• دانشکده : علوم اجتماعی
  • گروه آموزشی : تربیت بدنی
  • درجه علمی : استادیار
  • آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • تاریخ تولد : 1349
  • صندوق پستی :
  • شماره اتاق : 845
  • شماره تلفن دفتر : 1645
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : alihematiafif@yahoo.com

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش مدیریت و برنامه ریزی 1387 1391 دانشگاه تربیت مدرس ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آموزش تنیس روی میز اول 2000 به دانش ---