• درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : تربیت بدنی
  • تاریخ تولد : 1349
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 758
  • شماره تلفن دفتر : 1645
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : alihematiafif@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش مدیریت و برنامه ریزی 1387 1391 دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره های تخصصی تربیت دبیر تربیت بدنی 1388-1389 نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عضو هیئت علمی همایش منطقه ای داروها و ورزش دانشگاه آزاد تاکستان 1394 1394 نمایش پیوند
2 همکار اصلی در طرح پژوهشی رضایت شغلی کارکنان دانشگاههای آزاد قزوین نمایش پیوند
3 داور مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران نمایش پیوند
4 داور مجله علمی پژوهشی مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مدیریت منابع انسانی در ورزش نمایش پیوند
2 مدیریت راهبردی در منابع انسانی در ورزش نمایش پیوند
3 مدیریت ورزشی در حوزه نظام سلامت نمایش پیوند
4 اوقات فراغت و بازی های پرورشی نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مربیگری والیبال درجه 3 تهران نمایش پیوند
2 مربیگری فوتبال درج3 تهران نمایش پیوند
3 مربیگری شنا درجه 3 تهران نمایش پیوند
4 مدرسی حرکات اصلاحی - درمانی همدان و اصفهان نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تعیین ارتباط خودپنداره بدنی با نحوه گذران اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی دانش آموزان تیز هوش 1395 1396 روانشناسی مدرسه نمایش پیوند
2 تدوین راهبردهای توسعه والیبال استان تهران 1396 1396 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان نمایش پیوند
3 Mediating Role of Job Satisfaction between Skills and Organizational Commitment 2014 نمایش پیوند
4 An Investigation on the Relation of Organizational Structure and Climate With Career Path Management 2015 2015 American-Eurasian Network for Scientific Information نمایش پیوند
5 The Comparsion of Job Satisfaction of Athletes and Non-athletes Personnel of Islamic Azad University if Ghazvin and Takestan Branches 2014 نمایش پیوند
6 The Effect ofBeetween of Betroot Juice Supplementation on Physiological Fatigue and Quality of Sleep in Male Athletes 2018-2019 Sleep and Hypnosis نمایش پیوند
7 The Impact of Pilates Exercises on Motor Control of Inactive Middle -Aged Women 2018 نمایش پیوند
8 The Relationship Between Perceived Organizational Supports With Job Satisfaction and Organizational Commitment at Faculty Members of Universities 2017-2018 Sleep and Hypnosis نمایش پیوند
9 jhedv jlvdkhj hnvh;d - pv;jd fv akhshdd pv;j , hnvh; fdkhdd , ilhik'd pv;jd ckhk shglkn 2018 تحقیقات علوم رفتاری نمایش پیوند
10 تاثیر یک دوره تمربنات پیلاتس بر شاخص های عملکرد حرکتی و میزان کمر درد زنان سالمند 2018-2019 سالمند نمایش پیوند
11 The Acute Effect of Low Intensity Arobic Exercise on Psychomotor Performance of Athletes With Nocturnal Sleep Depivation JSport stud Hlth نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی برنامه بازاریابی اجتمایی ورزش های همگانی نمایش پیوند
2 شناسایی عوامل بازدارنده مشارکت صنایع استان قزوین در حمایت از ورزش قهرمانی کنفرانس ملی تربیت بدنی تاکستان نمایش پیوند
3 تدوین استراتژی فدراسیون تیر اندازی جمهوری اسلامی ایران 1393 1393 کنفرانس ملی تربیت بدنی تاکستان نمایش پیوند
4 مقایسه کیفیت زندگی کاری ، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی دولتی و غیر دولتی کنفرانس ملی تربیت بدنی ارومیه نمایش پیوند
5 ورزش و سرطان اولین همایش ملی علوم ورزشی نوین نمایش پیوند
6 نقش بازی های پرورشی - تفریحی دوران کودکی بر استحکام روانی در دوران بزرگسالی همایش ملی ورزش در کودکی - کرج نمایش پیوند
7 انتخاب مناطق نمونه گردشگری ورزشی قزوین با استفاده از روش AHP اولین همایش ملی علوم ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 ارتباط ترکیب بدنی و اظطراب رقابتی نمایش پیوند
9 نقش واسطه ای جوسازمانی بر ارتباط مدیریت دانش و موفقیت ورزشی مربیا ن کشتی اولین همایش ملی تحولات علومورزشی در حوزه سلامت ، پیشگیری و قهرمانی نمایش پیوند
10 بررسی کیفیت آموزش مدرسان مدعو دانشگاهها در دروس عملی از دیدگاه دانشجویان همایش ملی پژو هش های نوین در علوم ورزشی نمایش پیوند
11 تحلیل وضعیت هنرستان های ورزشی استان قزوین و ارائه الگو دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی نمایش پیوند
12 تعیین مهمترین عوامل موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون نمایش پیوند
13 تبیین عوامل مدیریتی و ساختاری موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون دومین همایش ملی تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نمایش پیوند
14 بررسی و شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید های هیات والیبال استان تهران نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی لارستان نمایش پیوند
15 مقایسه اثر حضور تماشاگران فعال و غیر فعال بر نتیج پرتاب آزاد بسکتبال اولین همایش ملی تربیت بدنی و علومورزشی پیام نور نمایش پیوند
16 ارتباط ساختار و جو سازمانی با مدیریت مسیر ترقی دبیران تربیت بدنی شهر تهران کاربرد علوم ورزشی تلفیقی در ارتقائ ورزش و سلامت نمایش پیوند
17 نقش واسطه ای سبک های رهبری مربیان بر ارتباط بین هویت و موفقیت ورزشی کشتی گیران دومین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی نمایش پیوند
18 نقش سبک زندگی و دلبستگی شغلی در موفقیت استراتژی ایجاد تعهد سازمانی دهمین کنگره بینالمللی علوم ورزشی نمایش پیوند
19 مقایسه عوامل انگیزاننده موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون دهمین کنگره بین المللی علوم ورزشی نمایش پیوند
20 نقش واسطه ای سلامت معنوی بر ارتباط تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان کنفرانس علوم ورزشی و یافته های کاربردی نمایش پیوند
21 تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران ورزش بر عملکرد مربیان استان قزوین 1396 دومین همایش ملی کاربرد علوم ورزش در سلامت نمایش پیوند
22 رابطه فعالیت بدنی و عملکرد سازمانی کارکنان ادرات شهرستان تاکستان 1396 دومین همایش ملی کابرد علوم ورزش در سلامت نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آموزش تنیس روی میز اول 2000 به دانش ---
2 پیامدهای مدیریت منابع انسانی در ورزش اول 1000 سبز رایان گستر نمایش پیوند
3 بازی های پرورشی و اوقات فراغت از نظریه تا عمل اول 1000 حتمی نمایش پیوند
4 لاغری با ورزش اول 500 نمایش پیوند
5 ساختار و ضوابط سازمالن های ورزشی در دست چاپ نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیریت و طرز اجرای مسابقات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 اصول و مبانی مدیریت ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 مدیریت اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت های بدنی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 مدیریت رسانه و ورزش دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) نمایش پیوند
6 آمار و کاربرد علوم ریاضی در ورزش دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آمار پیشرفته علوم ورزشی با تاکید بر spss دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره) نمایش پیوند
2 نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی ( ارشد) دانشگاه آزاد نمایش پیوند
3 سمینار در مدیریت ورزشی (ارشد ) دانشگاه آزاد نمایش پیوند
4 زبان تخصصی در مدیریت ورزشی (ارشد) دانشگاه آزاد نمایش پیوند
5 مدیریت پروژه در ورزش ( دکتری) دانشگاه آزاد نمایش پیوند
6 مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی ( دکتری ) دانشگاه آزاد نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 عضو اصلی اجرای طرح پژوهشی رضایت شغلی کارکنان دانشگاههای آزاد قزوین 1390 1391 دانشگاه آزاد تاکستان نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد نمونه دانشکده علوم اجتماعی 1396 ریاست محترم دانشگاه نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحلیل وضعیت هنرستان های ورزش استان قزوین و ارائه الگو 1395 دانشگاه پیام نور کرج امیر مهدی قاسمی نمایش پیوند
2 تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران ورزش بر عملکرد مربیان استان قزوین 1396 آزاد تاکستان محمد رحمنی نمایش پیوند
3 تاثیر مصرف یک هفته مکمل جنسینگ بر میزان حد اکثر اکسژن مصرفی ، لاکتات خون و زمان رسیدن به واماندگی در مردان ورزشکار 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) الهام زند نمایش پیوند
4 نقش میانجی مهارت های سیاسی در روابط بین مهارت های ارتباطی بین عملکرد مدیران ورزشی استان قزوین 1396 آزاد تاکستان امیر طاهر خانی نمایش پیوند
5 تاثیر مکمل چغندر بر میزان لاکتات خون و زمان رسیدن به واماندگی در ورزشکاران مرد 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سعید شاملو نمایش پیوند
6 تاثیر مکمل دهی امگا3 در طی سیکل قاعدگی بر میزان لاکتات خون و توان هوازی بیشینه دختران ورزشکار متعاقب یک فعالیت بدنی وامانده ساز 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شبنم آقاپور نمایش پیوند
7 تاثیر المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در حجذب و علاقه مندی دانش آموزان به ورزش 1396 آزاد تاکستان ناهید عزیز محمدی نمایش پیوند
8 شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر ارتقائ کیفیت آموزش درس تربیت بدنی از نگاه معلمان ورزش 1396 علامه قزوینی مهدی حاجی حسنی نمایش پیوند
9 راهبرد های توسعه ورزش پرورشی شهرستان آوج به روش سوات 1395 موسسه علامه قزوینی مهدی افتخاری نمایش پیوند
10 نقش سبک زندگی و دلبستگی شغلی در موفقیت استراتژی ایجاد تعهد سازمانی 1395 موسسه علامه قزوینی رامین نظری نمایش پیوند
11 تدوین استراتژی ورزش کار گری استان قزوین به روش تحلیل SWOT 1395 دانشگاه آزاد کرج میترا عامری نمایش پیوند
12 تدوین استراتژی هیئت والیبال استان تهران به روش SWOT 1395 موسسه علامه قزوینی رامین اکبر زاده نمایش پیوند
13 تعیین مدل اثر بخشی ارزیابی عملکرد دبیران تربیت بدنی استان قزوین با تاکید بر سبک های رهبری مدیران 1396 موسسه علامه قزوینی حسین پاکنژاد نمایش پیوند
14 ارتباط خود پنداره بدنی و گذران اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت های بدنی دانش آموزان تیز هوش 1393 دانشگاه آزاد کرج آرش صفر بالی نمایش پیوند
15 ارتباط ساختار و جو سازمانی با مدیریت مسیر ترقی دبیران تربیت بدنی شهر همدان 1393 دانشگاه آزاد کرج مسعود دلیری دانش نمایش پیوند
16 مقایسه کیفیت زندگی کاری ، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی دولتی و غیر دولتی 1393 دانشگاه آزاد کرج محمد پور ابراهیم نمایش پیوند
17 رابطه فعالیت بدنی و عملکرد کارکنان ادارات شهرستان تاکستان 1395 دانشگاه آزاد تاکستان پگاه رحمانی نمایش پیوند
18 شناسایی عوامل بازدارنده مشارکت صنایع استان قزوین در حمایت از ورزش قهرمانی 1393 دانشگاه آزاد کرج مجید احمد پور نمایش پیوند
19 ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت با نیات رفتار های هوا داران تیم پیکان در لیگ برتر والیبال ایران 1394 دانشگاه آزاد کرج اسماعیل قموشی نمایش پیوند
20 تدوین استراتژی تیر اندازی جمهوری اسلامی ایران به روش سوات 1394 دانشگاه آزاد کرج ابراهیم برخورداری نمایش پیوند
21 مقایسه تمرین تحت فشار و بدن فشار بر اکتساب و یادگیری مهارت دارت در کودکان 1394 دانشگاه آزاد کرج مهسا دانشور نمایش پیوند
22 تدوین استراتژی استعداد یابی ورزشی در مدارس استان قزوین 1395 موسسه علامه قزوینی ابوالفضل رسول پور نمایش پیوند
23 شناسایی عوامل موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون استان زنجان از دیدگاه کارشناسان 1395 موسسه علامه قزوینی محمد رضا اسدی نمایش پیوند