• درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی
  • تاریخ تولد : 1358
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 634
  • شماره تلفن دفتر : 33901334
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : dr.adineh@isr.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی شیمی و علوم الیاف 1376 1380 دانشگاه یزد ---
2 کارشناسی و کارشناسی ارشد فقه و اصول 1380 1385 مجتمع شهید صدوقی ---
3 کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی 1385 1387 دانشگاه مفید ---
4 دکتری فلسفه و حکمت اسلامی 1388 1392 جامعه المصطفی العالمیه ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول فقه 1383 1387 معصومیه(س) ---
2 تفسیر موضوعی قرآن 1387 1389 دانشگاه مفید ---
3 اندیشه اسلامی(1) 1389 1391 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ---
4 متون قرآن و نهج البلاغه 1388 1390 دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران ) ---
5 اندیشه اسلامی-تفسیر موضوعی 1388 1390 دانشگاه علوم اقتصادی تهران ---
6 اندیشه اسلامی(2) 1389 1391 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ---
7 المنطق - الموجز 1385 1389 شهیدین-معصومیه ---
8 اندیشه اسلامی(1) و (2) 1388 1390 دانشگاه پیام نور ---
9 منطق و فلسفه اسلامی 1388 1392 جامعه المصطفی العالمیه ---
10 نظام سیاسی در اسلام 1390 1391 دانشگاه کاشان ---
11 طرح ضیافت-تفسیر قرآن 1391 1392 دانشگاه علوم پزشکی کاشان ---
12 کارشناسی وکارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی 1390 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 امکان،حدود و راه های شناخت خداوند از دیدگاه المیزان و اصول کافی 1386 1387 دانشگاه مفید ---
2 تأثیر مبانی فلسفی علامه طباطبایی بر تفسیر المیزان 1390 1392 جامعه المصطفی العالمیه ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 منطق ---
2 کلام اسلامی ---
3 تفسیر موضوعی قرآن ---
4 فلسفه اسلامی ( حکمت متعالیه ) ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پاسخ به شبهات اعتقادی روز 1388 1390 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ---
2 آشنایی با عرفان های نوظهور 1388 1390 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 خداشناسی از منظر وحی با تکیه بر المیزان 1394 1394 علمی-پژوهشی آئین حکمت ---
2 نقش تعقل فلسفی در تعمیق فهم از قرآن کریم 1393 1393 علمی-پژوهشی آیین حکمت ---
3 دسترسی و مشارکت فرهنگی،حق شهروندی در برخورداری های فرهنگی 1395 1396 علمی -پژوهشی مطالعات میان فرهنگی نمایش پیوند
4 Pillars of Imam sadiq(a.s) 's school of education 2017 2018 Modern Journal of language Teaching Methods نمایش پیوند
5 Examining the rational and theological implications of the Holy Quran 2017 2018 Modern Journal of language Teaching Methods نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی عدل الهی در علوم اسلامی با تأکید برقرآن کریم 1395 1395 کنگره بین المللی علوم اسلامی- علوم انسانی ---
2 چگونگی معرفت الله در علوم اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) 1395 1395 کنگره بین المللی علوم اسلامی- علوم انسانی ---
3 عوامل همگرایی و واگرایی در جهان اسلام 1396 1396 جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی جامعه المصطفی العالمیه ---
4 بررسی جنبه هایی از اعجاز قرآن کریم در علم منطق 1396 1396 سومین کنفرانس بین المللی علوم قرآن و حدیث نمایش پیوند
5 تطبیق استدلال های منطق ارسطویی بر کلام وحی 1396 1396 سومین کنفرانس بین المللی علوم قرآن و حدیث نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 المجز فی اصول الفقه 1383 1387 معصومیه(س) ---
2 المنطق 1387 1389 شهیدین-معصومیه ---
3 تفسیر موضوعی قرآن 1387 1390 دانشگاه مفید ---
4 اندیشه اسلامی(1) 1389 1391 دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) ---
5 متون اسلامی 1388 1390 دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران ) ---
6 تفسیر قرآن و نهج البلاغه 1388 1390 دانشگاه علوم اقتصادی تهران ---
7 اندیشه اسلامی(2) 1389 1391 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ---
8 فلسفه اسلامی-حکمت متعالیه 1390 1392 جامعه المصطفی العالمیه ---
9 نظام سیاسی در اسلام 1391 1392 دانشگاه کاشان ---
10 منطق (1) و (2) و (3) 1389 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
11 کلام (1) و (2) و (3) 1389 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
12 متون فلسفی به زبان عربی جدید 1389 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
13 فقه (1) و (2) و (3) 1391 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
14 اصول فقه (1) و (2) و (3) 1391 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
15 تاریخ فلسفه اسلامی 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
16 تعلیم و تربیت اسلامی 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
17 فلسفه اسلامی1 تا 6 ( نهایه الحکمه) 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
18 تفسیر قرآن 1و2 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
19 ادبیات عرب 1و2و3(صرف ونحو کاربردی) 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
20 منطق ریاضی ( منطق جدید ) 1394 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
21 حکمت مشاء (1) و(2) 1394 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
22 کلام جدید (1) و (2) 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 منطق قدیم ارشد فلسفه و حکمت اسلامی 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 چیستی دین ارشد فلسفه دین 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 قلمرو دین و انتظار بشر از دین ارشد فلسفه دین 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 فلسفه ملاصدرا ( شواهد الربوبیه) 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 دین و فرهنگ ارشد فلسفه دین 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 مسائل جدید کلامی ارشد فلسفه و حکمت 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 جاودانگی نفس و مسئله آخرت 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 تفسیر ترتیبی قرآن کریم (نورالثقلین) 1396 1397 سطح 3 کوثر ( کارشناسی ارشد) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 بازیافت پساب کارخانجات صنعتی 1379 1380 مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه یزد ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 اسماء الهی و مراتب آن در بیان علامه طباطبایی در المیزان مرکز آموزش عالی معصومیه قم 1396 نجفی - کارشناسی ارشد ---
2 چگونگی وصول به حیات طیبه از منظر علامه طباطبایی(ره) مرکز آموزش عالی معصومیه قم 1395 صدیقه رضایی- کارشناسی ارشد ---
3 مبانی شهودی منطق استنتاج در منطق فارابی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1395 محمد صادق رسالت - کارشناسی ارشد ---
4 معنای زندگی از نظر یاسپرس و علامه طباطبایی(ره) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1395 فاطمه ساسانی - کارشناسی ارشد ---
5 تبیین نظریه عدل الهی از نظر علامه طباطبایی و دیوید هیوم دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1396 معصومه امری - کارشناسی ارشد ---
6 بررسی رابطه ایمان و اخلاق از منظرعلامه مطهری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1396 زهرا سعیدی - کارشناسی ارشد ---
7 نگاه تاریخی به برهان هدف شناختی در بین متفکران مسلمان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1395 مرضیه ابراهیمی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
8 نوآوری های خونجی در بیان نقیض گزاره های موجهه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1396 فاضل رستمی کهنوج-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
9 بررسی امکان و شیوه های معرفت به خود با نگاهی به آراء علامه طباطبایی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1395 لیلا آقایی پور-کارشناسی ارشد نمایش پیوند
10 رابطه ایمان و عقل از دیدگاه علامه طباطبایی و توماس آکویناس مرکز آموزش عالی معصومیه 1397 مژگان احمدی نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه اول و دانشجوی ممتاز دوره کارشناسی 1378 مجتمع فنی و مهندسی دانشگاه یزد ---
2 تقدیر از اساتید نمونه 1387 معاونت امور اساتید ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شرح حال و آثار میرفندرسکی و جایگاه وی در فلسفه اسلامی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) آمنه صادقین نمایش پیوند
2 توجیه آزادی و اختیار در عین حکومت قضا و قدر از دیدگاه استاد مطهری 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) لیلا نجفی نمایش پیوند
3 نسبت وجودی خدا با عالم از منظر ابن سینا و ملاصدرا 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سهیل شعبانی نمایش پیوند
4 جایگاه عقل و وحی در اندیشه علامه طباطبایی و استاد مطهری 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) فاطمه سلطانی نمایش پیوند
5 تأثیر طبع و مزاج بر خلقیات از منظر متفکران مسلمان 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) حسینعلی گودرزی نمایش پیوند
6 معادشناسی از دیدگاه شیخ صدوق و سید مرتضی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مریم صدری نمایش پیوند
7 تأثیرات عاطفی گناه بر انسان از دیدگاه قرآن کریم 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) معصومه سروری نمایش پیوند
8 نجات شناسی از منظر علامه طباطبایی با تکیه بر المیزان 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) محبوبه مداح پور نمایش پیوند