• درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : تربیت بدنی
  • تاریخ تولد : 1349
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 758
  • شماره تلفن دفتر : 1645
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : alihematiafif@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش مدیریت و برنامه ریزی 1387 1391 دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره های تخصصی تربیت دبیر تربیت بدنی 1388-1389 نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عضو هیئت علمی همایش منطقه ای داروها و ورزش دانشگاه آزاد تاکستان 1394 1394 نمایش پیوند
2 همکار اصلی در طرح پژوهشی رضایت شغلی کارکنان دانشگاههای آزاد قزوین نمایش پیوند
3 داور مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران نمایش پیوند
4 داور مجله علمی پژوهشی مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مدیریت منابع انسانی در ورزش نمایش پیوند
2 مدیریت راهبردی در منابع انسانی در ورزش نمایش پیوند
3 مدیریت ورزشی در حوزه نظام سلامت نمایش پیوند
4 اوقات فراغت و بازی های پرورشی نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مربیگری والیبال درجه 3 تهران نمایش پیوند
2 مربیگری فوتبال درج3 تهران نمایش پیوند
3 مربیگری شنا درجه 3 تهران نمایش پیوند
4 مدرسی حرکات اصلاحی - درمانی همدان و اصفهان نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تعیین ارتباط خودپنداره بدنی با نحوه گذران اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی دانش آموزان تیز هوش 1395 1396 روانشناسی مدرسه نمایش پیوند
2 تدوین راهبردهای توسعه والیبال استان تهران 1396 1396 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان نمایش پیوند
3 Mediating Role of Job Satisfaction between Skills and Organizational Commitment 2014 نمایش پیوند
4 An Investigation on the Relation of Organizational Structure and Climate With Career Path Management 2015 2015 American-Eurasian Network for Scientific Information نمایش پیوند
5 The Comparsion of Job Satisfaction of Athletes and Non-athletes Personnel of Islamic Azad University if Ghazvin and Takestan Branches 2014 نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی برنامه بازاریابی اجتمایی ورزش های همگانی نمایش پیوند
2 شناسایی عوامل بازدارنده مشارکت صنایع استان قزوین در حمایت از ورزش قهرمانی کنفرانس ملی تربیت بدنی تاکستان نمایش پیوند
3 تدوین استراتژی فدراسیون تیر اندازی جمهوری اسلامی ایران 1393 1393 کنفرانس ملی تربیت بدنی تاکستان نمایش پیوند
4 مقایسه کیفیت زندگی کاری ، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی دولتی و غیر دولتی کنفرانس ملی تربیت بدنی ارومیه نمایش پیوند
5 ورزش و سرطان اولین همایش ملی علوم ورزشی نوین نمایش پیوند
6 نقش بازی های پرورشی - تفریحی دوران کودکی بر استحکام روانی در دوران بزرگسالی همایش ملی ورزش در کودکی - کرج نمایش پیوند
7 انتخاب مناطق نمونه گردشگری ورزشی قزوین با استفاده از روش AHP اولین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 ارتباط ترکیب بدنی و اظطراب رقابتی نمایش پیوند
9 نقش واسطه ای جوسازمانی بر ارتباط مدیریت دانش و موفقیت ورزشی مربیا ن کشتی اولین همایش ملی تحولات علومورزشی در حوزه سلامت ، پیشگیری و قهرمانی نمایش پیوند
10 بررسی کیفیت آموزش مدرسان مدعو دانشگاهها در دروس عملی از دیدگاه دانشجویان همایش ملی پژو هش های نوین در علوم ورزشی نمایش پیوند
11 تحلیل وضعیت هنرستان های ورزشی استان قزوین و ارائه الگو دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی نمایش پیوند
12 تعیین مهمترین عوامل موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون نمایش پیوند
13 تبیین عوامل مدیریتی و ساختاری موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون دومین همایش ملی تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نمایش پیوند
14 بررسی و شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید های هیات والیبال استان تهران نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی لارستان نمایش پیوند
15 مقایسه اثر حضور تماشاگران فعال و غیر فعال بر نتیج پرتاب آزاد بسکتبال اولین همایش ملی تربیت بدنی و علومورزشی پیام نور نمایش پیوند
16 ارتباط ساختار و جو سازمانی با مدیریت مسیر ترقی دبیران تربیت بدنی شهر تهران کاربرد علوم ورزشی تلفیقی در ارتقائ ورزش و سلامت نمایش پیوند
17 نقش واسطه ای سبک های رهبری مربیان بر ارتباط بین هویت و موفقیت ورزشی کشتی گیران دومین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی نمایش پیوند
18 نقش سبک زندگی و دلبستگی شغلی در موفقیت استراتژی ایجاد تعهد سازمانی دهمین کنگره بینالمللی علوم ورزشی نمایش پیوند
19 مقایسه عوامل انگیزاننده موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون دهمین کنگره بین المللی علوم ورزشی نمایش پیوند
20 نقش واسطه ای سلامت معنوی بر ارتباط تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان کنفرانس علوم ورزشی و یافته های کاربردی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آموزش تنیس روی میز اول 2000 به دانش ---
2 پیامدهای مدیریت منابع انسانی در ورزش اول 1000 سبز رایان گستر نمایش پیوند
3 بازی های پرورشی و اوقات فراغت از نظریه تا عمل اول 1000 حتمی نمایش پیوند
4 لاغری با ورزش اول 500 نمایش پیوند
5 ساختار و ضوابط سازمالن های ورزشی در دست چاپ نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیریت و طرز اجرای مسابقات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 اصول و مبانی مدیریت ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 مدیریت اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت های بدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 مدیریت رسانه و ورزش دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آمار پیشرفته علوم ورزشی با تاکید بر spss دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره) نمایش پیوند
2 نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی ( ارشد) دانشگاه آزاد نمایش پیوند
3 سمینار در مدیریت ورزشی (ارشد ) دانشگاه آزاد نمایش پیوند
4 زبان تخصصی در مدیریت ورزشی (ارشد) دانشگاه آزاد نمایش پیوند
5 مدیریت پروژه در ورزش ( دکتری) دانشگاه آزاد نمایش پیوند
6 مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی ( دکتری ) دانشگاه آزاد نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 عضو اصلی اجرای طرح پژوهشی رضایت شغلی کارکنان دانشگاههای آزاد قزوین 1390 1391 دانشگاه آزاد تاکستان نمایش پیوند