۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
  • تاریخ تولد : 1363
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 444
  • شماره تلفن دفتر : 8371178
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : b.nazari@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری تخصصی مهندسی آبیاری و زهکشی 1387 1392 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی مهندسی آبیاری 1383 1385 دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی 1385 1387 دانشگاه تهران نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه حکمرانی آب زیرزمینی-رویکردها و چالش ها سازمان آب منطقه ای استان قزوین ---
2 کارگاه تخصصی مفاهیم و شاخص های بهره روی آب کنگره آب خاک-دانشگاه تهران ---
3 مدلسازی به روش پویایی سیستم Vensim در مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه تهران-سازمان های آب منطقه ای نمایش پیوند
4 تفکر سیستماتیک و مدلسازی پویا در مدیریت و احیای تالاب بختگان - مهندسین مشاور پورآب فارس- شیراز نمایش پیوند
5 تفکر سیستماتیک و مدلسازی پویای سامانه های آب و محیط زیست 1400 بنیاد نخبگان استان بوشهر نمایش پیوند
6 آینده آب در ایران، فرصتها و چالش ها 1400 نشست آینده آب در ایران، پژوهشکده آینده پژوهشی نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدل سازی پویای شبکه های آبیاری با رویکرد بهره وری آب و کاربرد در شبکه آبیاری قزوین شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین ---
2 مطالعه بهره وری آب محصولات مختلف استان بوشهر و ارائه راهکارهای بهبود آن شرکت سهامی آب منظقه ای بوشهر ---
3 قیمت گذاری آب در دشت های مختلف استان قم شرکت سهامی آب منطقه ای قم ---
4 برآورد ضریب CN در زیر حوضه گراتی با مدل SWAT شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی ---
5 ارائه روش شناسی بررسی میزان مصرف انرژی در سامانه های آبیاری تحت فشار معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ---
6 تعیین شکاف عملکرد و شکاف بهره روی آب با رویکرد توانمندسازی کشاورزی و پایداری آبخوان ها مرکز ملی مطالعات راهبردی آب و کشاورزی نمایش پیوند
7 مطالعه و طراحی و اجرای سامانه بهبود بهره روی آب وزارت نیرو معاونت آب و آبفا نمایش پیوند
8 مطالعات علاج بخشی سد گتوند موسسه آب دانشگاه تهران نمایش پیوند
9 اندازه گیری وضعیت پایداری محیط زیست استان قزوین و ارایه راهکارهای بهبود وضعیت 1398 1400 اداره محیط زیست استان قزوین- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری قزوین نمایش پیوند
10 رصد فناوری های بهبود بهره وری آب 1398 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نمایش پیوند
11 بررسی امکان بکارگیری و بومی سازی روش های نوین زهکشی بمنظور بازیافت زهاب های کشاورزی در نقاط مختلف کشور" 1394 1397 شورای عتف نمایش پیوند
12 تهیه نقشه کشت شبکه آبیاری و زهکشی قزوین 1398 1400 سازمان خواروبار جهانی FAO نمایش پیوند
13 تهیه نقشه نوع منابع آب آبیاری شبکه آبیاری قزوین 1400 1400 سازمان خواروبار جهانی FAO نمایش پیوند
14 مطالعه میدانی راهکارهای بهبود بهره وری مصرف آب کشاورزی در سطوح مختلف (مطالعه: استان زنجان) 1398 1399 استانداری زنجان نمایش پیوند
15 مطالعات ارزیابی تغییر سیستم آبیاری سطحی به آبیاری تحت فشار در بخشی از شبکه‌های فرعی آبیاری اراضی 550000 هکتاری استان خوزستان و ایلام 1393 1395 خوزستان- موسسه جهاد نصر-سامان آبراه نمایش پیوند
16 داوری نشریات علمی و پژوهشی آبیاری و زهکشی، پژوهش آب در کشاورزی، آینده پژوهی ایران، آب و توسعه پایدار، مدیریت آب در کشاورزی، تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 رویکردهای مشارکتی در حکمرانی آب زیرزمینی ---
2 بهره وری آب ---
3 سامانه ها وشبکه های آبیاری و زهکشی ---
4 پایداری منابع آب و محیط زیست نمایش پیوند
5 تفکر سیستماتیک و مدلسازی پویا نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره طراحی و اجرای آبیاری تحت فشار نظام مهندسی ---
2 کارگاه تخصصی آلودگی آب و خاک انجمن آبیاری و زهکشی (1385) ---
3 مدیریت مصرف انرژی دانشگاه تهران ---
4 حقوق و دیپلماسی آب نمایش پیوند
5 حسابداری آب وزارت نیرو نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارزیابی مدل Cropwat در مدیریت کم آبیاری گندم و جو در منطقه کرج مجله علمی-پژوهشی آب و خاک ---
2 ارزیابی روش بار افتان ساده شده (SFH) در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع مجله علمی-پژوهشی آب و خاک ---
3 Evaluation of Hargreaves Evapotranspiration equation (Case study: Northwest of Iran ) Advances in Natural and Applied Sciences. ---
4 ارزیابی مدل AquaCrop در مدیریت کم آبیاری گندم در منطقه کرج مجله علمی-پژوهشی آبیاری و زهکشی ایران ---
5 واسنجی و اعتبارسنجی مدل AquaCrop در مدیریت آبیاری برخی غلات مهم در حوضه رودخانه شور ---
6 تخمین معکوس هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از مدل DRAINMOD مجله علمی پژوهشی علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان  دریافت فایل Download ---
7 Development and Analysis of Irrigation Efficiency and Water Productivity Indices Relationships in Sprinkler Irrigation Systems International Journal of Agronomy & Plant Production  دریافت فایل Download ---
8 مدل‌سازی و شبیه‌سازی آثار بلندمدت استفاده از فاضلاب تهران بر منابع آب و خاک دشت ورامین با استفاده از مدل‌سازی پویای سیستم‌ها 1393 مجله علوم آب و خاک ایران  دریافت فایل Download ---
9 بررسی اثر چینش آبپاش ها بر عملکرد سیستم آبیاری بارانی در فازهای طراحی و بهره برداری 1395 تحقیقات آب و خاک ایران  دریافت فایل Download ---
10 بررسی و تبیین عوامل موثر بر میزان مصرف انرژی در سامانه های آبیاری تحت فشار استان قزوین 1395 پژوهش آب در کشاورزی  دریافت فایل Download ---
11 ارزیابی سیستم آبیاری بارانی سنترپیوت در کشت و صنعت مغان 1395  دریافت فایل Download ---
12 Irrigation water management in Iran: Implications for water use efficiency improvement 2018 Agricultural Water Management  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 بهبود عملکرد آبیاری سطحی با مدیریت زمان قطع جریان در مدل SIRMOD (مطالعه موردی: کشت و صنعت و دامپروری مغان)‎ تحقیقات آب و خاک ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 بهبود عملکرد آبیاری سطحی با مدیریت زمان قطع جریان در مدل SIRMOD (مطالعه موردی: کشت و صنعت و دامپروری مغان)‎ تحقیقات آب و خاک ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 برآورد تحلیلی آب مورد نیاز تولید گندم در ایران برنامه ریزی و آمایش فضا  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 ارزیابی سیاست‌های اصلاح الگوی کشت و مدیریت کم‌آبیاری با استفاده از مدل‌سازی پویایی سیستم (مطالعة موردی: حوضة آبریز ارس) مدیریت آب و آبیاری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 PERFORMANCE EVALUATION OF FURROW SYSTEMS IN CORN FARMS TO IMPROVE IRRIGATION EFFICIENCY UNDER FARMER MANAGEMENT (CASE STUDY: MOGHAN AGRO-INDUSTRY AND HUSBANDRY) JOURNAL OF WATER AND IRRIGATION MANAGEMENT نمایش پیوند
18 Different modelling approaches for predicting titanium dioxide nanoparticles mobility in intact soil media 2019 Science of The Total Environment ---
19 تخمین عملکرد محصول گندم با استفاده از تصاویر ماهواره لندست‌8 (مطالعه موردی: دشت مغان) 2018 مجله تحقیقات آب و خاک  دریافت فایل Download نمایش پیوند
20 مطالعه تأثیر تنش‌های شوری آب و حاصلخیزی خاک، بر تبخیر‌‌ و‌‌‌ تعرق ذرت علوفه‌ای 2018 مجله تحقیقات آب و خاک  دریافت فایل Download نمایش پیوند
21 Evaluation and analysis of different regression models for estimation ECe from EC1:5: a case study in Buin-zahra, Iran 2020 Irrigation and Drainage نمایش پیوند
22 The Impact of Climate Variability on Water Footprint Components of Rainfed Wheat and Barley in Qazvin Province of Iran 2020 Irrigation and Drainage نمایش پیوند
23 Susceptibility mapping of groundwater salinity using machine learning models 2020 Environmental Science and Pollution Research نمایش پیوند
24 "Salinity and Fertility Stresses modifies and Readily Available Water Coefficients in Maize (Case study: Qazvin region)" 2020 Irrigation Science نمایش پیوند
25 The Impact of Climate Change on Wheat, Barley, and Maize Growth Indices in Near-Future and Far Future Periods in Qazvin Plain Iran 2020 International Journal of Plant Production نمایش پیوند
26 ارزیابی بهره‌وری آب فیزیکی و اقتصادی محصولات زراعی در دشت مغان و تحلیل رابطه بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب 1399 فصلنامه مدیریت آبیاری نمایش پیوند
27 تحلیل اثر برآورد سطح سایه‌انداز واقعی به روش سنجش از دور در تدقیق برآورد نیاز آبی باغات در فاز طراحی و بهره‌برداری آبیاری موضعی (مطالعه موردی: استان قزوین) 1398 آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
28 ارزیابی هزینه- اثربخشی سیاست اعطای کمک بلاعوض سامانه های آبیاری تحت فشار در حفاظت از منابع آب زیرزمینی 1398 اقتصاد و توسعه کشاورزی نمایش پیوند
29 تعیین روابط بین عملکرد و ‌تبخیر-تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری و محدودیت نیتروژن 1397 پژوهش آب در کشاورزی نمایش پیوند
30 ارزیابی سامانه های نوین آبیاری با مفاهیم بهره روی اقتصادی آب و راندمان آبیاری 1398 مجله آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
31 برآورد حجم رواناب و رسوب در زیر حوضه سد گراتی با استفاده از مدل SWAT 1397 مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک نمایش پیوند
32 تأثیر زهکشی کنترل‌شده با عمق ثابت و متغیر بر کمیت و کیفیت زهاب خروجی (مطالعه موردی: اراضی دشت مغان- اردبیل) 1397 مدیریت آب و آبیاری نمایش پیوند
33 بررسی عملکرد آبیاری جویچه ای در مزارع ذرت تحت مدیریت زارعان و ارائه راهکارهای کاربردی در بهبود آن (مطالعه موردی:کشت و صنعت و دامپروری مغان 1395 مدیریت آب و آبیاری نمایش پیوند
34 مطالعه تأثیر تنش‌های شوری آب و حاصلخیزی خاک، بر تبخیر‌‌ و‌‌‌ تعرق ذرت علوفه‌ای 1398 تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
35 تأثیر زهکشی کنترل شده بر دبی زهاب، سطح ایستابی و بهره‌وری آب در دشت مغان 1397 تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
36 واکاوی نیازهای آموزشی کشاورزان دارای سامانه آبیاری سطحی در راستای بهبود بهره‌وری آب (مطالعه موردی: استان قزوین 1399 آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
37 تحلیل ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری‌ در استان قزوین بر مبنای شاخص GVIAP 1398 حفاظت منابع آب و خاک نمایش پیوند
38 ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری عقربه ای در مزارع کشت و صنعت و دامپروری مغان 1395 تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
39 A system dynamics approach for water resources management with focusing on domestic water demand 2020 Environmental Health Engineering and Management Journal 2020 نمایش پیوند
40 تعیین تبخیر و تعرق واقعی و نیاز خالص آب آبیاری محصولات مهم کشاورزی دشت مغان با استفاده از مدل آکواکراپ 1398 نشریه نیوار نمایش پیوند
41 تحلیل جامع شکاف بهره وری و ارائه راهکارهای بهبود آن در دشت قزوین با رویکردپایداری آبخوان 1399 آب و توسعه پایدار نمایش پیوند
42 بهره‌وری آب آبیاری محصولات کشاورزی در استان بوشهر 1398 مدیریت آب و توسعه نمایش پیوند
43 ارزیابی اثر توسعه سیستم‌های آبیاری، سناریوهای الگوی کشت و کم‌آبیاری بر روی بهره‌وری آب در شبکه آبیاری قزوین به روش پویایی سیستم‌ها 1400 علوم و مهندسی آبیاری نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 GIS and the Hydro-Spatial AHP Methodology for Siting Water Harvesting Reservoirs in Lorestan (Iran) 2008 "Water Resource Systems Management under Extreme Conditions" ---
2 Comparison of DRAINMOD and artificial neural network for predicting water table depth and drain discharge in a subsurface drainage system 2010 XVIIth World Congress of the International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR) ---
3 Application of Geostatistical methods to estimate groundwater level fluctuations 2012 International Conference on Ecosystems and Biological Sciences (ICEBS 2012) ---
4 Environmental effects of polluted water use in rice fields (Case study: Iran) 2012 International Conference on Ecosystems and Biological Sciences (ICEBS 2012) ---
5 مکان یابی مخازن آبی به کمک روش HS-AHP و GIS (مطالعه موردی استان لرستان) 1385 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران ---
6 مطالعه بارش ماهانه استان مازندران و مقایسه روشهای زمین آماری به کمک GIS 1386 چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ---
7 ارزیابی لوله زهکشی نیمه مشبک برای بهبود کیفیت زهابهای کشاورزی 1387 دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست ---
8 کاربرد مدل Water mod 3 درشبیه سازی روابط «آب - خاک - گیاه – اتمسفر» 1389 اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا-کرمان ---
9 بهینهسازی عمق نصب زهکشهای زیرزمینی با ملاحظات اقتصادی و زیستمحیطی 1387 پنجمین کارگاه فنی زهکشی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ---
10 بررسی اثر پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری تحت فشار بر میزان مصرف انرژی این سامانه‌ها و مقایسه سامانه های آبیاری مختلف از نظر مصرف انرژی 1391 چهارمین کنفرانس تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی ---
11 اثرات زیست محیطی و زراعی استفاده از آبهای غیرمتعارف در اراضی شالیزاری 1389 سومین همایش ملی شبکههای آبیاری و زهکشی ---
12 ارزیابی مصرف انرژی در سامانه های آبیاری تحت فشار در استان قزوین 1391 اولین کارگاه فنی آبیاری و انرژی، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران ---
13 ارائه و ارزیابی مدلی جهت برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در مناطق ساحلی ایران 1386 اولین همایش سازگاری با کم آبی ---
14 مدل تعیین تلفات بادبردگی و تبخیر در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک(مقاله کامل) 1395 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 ارزیابی بهره وری مصرف آب ذرت علوفه ای در روش های آبیاری جویچه ای و میکرو تحت مدیریت کشاورزان (مطالعه موردی: مزارع استان البرز) 1396 ارزیابی بهره وری مصرف آب ذرت علوفه ای در روش های آبیاری جویچه ای و میکرو تحت مدیریت کشاورزان (مطالعه موردی: مزارع استان البرز) نمایش پیوند
16 . ارزیابی اثر کم آبیاری و توسعه سیستم های آبیاری بر عملکرد محصول و بهره‎وری آب 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) نمایش پیوند
17 بررسی تاثیر تنش حاصل خیزی بر روی نیاز آبی واقعی غلات مهم در قزوین 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) نمایش پیوند
18 مطالعه ماهیت جریان برگشتی آبیاری و عوامل موثر و روش های برآورد آن 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) نمایش پیوند
19 تعیین نیاز آبی واقعی محصولات مهم کشاورزی استان قزوین 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) نمایش پیوند
20 تاثیر آبیاری موضعی (تیپ) بر بهره برداری پایدار از منابع خاک (مطالعه موردی: دشت قزوین) 1396 سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب) نمایش پیوند
21 . ارزیابی روش های زمین آمار در میان یابی هدایت هیدرولیکی خاک در مطالعات زهکشی اراضی ساحلی 1396 چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست نمایش پیوند
22 بررسی تاثیر پذیری عملکرد گندم جو و کلزا دیم از مقدار بارندگی و کود 1395 محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار نمایش پیوند
23 تحلیل نتایج مطالعات ارزیابی تغییر سیستم آبیاری سطحی به آبیاری تحت فشار در شبکه های فرعی آبیاری اراضی 550000 هکتاری مؤسسه جهاد نصر در استان خوزستان 1394 : اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
24 راهکارهای بهبود راندمان آبیاری سطحی در دوره بهره برداری شبکه های فرعی ابیاری و زهکشی طرح 550000 هکتاری مؤسسه جهاد نصر 1394 : اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
25 بررسی اثرات محیط زیستی شبکه های زهکشی بر محیط زیست (مطالعه موردی شبکه زهکشی ورامین) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب نمایش پیوند
26 ارزیابی عملکرد شبکه آبیاری دشت مغان با استفاده از روش ارزیابی سریع دیدگاه شرکت آب منطقهای و شرکت بهرهبردار کنگره آب خاک-دانشگاه تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
27 ارزیابی سامانههای آبیاری موضعی و سنتی در نخیلات استان بوشهر و ارائه راهکارهای بهبود این سامانهها کنگره آب خاک-دانشگاه تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
28 مقایسه عملکرد شبکه آبیاری دشت مغان با شبکههای آبیاری دز و گیلان بر اساس (RA) نتایج روش ارزیابی سریع کنگره آب خاک-دانشگاه تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
29 انتخاب مناسبترین سامانه آبیاری در نخیلات با استفاده از مدل تصمیمگیری کنگره آب خاک-دانشگاه تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
30 تعیین ارزش اقتصادی و قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی استان قم 1395 اولین کنفرانس اقتصاد آب نمایش پیوند
31 اقتصاد آب و امنیت غذایی، تحلیل اهمیت محصولات استراتژیک کشاورزی از منظر شاخص ترکیبی بهره وری آب )مطالعه ی موردی: دشت مغان( 1395 اولین کنفرانس اقتصاد آب نمایش پیوند
32 الزامات بهبود و استقرار حکمرانی آب کشاورزی؛ تعیین گلوگاههای تغییر و تحلیل شبکهای راهبردها اولین همایش حکمرانی و سیاستگذاری عمومی نمایش پیوند
33 مبانی و جایگاه تحلیل ذینفعان در ظرفیت سازی و استقرار نظام های بهره برداری آب 1396 کنگره آب خاک-دانشگاه تهران نمایش پیوند
34 Review on Water Productivity and Water Accounting Studies in Qazvin Irrigation Network (Iran) 2019 FAO WP conference 2019, "Improving Water Productivity in Agriculture" نمایش پیوند
35 Assessing and Analyzing the Physical and Economic Water Productivity of Annual Crops in Moghan Plain (Iran) 2019 FAO WP conference 2019, "Improving Water Productivity in Agriculture" نمایش پیوند
36 در مسیر حکمرانی مشارکتی آب و توسعه کم‌آب‌بر 1396 هم اندیشی با متخصصان آب-وزارت نیرو نمایش پیوند
37 اثربخشی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی 1396 هم اندیشی با متخصصان آب-وزارت نیرو نمایش پیوند
38 increase productivity by properly managing surface water resources 1398 کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی نمایش پیوند
39 شناسایی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای نظام مربوط به بهره وری آب در سطح مزرعه با استفاده از مدل SWOT 1398 دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست نمایش پیوند
40 تعین قیمت اقتصادی آب بر اساس الگوی کشت بهینه در مزارع استان قزوین 1397 راهبردهای منابع آب-دانشگاه ساری نمایش پیوند
41 ارایه و بررسی توصیه کودی گندم به منظور افزایش عملکرد محصول و بهره وری آب در استان قزوین 1397 راهبردهای منابع آب-دانشگاه ساری نمایش پیوند
42 Optimization of Crop Pattern for Sustainable Water Resources Management in Agriculture Using Dynamic Systems Modeling in West Azarbaijan Province 1398 کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آبیاری نخل 1397 انتشارات دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 مدیریت ناپیدا، شناخت و بهبود حکمرانی آبهای زیرزمینی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 برنامه ریزی و مدیریت کشت گلخانه ای؛ با تاکید بر بهره وری و مدیریت آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 حسابداری آب؛ کتاب مرجع 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 حسابداری آب برای حکمرانی و توسعه پایدار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 - بهره وری آب؛ مفاهیم، فناوری ها، مشارکت و برنامه ریزی دانشگاه تهران نمایش پیوند
7 گزارش کارشناسی وضعیت غذا و کشاورزی در 2020؛ غلبه بر چالش های آب در کشاورزی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول زهکشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 رابطه آب و خاک و گیاه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ---
4 آبیاری عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی آبیاری بارانی-کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی-کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی- کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 بهره وری آب در کشاورزی-دوره دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 مدلهای ریاضی در آبیاری و زهکشی-دوره دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 اقتصاد منابع آب - دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 ارزیابی عملکرد پروژه های آبی- دکتری تخصصی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 کشاورزی پایدار؛ (دکتر تخصصی) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 مهندسی منابع آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 آمار مهندسی تکمیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
11 آمایش سرزمین- دکتری تخصصی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تعیین عمق بهینه زهکشی از دیدگاه اقتصادی و محیط زیست 1387 دانشگاه تهران-قطب علمی ارزیابی و بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی ---
2 اثرات زیست محیطی و زراعی استفاده از آبهای غیرمتعارف در اراضی شالیزاری 1388 دانشگاه تهران-قطب علمی ارزیابی و بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی ---
3 ممیزی علمی رشته مهندسی آبیاری در کشور 1389 انجمن آبیاری و زهکشی-معاونت راهبردی ریاست جمهوری ---
4 تعیین اولویت‌های پژوهشی وزارت نیرو در بخش آب 1390 موسسسه راهبرد دانش پویا- شرکت مدیریت منابع آب ایران ---
5 بررسی اثر پارامترهای طراحی و مدیریت آبیاری تحت فشار بر میزان مصرف انرژی این سامانه‌ها و ارائه روش‌شناسی بررسی مصرف انرژی در این سامانه‌ها معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ---
6 مدل‌سازی پویای شبکه آبیاری با رویکرد بهره‌وری و کاربرد آن در شبکه قزوین 1392 شرکت سهامی آب منطقه ای استان قزوین ---
7 قیمت گذاری و تعیین ارزش اقتصادی آب در دشت‌های مختلف استان قم با لحاظ ارزش‌های مصرفی و غیر مصرفی آب و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده 1391 شرکت سهامی آب منطقه ای استان قم ---
8 مطالعه بهره‌وری آب استان بوشهر و راهکارهای بهبود آن 1392 شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر ---
9 مطالعات آب محیط زیست و توسعه کشت گلخانه ای 1395 1396 بانک زمین- سامان آبراه نمایش پیوند
10 بیلان منابع و مصارف در حوضه‎ عملیاتی شماره دو (حوضه‌های آبریز درجه دو دریاچه نمک و کویر مرکزی) 1392 1394 دانشگاه تهران- شواری عتف نمایش پیوند
11 علاج بخشی سد گتوند 1394 خوزستان- دانشگاه تهران نمایش پیوند

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 ارزیابی زهکش شوره زار دشت قزوین 1398 قزوین نمایش پیوند
2 بررسی پیش بینی آتی آب تجدیدپذیر حوضه حله و شاخص وابستگی آب خارجی استان بوشهر 1400 استان بوشهر نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 ارزیابی سامانه های آبیاری دشت قزوین با مفاهیم راندمان اقتصادی 1393 کارشناسی ارشد ---
2 مطالعه بهره وری آب و ارائه مدل تعیین نیاز آبی در کشت گلخانه ای در منطقه قزوین کارشناسی ارشد ---
3 ارزیابی سیستم های آبیاری و ارائه سیستم آبیاری مناسب در نخیلات کارشناسی ارشد ---
4 آینده پژوهی تامین آب کشاورزی لازم جهت تولید گندم تا افق 1404 -دکتری تخصصی آینده پژوهی ---
5 مدل سازی پویای مدیریت آب کشاورزی و ارزیابی سیاستهای آبیاری و زهکشی در سطح ملی دکتری تخصصی آبیاری و زهکشی ---
6 ارزیابی اقتصادی سیاست‌های حفاظت منابع آب زیرزمینی، مطالعه موردی: ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ و محدودیت پمپاژ آب در دشت قزوین ساری دکتری تخصصی نمایش پیوند
7 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر شاخص ‌های آبیاری و زهکشی منطقه قزوین صنعتی اصفهان دکتری تخصصی نمایش پیوند
8 مدل‌سازی ضرایب تنش های شوری و حاصلخیزی در برآورد نرخ تبخیر-تعرق واقعی ذرت عاوفه ای دکتری تخصصی نمایش پیوند
9 مطالعه شکاف عملکردی و تهیه اطلس بهره‌وری آب در استان قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند
10 ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های آبیاری تلفیقی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند
11 بررسی راهکارهای آبشویی در سیستم‌های آبیاری موضعی با رویکرد استفاده پایدار از منابع آب شور دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند
12 تعیین وضعیت موجود و پتانسیل بهبود راندمان آبیاری و بهره وری ذرت علوفه ای در سامانه های آبیاری سطحی و میکرو در منطقه کرج دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند
13 بهینه سازی بهره وری آب در چاه های کشاورزی مجهز به کنتور حجمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند
14 پیش‌بینی تولید محصول با استفاده از تکنیک سنجش از دور دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند
15 تعیین نیاز آبی واقعی محصولات مهم کشاورزی دشت‌های قزوین و مغان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند
16 مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب، فاصله منبع آلاینده و جنس لایه حدفاصل جریان آب زیر زمینی و سطحی بر انتقال املاح دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 موسس و مدیر عامل شرکت دانش بنیان توسعه آب محیط 1390/03/01 1396/11/05 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 مدیر گروه آموزشی علوم و مهندسی آب 1398 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 دبیر کارگروه آب و محیط زیست 1397 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی آینده پژوهشی ایران 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی آبیاری و زهکشی 1400 انجمن آبیاری و زهکشی ایران نمایش پیوند
6 - عضو کمیته بازنگری ضوابط اجرایی سامانه های نوین آبیاری- 1397 وزارت جهاد کشاورزی نمایش پیوند
7 - عضو کمیته بهره وری آب 1397 مرکز ملی مطالعات راهبردی آب- اتاق بازرگانی ایران نمایش پیوند
8 - عضو کمیته تحقیقات و کمیته پروژه های تعادل بخشی منابع آب 1400 شرکت آب منطقه ای قزوین نمایش پیوند
9 دبیر نشست آینده آب در ایران 1400 پژوهشکده آینده پژوهی نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 " تحلیل جامع شکاف بهره وری و ارائه راهکارهای بهبود آن در دشت قزوین با رویکردپایداری آبخوان " 1397 مقاله برتر دومین کنفرانس ملی اقتصاد آب نمایش پیوند
2 "increase productivity by properly managing surface water resources" 1398 مقاله برتر کنگره بین المللی آبیاری و زهکشی نمایش پیوند
3 " تحلیل جامع شکاف بهره وری و ارائه راهکارهای بهبود آن در دشت قزوین با رویکردپایداری آبخوان" 1399 طرح پژوهشی کاربردی برگزیده رونق تولید توسط وزارت علوم نمایش پیوند
4 "ارزیابی پایداری محیط زیستی در استان قزوین و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت" 1400 طرح برتر ادارات سازمان محیط زیست کشور نمایش پیوند
5 کسب رتبه اول در آزمون دکتری دانشگاه تهران، مشمول آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان، 1387 دانشگاه تهران نمایش پیوند
6 کسب رتبه 4 در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری، مشمول آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان، 1385 سازمان سنجش آموزش کشور. نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تمرین اول مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری 93-94 دوم مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری  دریافت فایل Download ---
2 مقاله 93-94 دوم آبیاری بارانی  دریافت فایل Download ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بازتوزیع بهینه آب بر اساس تابع کشش قیمتی عرضه، مطالعه موردی: شبکه قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 واکاوی نقش عوامل موثر بر بهره وری آب در دشت قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 بررسی ارتباط الگوی آب بری محصولات و تنش آبی در آبخوان قزوین و ارائه راهبردهای بهبود وضعیت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 ارزیابی مدل های زهکشی در شبیه سازی زهکشی کنترل شده و ارائه برنامه مدیریت توامان آبیاری و زهکشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 شبیه سازی اثر بلند مدت آبیاری نواری سطحی و نیمه زیرسطحی بر تجمع نمک در سطح خاک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 ارزیابی طرح های تجمیعی سامانه های آبیاری نوین و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 ارزیابی طرح های آبیاری و زهکشی بر مبنای رویکردهای حسابداری آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 ارزیابی شاخص‌های پایداری محیط زیست و تحلیل عوامل موثر بر شاخص عملکرد محیط زیستی در استان قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آینده پژوهی تامین آب کشاورزی لازم جهت تولید گندم تا افق 1404 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مدل سازی پویای مدیریت آب کشاورزی و ارزیابی سیاستهای آبیاری و زهکشی در سطح ملی دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 رزیابی اقتصادی سیاست‌های حفاظت منابع آب زیرزمینی، مطالعه موردی: ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ و محدودیت پمپاژ آب در دشت قزوین دانشگاه ساری نمایش پیوند
4 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر شاخص ‌های آبیاری و زهکشی منطقه قزوین دانشگاه صنعتی اصفهان نمایش پیوند
5 مدل‌سازی ضرایب تنش های شوری و حاصلخیزی در برآورد نرخ تبخیر-تعرق واقعی ذرت عاوفه ای دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 توسعه مدل بهره برداری تلفیقی از منابع آب و بهینه سازی الگوی کشت ارقام برنج با رویکرد پویایی سیستم تصادفی در شبکه آبیاری سفیدرود 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 ارزیابی راهکارهای مدیریت عرضه و تقاضا در شبکه‌های آبیاری براساس تلفیق چارچوب حسابداری آب و رویکرد پویایی سیستم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 تحلیل عوامل فنی و بسترهای اجتماعی پیاده سازی الگوی کشت بهره وری‌محور با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها در شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند