۳ شهریور ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 449
  • شماره تلفن دفتر : 33901149-028
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : yakhchalian@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی عمران-عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر نمایش پیوند
3 دکترای مهندسی عمران-مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Probabilistic residual drift assessment of SMRFs with linear and nonlinear viscous dampers 2018 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH نمایش پیوند
2 Advanced scalar intensity measures for collapse capacity prediction of steel moment resisting frames with fluid viscous dampers 2018 SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING نمایش پیوند
3 Evaluation of the P-Delta Effect on Collapse Capacity of Adjacent Structures Subjected to Far-field Ground Motions 2018 Civil Engineering Journal نمایش پیوند
4 انتخاب سنجه شدت مناسب برای پیش بینی ظرفیت فروریزش سازه های فولادی کوتاه تا میان مرتبه با سیستم قاب خمشی ویژه 1396 مهندسی سازه و ساخت نمایش پیوند
5 بررسی توزیع فضایی زلزله بر منحنیهای شکنندگی اجزای پلهای بزرگراهی با نشیمن مورب در حوزه دور و نزدیک زلزله 1396 مهندسی زیرساخت های حمل و نقل نمایش پیوند
6 بررسی اثر رکوردهای زلزله های حوزه نزدیک حاوی پالس در پاسخ لرزه ای یک سیستم خاک-شمع-سازه 1396 مهندسی عمران شریف نمایش پیوند
7 مقایسه اثر زلزله های حوزه نزدیک و زلزله های حوزه دور بر پاسخ لرزه ای سیستم خاک-شمع سازه 1394 مهندسی سازه و ساخت نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 INVESTIGATING THE P-DELTA EFFECTS ON THE SEISMIC COLLAPSE CAPACITY OF ADJACENT STRUCTURES 2018 16th european conference on earthquake engineering نمایش پیوند
2 ENHANCING THE SEISMIC PERFORMANCE OF ADJACENT POUNDING STRUCTURES USING VISCOUS DAMPERS 2018 16th european conference on earthquake engineering نمایش پیوند
3 Investigation on the ability of intensity measures for reliable seismic collapse assessment of steel SMRFs with linear viscous dampers 2017 16th World Conference on Earthquake Engineering 16WCEE نمایش پیوند
4 Collapse capacity prediction of SDOF systems Equipped with Fluid Viscous Dampers 2017 Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering نمایش پیوند
5 Smart Material Application in Moment Resisting and Eccentric Braced Frames 2018 International Conference on Innovation in Civil Architecture Ecology and Materials Engineering نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی سازه های بتن آرمه 1 نمایش پیوند
2 طراحی سازه های بتن آرمه 2 نمایش پیوند
3 پروژه سازه های بتن آرمه نمایش پیوند
4 نرم افزارهای مهندسی عمران نمایش پیوند
5 مقاومت مصالح 1 نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 لرزه شناسی و مهندسی زلزله نمایش پیوند
2 ارتعاشات تصادفی نمایش پیوند