کوره آهن‌گدازی بر ویژگیهای بتن متخلخل روسازی راه‌ها دانشگاه بین المللی امام خمینی مصطفی اسفندیاری نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارائه معادله بیضی در قوس‌های قائم متقارن جاده و تحلیل عملکرد دینامیکی وسیله نقلیه بر اساس مدلMulti-body شهریور 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی بهرام شیرینی نمایش پیوند
2 ارزیابی رفتار شکست مخلوطهای آسفالتی تقویت شده با لیگنوسولفانات کلسیم تحت مود ترکیبی بارگذاری I+II و I+III تیر 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی محمد زارعی نمایش پیوند
3 شبیه‌سازی خرد رفتار راننده درحرکت طولی تعقیب خودرو در جریان ترافیک آزادراه‌ها شهریور 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی ارسلان صالحی کلام نمایش پیوند
4 ارزیابی ایمنی تابع درجه دو در محل تغییرات بربلندی راههای دوخطه در قوس‌های اتصال کلوتوئید مبتنی بر مدل شبیه‌سازی دینامیکی خودرو شهریور 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی حسین پورخانی نمایش پیوند