۳۱ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی
  • تاریخ تولد : 1358
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 648
  • شماره تلفن دفتر : 33901304
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : dr.adineh@isr.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی شیمی و علوم الیاف 1376 1380 دانشگاه یزد ---
2 کارشناسی و کارشناسی ارشد فقه و اصول 1380 1385 مجتمع شهید صدوقی ---
3 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی 1385 1387 دانشگاه مفید ---
4 دکتری فلسفه و حکمت اسلامی 1388 1392 جامعه المصطفی العالمیه ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول فقه 1383 1387 معصومیه(س) ---
2 تفسیر موضوعی قرآن 1387 1389 دانشگاه مفید ---
3 اندیشه اسلامی(1) 1389 1391 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ---
4 متون قرآن و نهج البلاغه 1388 1390 دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران ) ---
5 اندیشه اسلامی-تفسیر موضوعی 1388 1390 دانشگاه علوم اقتصادی تهران ---
6 اندیشه اسلامی(2) 1389 1391 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ---
7 المنطق - الموجز 1385 1389 شهیدین-معصومیه ---
8 اندیشه اسلامی(1) و (2) 1388 1390 دانشگاه پیام نور ---
9 منطق و فلسفه اسلامی 1388 1392 جامعه المصطفی العالمیه ---
10 نظام سیاسی در اسلام 1390 1391 دانشگاه کاشان ---
11 طرح ضیافت-تفسیر قرآن 1391 1392 دانشگاه علوم پزشکی کاشان ---
12 کارشناسی وکارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی 1390 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تأثیر مبانی فلسفی علامه طباطبایی بر تفسیر المیزان 1390 1392 جامعه المصطفی العالمیه ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 منطق ---
2 کلام اسلامی ---
3 تفسیر موضوعی قرآن ---
4 فلسفه اسلامی ( حکمت متعالیه ) ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پاسخ به شبهات اعتقادی روز 1388 1390 ---
2 بررسی عرفان های نوظهور 1388 1390 ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 خداشناسی از منظر وحی با تکیه بر المیزان 1394 1394 علمی-پژوهشی آئین حکمت ---
2 نقش تعقل فلسفی در تعمیق فهم از قرآن کریم 1393 1393 علمی-پژوهشی آیین حکمت ---
3 دسترسی و مشارکت فرهنگی،حق شهروندی در برخورداری های فرهنگی 1395 1396 علمی -پژوهشی نشریه مطالعات میان فرهنگی نمایش پیوند
4 Pillars of Imam sadiq(a.s) 's school of education 2017 2018 Modern Journal of language Teaching Methods نمایش پیوند
5 Examining the rational and theological implications of the Holy Quran 2017 2018 Modern Journal of language Teaching Methods نمایش پیوند
6 تطبیق رویکرد شرور از دیدگاه شهید مطهری و آگوستین 1397 1398 علمی-پژوهشی مجله پژوهش های علم و دین نمایش پیوند
7 واکاوی تطبیقی مسأله معاد از دیدگاه شیخ صدوق و سید مرتضی 1397 1398 پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی عدل الهی در علوم اسلامی با تأکید برقرآن کریم 1395 1395 کنگره بین المللی علوم اسلامی- علوم انسانی ---
2 چگونگی معرفت الله در علوم اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) 1395 1395 کنگره بین المللی علوم اسلامی- علوم انسانی ---
3 عوامل همگرایی و واگرایی در جهان اسلام 1396 1396 جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی جامعه المصطفی العالمیه ---
4 بررسی جنبه هایی از اعجاز قرآن کریم در علم منطق 1396 1396 سومین کنفرانس بین المللی علوم قرآن و حدیث نمایش پیوند
5 تطبیق استدلال های منطق ارسطویی بر کلام وحی 1396 1396 سومین کنفرانس بین المللی علوم قرآن و حدیث نمایش پیوند
6 بررسی و شناخت ابعاد شخصیتی شاه چراغ 1396 1397 همایش ملی علمی- پژوهشی حضرت شاه چراغ نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 المجز فی اصول الفقه 1383 1387 معصومیه(س) ---
2 المنطق 1387 1389 شهیدین-معصومیه ---
3 تفسیر موضوعی قرآن 1387 1390 دانشگاه مفید ---
4 اندیشه اسلامی(1) 1389 1391 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ---
5 متون اسلامی 1388 1390 دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران ) ---
6 تفسیر قرآن و نهج البلاغه 1388 1390 دانشگاه علوم اقتصادی تهران ---
7 اندیشه اسلامی(2) 1389 1391 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ---
8 فلسفه اسلامی-حکمت متعالیه 1390 1392 جامعه المصطفی العالمیه ---
9 نظام سیاسی در اسلام 1391 1392 دانشگاه کاشان ---
10 منطق (1) و (2) و (3) 1389 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
11 کلام (1) و (2) و (3) 1389 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
12 متون فلسفی به زبان عربی جدید 1389 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
13 فقه (1) و (2) و (3) 1391 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
14 اصول فقه (1) و (2) و (3) 1391 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
15 تاریخ فلسفه اسلامی 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
16 تعلیم و تربیت اسلامی 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
17 فلسفه اسلامی1 تا 6 ( نهایه الحکمه) 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
18 تفسیر قرآن 1و2 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
19 ادبیات عرب 1و2و3(صرف ونحو کاربردی) 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
20 منطق ریاضی ( منطق جدید ) 1394 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
21 حکمت مشاء (1) و(2) 1394 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
22 کلام جدید (1) و (2) 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 منطق قدیم ارشد فلسفه و حکمت اسلامی 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 چیستی دین ارشد فلسفه دین 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 قلمرو دین و انتظار بشر از دین ارشد فلسفه دین 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 فلسفه ملاصدرا ( شواهد الربوبیه) 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 دین و فرهنگ ارشد فلسفه دین 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 مسائل جدید کلامی ارشد فلسفه و حکمت 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 جاودانگی نفس و مسئله آخرت 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 تفسیر ترتیبی قرآن کریم (نورالثقلین) 1396 1398 مرکز آموزش عالی کوثر (سطح سه) نمایش پیوند
9 زبان تخصصی رشته کلام اسلامی 1397 1398 مرکز آموزش عالی کوثر (سطح سه) نمایش پیوند
10 تفسیر موضوعی3و4 1397 1398 مرکز آموزش عالی کوثر (سطح سه) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 بازیافت پساب کارخانجات صنعتی 1379 1380 مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه یزد ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 اسماء الهی و مراتب آن در بیان علامه طباطبایی در المیزان مرکز آموزش عالی معصومیه قم 1396 نجفی - کارشناسی ارشد ---
2 چگونگی وصول به حیات طیبه از منظر علامه طباطبایی(ره) مرکز آموزش عالی معصومیه قم 1395 صدیقه رضایی- کارشناسی ارشد ---
3 مبانی شهودی منطق استنتاج در منطق فارابی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1395 محمد صادق رسالت - کارشناسی ارشد ---
4 معنای زندگی از نظر یاسپرس و علامه طباطبایی(ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1395 فاطمه ساسانی - کارشناسی ارشد ---
5 تبیین نظریه عدل الهی از نظر علامه طباطبایی و دیوید هیوم دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1396 معصومه امری - کارشناسی ارشد ---
6 بررسی رابطه ایمان و اخلاق از منظرعلامه مطهری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1396 زهرا سعیدی - کارشناسی ارشد ---
7 نگاه تاریخی به برهان هدف شناختی در بین متفکران مسلمان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1395 مرضیه ابراهیمی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
8 نوآوری های خونجی در بیان نقیض گزاره های موجهه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1396 فاضل رستمی کهنوج-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
9 بررسی امکان و شیوه های معرفت به خود با نگاهی به آراء علامه طباطبایی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1395 لیلا آقایی پور-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
10 رابطه ایمان و عقل از دیدگاه علامه طباطبایی و توماس آکویناس مرکز آموزش عالی فدک همدان 1397 مژگان احمدی- کارشناسی ارشد نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه اول و دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی 1378 مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه یزد ---
2 تقدیر از اساتید نمونه 1387 معاونت امور اساتید ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شرح حال و آثار میرفندرسکی و جایگاه وی در فلسفه اسلامی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) آمنه صادقین نمایش پیوند
2 توجیه آزادی و اختیار در عین حکومت قضا و قدر از دیدگاه استاد مطهری 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) لیلا نجفی نمایش پیوند
3 نسبت وجودی خدا با عالم از منظر ابن سینا و ملاصدرا 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سهیل شعبانی نمایش پیوند
4 جایگاه عقل و وحی در اندیشه علامه طباطبایی و استاد مطهری 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) فاطمه سلطانی نمایش پیوند
5 تأثیر طبع و مزاج بر خلقیات از منظر متفکران مسلمان 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) حسینعلی گودرزی نمایش پیوند
6 معادشناسی از دیدگاه شیخ صدوق و سید مرتضی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مریم صدری نمایش پیوند
7 تأثیرات عاطفی گناه بر انسان از دیدگاه قرآن کریم 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) معصومه سروری نمایش پیوند
8 نجات شناسی از منظر علامه طباطبایی با تکیه بر المیزان 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) محبوبه مداح پور نمایش پیوند
9 علم حق تعالی از منظر متکلمان اسلامی قرن چهارم و پنجم هجری 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) امین جعفری نمایش پیوند
10 مستندات قرآنی ویژگی های رهبر و راهنما 1398 مرکز آموزش عالی کوثر کبری حسین نژاد نمایش پیوند