۳ شهریور ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
  • تاریخ تولد : 1363
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 444
  • شماره تلفن دفتر : 8371178
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : b.nazari@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری تخصصی مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه حکمرانی آب زیرزمینی-رویکردها و چالش ها سازمان آب ---
2 کارگاه تخصصی مفاهیم و شاخص های بهره روی آب کنگره آب خاک-دانشگاه تهران ---
3 مدلسازی به روش پویایی سیستم Vensim در مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه تهران-سازمان های آب منطقه ای نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدل سازی پویای شبکه های آبیاری با رویکرد بهره وری آب و کاربرد در شبکه آبیاری قزوین شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین ---
2 مطالعه بهره وری آب محصولات مختلف استان بوشهر و ارائه راهکارهای بهبود آن شرکت سهامی آب منظقه ای بوشهر ---
3 قیمت گذاری آب در دشت های مختلف استان قم شرکت سهامی آب منطقه ای قم ---
4 برآورد ضریب CN در زیر حوضه گراتی با مدل SWAT شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی ---
5 ارائه روش شناسی بررسی میزان مصرف انرژی در سامانه های آبیاری تحت فشار معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ---
6 تعیین شکاف عملکرد و شکاف بهره روی آب با رویکرد توانمندسازی کشاورزی و پایداری آبخوان ها مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی نمایش پیوند
7 مطالعه و طراحی و اجرای سامانه بهبود بهره روی آب وزارت نیرو معاونت آب و آبفا نمایش پیوند
8 مطالعات علاج بخشی سد گتوند موسسه آب دانشگاه تهران نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 رویکردهای مشارکتی در حکمرانی آب زیرزمینی ---
2 بهره وری آب ---
3 مدلسازی سامانه ها وشبکه های آبیاری و زهکشی ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار نظام مهندسی ---
2 کارگاه تخصصی آلودگی آب و خاک انجمن آبیاری و زهکشی (1385) ---
3 مدیریت مصرف انرژی دانشگاه تهران ---
4 حقوق و دیپلماسی آب نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارزیابی مدل Cropwat در مدیریت کم آبیاری گندم و جو در منطقه کرج مجله علمی-پژوهشی آب و خاک ---
2 ارزیابی روش بار افتان ساده شده (SFH) در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع مجله علمی-پژوهشی آب و خاک ---
3 Evaluation of Hargreaves Evapotranspiration equation (Case study: Northwest of Iran ) Advances in Natural and Applied Sciences. ---
4 ارزیابی مدل AquaCrop در مدیریت کم آبیاری گندم در منطقه کرج مجله علمی-پژوهشی آبیاری و زهکشی ایران ---
5 واسنجی و اعتبارسنجی مدل AquaCrop در مدیریت آبیاری برخی غلات مهم در حوضه رودخانه شور ---
6 تخمین معکوس هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از مدل DRAINMOD مجله علمی پژوهشی علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان  دریافت فایل Download ---
7 Development and Analysis of Irrigation Efficiency and Water Productivity Indices Relationships in Sprinkler Irrigation Systems International Journal of Agronomy & Plant Production  دریافت فایل Download ---
8 مدل‌سازی و شبیه‌سازی آثار بلندمدت استفاده از فاضلاب تهران بر منابع آب و خاک دشت ورامین با استفاده از مدل‌سازی پویای سیستم‌ها 1393 مجله علوم آب و خاک ایران  دریافت فایل Download ---
9 بررسی اثر چینش آبپاش ها بر عملکرد سیستم آبیاری بارانی در فازهای طراحی و بهره برداری 1395 تحقیقات آب و خاک ایران  دریافت فایل Download ---
10 بررسی و تبیین عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه های آبیاری تحت فشار استان قزوین 1395 پژوهش آب در کشاورزی  دریافت فایل Download ---
11 ارزیابی سیستم آبیاری بارانی سنترپیوت در کشت و صنعت مغان 1395  دریافت فایل Download ---
12 Irrigation water management in Iran: Implications for water use efficiency improvement 2018 Agricultural Water Management  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 بهبود عملکرد آبیاری سطحی با مدیریت زمان قطع جریان در مدل SIRMOD (مطالعه موردی: کشت و صنعت و دامپروری مغان)‎ تحقیقات آب و خاک ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 بهبود عملکرد آبیاری سطحی با مدیریت زمان قطع جریان در مدل SIRMOD (مطالعه موردی: کشت و صنعت و دامپروری مغان)‎ تحقیقات آب و خاک ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 برآورد تحلیلی آب مورد نیاز تولید گندم در ایران برنامه ریزی و آمایش فضا  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 ارزیابی سیاست‌های اصلاح الگوی کشت و مدیریت کم‌آبیاری با استفاده از مدل‌سازی پویایی سیستم (مطالعة موردی: حوضة آبریز ارس) مدیریت آب و آبیاری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 PERFORMANCE EVALUATION OF FURROW SYSTEMS IN CORN FARMS TO IMPROVE IRRIGATION EFFICIENCY UNDER FARMER MANAGEMENT (CASE STUDY: MOGHAN AGRO-INDUSTRY AND HUSBANDRY) JOURNAL OF WATER AND IRRIGATION MANAGEMENT نمایش پیوند
18 Different modelling approaches for predicting titanium dioxide nanoparticles mobility in intact soil media 2019 Science of The Total Environment ---
19 تخمین عملکرد محصول گندم با استفاده از تصاویر ماهواره لندست‌8 (مطالعه موردی: دشت مغان) 2018 مجله تحقیقات آب و خاک  دریافت فایل Download نمایش پیوند
20 مطالعه تأثیر تنش‌های شوری آب و حاصلخیزی خاک، بر تبخیر‌‌ و‌‌‌ تعرق ذرت علوفه‌ای 2018 مجله تحقیقات آب و خاک  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 GIS and the Hydro-Spatial AHP Methodology for Siting Water Harvesting Reservoirs in Lorestan (Iran) 2008 "Water Resource Systems Management under Extreme Conditions" ---
2 Comparison of DRAINMOD and artificial neural network for predicting water table depth and drain discharge in a subsurface drainage system 2010 XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR) ---
3 Application of Geostatistical methods to estimate groundwater level fluctuations 2012 International Conference on Ecosystems and Biological Sciences (ICEBS 2012) ---
4 Environmental effects of polluted water use in rice fields (Case study: Iran) 2012 International Conference on Ecosystems and Biological Sciences (ICEBS 2012) ---
5 مکان یابی مخازن آبی به کمک روش HS-AHP و GIS (مطالعه موردی استان لرستان) 1385 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ---
6 مطالعه بارش ماهانه استان مازندران و مقایسه روشهای زمین آماری به کمک GIS 1386 چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ---
7 ارزیابی لوله زهکشی نیمه مشبک برای بهبود کیفیت زهابهای کشاورزی 1387 دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ---
8 کاربرد مدل Water mod 3 درشبیه سازی روابط «آب - خاک - گیاه – اتمسفر» 1389 اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا-کرمان ---
9 بهینهسازی عمق نصب زهکشهای زیرزمینی با ملاحظات اقتصادی و زیستمحیطی 1387 پنجمین کارگاه فنی زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ---
10 بررسی اثر پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری تحت فشار بر میزان مصرف انرژی این سامانه‌ها و مقایسه سامانه های آبیاری مختلف از نظر مصرف انرژی 1391 چهارمین کنفرانس تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
11 اثرات زیست محیطی و زراعی استفاده از آبهای غیرمتعارف در اراضی شالیزاری 1389 سومین همایش ملی شبکههای آبیاری و زهکشی ---
12 ارزیابی مصرف انرژی در سامانه های آبیاری تحت فشار در استان قزوین 1391 اولین کارگاه فنی آبیاری و انرژی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ---
13 ارائه و ارزیابی مدلی جهت برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق ساحلی ایران 1386 اولین همایش سازگاری با کم آبی ---
14 مدل تعیین تلفات بادبردگی و تبخیر در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک(مقاله کامل) 1395 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 ارزیابی بهره وری مصرف آب ذرت علوفه ای در روش های آبیاری جویچه ای و میکرو تحت مدیریت کشاورزان (مطالعه موردی: مزارع استان البرز) 1396 ارزیابی بهره وری مصرف آب ذرت علوفه ای در روش های آبیاری جویچه ای و میکرو تحت مدیریت کشاورزان (مطالعه موردی: مزارع استان البرز) نمایش پیوند
16 . ارزیابی اثر کم آبیاری و توسعه سیستم های آبیاری بر عملکرد محصول و بهره‎وری آب 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) نمایش پیوند
17 بررسی تاثیر تنش حاصل خیزی بر روی نیاز آبی واقعی غلات مهم در قزوین 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) نمایش پیوند
18 مطالعه ماهیت جریان برگشتی آبیاری و عوامل موثر و روش های برآورد آن 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) نمایش پیوند
19 تعیین نیاز آبی واقعی محصولات مهم کشاورزی استان قزوین 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) نمایش پیوند
20 تاثیر آبیاری موضعی (تیپ) بر بهره برداری پایدار از منابع خاک (مطالعه موردی: دشت قزوین) 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) نمایش پیوند
21 . ارزیابی روش های زمین آمار در میان یابی هدایت هیدرولیکی خاک در مطالعات زهکشی اراضی ساحلی 1396 چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست نمایش پیوند
22 بررسی تاثیر پذیری عملکرد گندم جو و کلزا دیم از مقدار بارندگی و کود 1395 محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار نمایش پیوند
23 تحلیل نتایج مطالعات ارزیابی تغییر سیستم آبیاری سطحی به آبیاری تحت فشار در شبکه های فرعی آبیاری اراضی 550000 هکتاری مؤسسه جهاد نصر در استان خوزستان 1394 : اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
24 راهکارهای بهبود راندمان آبیاری سطحی در دوره بهره برداری شبکه های فرعی ابیاری و زهکشی طرح 550000 هکتاری مؤسسه جهاد نصر 1394 : اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
25 بررسی اثرات محیط زیستی شبکه های زهکشی بر محیط زیست (مطالعه موردی شبکه زهکشی ورامین) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب نمایش پیوند
26 ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری دشت مغان با استفاده از روش ارزیابی سریع دیدگاه شرکت آب منطقهای و شرکت بهرهبردار کنگره آب خاک-دانشگاه تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
27 ارزیابی سامانههای آبیاری موضعی و سنتی در نخیلات استان بوشهر و ارائه راهکارهای بهبود این سامانهها کنگره آب خاک-دانشگاه تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
28 مقایسه عملکرد شبکه آبیاری دشت مغان با شبکههای آبیاری دز و گیلان بر اساس (RA) نتایج روش ارزیابی سریع کنگره آب خاک-دانشگاه تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
29 انتخاب مناسبترین سامانه آبیاری در نخیلات با استفاده از مدل تصمیمگیری کنگره آب خاک-دانشگاه تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
30 تعیین ارزش اقتصادی و قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی استان قم 1395 اولین کنفرانس اقتصاد آب نمایش پیوند
31 اقتصاد آب و امنیت غذایی، تحلیل اهمیت محصولات استراتژیک کشاورزی از منظر شاخص ترکیبی بهره وری آب )مطالعه ی موردی: دشت مغان( 1395 اولین کنفرانس اقتصاد آب نمایش پیوند
32 الزامات بهبود و استقرار حکمرانی آب کشاورزی؛ تعیین گلوگاههای تغییر و تحلیل شبکهای راهبردها اولین همایش حکمرانی و سیاستگذاری عمومی نمایش پیوند
33 مبانی و جایگاه تحلیل ذینفعان در ظرفیت سازی و استقرار نظام های بهره برداری آب 1396 کنگره آب خاک-دانشگاه تهران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آبیاری نخل 1397 انتشارات دانشگاه تهران نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول زهکشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 رابطه آب و خاک و گیاه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ---
4 آبیاری عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی آبیاری بارانی-کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی-کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی- کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 بهره وری آب در کشاورزی-دوره دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 مدلهای ریاضی در آبیاری و زهکشی-دوره دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تعیین عمق بهینه زهکشی از دیدگاه اقتصادی و محیط زیست 1387 دانشگاه تهران-قطب علمی ارزیابی و بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی ---
2 اثرات زیست محیطی و زراعی استفاده از آبهای غیرمتعارف در اراضی شالیزاری 1388 دانشگاه تهران-قطب علمی ارزیابی و بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی ---
3 ممیزی علمی رشته مهندسی آبیاری در کشور 1389 انجمن آبیاری و زهکشی-معاونت راهبردی ریاست جمهوری ---
4 تعیین اولویت‌های پژوهشی وزارت نیرو در بخش آب 1390 موسسسه راهبرد دانش پویا- شرکت مدیریت منابع آب ایران ---
5 بررسی اثر پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری تحت فشار بر میزان مصرف انرژی این سامانه‌ها و ارائه روش‌شناسی بررسی مصرف انرژی در این سامانه‌ها معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ---
6 مدل‌سازی پویای شبکه آبیاری با رویکرد بهره‌وری و کاربرد آن در شبکه قزوین 1392 شرکت سهامی آب منطقه ای استان قزوین ---
7 قیمت گذاری و تعیین ارزش اقتصادی آب در دشت‌های مختلف استان قم با لحاظ ارزش‌های مصرفی و غیر مصرفی آب و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده 1391 شرکت سهامی آب منطقه ای استان قم ---
8 مطالعه بهره‌وری آب استان بوشهر و راهکارهای بهبود آن 1392 شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 مطالعه و اجرای پایلوت بهره وری آب FAO در خوزستان 2013 خوزستان ---
2 بیلان منابع و مصارف در حوضه‎ عملیاتی شماره دو (حوضه‌های آبریز درجه دو دریاچه نمک و کویر مرکزی) 1392 دانشگاه تهران-کلان طرح بازیافت پساب کشاورزی، شهری و صنعتی ---
3 علاج بخشی سد گتوند 1393 ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 ارزیابی سامانه های آبیاری دشت قزوین با مفاهیم راندمان اقتصادی 1393 کارشناسی ارشد ---
2 مطالعه بهره وری آب و ارائه مدل تعیین نیاز آبی در کشت گلخانه ای در منطقه قزوین کارشناسی ارشد ---
3 ارزیابی سیستم های آبیاری و ارائه سیستم آبیاری مناسب در نخیلات کارشناسی ارشد ---
4 آینده پژوهی تامین آب کشاورزی لازم جهت تولید گندم تا افق 1404 -دکتری تخصصی آینده پژوهی ---
5 مدل سازی پویای مدیریت آب کشاورزی و ارزیابی سیاستهای آبیاری و زهکشی در سطح ملی دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی ---
6 ارزیابی اقتصادی سیاست‌های حفاظت منابع آب زیرزمینی، مطالعه موردی: ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ و محدودیت پمپاژ آب در دشت قزوین ساری دکتری تخصصی نمایش پیوند
7 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر شاخص ‌های آبیاری و زهکشی منطقه قزوین صنعتی اصفهان دکتری تخصصی نمایش پیوند
8 مدل‌سازی ضرایب تنش های شوری و حاصلخیزی در برآورد نرخ تبخیر-تعرق واقعی ذرت عاوفه ای دکتری تخصصی نمایش پیوند
9 مطالعه شکاف عملکردی و تهیه اطلس بهره‌وری آب در استان قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند
10 ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های آبیاری تلفیقی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند
11 بررسی راهکارهای آبشویی در سیستم‌های آبیاری موضعی با رویکرد استفاده پایدار از منابع آب شور دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند
12 تعیین وضعیت موجود و پتانسیل بهبود راندمان آبیاری و بهره وری ذرت علوفه ای در سامانه های آبیاری سطحی و میکرو در منطقه کرج دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند
13 بهینه سازی بهره وری آب در چاه های کشاورزی مجهز به کنتور حجمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند
14 پیش‌بینی تولید محصول با استفاده از تکنیک سنجش از دور دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند
15 تعیین نیاز آبی واقعی محصولات مهم کشاورزی دشت‌های قزوین و مغان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند
16 مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب، فاصله منبع آلاینده و جنس لایه حدفاصل جریان آب زیر زمینی و سطحی بر انتقال املاح دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تمرین اول مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری 93-94 دوم مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری  دریافت فایل Download ---
2 مقاله 93-94 دوم آبیاری بارانی  دریافت فایل Download ---

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آینده پژوهی تامین آب کشاورزی لازم جهت تولید گندم تا افق 1404 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مدل سازی پویای مدیریت آب کشاورزی و ارزیابی سیاستهای آبیاری و زهکشی در سطح ملی دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 رزیابی اقتصادی سیاست‌های حفاظت منابع آب زیرزمینی، مطالعه موردی: ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ و محدودیت پمپاژ آب در دشت قزوین دانشگاه ساری نمایش پیوند
4 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر شاخص ‌های آبیاری و زهکشی منطقه قزوین دانشگاه صنعتی اصفهان نمایش پیوند
5 مدل‌سازی ضرایب تنش های شوری و حاصلخیزی در برآورد نرخ تبخیر-تعرق واقعی ذرت عاوفه ای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند