۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی مواد
  • تاریخ تولد : 1359
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 425
  • شماره تلفن دفتر : 2833901143
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : re.ahmadi@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی مواد-استخراجی 1376 1380 دانشگاه صنعتی شریف ---
2 کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد 1380 1382 دانشگاه صنعتی شریف ---
3 دکترای مهندسی مواد 1383 1390 دانشگاه صنعتی شریف ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مواد 1383 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ---
2 کارشناسی ارشد مواد 1392 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره پژوهشی پسادکترا 1391 1392 مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ---
2 دوره پژوهشی پسادکترا 1392 دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف ---
3 دوره فرصت مطالعاتی مقطع دکتری 2010 2010 Southeast University, China ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مواد مغناطیسی ---
2 مواد زیستی ---
3 نانومواد ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Antibacterial activity of the Iron-Zinc Oxide nanoparticles synthesized via electric discharge method 2022 2022 International Journal of Nano Dimension نمایش پیوند
2 Optimization of Cobalt Reductive Leaching from Zinc Plant Residue (ZPR) Using Taguchi Experimental Design Method 2022 2022 JOM نمایش پیوند
3 THE EFFECT OF COPPER OXIDE NANOPARTICLES ADDITION ON THE FRICTION COEFFICIENT OF CALCIUM-BASED GREASE 2021 2021 UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN SERIES B-CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE نمایش پیوند
4 Effect of synthesis conditions on the morphology, composition and magnetic properties of the iron oxide nanoparticles prepared via electric discharge method 2021 2021 JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS نمایش پیوند
5 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرهم جنس مس خالص به فولاد زنگ نزن 316 1400 1400 مهندسی متالورژی و مواد نمایش پیوند
6 اثر افزودن روی بر ریزساختار و خواص آنتی باکتریال نانوذرات اکسید آهن تولیدشده به روش تخلیه الکتریکی در محیط مایع 1400 1400 فصلنامه سرامیک ایران نمایش پیوند
7 بررسی اثر غلظت های مختلف نانو ذرات اکسید آهن بر شاخص های رشد گیاه آبزی علف مویی 1399 1399 فصلنامه سرامیک ایران نمایش پیوند
8 بررسی ساختار و مورفولوژی نانوذرات آلیاژی Fe-Cr-Al تولید شده به روش انفجار الکتریکی سیم 1399 1399 نانومواد نمایش پیوند
9 Synthesis and characterization of Cu-Sn oxides nanoparticles via wire explosion method with surfactants, evaluation of in-vitro cytotoxic and antibacterial properties 2020 2020 ADVANCED POWDER TECHNOLOGY نمایش پیوند
10 EFFECT OF THE WIRE THICKNESS ON THE MORPHOLOGY AND ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF THE Cu-CuO AND CuO-SnO2 NANOPARTICLES SYNTHESIZED VIA ELECTRICAL DISCHARGE METHOD 1399 1399 UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST SCIENTIFIC BULLETIN SERIES B-CHEMISTRY AND MATERIALS SCIENCE نمایش پیوند
11 Synthesis of MoO2 nanoparticles via the electro explosion of wire (EEW) method 1398 1398 Materials Research Express نمایش پیوند
12 تولید نانوذرات اکسید مس به روش انفجار الکتریکی سیم: بررسی اثر انرژی الکتریکی اعمالی، سورفکتانت و خواص آنتی باکتریال 1397 علم و مهندسی سرامیک نمایش پیوند
13 بررسی اثر نانوذرات اکسید آهن و اکسید آهن- سریوم تولید شده به روش همرسوبی بر پارامترهای رشد گیاه لوبیا 1397 نانومواد نمایش پیوند
14 بررسی خواص باکتری کشی آلیاژ نانوکریستالی مس- قلع تولید شده از مواد اولیه اکسیدی و فلزی به روش آلیاژسازی مکانیکی 1397 علم و مهندسی سرامیک نمایش پیوند
15 سنتز نانو ذرات اکسید فلزی مس - قلع به روش انفجار الکتریکی سیم و بررسی خواص ضد باکتری آن 1397 مواد نوین نمایش پیوند
16 Synthesis of Cu-CuO and Cu-Cu2O Nanoparticles via Electro-Explosion of Wire Method 2018 International journal of nanoscience and nanotechnology نمایش پیوند
17 Hydrothermal Synthesis of an Ethiodol Based Ferrofluid as a Potential MRI Contrast Agent 2017 Journal of Nanostructures نمایش پیوند
18 تولید و کاربرد نانوذرات اکسیدآهن با پوشش یددار برای تصویربرداری پزشکی دوگانهCT-MRI 1396 نانومواد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
19 بررسی تاثیر تغییر شکل پلاستیک شدید بر خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ آلومینیم A٥٢٠ تولید شده به روش ریخته گری معمولی و نیمه جامد 1396 پژوهشنامه ریخته گری نمایش پیوند
20 CENTRIFUGAL CARBON COATING OF ELECTROSPINNING SYNTHESIZED GRAPHITE SUBSTRATES: EFFECT OF PROCESS CONDITIONS ON COATING QUALITY 2016 UPB Scientific Bulletin, Series B Chemistry and Materials Science نمایش پیوند
21 Kinetics of Oxygen Adsorption on ZnS Nanoparticles Synthesized by Precipitation Process 2016 Materials Science-Poland  دریافت فایل Download ---
22 Effect of magnetic field on the forced convection heat transfer and pressure drop of a magnetic nanofluid in a miniature heat sink 2015 Heat and Mass Transfer  دریافت فایل Download ---
23 Synthesizing and staining manganese oxide nanoparticles for cytotoxicity and cellular uptake investigation 2014 Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects  دریافت فایل Download ---
24 Effect of concentration on hydrodynamic size of magnetite-based ferrofluid as a potential MRI contrast agent 2013 Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects  دریافت فایل Download ---
25 Kinetics of magnetite nanoparticles formation in a one step low temperature hydrothermal process 2013 Ceramics International  دریافت فایل Download ---
26 Effect of Coating Materials on Lymph Nodes Detection Using Magnetite Nanoparticles 2013 Advanced Science, Engineering and Medicine ---
27 An investigation on the optimum conditions of synthesizing a magnetite based ferrofluid as MRI contrast agent using Taguchi method 2013 Materials Science-Poland  دریافت فایل Download ---
28 Carbon coating on Graphite substrates using centrifugal deposition process: effect of centrifugal rotation speed and heat treatment on coating quality 2013 Middle-East Journal of Scientific Research ---
29 Long-term investigation on the phase stability, magnetic behavior, toxicity, and MRI characteristics of superparamagnetic Fe/Fe-oxide core/shell nanoparticles 2012 International Journal of Pharmaceutics ---
30 The effect of Poly(ethylene glycol) coating on colloidal stability of superparamagnetic iron oxide nanoparticles as potential MRI contrast agent 2012 International Journal of Pharmaceutics ---
31 Synthesizing cysteine-coated magnetite nanoparticles as MRI contrast agent: Effect of pH and cysteine addition on particles size distribution 2012 Materials Science-Poland  دریافت فایل Download ---
32 Characterization of Cysteine Coated Magnetite Nanoparticles as MRI Contrast Agent 2012 Nano-Micro Letters ---
33 A new approach for calculation of relaxation time and magnetic anisotropy of ferrofluids containing superparmagnetic nanoparticles 2012 Journal of Mining and Metallurgy  دریافت فایل Download ---
34 Ultrasonic-assisted synthesis of magnetite based MRI contrast agent using cysteine as the biocapping coating 2011 Materials Chemistry and Physics  دریافت فایل Download ---
35 Avrami behavior of magnetite nanoparticles formation in coprecipitation process 2011 Journal of Mining and Metallurgy  دریافت فایل Download ---
36 Kinetics and mechanisms of nanoparticle formation and growth in vapor phase condensation process 2007 Materials and Design  دریافت فایل Download ---
37 تولید پودرهای نانومتری نقره به روش چگالش گاز خنثی 1384 نشریه علمی- پژوهشی امیرکبیر ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اکسید مس-قلع به روش انفجار الکتریکی سیم (EEW) 1401 1401 سومین همایش ملی میکرو /نانوفناوری نمایش پیوند
2 مطالعه زیست فعالی برون تنی شیشه زیست فعال بر پایه 4P2O5-36CaO-60SiO2 (درصد مولی) حاوی استرانسیم برای کاربردهای مهندسی بافت 1401 1401 یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(iMat2022) نمایش پیوند
3 مشخصه یابی شیشه زیست فعال 77S آلایش یافته با منیزیم سنتزشده به روش سل-ژل 1401 1401 سومین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری نمایش پیوند
4 بررسی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی Ni-Co/Al2O3 ایجاد شده به روش رسوبدهی الکتریکی 1399 1399 بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح نمایش پیوند
5 تاثیرپارامترهای نورد سرد برخواص فیزیکی و مکانیکی آلیاژ تیتانیم 4-6 1398 1398 هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران (سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالوژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران) نمایش پیوند
6 اثر تزریق داخل وریدی نانواکسید آهن با پوشش دکستران بر مورفولوژی و هیستولوژی جنین هابی موش صحرایی 1397 1397 ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران نمایش پیوند
7 بررسی اثر استفاده از نانوذرات اکسید آهن بر رشد گیاه لوبیا 1397 اولین کنفرنس ملی میکرو/نانوفناوری نمایش پیوند
8 بررسی اثر استفاده از عناصر قلع، سریوم و کروم بر خواص نانوذرات اکسید آهن تولیدشده به روش همرسوبی 1397 اولین کنفرنس ملی میکرو/نانوفناوری نمایش پیوند
9 بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید به وسیله فرآیند فورج چند جهته (MDF) بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم AM60 1396 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد نمایش پیوند
10 بررسی اثر تغییر شکل پلاستیک شدید به وسیله فرآیند پرس در کانال های همسان زاویه دار (ECAP) بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم A520 1396 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد نمایش پیوند
11 بررسی اثر فرآیند فورج چندگانه (MDF) بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم ریختگی Al-Mg 1396 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد نمایش پیوند
12 مورفولوژی، ساختار و خواص نوری نانو ذرات اکسید مس قلع تهیه شده به روش تخلیه الکتریکی 1395 چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران نمایش پیوند
13 بررسی خواص آنتی باکتریال نانو ذرات مس قلع تهیه شده به روش تخلیه الکتریکی در مایع 1395 چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران نمایش پیوند
14 بررسی ساختار و مورفولوژی نانوذرات اکسید مس تولید شده به روش انفجار الکتریکیسیم در حضور سورفکتانت پلی اتیلن گلیکول 1395 چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران نمایش پیوند
15 بایوسنتز نانوذرات بوسیله کرم خاکی گونه Eisenia foetida 1394 کنفرانس ملی نانوسختارها و گرافن نمایش پیوند
16 بررسی پایداری محلول های مغناطیسی بر پایه نانوذرات اکسید آهن 1394 کنفرانس ملی نانوساختارها و گرافن نمایش پیوند
17 Cysteine Coated Magnetite Nanoparticles as MRI Contrast Agents 2011 5th International Controlled Release Conference of Iran (ICRC2011), Mashhad, Iran ---
18 Effect of Coating Material Type on Lymph Node Detection Using Magnetite Naoparticles 2010 Nanosmat 2010, Reims, France ---
19 Investigation of effect of using M dopant and Dextran surfactant on magnetic properties of Fe3-xMxO4 nanoparticles (M=Ce, Cr, Sn 2009 The 7th China- Korea Symposium on Biomaterials and Nano-Bio Technology (7th CKSBM & NBT), Nanjing & Suzhou, Chin ---
20 Characterization of Cysteine Coated Magnetite Nanoparticles 2009 The China-Germany Bi-lateral Symposium on Bioelectronics and Biomaterials (CGBSBB), Nanjing, China ---
21 Avrami behavior of magnetite nanoparticles formation in co-precipitation process 2009 The China-Germany Bi-lateral Symposium on Bioelectronics and Biomaterials (CGBSBB), Nanjing, China ---
22 تولید پودرهای نانومتری نقره و مس- قلع به روش چگالش گاز خنثی (IGC) 1383 هشتمین کنگره سالانه انجمن متالورژی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شیمی فیزیک مواد، ترمودینامیک مواد، خواص فیزیکی مواد، عملیات حرارتی، آلیاژهای غیر آهنی 1383 1387 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات ---
2 شیمی فیزیک مواد، شیمی فیزیک معدن 1384 1385 دانشگاه امیرکبیر ---
3 متالورژی سطوح و پوشش ها، مواد پیشرفته، روش های نوین آنالیز مواد، آلیاژهای غیر آهنی، پدیده های انتقال، استخراج فلزات 1 و 2، آزمایشگاه متالوگرافی 1392 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نفوذ در جامدات 1392 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---