• درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی مواد
  • تاریخ تولد : 1359
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 425
  • شماره تلفن دفتر : 2833901143
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : re.ahmadi@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی مواد-استخراجی 1376 1380 دانشگاه صنعتی شریف ---
2 کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد 1380 1382 دانشگاه صنعتی شریف ---
3 دکترای مهندسی مواد 1383 1390 دانشگاه صنعتی شریف ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مواد 1383 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ---
2 کارشناسی ارشد مواد 1392 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره پژوهشی پسادکترا 1391 1392 مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ---
2 دوره پژوهشی پسادکترا 1392 دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف ---
3 دوره فرصت مطالعاتی مقطع دکتری 2010 2010 Southeast University, China ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مواد مغناطیسی ---
2 مواد زیستی ---
3 نانومواد ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Kinetics and mechanisms of nanoparticle formation and growth in vapor phase condensation process 2007 Materials and Design  دریافت فایل Download ---
2 Ultrasonic-assisted synthesis of magnetite based MRI contrast agent using cysteine as the biocapping coating 2011 Materials Chemistry and Physics  دریافت فایل Download ---
3 Avrami behavior of magnetite nanoparticles formation in coprecipitation process 2011 Journal of Mining and Metallurgy  دریافت فایل Download ---
4 A new approach for calculation of relaxation time and magnetic anisotropy of ferrofluids containing superparmagnetic nanoparticles 2012 Journal of Mining and Metallurgy  دریافت فایل Download ---
5 Characterization of Cysteine Coated Magnetite Nanoparticles as MRI Contrast Agent 2012 Nano-Micro Letters ---
6 Synthesizing cysteine-coated magnetite nanoparticles as MRI contrast agent: Effect of pH and cysteine addition on particles size distribution 2012 Materials Science-Poland  دریافت فایل Download ---
7 The effect of Poly(ethylene glycol) coating on colloidal stability of superparamagnetic iron oxide nanoparticles as potential MRI contrast agent 2012 International Journal of Pharmaceutics ---
8 Long-term investigation on the phase stability, magnetic behavior, toxicity, and MRI characteristics of superparamagnetic Fe/Fe-oxide core/shell nanoparticles 2012 International Journal of Pharmaceutics ---
9 Carbon coating on Graphite substrates using centrifugal deposition process: effect of centrifugal rotation speed and heat treatment on coating quality 2013 Middle-East Journal of Scientific Research ---
10 An investigation on the optimum conditions of synthesizing a magnetite based ferrofluid as MRI contrast agent using Taguchi method 2013 Materials Science-Poland  دریافت فایل Download ---
11 Effect of Coating Materials on Lymph Nodes Detection Using Magnetite Nanoparticles 2013 Advanced Science, Engineering and Medicine ---
12 Kinetics of magnetite nanoparticles formation in a one step low temperature hydrothermal process 2013 Ceramics International  دریافت فایل Download ---
13 Effect of concentration on hydrodynamic size of magnetite-based ferrofluid as a potential MRI contrast agent 2013 Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects  دریافت فایل Download ---
14 Synthesizing and staining manganese oxide nanoparticles for cytotoxicity and cellular uptake investigation 2014 Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects  دریافت فایل Download ---
15 تولید پودرهای نانومتری نقره به روش چگالش گاز خنثی 1384 نشریه علمی- پژوهشی امیرکبیر ---
16 Effect of magnetic field on the forced convection heat transfer and pressure drop of a magnetic nanofluid in a miniature heat sink 2015 Heat and Mass Transfer  دریافت فایل Download ---
17 Kinetics of Oxygen Adsorption on ZnS Nanoparticles Synthesized by Precipitation Process 2016 Materials Science-Poland  دریافت فایل Download ---
18 CENTRIFUGAL CARBON COATING OF ELECTROSPINNING SYNTHESIZED GRAPHITE SUBSTRATES: EFFECT OF PROCESS CONDITIONS ON COATING QUALITY 2016 UPB Scientific Bulletin, Series B Chemistry and Materials Science نمایش پیوند
19 Hydrothermal Synthesis of an Ethiodol Based Ferrofluid as a Potential MRI Contrast Agent 2017 Journal of Nanostructures نمایش پیوند
20 تولید و کاربرد نانوذرات اکسیدآهن با پوشش یددار برای تصویربرداری پزشکی دوگانهCT-MRI 1396 نانومواد  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تولید پودرهای نانومتری نقره و مس- قلع به روش چگالش گاز خنثی (IGC) 1383 هشتمین کنگره سالانه انجمن متالورژی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان ---
2 Avrami behavior of magnetite nanoparticles formation in co-precipitation process 2009 The China-Germany Bi-lateral Symposium on Bioelectronics and Biomaterials (CGBSBB), Nanjing, China ---
3 Characterization of Cysteine Coated Magnetite Nanoparticles 2009 The China-Germany Bi-lateral Symposium on Bioelectronics and Biomaterials (CGBSBB), Nanjing, China ---
4 Investigation of effect of using M dopant and Dextran surfactant on magnetic properties of Fe3-xMxO4 nanoparticles (M=Ce, Cr, Sn 2009 The 7th China- Korea Symposium on Biomaterials and Nano-Bio Technology (7th CKSBM & NBT), Nanjing & Suzhou, Chin ---
5 Effect of Coating Material Type on Lymph Node Detection Using Magnetite Naoparticles 2010 Nanosmat 2010, Reims, France ---
6 Cysteine Coated Magnetite Nanoparticles as MRI Contrast Agents 2011 5th International Controlled Release Conference of Iran (ICRC2011), Mashhad, Iran ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شیمی فیزیک مواد، ترمودینامیک مواد، خواص فیزیکی مواد، عملیات حرارتی، آلیاژهای غیر آهنی 1383 1387 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ---
2 شیمی فیزیک مواد، شیمی فیزیک معدن 1384 1385 دانشگاه امیرکبیر ---
3 متالورژی سطوح و پوشش ها، مواد پیشرفته، روش های نوین آنالیز مواد، آلیاژهای غیر آهنی، پدیده های انتقال، استخراج فلزات 1 و 2، آزمایشگاه متالوگرافی 1392 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نفوذ در جامدات 1392 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تمرین شماره 1 درس روش های نوین آنالیز مواد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 XRD1  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 تمرین سری 1 درس پدیده های انتقال  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 تمرین شماره 2 درس پدیده های انتقال  دریافت فایل Download نمایش پیوند